تعبیر خواب ترس و ترسیدن

با تعبیر خواب ترسیدن از شخصی،تعبیر خواب ترسیدن از دزد،تعبیر خواب ترس از تاریکی، تعبیر خواب ترس از ارتفاع و تعبیر خواب ترسیدن از سگ آشنا شوید
تعبیر خواب ترس
ستاره | سرویس سرگرمی – ترس و ترسیدن علیرغم آنچه در بیداری باعث دلهره و تشویش فرد می‌گردد دیدن آن در خواب به شادی و نشاط تعبیر شده است. البته بایستی برای تفسیر و تعبیر این گونه خواب‌ها همه جوانب و موارد دیده شد در خواب در نظر گرفته شود.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ترس از جن - تعبیر خواب ترسیدن از شخصی - تعبیر خواب ترسیدن از دزد - تعبیر خواب ترسیدن از بلندی - تعبیر خواب ترس از تاریکی

 

تعبیر خواب ترس و ترسیدن

محمدبن سیرین گوید: ترسیدن در خواب، ایمنی است

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود

حضرت امام جعفر صادق فرماید: ترسیدن در خواب، نصرت است،

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

آنلی بیتون: اگر در خواب ترس دیگران را ببینید، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود، از محبت کردن به شما عاجز است.

 

تعبیر خواب ترسیدن از سگ

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است، نشانه آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از شخصی

ابن سیرین: هر که در خواب دید می‌ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از دزد

امام صادق (ع): اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوب‌اند وبستگانش مضرت رسد.

مطیعی تهرانی: در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود

 

تعبیر خواب ترس از تاریکی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد.

 

تعبیر خواب ترس از ارتفاع

معمولاً ترس از افتادن از ارتفاع در حقیقت ترس از فروپاشی شخصیت است. خواه این ترس در عالم واقع و بیداری باشد خواه در عالم خواب. البته ترس از فروپاشی شخصیت تقریباً در همه انسان‌ها وجود دارد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از موضوعی

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگی است. اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند، بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد.
104 نظر
 1. البته من هم از اینک او ترسیده ترسیدم و ب عقب امدم

 2. سلام
  مادربزرگم ی مدتی هست ک فوت شده من ب تازگی خواب دیدم ک روی تخت خوابیده و لحظه جان دادنش هستش و بعض از قوام هم بالای سرش هستند مادر بزگم خیلی ترسیده بود و من هم بهش میگفتم ک نترسه و اروم باشه ولی تا نگاهش ب من افتاد ترسش بیشتر شد خیلی بیشتر انگار ک چهره من رو یطوره دیگه میدید و بهم گفت ک چقدر ترسناک هستی گناهکاری و من ب صورت خودکار برای اینک نترسه اومدم عقب و عقب تر و نگاهش ب من بود همش

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. خدا ایشان را در پناه خویش مورد رحمتش قرار دهد و به شما صبر و امید به زندگی بدهد!

 3. خواب دیدم دارم میرم تو یه ساختمون که توش مراسم بود

  مامانم ( که در واقعیت فوت شده ) رفت تو بعد برادرم سر کوچه اش بود

  گفت به من نرو تو من میترسم از اینجا رد بشم

  گفتم چرا

  گفت نگاه کن اینجا سرد خونه اس

  من میترسم بیام اونوری

  سمت راستمو نگاه کردم دو تا در سرد خونه بود

  بعد از خواب با ترس پریدم

  • اول سلام! خوابتان نمایانگر خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، نمایانگر سطح رشدیافته ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه های پایین تر ساختمان هستید، به نگرش های اولیه تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. بیانگر مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید.

 4. بهش دستور میدادم یا خواهش میکردم زنده شو و دوباره اون ادم زنده شد و من یه قمه فرو کردم تو شکمش ولی چیزیش نشد و دوباره میومد دنبالم. حتی خواستم ی جا برم طبقه بالای خونه با ی نفر ک میترسیدم منو بشناسه روبرو شدم و صورتمو برگردوندم و برگشتم عقب. و از خواب بیدار شدم.

  من اهل فیلم پلیسی و این چیزا نیستم کلا. حالا نمدونم چرا برای چندمین بار خواب جنگ میبینم. تو خواب احساس میکنم از جنگ و درگیری خوشم میام. ممنون میشم تعبیر کنید برام.

