تعبیر خواب تنه درخت

تعبیر خواب تنه درخت نشانه و بیانگر بزرگ و کفیل خانواده و دیدن شاخه‌های اطراف آن در خواب به دیگر اعضای خانواده تعبیر شده‌ است.
تعبیر خواب تنه درخت

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب تنه درخت است لازم است بدانید که درخت در خواب دیدن خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد. برخی از معبران نوشته‌اند درختان بی محصول مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تأثیر چندان ندارند. در جایی دیگر ابن سیرین می‌گوید هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بنابراین دیدن جزئیات درخت در خواب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن درخت - تعبیر خواب شکستن درخت - تعبیر خواب بریدن شاخه درخت - تعبیر خواب کنده درخت

 

اگر بخواهیم تقسیم بندی برای تعبیر دیدن اجزای درخت در خواب انجام دهیم ابراهیم کرمانی این گونه بیان می‌کند:

 • رگ و بیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد

 • پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است

 • شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه‌های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند.

و اما تعبیر خواب تنه درخت چگونه است؟

 

تعبیر دیدن تنه درخت در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی این گونه بیان می‌کند که درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه‌ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می‌شوند نازک‌تر می‌گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه‌ها بمانند گفته ابراهیم کرمانی فرزندان و متعلقان و خانواده شما هستند که مانند شاخه‌های درخت تقدم و تأخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است.

 


بیننده خواب تنه درخت فرد جوانی باشد

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگ‌تر و کفیل خانواده محسوب می‌شود و چنان چه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمایید.

 

تعبیر خواب بیرون کشیدن تنه درخت

آنلی بیتون: بیرون کشیدن تنه درخت از خاک، نشانه آن است که با رویارویی قاطع با واقعیات زندگی، قادر خواهید شد خود را از فقر و فلاکت نجات بدهید.

تبلیغات در ستاره


 

دیدن کنه و آفت بر تنه درخت در خواب

آنلی بیتون: دیدن کنه‌های بزرگ بر تنه درخت، نشانه آن است که دشمنان با بی‌رحمی می‌کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند. 1. ….ادامه خواب، رفتم با چاقو قاچ زدم، دیدم زیرش یه ریشه قطور درخته که عملا بیشتر حجم تکه گوشت را از زیر گرفته بود. بیشتر چاقو را فشار دادم در ریشه سیاه رنگ که تنه قطع شده درختی هم بعدا مشخص شد که به ان متصل است. گوشت محو شد. خاک زیرش و دور و برش معلوم شد. ریشه سست بود و فقط روی خاک بود، انرا بالا زدم یا شکافتم پر کرم و حشره بود.

  • در ادامه: حاکی از خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید. علامتی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی تان ساده لوح باشد. نشانگر نگرانی تان ازین است که کسانی که دوست دارید ممکنست از زندگی تان ناگهان ناپدید شوند و درین مورد، احساس امنیت نمی کنید. حس می کنید نمی توانید وابسته به کسی باشید و در نهایت، تنها خواهید ماند. لازمست روی تصویر و خودباوریتان کار کنید. علامتی از رشد و باروری است. گویای مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف تان را عملی تر دنبال کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پر کرم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام، روزتون بخیر، خواب دیدم یه جای رسیدم بین عده ی که ظاهرا همکارم بودن و یکیشون قبلا ریسم بود. گفتن بیا سهم گوشتت بردار، سهمها قاچ شده و مشخص بود، من و یه نفر دیگه فقط برنداشته بودیم، رفتم با چاقو قاچ زدم، دیدم زیرش یه ریشه قطور درخته که عملا بیشتر حجم تکه گوشت را از زیر گرفته بود. بیشتر چاقو را فشار دادم در ریشه سیاه رنگ که تنه قطع شده درختی هم بعدا مشخص شد که به ان متصل است. گوشت محو شد. خاک زیرش و دور و برش معلوم شد. ریشه سست بود و فقط روی خاک بود، انرا بالا زدم یا شکافتم پر کرم و حشره بود.
  ممنون می شوم تعبیرش را بفرمایید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان روی جنبه های رابطه تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی ها/حمایت است. حاکی از جاه طلبی تان، کشمکش ها و ماهیت رقابتی است. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. بیانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید. علامتی از عمق و مرکزیت ذهن ناخودآگاه و روح شماست. نشان دهنده ی سامانه ی باور و ارزش شماست. تعبیر دیگر: نشانگر رابطه ها و قید و بندهای خانوادگی شماست. ممکنست به دنبال گذشته تان باشید یا شاید لازمست به اصل مسأله ای در زندگی تان برسید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «چاقو را فشار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. با سلام نوروز باستانی و اعیادشعبانیه برشما مبارک
  من خواب دیدم که همراه 2تا از خواهرام و برادرم به یکی از شهرهای خوش آب وهوا و سرسبزمرکزی کشور سفرکردیم. و در میدان شهر پیاده شدیم.
  در کنار میدان شهر یک درخت جوان و بزرگ و سرسبز بود که شاخ و برگهای آن تمام میدان را گرفته بود….
  در نیمکت کنار آن چندتا پیرمرد و پیرزن روی نیمکت نشسته بودن. خواهرم گفت نگاه کنید فک کنم این همان درخت معروف این شهر که چندهزارساله اس. گفتم نه من عکس اون درخت رو دیدم که تنه قطورتر و بزرگتری داره و در جایی که دوروبرآن هیچی نیست. ولی این وسط شهره.
  بعد برادرم گفت که من میرم یه مقدار غذا تهیه می کنم… رفت و سریع مقداری شکلات و فک کنم غذای حاضری گرفت و گفت یه کاری پیداکردم (پخش تراکت و…) باید برم به بقیه کارام برسم ومقداری تراکت و برگه های تبلیغات کاغذی وجود داشت…..
  لطفأتعبیرش رو بفرمایید.سپاس

  • سلام؛ ممنون؛ همچنین! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با ایشان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. همچنین، ایشان علامتی از جنبه ای از رابطه تان با آنان است. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. بیانگر تمایل تان برای به تعویق انداختن است و اینکه چیزها را فعلا کنار بگذارید. یعنی بجای اینکه ابتکار عمل داشته باشید، نقشی منفعل دارید. تعبیر دیگر: لازمست پیش ازینکه بتوانید به جلو پیش روید، توقف کنید و به اشتباه ها و مسأله های گذشته تان بیندیشید. لازمست تصمیم ها و انتخاب هایی که می گیرید را زیر سؤال ببرید. شاید زمانش رسیده است که کارهای اشتباه پیشین تان را بپذیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رفت و سریع» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • با سلام و تشکر از تعبیرتان ادامه خواب رو خدمت تان ارسال می کنم:
    (داداشم)رفت و سریع مقداری شکلات و فک کنم غذای حاضری گرفت و گفت یه کاری پیداکردم (پخش تراکت و…) باید برم به بقیه کارام برسم ومقداری تراکت و برگه های تبلیغات کاغذی وجود داشت…..
    لطفأتعبیرش رو بفرمایید.سپاس

    • سلام؛ خواهش می کنم! در ادامه: حاکی از عشق، جشن و پاداش به خود است. یعنی ممکنست بیش از حد در خوشگذرانی افراط می کنید و لازمست کمی خودتان را محدود کنید.

 4. سلام خسته نباشید.

  من خواب دیدم تو حیاط با مادرم هستم که(ما تو حیاطمون درخت شاه توت سیاه داریم) مادرم درخت رو هل میده و درخت از وسط باز میشه داخلش یه گنجشک ضعیف بود که پرش هم ریخته مادرم یکم گنجشک رو ناز میکنه و درخت رو میبنده(مثل یه در) تعبیرش چیست؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. گویای قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. نشانگر محافظت در برابر نیروی منفی در زندگی‌تان است. همچنین نشانگر حساسیت است. گویای کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: نمادی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می‌دهید.

 5. سلام خسته نباشید.

  من خواب دیدم تو حیاط با مادرم هستم که(ما تو حیاطمون درخت شاه توت سیاه داریم) مادرم درخت رو هل میده و درخت از وسط باز میشه داخلش یه گنجشک ضعیف بود که پرش هم ریخته مادرم یکم گنجشک رو ناز میکنه و درخت رو میبنده(مثل یه در) تعبیرش چیست؟

  • مخاطب گرامی! خواب‌تان در همین صفحه با نامی که خودتان نوشته‌اید (Ramin) تعبیر شده است؛ چنانچه آن را نمی‌توانید مشاهده کنید، ایراد از مرورگر اینترنت شما می‌باشد؛ بهتر است از مرورگر دیگری استفاده کنید. ↓

 6. سید میکائیل تیر 16, 1399 at 11:58 ق.ظ

  فصل بهاره امسال به درخت سیب کوچولو تو حیاطمون کاشتم.دیشب تو خواب دیدم ماشاالله تنه ش خیلی کلفت و ضخیم شده

  • مدیر سایت تیر 16, 1399 at 12:10 ب.ظ

   ابتدا سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: نشانگر فرزندان و خیر و برکت است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید.

 7. من در خواب دیدم درخت دم درم بریده شده و افتاد تو حیاط تعبیر خوابم چی میشه

  • سلام؛ خواب‌تان یعنی حس می‌کنید تعادل را از دست می‌دهید و از هماهنگی خارج می‌شوید. شاید از مسیر خارج می‌شوید و در مسیر اشتباه می‌روید. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست.

 8. من در خواب دیدم همسرم روی یه تنه درخت نقاشی بزرگی کشیده بود و اون نقاشی رو که مثل یه تاج بود از درخت جدا کرد و گذاشت رو سرش، لطفا بگین تعبیرش چی میشه

  • در ابتدا سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی‌تان ابراز نمی‌کنید، تأکید کند. نشانگر خلاقیت و نیاز به بیان خود است. این نقاشی، نمادی از ادراک‌های درونی‌تان است.

 9. سلام

  وقت بخیر

  من در رویام دیدم که در باغمون هستم جند کنده بزرگ و عظیم الجثه درخت روی زمین هست که قطر یکیشون هم قد من (۱۸۶)هست و ۴ تااسب تو باغ هست که یکیش قهوه ای با نژادی اصیل که دور این کنده ها با وقار وحرکت خیلی موقر داره دور میزنه من تو خواب حواسم به این اسب بود و از اصالتش لذت میبردم .

  ممنون

  • خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. لازمست نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید. نماد ثبات و پایداری، محدودیت‌های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین بیانگر موضوع‌های مادی‌گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می‌رسانید.

 10. سلام من دیدم که تنه درختی بریده شده در باغ پدر بزرگ که جوانه کوچکی زده.

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور