افزایش شانس فیلم فرهادی برای اسکار 2017

فیلم اصغر فرهادی تنها امید ایران برای دریافت بهترین فیلم خارجی زبان در اسکار 2017 است

بیشتر شدن شانس فیلم فرهادی برای اسکار 2017
ناکامی فیلم جدید اصغر فرهادی یعنی «فروشنده» و فیلم برنده جایزه نخل طلا یعنی «تونی  اردمن» در مراسم گلدن گلوب در مقابل فیلمی که حتی نامزد اسکار نیست  شرایط را برای اسکار ۲۰۱۷ غیرقابل پیش بینی کرده است. در این شرایط  هنوز هیچ فیلمی به شانس قطعی اسکار تبدیل نشده است.
مجله ستاره

ستاره
Logo