  • در ادامه: به توانایی تان برای ابراز تمایلات یا ایده هایتان اشاره دارد. ممکنست به شما بگوید که لازمست در موقعیتی، حضور بیشتری داشته باشید و نقش فعال تری داشته باشید. روی زندگی و رفتارتان کنترل داشته باشید. نمایانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید.

 5. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. من تو خواب میدیدم تو خونه ای هستم ک مثلا خونه خودمونه ولی خونه ما نبود تاریکتر بود.و گویا جنگ شروع شده. یه مرد منو دنبال میکنه و وقتی به من رسید و میخواست منو بکشه یه نفر درجه دار که گویا ادم خوبی بود یه گلوله زد تو مغز اون مرده اونم مرد. ولی من تو ذهنم انگاری بهش دستور میدادم یا خواهش میکردم زنده شو و دوباره اون ادم زنده شد و من یه قمه فرو کردم تو شکمش ولی چیزیش نشد و دوباره میومد دنبالم. حتی خواستم ی جا برم طبقه بالای خونه با ی نفر ک میترسیدم منو بشناسه روبرو شدم و صورتمو برگردوندم و برگشتم عقب. و از خواب بیدار شدم.

  من اهل فیلم پلیسی و این چیزا نیستم کلا. حالا نمدونم چرا برای چندمین بار خواب جنگ میبینم. تو خواب احساس میکنم از جنگ و درگیری خوشم میام. ممنون میشم تعبیر کنید برام.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی خیلی کار می کنید. لازمست به خودتان استراحت دهید. بین عقل و دل تان مدام کشمکش است. ممکنست بیش از حد تحریک شوید یا می کوشید امیال غریزی تان را سرکوب کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر اختلال و هرج ومرج در زندگی تان است. کشمکش درونی یا عاطفی را تجربه می کنید که از درون متلاشی تان می کند. تعبیر دیگر: هم خیلی تهاجمی هستید هم به حد کافی مدعی نیستید. شاید لازمست آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی تان خاتمه دهید و کنارش گذارید. از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد. استعاره ای از شکلی از ناامنی است. نمایانگر خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه هایی از شما را می نمایاند که می خواهید تخریب یا حذفش کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دستور میدادم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 6. سلام خسته نباشین خواب دیدم خونه نا آشنا خوابيديم اما هر بار میترسم از چیزی تو اون خونه، يه بار تصویر حیوانات رو دیوار میفتاده، يه بار میترسم در ها رو قفل میکنم، يه بار تصویر آدما نقاب دار ميشه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. نمایانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه های پیرامون تان را نادیده می گیرید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید.

 7. سلام

  در خواب دیدم که در جنگ هستم (فکر کنم سرباز بودم) و تعداد زیادی تیر و بمب کنارم زده میشه!و ترس خیلی شدیدی حس میکردم که اخرش هم فرار کردم و جایی پناه گرفتم ولی به شدت ترسیده بودم! تعبییر میشود آیا؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر نظم، ساختار، سفتی و نگرش بدون نفوذ و وفادار شماست. دیدگاه ها و احساسات تان را به دیگران تحمیل می کنید. تعبیر دیگر: خودتان را برای نبرد بر سر مسأله ای آماده می کنید. حس می کنید لازمست از باورها، ارزش ها و دیدگاه هایتان دفاع کنید. خیلی کار می کنید. لازمست به خودتان استراحت دهید. بین عقل و دل تان مدام کشمکش است. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایلات جنسی است. ممکنست بیش از حد تحریک شوید یا می کوشید امیال غریزی تان را سرکوب کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر اختلال و هرج ومرج در زندگی تان است. کشمکش درونی یا عاطفی را تجربه می کنید که از درون متلاشی تان می کند. تعبیر دیگر: هم خیلی تهاجمی هستید هم به حد کافی مدعی نیستید. شاید لازمست آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی تان خاتمه دهید و کنارش گذارید.

 8. سلام. دیشب من خواب اینکه دارم از یه چیزی میترسم رو خیلی دیدم ولی یادم نیست فقط یه تیکه یادم بود خواب دیده بود رفتم انگار مهمانی یا مهمان خونه مون اومده بودن و منم یادم اومد برم روی قارچ های که روی دستم بود یه چیزی بزنم که انگار برف و صابون‌زدم وبعد رفتم بشورم که به یه جای تاریک رفتم ولی یه ذره نور بود خیلی تاریک نبود وبعد داشتم روی صورت آب میرختم که وقتی چشم های میبستم از یه چیزی که تو یه فیلم ترسناک که خیلی وقت پیش دیده بودم می ترسیدم وبعد خواهرم رو صدا زدم که بیاد پیشم تا نترسم ولی خاله ام اومد و گفت من کاری باهات ندارم اون فکر کردم من بخاطر اون ترسیدم و اینم بگم تویه خوابم مامانم و خاله ام داشتم تریاک میکشیدن وبعد که من اونا رودیدم انگار تموم کرده بودن وبعد عمه ام کا تو بیداری باهاش قهریم رو دیدم که بابام باهاش آشتی کرده بود و بعد من با دختر بزرگش خوب احوال پرسی نکردم اون صورت منو ماچ کرد ولی من نه و با دختر بعدیش احوال پرسی کردم ولی خیلی گرم نبود ولی بهتر از خواهر بزرگه بود و اونم صورت منو ماچ کرد ولی من نکردم ولی با خود عمه ام خوب احوال پرسی کردم و حتی صورتش رو هم ماچ کردم و اونم گریه میکرد وبه من میگفت که ما تو رو وقتی کوچیک بودی دیدیم وتو الان بزرگ شدی.

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر خوشی‌های ناسالم و تصمیم‌های ناعاقلانه در زندگی‌تان است. آنچه سریع رخ می‌دهد، سریع هم از میان می‌رود. بیاموزید قدر آنچه دارید را بدانید. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که، علی‌رغم پیشروی در سختی‌ها و دوره‌ی سخت، رشد می‌کنید. نیاز دارید احساسات یا یادهای گذشته‌تان را بشویید که برود. شاید از نظر احساسی، حس کثیف بودن یا گناه دارید و می‌کوشید این شرم را بشویید. شاید لازمست چیزی را اعتراف کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «تریاک» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. ببخشید اینم بگم‌قبلش یه خواب ترسناک دیگه دیده بود وخیلی ترسیده بودم حتی با ترس از خواب پاشدم اینم‌گفتم که بتونم‌تعبیردقیقی به من بگین.مرسی

 10. سلام ادامه ی خوابم مامانم و خاله م‌ رودیدم داشتن تریاک میکشیدن و انگار تموم کرده بودن ومن رفتم به قارچ های پوستی که روی دستم بود صابون وبرف زدم وبعد رفتم بشورم نور بود وخیلی کم ومن می گفتم از توی اتاق بغلی بهش نور میاد وبعد داشتم صورتم رو میشوستم که یه چیز ترسناک جلوی چشم هام میومد قبلن تو فیلم های ترسناک دیده بودمش. وبعد خواهرم رو صدا زدم و خاله م اومد فکر کرد من از اون می ترسم و گفت باهات کاری ندارم منم بهش چیزی نگفتم که ازتو نمی ترسم وبعد عمه ام رودیدم که تو بیداری باهاش قهریم ولی توی خواب بابام باهاش آشتی کرده بود و وقتی رفتم خونه در رو باز کردم دیدم اومدن شوکه شدم وبعد با دختر بزرگش احوال پرسی خوب نکردم و اون صورت منو ماچ کرد وبه دختر کوچیکشم خیلی خوب احوال پرسی نکردم ولی بهتر از بزرگه بود و اونم صورت منو ماچ کرد وبعد با عمه ام خوب احوال پرسی کردم و اون صورت منو ماچ کرد و منم از اون رو.وداشتم گریه میکرد که تو خیلی کوچیک بوری ما تو رو دیدیم.یعنی این خواب های که میبینم از ترس نتایج کنکوره؟

  • سلام! در ادامه: دیگران از زاویه‌ی شما چیزها را نمی‌بینند. دیگران را درک نمی‌کنید (نمی‌فهمیدشان) و احساس می‌کنید دیدگاهشان نادرست است. از سوی دیگر، به این معناست که در شرایطی، احساس درماندگی می‌کنید و نمی‌دانید چگونه پاسخ دهید. لازمست موضوعی را تر و تمیز و روشن کنید. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست گویای جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. گویای ستایش، حسن نیت، دوستی یا احترام است. همچنین به شور مهارنشده اشاره دارد. درگیر تمایلات فیزیکی‌تان می‌شوید. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید.

1 2 3 6

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور