متن انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه

مجموعه متن انگلیسی عاشقانه در دسته بندی‌های متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو، متن انگلیسی کوتاه عاشقانه، متن عاشقانه انگلیسی با معنی و ... ارائه شده اند.

ستاره | سرویس سرگرمی – جملات عاشقانه انگلیسی نیز این روزها مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفته است. جملاتی که هم برای تمرین زبان انگلیسی به کارتان می‌آید، هم برای تمرین عشق. ما هم مجموعه‌ای از جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی را برایتان گردآوری کرده‌ایم.

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی عاشقانه

۱

In the path of love-play, calamity is safety and ease;

Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

جملات عاشقانه انگلیسی، جمله عاشقانه انگلیسی، متن انگلیسی عاشقانه
جملات عاشقانه و رمانتیک دلبری

۲
,
In the name of god who create the life with death

created colorless friendships,

created life with colors,

the love colorful,

the rainbow in 7 colors,

the moth in 100 colors

&

created me nostalgic.

 

به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید،

دوستی‌های کم‌رنگ را به وجود آورد،

زندگی را با رنگ‌ها آفرید،

عشق را رنگارنگ کرد،

رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،

پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،

و

مرا دلتنگ تو آفرید.

* * * * *
۳
Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks
.

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

* * * * *

۴
Can u close your eyes for a minute please!

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

 

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

۵
We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساساتمان را مخفی می‌کنیم…

اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.

متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه

۶

Hate is easy,

Love takes courage.

تنفر آسان است،

عشق شجاعت می‌طلبد.

* * * * *
۷

LOVE is like WAR

Easy to start…..

Difficult to end…..

Impossible to forget…..

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ

ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

 

متن انگلیسی کوتاه عاشقانه

۸
Evrey atom

of me missed him

ذره ذره وجودم

دلتنگ اوست…

* * * * *
۹
sometimes I wish I were a little kid again,

skinned knees are easier to fix than broken heart.

گاهی دلم می‌خواد دوباره يه بچه كوچک باشم، زانوی زخمى راحت‌تر از قلب شكسته خوب می‌شود.

متن عاشقانه انگلیسی با معنی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی

متن عاشقانه انگلیسی با معنی

۱۰
It’s so hard for me to put you into words because

i love you in ways i have never loved anyone else.

برای من خیلی سخت است تا تو را با کلمات توصیف کنم چون

تا به حال هیچکس رو مانند تو دوست نداشتم.

* * * * *
۱۱

You’re the most expensive thing that I have.

تو گران‌ترين چيزى هستى كه من دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با معنی

۱۲

Truly love you endlessly.

Every day without you is like a book without pages.

I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط،

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت.

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات عاشقانه انگلیسی

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

۱۳

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,

But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

آسان است است فکر کردن به عشق، صحبت از عشق، خواستن عشق،

اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان

 * * * * * * * * ** * * * * * * * *
۱۴

Sometimes we make love with our eyes

Sometimes we make love with our hands

Sometimes we make love with our bodies

Always we make love with our hearts

گاهی اوقات با چشمانمان عشق می‌ورزیم

گاهی با دستانمان عشق می‌ورزیم

گاهی اوقات با بدنمان عشق می‌ورزیم

همیشه با قلبمان عشق می‌ورزیم

جملات عاشقانه انگلیسی

 ۱۵

Will you love me for the rest of my life?

No, I’ll love you for the rest of mine

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟

نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو

جملات عاشقانه انگلیسی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو

۱۶

If you have it [love], you don’t need to have anything else.

If you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید.

اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید.

 * * * * * 
۱۷

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می‌تواند راهش را در تاریکی پیدا کند!

 * * * * * 

۱۸

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند.

* * * * * 

۱۹

For, you see, each day I love you more,

Today more than yesterday and less than tomorrow.

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

 

* * * * * 
۲۰

True love is better than first love

عشق واقعی، بهتر از عشق اوله.

* * * * * 

۲۱

“No matter what has happened. No matter what you’ve done.

No matter what you will do. I will always love you. I swear it.”

مهم نیست که چه اتفاقی افتاده. مهم نیست که چکار کردی.

مهم نیست که چکار خواهی کرد. من همیشه عاشقت میمونم. قسم می‌خورم

* * * * * 
۲۲

I wanted to tell you that wherever I am, whatever happens,

I’ll always think of you, and the time we spent together, as my happiest time.
I’d do it all over again, if I had the choice. No regrets.
 
می‌خواستم بهت بگم که هرچی که باشم، هر اتفاقی که بیوفته، همیشه به تو و وقت‌هایی که کنارت هستم به عنوان شادترین لحظات زندگیم فکر می‌کنم
اگه می‌تونستم این کار رو پشت سر هم انجام می‌دادم. بدون هیچ پشیمانی
* * * * * 
۲۳
“And in her smile I see something more beautiful than the stars.”
در لبخندش، چیزی بسیار زیباتر از ستارگان می‌بینم.
* * * * * 
۲۴
“No matter where I went, I always knew my way back to you. You are my compass star.”
مهم نیست که کجا رفتم؛ همیشه راه برگشت به سمت تو رو میدونستم. تو ستاره قطب نمای من هستی!
* * * * * 
۲۵
You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness. 
میدونی؟ عشق اینه که تو هرکاری که بتونی رو برای شادی یک نفر انجام میدی؛ حتی اگه خودت جزئی از اون شادی نباشی.

 

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه

متن انگلیسی کوتاه عاشقانه
متن انگلیسی عاشقانه کوتاه

سخن آخر

در این مطلب، مجموعه جملات ناب انگلیسی را با معنی فارسی آن‌ها مرور کردیم. در پایان از شما دعوت می‌کنیم تا زیباترین متن ها و جملات عاشقانه کوتاه و بلند را نیز در ستاره مطالعه کنید. شما نیز در قسمت نظرات و پرسش‌ها، جملات عاشقانه زیبای انگلیسیتان را به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo