توقف “ماه تی تی” به دلیل اختلافات پیمان معادی و میرباقری

با توجه به زمزمه های ایجاد شده سریال ماه تی تی به دلیل اختلافات ایجاد شده بین پیمان معادی و کارگردان این سریال متوقف شده است

ستاره
Logo