فروش فیلم “یتیم خانه ایران” از 2 میلیارد گذشت

علی سر تیپی مدیر عامل فیلم ایران درباره ادامه اکران فیلم"یتیم خانه ایران"گفت:اکران فیلم در سینما کوروش ادامه دارد.

ادامه اکران
به گزارش عصر امروز، علی سرتیپی مدیرعامل فیلمیران درباره ادامه اکران فیلم «یتیم‌خانه ایران» گفت: اکران فیلم در سینما کورش ادامه دارد و با توجه به مضمون و محتوا در دو سالن آزادی و سپیده به صورت تک سانس اکران این فیلم ادامه دارد. وی درباره فروش فیلم گفت: فیلم هم اینک به فروش 2 میلیارد و 10 میلیون تومان رسید. این فیلم در تهران و شهرستان به فروش 1 میلیارد و 580 میلیون تومان دست یافت  و در اکران سینماها در دانشگاه ها و سینما سیار به فروش 430 میلیون تومان رسید هم اینک فیلم در 28 شهر در حال اکران است. سرتیپی درباره نمایش فیلم در سینما سیار گفت: هم اینک 30 دستگاه سیار سینما نیز فیلم را در 30 شهر بدون سینما نمایش می‌دهند.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo