پایان تصویربرداری سریال معمای شاه پس از 4 سال

تصویر برداری سریال"معمای شاه"به کارگردانی"محمد رضا ورزی"تظاهرات مردم در خیابان انقلاب اسلامی آخرین سکانس از"معمای شاه" بود که دیروز مقابل دوربین رفت.

تصویر برداری سریال
“معمای شاه” به کارگردانی “محمد رضا ورزی” در دی ماه سال 91 و در موزه ملت کاخ سعد آباد کلید خوردو بعد از چهار سال دوباره در دی ماه و روز گذشته در حالی که سکانس های مربوط به انقلاب اسلامی ایران را تصویر می کرد به ضبط خود پایان داد.برای این سکانس های خیابانی و تظاهرات که در خیابان انقلاب اسلامی واقع در شهرک سینمایی مقابل دوربین رفت دانشگاه تهران نیز باز سازی شده بود.کودتای سیاه،عمارت فرنگی،کیمیاگر و پدر خوانده از سریال های ورزی محسوب می شوند.

مجله ستاره

ستاره
Logo