تعبیر خواب جان دادن (احتضار)

با تعبیر خواب جان دادن مرده،تعبیر خواب جان دادن دیگران،تعبیر خواب جان دادن حیوانات و تعبیر خواب جان دادن (احتضار) بیننده خواب همراه ما باشید
تعبیر خواب جان دادن

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن جان دادن و یا احتضار در خواب به گفته پیامبر اسلام (ص) بیانگر به خطر افتادن کارهاست و اگر در خواب دید که پس از مرگ روح او به آسمان‌ها رفت دلیل بر آن است که اجل او نزدیک و زود بمیرد.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب احتضار امام صادق - تعبیر خواب جان دادن مرده - تعبیر خواب جان دادن دیگران - تعبیر خواب جان دادن پدر - تعبیر خواب گرفتن جان توسط عزرائیل

 

تعبیر خواب جان دادن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود.

درخبر آمده است که: مردی پیش رسول خدا آمد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله، در خواب چنان دیدم که جان از تن من بیرون آمد و مرا درکنار گرفت و بعد از آن به آسمان رفت. حضرت رسول فرمود: وصیت کن که هر کس جان خود را در کف خود دید، دلیل که به کار مخاطره مشغول شود، که در آن وی را بیم جان است. اگر بیند جان از کف او به آسمان شد، دلیل که زود بمیرد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: جان دادن: یک سلامتی قدرتمند

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می‌کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می‌کند.


 

تعبیر خواب جان دادن مرده

جابر مغربی گوید: اگر بیند مرده جان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری می‌کردند، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و انده رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای جان می‌کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است.

 

تعبیر خواب قبض روح

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد

 

تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب جان دادن دیگران

لوک اویتنهاو:
 • دیدن کسی که جان می‌دهد: نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن می‌بینیم

 • زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث، یا یک نیابت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار و جان دادن هستند، نشانا آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

 

تعبیر خواب جان دادن حیوانات

آنلی بیتون:
 • اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال جان دادن ببینید، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت.

 • اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می‌شوید.

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم درحال احتضار یا جان کندن هستم اما روحم ازبدن خارج نمیشد و به بدنم برگشت و نمردم
  ولی جان کندنو حس کردم
  تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از شروعی تازه است یا گویای بخشی از شماست که فراموش شده است. هشداری برای به خود آمدن است. تعبیر دیگر: نمایانگر گریختن از مسئولیت ها و نیازها است. تعبیر دیگر: نشانگر از خود گذشتگی است.

 3. سلام.

  ساعت 5 صبح در خواب دیدم یکی از اشنایان حال خیلی بدی داشت دست من را گرفت و به کناری برد و گفت من دارم از دنیا میرم و میخواهم قرضم رو بهت ادا کنم قبل از اینکه از دنیا برم، منم که اصرار های اون رو دیدم و نمیخواستم ناراحتش کنم گفتم باشه اون موقع که مردی میگیرم قرضم رو (با اینکه در خواب بنظرم میومد قرضی داره و من هم خیلی به اون قرضی که دادم نیاز دارم و برای اینکه این دم آخری ناراحت نشه این حرف رو زدم) و بعد از اونجا رفتم.

  • سلام! خوابتان گویای جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

 4. سلام،خواب دیدم یه مرد جوون درحال جون دادن هست به طوری که دستاشو به یه تخت بستن و کم کم کلمه شهادت رو گفت و یه نفر چشاشو بست ،تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایت مهر 15, 1399 at 12:25 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. نسبت به تغییرهایی که پیرامون‌تان در حال وقوع‌اند، کاملا جدا هستید.

 5. سلام

  من خواب دیدم درازکشیدم وشب هست ویک باره بیرون هواروشن شد وقفسه سینه من سنگین شد وفهمیدم که قراربمیرم وشروع به گفتن شهادتین کردم وآقایی که سرتاپالباس سفیدپوشیده رودیدم وفهمیدم که عزرائیله وبعدسنگینی قفسه سینه م رفع شد

  تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. یعنی یک جور برگشت به موقعیتی را تجربه می‌کنید. به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان بر می‌گردید. تعبیر دیگر: شانس یا تلاش دوباره‌ای درباره‌ی چیزی به شما داده می‌شود. به پایان دادن ناگهانی به یک موقعیت، عادت یا رابطه در زندگی‌تان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شماست که رد شده یا سرکوب شده‌اند. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید.

 6. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم که شب دراز کشیده بودم و کم کم ضربان قلبم داشت کم میشد که یهو قلبم ایستاد و لحظه های آخر شهادتین رو داشتم میخوندم همون لحظه شهادتین گفتن از خواب پریدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:25 ب.ظ

   دیدن مرگ خود در خواب دو تعبیر دارد: یا پابان یک موقعیت در زندگی شماست. چیزی شبیه پایان یه دوره از سختی ها و ناراحتی ها و یا پایان یک عقیده یا باوری قدیمی در شما، و دوم اینکه این خواب اشاره به شروع یک دوره جدید و یا هدفی جدید در زندگی شماست. این خواب با توجه به مسئله ای که این روزها درگیرش بوده اید تعبیر خواهد شد.

ستاره
Logo