تعبیر خواب ته چین (مرغ و گوشت)

دیدن ته چین در خواب بمانند دیدن همه غذاها نشانه و بیانگر نعمت و روزی است. لازم به ذکر است تعبیر خواب ته چین با تعبیر خواب ته دیگ متفاوت است.
تعبیر خواب ته چین
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی دیدن انواع غذاها در خواب بیانگر نعمت و خیر و برکت و روزی هستند ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. ته‌چین یک غذای ایرانی است که از مخلوط برنج، انواع گوشت (مرغ متداول‌تر است)، ماست، تخم مرغ و زعفران فراوان درست می‌شود. این غذا در بین غذاهای ایرانی به خاطر شکل و فرم زیبایش از جمله غذاهای رسمی و مناسب مهمانی‌هاست و معمولاً در رویاهای ما بیشتر ظاهر می‌گردد.

 

تعبیر خواب ته چین – تعبیر خواب ته دیگ – تعبیر خواب خوردن ته چین – تعبیر خواب ته چین مرغ

 

تعبیر خواب ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصاً اگر با گوشت مرغ همراه باشد، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می‌گوید به نعمت و پول می‌رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد.

 

تعبیر خواب ته چین در رنگ‌های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ته چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم.

 

تعبیر خواب تعارف کردن ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم می‌شوید و خیر می‌یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می‌شوید.

 

تعبیر دیدن خوردن ته چین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوردن ته چین در خواب بهره‌وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت تر باشد بهتر است. اگر خانمی ته چین می‌پزد صاحب فرزند می‌شود.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo