تعبیر خواب تهدید شدن

تعبیر خواب تهدید شدن از دیدگاه لیلا برایت به این معناست که احتمالا شما دچار بیماری خواهید گردید. با تعبیر خواب تهدید شدن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب تهدید شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –  تهدید شدن مسئله‌ای است که ممکن است در بسیاری از خواب‌ها به صورت خشم و عصبانیت از سوی طرف مقابل دیده شود. برای تعبیر و تفسیر این گونه خواب‌ها بایستی بدانیم که تهدید شدن محور اصلی خواب بوده است یا خیر.

 

تعبیر خواب ترسیدن – تعبیر خواب چاقو – تعبیر خواب تهدید شدن – تعبیر خواب تهدید به مرگ

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب تهدید به مرگ

منوچهر مطیعی: اگر در خواب ببینید که دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

 

تعبیر خواب تهدید شدن توسط فرد خاصی

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب کسی شما را تهدید کند، به این معنی است که احتمالاً دچار بیماری می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید دیگران زندگی شما را تهدید کرده و به خطر می‌اندازند، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب می‌دهند و باید بیشتر مراقب خودتان باشید.

 

تعبیر خواب تهدید شدن بوسیله آسیب دیدگی

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که آسیبی شما را تهدید می‌کند، علامت آن است که گرفتاری و خطری در زندگی شما را تهدید می‌کند.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo