تعبیر خواب جانماز و سجاده

با تعبیر خواب جانماز، تعبیر خواب سجاده، تعبیر خواب سجاده و جانماز سوخته، تعبیر خواب نماز خواندن در سجاده و جانماز و... همراه ما باشید.
تعبیر خواب جانماز و سجاده
ستاره | سرویس سرگرمی – سجاده و جانماز وسیله‌ای است که هنگام نماز خواندن و سجود به درگاه باری تعالی از آن استفاده می‌کنیم و دیدن آن در خواب بسیار بسیار نیکوست.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

 تعبیر خواب هدیه گرفتن سجاده - تعبیر خواب سجاده سبز - تعبیر خواب هدیه گرفتن مهر و سجاده - تعبیر خواب هدیه دادن جانماز

 

تعبیر خواب جانماز و سجاده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: موقعی که ما از جا نماز استفاده می‌کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می‌آورد که تعابیر را متفاوت می‌کند.

 

تعبیر خواب جانماز و سجاده از پشم و ابریشم

مطیعی تهرانی: اگر جانمازی که در خواب می‌بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.
 
جابر مغربی گوید:
 • اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل است به طاعت و عبادت حریص و راغب شود.
 • اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل است که طاعت و عبادت و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد.

 

تعبیر خواب جانماز و سجاد پشت و رو

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده‌اید فریب شیطان را می‌خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می‌دهید و گمراه می‌شوید

 

تعبیر خواب گم کردن سجاده و جانماز

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که جانماز (یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید

 

تعبیر خواب سجاده و جانماز دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید یعنی کاری می‌کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می‌شوند و نام شما را به نیکی می‌آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.

 

تعبیر خواب نماز خواندن در سجاده و جانماز

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده‌اید شما از کار خیر دیگران سود می‌برید

 

تعبیر خواب جانماز و سجاده سوخته

مطیعی تهرانی:
 • اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.
 • اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.65 نظر
 1. سلام
  خواب دیدم که یه انگشتر زیبا لای سجادمون بود بعد یه نفر ازم پرسید این انگشتر کیه گفتم زن عموم امانت داده دستمون
  تعبیر خوابم چیه؟؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت تان باشد، حاکی از تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید.

 2. سلام وقتبخیر ادامه :صبر کردم مهره سالم شد دیگه یادم نمیاد نماز خوندم یا نه و چند نفر غریبه هم دیدم دارن نماز میخونن تو خواب همش با خودم میگفتم چرا اینقد اینجا وضعش بده بعد رفتم بیرون تو خیابون خیلی تاریک بودحالت دلهره و گم شدن داشتم برگشتم برم تو همونجا که مهمون بودم چون فقط اونجا رو میشناختم فهمیدم داییم پشتمه مثلا دارم تعقیبم میکنه و اینکه در واقعیت فامیلامون آدمای خوبی نیستن بی وجدانن و من همش از شرشون به خدا پناه میبرم حالا ممکنه بگین این خواب آیاچیزی میخواد بگه خیلی تشکر اگه تعبیر کنید

  • سلام؛ همچنین! در ادامه: به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. در کاری که برایش می کوشید، شکست می خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد (تسلیم می شوید؛ صورت مسأله را پاک می کنید). استعاره ای از شکلی از ناامنی است. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

 3. سلام وقتبخیر خواب دیدم تو جایی که فکر کنم جشن بود مهمونم فامیلامون رو دیدم شب بود و اونجا یه حالت خرابه وبد داشت بعد در میام میرم تو حیاط بعد میرم تو یه خونه دیگه که اونجا هم جشن بود فامیلامون بودن میخواستم نماز بخونم ولی مهر نداشتم و فکر کنم اصن اونجا یه نماز خونه بزرگ بود نامرتب و کثیف بود زمین موکت بود ، یه بیسکوییت رو داشتم فشرده میکردم تا مثل مهر بشه نماز بخونم ولی نشد پا شدم دنبال مهر گشتم یه مهری فکر کنم از کنار ستون پیدا کردم ولی مهر خراب بود اطرافش ریخته شده بود بعد نمیدونم چیشد صبر کردم مهره سالم شد دیگه یادم نمیاد نماز خوندم یا نه و چند نفر غریبه هم دیدم دارن نماز میخونن تو خواب همش با خودم میگفتم چرا اینقد اینجا وضعش بده بعد رفتم بیرون تو خیابون خیلی تاریک بودحالت دلهره و گم شدن داشتم برگشتم برم تو همونجا که مهمون بودم چون فقط اونجا رو میشناختم فهمیدم داییم پشتمه مثلا دارم تعقیبم میکنه و اینکه در واقعیت فامیلامون آدمای خوبی نیستن بی وجدانن و من همش از شرشون به خدا پناه میبرم حالا ممکنه بگین این خواب آیاچیزی میخواد بگه خیلی تشکر اگه تعبیر کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای نیازهای احساسی تان یا اشتیاق غریزی تان است. در زندگی تان، تعادل وجود ندارد. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. اجازه می دهید امور بی اهمیت و مسأله های جزئی، اذیت تان کنند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «صبر کردم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 4. با سلام مادرم در خواب دیده که کسی به من یک سجاده سبز رنگ بزرگ به اندازه پتو هدیه داده تعبیر این خواب چیست؟

 5. سلام ببخشید من خواب دیدم چند تا کادو بهمون دادن کادوهای ریز اندازه چهارانگشت دست بود توشون مهر و تسبیح های کوچک بودن. هفت یا هشتا بسته پر از جانماز تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان گویای حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید گویای این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید.

 6. سلام قسمتی از خوابم دیدم تو ی بنای قدیمی ام حالت همکف وسطش ی حوضه قدیمیه تمیز و ی آرامش خاصی داشت کنارش ی جانماز بود حالت محراب چوبی کارشده فیروزه دار که مقابلش ی صندوق کار شده چوبی بود که توش چندین مهر کربلای نو بود و گفتم چقد مهر کربلا ست توش تو خوابم فکر میکردم کسی آورده بود و خیلی دنبالش گشته بود

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می‌نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام بازبینی‌شان کنید. علامتی از شانس، موفقیت است. دارای انرژی شفا و ابزاری برای یکی کردن نیروهای میان روح زمین و هواست (روحیه‌های معنوی و خاکی را یکی می‌کند). تعبیر دیگر: نمایانگر شیطان یا نیروی منفی است که می‌کوشید دفعش کنید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.

 7. گرفتن جای نماز و تسبیح از مرده چه تعبیری دارد؟

 8. سلام یکی از دوستان من خواب دیده است که به مادر من جانماز سبزی هدیه داده است..تعبیرش چیست؟؟

  • سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: یک) بیانگر تقویت ایمان و اعتقاد است؛ دو) گویای خیر است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان بیانگر بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید. نمادی از آرمان‌هایی است که یک مادر باید باشد. به صورت مستقیم‌تر، ممکنست برایتان به شکل مادر باشد. شاید او در زمان نیاز، به شما نصیحتی کرده است.

 9. خواب دیدم که سه نفر در اتاق هستیم که اذان ظهر داد و فقط دو تا مهر نماز (بدون جانماز) بود که یکی رو خواهرم و یکی رو زن دایی ام (فوت شده) برداشتند و در کنار هم ایستادند و شروع به نماز خواندن کردند. پس من ناچارا بدون مهر شروع به خواندن نماز ظهر کردم و موقع سجده نماز فکر می کردم که نبود مهر مهم نیست، مهم سجده کردن به درگاه خداست، چون پیامبر هم بدون مهر نماز می خواند!

  خواهرم بعد خواندن نماز ظهرش با تعجب به نماز خواندن بدون مهر من نگاه کرد و از اتاق خارج شد و من مهری که خواهرم باهاش نماز می خوند رو برداشتم و نماز عصر رو با مهر خواندم!

  تعبیر این خواب چیست؟

  • اول سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. نشانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.

 10. دختر خاله من تو خواب دیده که بابای من بهم یه یک شاخه گل محمدی داده و من اون گل رو گذاشتم لای سجاده

  میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور