تعبیر خواب جدایی و طلاق

با تعبیر خواب جدایی،تعبیر خواب طلاق گرفتن، تعبیر خواب جدایی از معشوق، تعبیر خواب طلاق گردن فردی دیگر و تعبیر خواب طلاق گرفتن والدین همراه ما باشید.
تعبیر خواب جدایی
ستاره | سرویس سرگرمی – از دیدگاه امام صادق دیدن جدا شدن از همسر در خواب پشیمانی برای بیننده خواب در پی خواهد داشت. آنلی بیتون یکی از معبران غربی دیدن جدا شدن و ترک معشوق در خواب را نشانه عدم موفقیت در جبران اشتباهان گذشته می‌داند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب جدایی و طلاق
 

تعبیر خواب جدایی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.

 • اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب جدایی معشوق

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

 • اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی

 • طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.

 • اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید.

کارل یونگ می‌گوید:

تعبیر خواب طلاق بیانگر این است که نیاز دارید بین اتفاقات زندگیتان تفاوت قائل شوید و آنها را اولویت بندی کنید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از یک مساله یا جنبه ای از خود را مجزا کنید. به تعبیری دیگر شما از جدایی می ترسید یا از تنها شدن می‌ترسید. ممکن است رابطه فعلی شما را ارضا نمی‌کند.

دیدن طلاق در خواب، انعکاسی از حوادث زندگی واقعی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. شما ممکن است فکر کنید که در موقعیت یا تصمیمی اشتباه کرده اید. خواب های طلاق بیانگر یک فاز تحول است. زمان آن رسیده که عادات قدیمی تان را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن فردی دیگر

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

 

تعبیر خواب طلاق پدر و مادر

کارل یونگ می‌گوید: اگر والدین شما واقعا طلاق نمیگیرند اما شما خواب می بینید که طلاق گرفته اند یا دارند طلاق می گیرد، روی مشکلاتی که درون خودتان دارید تاکید می کند. شما دارید می جنگید که رضایت هردوی پدر و مادرتان را جلب کنید، بدون اینکه آن یکی را نا امید کنید.

از اینکه با مطالعه تعبیر خواب طلاق و جدایی همراه ستاره بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که فضای رویای طلاق برایتان همچنان مبهم و گنگ است می‌توانید آن را در قسمت نظرات ارسال نموده تا با استفاده از نمادهای مختلف به تفسیر آن بپردازیم.
156 نظر
 1. سلام و عرضه ادب و خسته نیاشین ممنون از سایته خوبتون

  من خواب دیدم که خانومم پشیمون شده و طلاق گرفته و با ی شخصه دیگه داره ازدواج میکنه

  منم همش التماس میکردم که چرا اینکارو میکنین

  • سلام بر شما؛ ممنون؛ لطف دارید! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید، تأکید کند. بازتابی از حادثه های زندگی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. ممکنست فکر کنید در موقعیت یا تصمیمی، اشتباه کرده اید. همچنین نمایانگر یک مرحله ی تحول است. زمانش رسیده است که عادت های قدیمی تان را تغییر دهید. از وضعیت فعلی تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می ترسید کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید.

 2. سلام اگرخواب ببینید یکی از بستگان ازشوهرخود طلاق گرفته ودوباره با کس دیگری ازدواج کرده تعبیرش چی میشه

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. بازتابی از حادثه های زندگی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. ممکنست فکر کنید در موقعیت یا تصمیمی، اشتباه کرده اید. همچنین نمایانگر یک مرحله ی تحول است. زمانش رسیده است که عادت های قدیمی تان را تغییر دهید.

 3. سلام برادر خواب دیده ک من دارم از همسرم جدا میشم دو سه شبه داره میبینه خیلی در جریان خوابش نیستم ولی چون استرس گرفتم پرسیدم خواهش میکنم جواب بدید

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. بازتابی از حادثه های زندگی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. ممکنست فکر کنید در موقعیت یا تصمیمی، اشتباه کرده اید. همچنین نمایانگر یک مرحله ی تحول است. زمانش رسیده است که عادت های قدیمی تان را تغییر دهید.

 4. سلام

  بنده خواب دیدم که مادر بزرگم به خانه ما امده و ناراحت و گریان خبر میدهدک مادر و پدرت میخوان جدا بشن و تازه اقدام کردن و در حال انجام پرس و جو در دادگاه هستند (پدر و مادرم در واقعیت مشکلی با هم ندارند و خوب هستن) من شوکه میشم از این حرف فکر میکنم دارد شوخی میکند ولی بعد از بحث با او با مادرم تماس گرفتم پس از چندین بار حرف زدن سر مورد های دیگر و به اصطلاح پیچاندن من گفت ک اره ما دنبال جدا شدنیم و اونجا بود که من بهم ریختم و با غم از خواب پریدم

  سپاس از شما

  • سلام! خوابتان نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. نمایانگر هراس از ناشناخته ها و غیرمنتظره ها است. نمی خواهید با احساسات تان روبرو شوید. تعبیر دیگر: نشانگر یک بیداری ناگهانی و آگاهی جدید است. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 5. سلام دوهفته است که هرروز تکرار این خواب میبینم.پدر و مادر از هم طلاق گرفتن(البته چندین ماهه بخاطر کاری که مادرم کرده مشاجره دارن و حرف طلاق می زنند)من مردم و برادرم از خانه فرار کرده

  ممنون میشم جواب بدین

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر شروعی تازه است یا نمایانگر بخشی از شماست که فراموش شده است. هشداری برای به خود آمدن است. تعبیر دیگر: نمایانگر گریختن از مسئولیت ها و نیازها است. تعبیر دیگر: نمایانگر از خود گذشتگی است. روی مشکلاتی که درون خودتان دارید، تأکید می کند. دارید می جنگید که رضایت هردوی پدر و مادرتان را جلب کنید، بدون اینکه آن یکی را ناامید کنید.

 6. سلام اول از اینکه ممنون از تعبیر خواب های من

  خواب دیدم ادکلن های عروسی رو بعداز مدتها باز کردم و بو کردم و اینکه از همسرم طلاق گرفتم و رفتم توی بازار مجردی میگشتم همراهم یه دختر بچه ۷ یا ۸ ساله ام بود و همش با خودم فکر میکردم چقدر راحت شدم طلاق گرفتم

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: گویای صرفه‌جویی است. گویای خاطره‌ها و یادمانه‌ها است. گذشته‌تان را به یاد می‌آورید. گویای تجربه‌ها و احساسات گذشته‌تان وقتی است که آن رایحه‌ی خاص را استفاده می‌کردید یا بویش به مشام‌تان می‌خورد (یادآور بوی رایحه‌ای است که با آن، خاطره‌های خوب داشته‌اید). چیزی در زندگی‌تان ممکنست ناشی ازین تجربه‌ی گذشته باشد. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد.

 7. دوست پسرم خواب دیده که از هم جدا شدیم و من بهش خیانت کردم . تعبریش چیه؟

  ۳شب پشت سر هم خواب میبینه

  • ابتدا سلام! خواب‌تان نشانگر رابطه‌تان با دوست‌دخترتان است و اینکه چه حسی درباره‌اش دارید. گویای مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: بیانگر سوءظن‌تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی‌تان در این زمان مواجه شده‌اید، اتفاق می‌افتد. گویای دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید.

 8. سلام ، من خواب دیدم مادربزرگم بمن گفت که دایی و زنداییت طلاق گرفتن، داییت خیانت کرده و مقصره و…

  من هم رفتم پیش زنداییم دیدم واقعا از داییم جدا شده و خونه ی مادرش بود ،مثل همیشه شاد و سرحال نبود یه گوشه توی رخت خواب خوابیده بود. بچه شونم پیش زنداییم بود.

  در صورتی که توی واقعیت خیلی زندگی خوبی دارند و خوشبختن.

  تعبیر این خواب چیه؟

  • سلام! خوبا‌تان نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می‌گوید ممکنست درباره‌ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می‌دهند، می‌بندید. از دیدگاه فراروانشناسی: بهترست صدقه‌ای بدهید!

 9. سلام وقتتون بخیر

  خواب دیدم صاحب بچه ای شدم و من حواسم پرت شد و دوسن پسر سابقم ک دو ماهیه کلا رابطمون تموم شد زنگ زد و گفت ک دخترت تو خیابونه اصلا حواست بهش نیس

  بعد من رفتم اوردمش و بغلش کردم و بازم با دوست پسر سابقم تماسی داشتیم ک ایندفه گفت دلم واسه هردوتون تنگ شده

  میشه لطفا تعبیر اینو بگین؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. به رابطه‌ی آزادتر که کمتر محدودست، اشاره دارد. یادآور زمانیست که مسئولیت‌های کنونی‌تان مزاحم حس عاشقانه‌ای که بی‌اختیار می‌آید، نمی‌شدند. لازمست هیجان، آزادی و زنده‌دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه‌ی فعلی‌تان وجود ندارد. نمایانگر مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با دوست‌پسر پیشین‌تان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید.

 10. باسلام من خواب دیدم در خونه ای هستم که همسرم و مادر شوهرم هست ویک خانم دیگر که قرار است بعد رفتن من با همسرم ازدواج کند ومن و همسرم هم خیلی ناراحت بودیم یعنی انگار دو تایی راضی به جدا شدن از هم نبودیم چون من کنار شوهرم نشته بودم که مادر شوهرم به من با مهربانی گفت پاشو زودتر جمع کن اینجوری اذیت میشی و اون خانم جدید گفت من می برم می رسوندمش ولی همسرم گفت نه من خودم میرم میرسونم ودیدم که داخل کمد لباسم کف کمد بود میخواستم برادم ولباس اون خانم جدید هم جلوی کمد ریخته شده بود یعنی لباس هر دو ما نا مرتب ولی جدا از هم کمدداخل کمد بود که میخاستم برم بزارم داخل چمدان به همسرم گفتم بیا بریم لباسامو بزارم داخل چمدان تو هم اونجا باش چون لباسای این خانم اونجا ریخته و من بچه پنج ساله اون خانم رو هم دوست داشتم نوازش می کردم لطفا تعبیر خواب به من بگید متشکرم

  • سلام! خواب‌تان ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. ادامه‌ی خواب‌تان از «خودم میرم میرسونم ودیدم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور