تعبیر خواب تیر و تیراندازی

منوچهر مطیعی دیدن تیر در خواب را نشانه دوستی راستگو و درستکار می‌داند و تیراندازی به خود را مورد توجه قرار گرفتن توسط دیگران بیان می‌کند.
تعبیر خواب مجروح شدن - تعبیر خواب شلیک گلوله - تعبیر خواب تیر خوردن به قلب - تعبیر خواب تیر خوردن به سر - تعبیر خواب شلیک با تفنگ
 
ستاره | سرویس سرگرمی – منوچهر مطیعی تهرانی گوید تیر نشانه مردی است راستگو و درستکار که با همه صنف و طبقه ای می‌جوشد ولی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. تیر به همراه داشتن بیانگر نزدیک بودن به چنین دوستی در زندگی روزمره است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تیر اندازی از دیدگاه روانشناسی یونگ (تحلیل رویا)

 • دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست. برنامه هاتان درست طبق هدف است.
 • خواب دیدن اینکه به کسی با اسلحه شلیک می کنید بیانگر احساس تهاجمی و خشم نهفته ی شما در مورد یک فرد خاص است. اگر فردی که شلیک می کنید غریبه است، پس بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته ی خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.
 • خواب دیدن اینکه کسی به شما با اسلحه شلیک می کند بیانگر این است که در زندگی تان مسئله با یک شخص را تجربه می کنید. شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت قربانی شده اید.

تعبیر خواب تیر خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می‌گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می‌کنیم. اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می‌رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می‌فرستد. اگر تیری که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می‌شویم و کاری می‌کنیم که سر زبان‌ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت.
 

تعبیر خواب تیر خوردن با تپانچه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته‌اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید، نشانة آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد.
 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب اسلحه
 

تعبیر خواب تیراندازی کردن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می‌گیرد. اگر دختر دم بختی تیر می‌افکند یا تیری به سوی او افکنده می‌شود نیکو است چون مورد توجه قرار می‌گیرد.
 
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد و از آن گلوله ای خارج نشد و یا گلوله‌های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.
 
آنلی بیتون:
 • اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
 • اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.
 • اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می‌کند، نشانه آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت.
 • شنیدن صدای تیراندازی در خواب، نشانة آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می‌شود.
لیلا برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب به کسی تیراندازی می‌کنید، نشانه‌ی آن است که دچار گرفتاری و دردسر خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیری قرار می‌گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه می‌شود.
 • اگر ببینید که شما را تیرباران می‌کنند، یعنی در شغلتان پیشرفت می‌کنید.186 Comments
 1. سلام لطفا سریع تر جواب خواب منو بدید ممنون از سایت خوبتون، من خواب دیدم که یک تیر بار مسلح روبروی من است بعد یهو شلیک شد و
  همینجور که شلیک میشد من دراز کشیدم روی زمین و اصلا هیچیم نشد و یهو از خواب پریدم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی در زندگی تان مسأله با شخصی را تجربه می کنید. ممکنست حس کنید که در موقعیتی، قربانی شده اید.

 2. سلام خواب دیدم که جنگ شده بود و قسمت زیادی از نفت مملکتمونو غارت کرده بودن و مارو بسیج کرده بودن واسه دفاع (به خط شده بودیم و یک نفر داشت صحبت میکرد در مورد این موضوع که من گفتم چرا ما باید واسه نفت بجنگیم وقتی چیزی ازش به ما نمیرسه؟؟ بخاطر این حرفم منو از دسته اخراج کردن تقریبا و بخاطر اختلاف نظر منو از گروه چندین متر دور کردن که یک موشک اومد و همشونو زد و فقط من سالم موندم ولی تفنگی که تو دستم بود شکست و روی سینم لباسم اتیش گرفت و مث پلاستیک خشک شد و من میتونستم سوختگیش حس کنم من با تنفنگ شکستم رفتم خونه داییم که بگم چه اتفاقی افتاده اما قبل از گفتن حدفم این بود تنفنگم تو خونشون قایم کنم‌چون امید داشتم‌که میشه درستش کنم بعدا

  • سلام! خوابتان یعنی خیلی کار می کنید. لازمست به خودتان استراحت دهید. بین عقل و دل تان مدام کشمکش است. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایلات جنسی است. ممکنست بیش از حد تحریک شوید یا می کوشید امیال غریزی تان را سرکوب کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر اختلال و هرج ومرج در زندگی تان است. کشمکش درونی یا عاطفی را تجربه می کنید که از درون متلاشی تان می کند. تعبیر دیگر: هم خیلی تهاجمی هستید هم به حد کافی مدعی نیستید. شاید لازمست آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی تان خاتمه دهید و کنارش گذارید. ممکنست بازتابی از جنگ های فعلی اطراف تان سرتاسر جهان باشد و احساسات شخصیی که درباره شان دارید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «اخراج» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 3. در ادامه..بخاطر این حرفم منو از دسته اخراج کردن تقریبا و بخاطر اختلاف نظر منو از گروه چندین متر دور کردن که یک موشک اومد و همشونو زد و فقط من سالم موندم ولی تفنگی که تو دستم بود شکست و روی سینم لباسم اتیش گرفت و مث پلاستیک خشک شد و من میتونستم سوختگیش حس کنم من با تنفنگ شکستم رفتم خونه داییم که بگم چه اتفاقی افتاده اما قبل از گفتن حدفم این بود تنفنگم تو خونشون قایم کنم‌چون امید داشتم‌که میشه درستش کنم بعدا

  • در ادامه: می خواهید به یک رابطه یا موقعیت در زندگی تان خاتمه دهید. یعنی آنچه واقعا و خیلی زیاد به آن تمایل دارید را سرکوب می کنید. نشانگر احساس ناتوانی و نیروهای فراتر از کنترل تان است. از سوی دیگر، ممکنست ناامنی ها در مورد رابطه ی جنسی را نشان دهد. تحت فشار شدیدی هستید. می تواند استعاره ای ازین باشد که به معنای واقعی کلمه در نقطه ی شکست خود قرار دارید. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. می کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می هراسید.

 4. سلام من خواب دیدم با تفنگ بادی به ظرف شلیک میکردم تاگرگی صدارا بشنود وبعد من انرا شلیک کنم بعد چند دقیقه به یکی از اشنایان شلیک کردم تعبیر چیست

  • سلام! خواب‌تان گویای احساسات تهاجمی و خشم پنهان‌تان نسبت به یک فرد خاص است. ممکنست می‌کوشید ایشان را برای چیزی، مقصر جلوه دهید. هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است.

 5. سلام. خواب دیدم با داداشم و شوهرخالم دا‌شتیم می‌گشتیم. چندتا سرباز از راه رسیدن که کلاش داشتن. ازمون سوال پرسیدن و رفتن. بعد ماهم فرار کردیم.داشتیم میرفتیم خونه که یهو تیراندازی شروع ‌شد.سرباز پشت سر من بود و داداشم جلوم. داداشم گفت بدو در رو، ولی دیر بود و سرباز با کلاش تیر زد تو پشت سرم. افتادم زمین و خون ریزی کردم ولی درد نداشتم. بیهوش شدم.قبل از بیهوش شدن به مادرم گفتم دوستت دارم. وقتی بیدار شدم دیدم وسط جمعی هستم. همه داشتن غذا میخوردن. مثل جلسه ختم میموند. دست زدم پشت سرم و دیدم بخیه خورده و درد هم نداشت. از سرجام نیمه خیز شدم و به سمت مامان و داداشم رفتم. داداشم داشت گریه میکرد. فکر میکرد مردم. داداشمم تیر خورده بود تو روده اش و 1 سانتی متر از رودش کم شده بود. بعدش رفتیم پارک تفریحی ولی کفش نداشتم. بقیه که کفش داشتن میگفتن چقدر زمين تیزه ولی من چیزیو حس نمیکردم. بعدش رفتم کفش و ماسک بگیرم ولی توی راه یه دختری دیدم که زنجیر دوچرخش افتاده بود. چون خون زیادی از دست داده بودم از اون موقع، بی حال بودم. دختره ازم کمک خواست زنجیرشو جا بندازم ولی بلد نبودم. اون بهم یاد داد چجوری زنحیر بندازم. بعد رفتم تو صف بازی خیلی طولانی بود. هیچ وقت نوبتم نشد. اومدم بیرون و دوتا زن ازم سوال ریاضی پرسیدن و جوابشونو بدون فکر کردن دادم. از پرسیدن مطمئنی و من گفتم بله. یه دوستیو تو راه دیدم و متوجه بخیه پشت سرم شد و گفت تیر خوردی؟ گفتم بله، گفت باشه.

  اگر تعبیر مشخصی دارن ممنون میشم. تشکر

  • سلام! خواب‌تان یعنی خودتان را برای نبرد بر سر مسأله‌ای آماده می‌کنید. حس می‌کنید لازمست از باورها، ارزش‌ها و دیدگاه‌هایتان دفاع کنید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. در زندگی‌تان مسأله با شخصی را تجربه می‌کنید. ممکنست حس کنید که در موقعیتی، قربانی شده‌اید. از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست گویای درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «ولی درد نداشتم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. سلام من دیشب خواب دیدم که شب است و من تو اتاق ام هستم یکی از دوستام هم پیشم بود من یه اسلحه کمری داشتم که نمیدونستم خالی هست یا پر به دوستم گفتم بیا امتحان کنیم ببینیم پر هست، من با اسلحه ام یک بار به طرف پنجره اتاقم و بیرون شلیک کردم و دیدیم که پر هست دوستم هم اسلحه رو برداشت و مثل من دو تا شلیک کرد بعد از چند دقیقه از بیرون صدای شنیدیم و متوجه شدیم که تیرهایی که دوستم شلیک کرده خورده به پای یه بچه کوچیک دو یا سه ساله برخورد کرده، تو خواب هم نگران بودیم که حالا چی میشه هم اینکه میگفتیم بچه نمرده پس اتفاق خاصی نمی افته

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «چند دقیقه از بیرون» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 7. ولی درد نداشتم. بیهوش شدم.قبل از بیهوش شدن به مادرم گفتم دوستت دارم. وقتی بیدار شدم دیدم وسط جمعی هستم. همه داشتن غذا میخوردن. مثل جلسه ختم میموند. دست زدم پشت سرم و دیدم بخیه خورده و درد هم نداشت. از سرجام نیمه خیز شدم و به سمت مامان و داداشم رفتم. داداشم داشت گریه میکرد. فکر میکرد مردم. داداشمم تیر خورده بود تو روده اش و 1 سانتی متر از رودش کم شده بود. بعدش رفتیم پارک تفریحی ولی کفش نداشتم. بقیه که کفش داشتن میگفتن چقدر زمين تیزه ولی من چیزیو حس نمیکردم. بعدش رفتم کفش و ماسک بگیرم ولی توی راه یه دختری دیدم که زنجیر دوچرخش افتاده بود. چون خون زیادی از دست داده بودم از اون موقع، بی حال بودم. دختره ازم کمک خواست زنجیرشو جا بندازم ولی بلد نبودم. اون بهم یاد داد چجوری زنحیر بندازم. بعد رفتم تو صف بازی خیلی طولانی بود. هیچ وقت نوبتم نشد. اومدم بیرون و دوتا زن ازم سوال ریاضی پرسیدن و جوابشونو بدون فکر کردن دادم. از پرسیدن مطمئنی و من گفتم بله. یه دوستیو تو راه دیدم و متوجه بخیه پشت سرم شد و گفت تیر خوردی؟ گفتم بله، گفت باشه.

  • در ادامه: گویای بی‌یاوری و ناتوانی‌تان در عملکرد در موقعیتی است. برای تغییر بنیادی که پیرامون‌تان اتفاق می‌افتد، آماده نیستید. تعبیر دیگر: به پیرامون‌تان بی‌توجهید یا موقعیتی را نادیده می‌گیرید. ممکنست جناسی از ذهن ناخودآگاهتان و محتوای سرکوب‌شده‌اش باشد. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. موقتی از واقعیت می‌گریزید. گویای تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «ولی کفش نداشتم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید! (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌شوند، تعبیر می‌گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 8. سلام در خواب دیدم چند نفر هستیم دوستهای من با تیر تفنگ کشتن موندم من منم میترسیدم که چطوری میمیرم در واقع از خوردن گلوله میترسیدم و میگفتم ای کاش زود تر منو بکشن که دیدم بیخیال من شدن به من تیر نزدن

  • سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید؛ اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه‌هایی از شما را می‌نمایاند که می‌خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت‌های قربانی را در خود نمی‌خواهید). احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! تعبیر دیگر: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 9. خواب دیدم یجا پناه گرفتم بعد همینکه خواستم برم تو یه اتاقک سه تا بهم تیر خورد..نمیدونمداز تیرکمان بود یا تفنگ..هرچی بود انگار داشت میکشت..ولی نکشت

  • اول سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است. در زندگی‌تان مسأله با شخصی را تجربه می‌کنید. ممکنست حس کنید که در موقعیتی، قربانی شده‌اید. نمایانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

 10. سلام ترخدا این خوابمو بگید من ۱۷ سالمه خواب دیدم تو خیابون هستیم مبهم که نمیدونم میدونم یگی میخواد بیاد تیر بزنه منم موندم کجا برم میرم فکر کنم تو چاه فاضلاب یک اتاق بود که پرده ای پود پرده بود درش باز کردم رفتم تو که قایم بشم پیدام نکنه نفس نفس زنان که ایستاده بودم درو باز کرد اومد تو منم تفنگ داشتم هول شده بودم تیرشو میخواستم بزارم تو تفنگ از ترس استرس هول شدم نتونستم بزارم تو تفنگ که شدیک کنم بعد اون فرد پسر عمم بودم تیر رو گرفت به سمتم همینجوری شلیک کرد درد داشت یه ذره حس عجیبی بود ۲۴ بار شلیک کرد خودشم گفت ۲۴ بار زدم من افتادم روی زمین خون میرفتم ازم کمی زخمی شده بودم انگار یک لحظه هم خودمو تو برهنگی دیدم که رون هامم خونی شده بعدش دیگه مبهم بود انگار راه رفتم نمیدونم خلاصه همین لطفا میگید تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خواب‌تان علامتی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. می‌نمایاند در جستجوی جهت‌هایی در زندگی‌تان هستید. بی‌انگیزه‌اید. از سوی دیگر، بیانگر تحولی است. رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است. نمایانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «استرس» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 10

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور