پرکارترین بازیگران زن و مرد سودای سیمرغ فجر 35 چه کسانی هستند؟

حمید رضا آذرنگ و سیامک صفری از پر کار ترین بازیگران مرد و شقایق فراهانی و پریناز ایزدیار از پرکارترین بازیگران زن این دوره جشنواره هستند.

پرکارترین بازیگران زن و مرد سودای سیمرغ فجر 35 چه کسانی هستند؟
حمیدرضا آذرنگ و سیامک صفری یپشتاز بازیگران مرد .آذرنگ با فیلم‌های «رگ‌خواب»، «قاتل اهلی»، «بیست و یک روز بعد»، «آذر» و صفری با آثاری چون «فراری»، «پشت دیوار سکوت»، «کارگر ساده نیازمندیم»، «سوفی و دیوانه» هرکدام با نقش‌آفرینی در چهار فیلم در بخش اصلی جشنواره فجرحضور دارند.شقایق فراهانی و پریناز ایزدیار پرکارترین بازیگران زن بخش اصلی جشنواره هستند.
مجله ستاره

ستاره
Logo