تعبیر خواب ته چین (مرغ و گوشت)

دیدن ته چین در خواب بمانند دیدن همه غذاها نشانه و بیانگر نعمت و روزی است. لازم به ذکر است تعبیر خواب ته چین با تعبیر خواب ته دیگ متفاوت است.
تعبیر خواب ته چین
ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی دیدن انواع غذاها در خواب بیانگر نعمت و خیر و برکت و روزی هستند ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. ته‌چین یک غذای ایرانی است که از مخلوط برنج، انواع گوشت (مرغ متداول‌تر است)، ماست، تخم مرغ و زعفران فراوان درست می‌شود. این غذا در بین غذاهای ایرانی به خاطر شکل و فرم زیبایش از جمله غذاهای رسمی و مناسب مهمانی‌هاست و معمولاً در رویاهای ما بیشتر ظاهر می‌گردد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ته چین – تعبیر خواب ته دیگ – تعبیر خواب خوردن ته چین – تعبیر خواب ته چین مرغ

 

تعبیر خواب ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصاً اگر با گوشت مرغ همراه باشد، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می‌گوید به نعمت و پول می‌رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد.

 

تعبیر خواب ته چین در رنگ‌های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ته چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم.

 

تعبیر خواب تعارف کردن ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم می‌شوید و خیر می‌یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می‌شوید.

 

تعبیر دیدن خوردن ته چین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوردن ته چین در خواب بهره‌وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت تر باشد بهتر است. اگر خانمی ته چین می‌پزد صاحب فرزند می‌شود.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور