تعبیر خواب تمساح | معنی دیدن تمساح در خواب چیست؟

به طور کلی دیدن تمساح در خواب و یا تعبیر خواب تمساح آبی بیانگر فردی حیله‌گر و مکار است که نه دوستانتان از آن سود می‌برد و نه دشمنان شما.

طبقه بندی:

تعبیر خواب تمساح
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تمساح اشاره به ترس از مورد هجوم و یا تحت سلطه قرار گرفتن که ممکن است از درون خود شخص و یا مادری مقتدر (که همانا وابستگی درونی شخص به مادرش است) باشد دارد.

 

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح

 

تعبیر خواب تمساح

معبرین غربی:

دیدن تمساح در خواب به این معنی است که به زودی قرار است با خطری روبه‌رو شوید و احتمالا قربانی حادثه مرگبار و غیرمنتظره‌ای می‌شوید که مسیر زندگی شما را به سمت خوبی تغییر می‌دهد. شاید به این درک خواهید رسید که برخی از دوستان خوبتان به شما خیانت می‌کنند یا شما را به گونه‌ای فریب می‌دهند.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر تمساح، مردی دزد می‌باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی:

 • تمساح‌ به دلیل این که در آب زندگی می‌کند نشانه فردی است که نه دوست می‌تواند به آن اعتماد کند و نه دشمن.
 • باید توجه داشت که سوسمار و بزمچه، بیابانی هستند و با تمساح که آبی است متفاوت می‌باشند. تمساح در آب زندگی می‌کند و شکار خود را نیز در آب‌های کم عمق می‌یابد تعبیری دیگر دارد.

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب تمساح در آب

اگر ببینی تمساح تو را به سوی آب کشیده و غرق کرده است، در آب غرق می‌شوی، ‌‌‌‌‌

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، ماهی تو را هلاک می‌کند.

 

تعبیر خواب فرار از تمساح

معبرین غربی:

اگر در خواب ببینید که از تمساحی فرار می‌کنید، این خواب مقاومت شما در روبه‌رو شدن با مسائل دردناک و مخربی در ذهن ناخودآگاهتان را نشان می‌دهد. حتی ممکن است شما وجود این مسائل را درون خودتان انکار کنید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می‌گذارید، علامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید.

 

تعبیر خواب پوست، گوشت و استخوان تمساح

پوست، گوشت و استخوان تمساح نشانه ثروت و اموال دشمن است و دیدن و یا گرفتن آن‌ها در خواب بیانگر بدست آوردن مالی از طرف دشمن است.

 

تعبیر خواب تمساح آبی

تمساح‌ به دلیل این که در آب زندگی می‌کند نشانه فردی است که نه دوست می‌تواند به آن اعتماد کند و نه دشمن. به گفته منوچهر مطیعی تهرانی باید توجه داشت که سوسمار و بزمچه، بیابانی هستند و با تمساح که آبی است متفاوت می‌باشند. تمساح در آب زندگی می‌کند و شکار خود را نیز در آب‌های کم عمق می‌یابد تعبیری دیگر دارد.

 

تعبیر خواب حمله تمساح

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی با تمساح جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، بر دشمن پیروز می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، نمی‌توانی دشمن را شکست دهی.

لیلا برایت: اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنی احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را گاز گرفته است، دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.

معبرین غربی:

 • خواب حمله تمساح نماد از شخصی بی رحم و وحشی و خائن است که سعی می کند به شما ضربه سختی بزند. این شخص به رغم تلاش های شما باز هم از شما قوی تر است و به شما آسیب می زند.
 • اگر در خواب ببنید که در برابر حمله تمساح مقاومت می کنید نشان دهنده احساسات مخربی است که در گذشته دارید که شما را آزار می دهد ولی برایتان جالب است.شاید سعی می کنید آن ها را نادیده بگیرید ولی برایتان سخت و دشوار است.
 • اگر خواب حمله تمساح دیدید و به تمساح غلبه کردید افکار منفی خود را کنترل می کنید.
 • اگر درخواب تمساح به شما حمله کرد و شما بر تمساح غلبه کرده و بعد دوباره آن را رها کردید نشان دهنده آن است دشمنان زیادی دارید با آن ها زندگی می کنید. شاید این دشمن در ابتدا عقب نشینی کند ولی در آینده ممکن است ضرر زیادی به شما بزند.
 • اگر در خواب ببینید که تمساحی شما را گاز می‌گیرد، تعبیر آن است که از پذیرفتن و روبه‌رو شدن با مسائلی دردناک در ذهن ناخودآگاه خود سر باز می‌زنید.
 • برخی اوقات این خواب نشان دهنده آن است که موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان شما را سرکوب کرده است. همچنین این خواب از ترس هایی که درون خودتان دارید خبر می‌دهد و اینکه شما از اشتباهات خود در گذشته درس نگرفته‌اید.

 

تعبیر خواب کشتن تمساح

لیلا برایت: کشتن تمساح در خواب، نشانه‌ی آن است که دشمنان را شکست می‌دهید.

معبرین غربی:

 • اگر در خواب ببینید که تمساحی را می‌کشید، این خواب نشانه‌ای خوب است و از پایان نگرانی‌های شما در مورد چیزی خبر می‌دهد.
 • اگر در خواب ببینید که موفق به کشتن حیوان نمی‌شوید، این خواب به شما در مورد چیزی هشدار می‌دهد.
 • کشتن این حیوانات در خواب نمادی از وجود خشمی درون شما است.
 • بعلاوه این خواب از خوش شانسی شگفت‌انگیزی در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

از اینکه با تعبیر خواب تمساح این خزنده آبی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. از تعابیر نزدیک به تمساح می توان به تعبیر خواب سوسمار یا تعبیر خواب مارمولک اشار کرد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo