تفسیر و تعبیر خواب جرثقیل

تعبیر خواب جرثقیل بیانگر آن است که می‌بایستی سطح آگاهی‌های خود را نسبت به محیط اطراف و پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود بالا ببریم.

طبقه بندی:

تعبیر خواب جرثقیل
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که جرثقیل نشانه‌ای از تجربه تغییراتی عظیم در زندگی و یا گرفتن تصمیمات اساسی است.

 

تعبیر خواب جرثقیل

تعبیر خواب جرثقیل

 

تعبیر خواب جرثقیل

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جرثقیل در خواب، نشانه آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد.
 
زمانی که در خواب وسیله‌ای مانند جرثقیل را مشاهده می‌کنیم اغلب گفته می‌شود که بایستی سطح آگاهی‌های خود را در برخی موارد بالا ببریم و نیازمند آن هستیم که تلاش کنیم پیامد‌های ناشی از فعالیت‌هایمان را به طور کلی از بین ببریم.

 

تعبیر خواب بلند کردن به وسیله جرثقیل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بوسیله یک دستگاه چیزی را بلند می‌کنید: پول

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo