تعبیر خواب تار (آلات موسیقی)

با تعبیر دیدن تار در خواب، تعبیر خواب نواختن تار (ساز موسیقی) و تعبیر خواب تار شکسته از دیدگاه معبران قدیم و جدید همراه ما باشید.
تعبیر خواب تار
ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی سازها و آلات موسیقی در خواب از دیدگاه تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمایانگر اندام‌های جنسی فرد، توانایی یا ناتوانی فرد در خود بیانگری با استفاده از مهارت‌های خود است. اگر در رویا سازی نواخته شود، بر حسب احساسی که صدای آن ساز ایجاد می‌کند (آیا ما را غمگین، شادمان، پر حسرت یا برانگیخته می‌کند) این موضوع را به عنوان بیان آن احساس در خود در نظر بگیرید و ببینید آیا می‌توانید آن احساس را به طریقی با مسائل روزانه ارتباط دهید. سازهای بزرگ و پیچیده نشانه ذهن و تاثیر بر بقیه وجود ما هستند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
 
تعبیر خواب آلات موسیقی

تعبیر خواب تار (آلات مویسقی)

 

تعبیر خواب تار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن و آوای خوش شنیدن لذا در خواب به دروغگویی و محال اندیشی تعبیر شده است.
 
اگر بیننده خواب با تار آشنایی داشته باشد:
اگر بیننده خواب با نواختن تار آشنا و در این رشته اهلیت داشته باشد خواب دیدن تار تمایل او را به تظاهر و خودنمایی نشان می‌دهد یا این که می‌کوشد به کار خطیری اقدام کند و به چیزی دست یابد که در حد او نیست لذا به دروغگویی متوسل می‌شود.
 
اگر خواب بیننده با نواختن تار بیگانه باشد:
اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق نیست و فقط دروغ می‌گوید که باید از گفتن دروغ بپرهیزد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب آلت تار را ببینید، نشانه آن است که از سرگرمی‌های لذتبخش استفاده خواهید کرد.

 

تعبیر خواب نواختن تار

 معبران کهن نوشته‌اند نواختن تار کسی را به دروغ و مدح و ستایش گفتن است. اگر بیننده خواب ببیند که کسی دیگر برای او تار می‌نوازد نشان آن است که شخصی به او دورغ می‌گوید و را به ناروا می‌ستاید که فریب و نیرنگ در کار است.
 
مطیعی تهرانی: تار زدن با چیره دستی و استادی نشانه آن است که بیننده خواب کاری انجام می‌دهد که خیر آن به دیگران می‌رسد. این در صورتی است که تار زدن او شنونده داشته باشد. اگر دیدید زنی برای شما تار می زند فریب نفس و شیطان را می‌خورید. اگر شما برای زنی تار زدید کاری خلاف مرتکب می‌شوید. اگر دیدید عده ای تار می‌زنند خود را در میان عده ای منافق خواهید یافت. اگر دیدید در خواب تاری افتاد و شکست حقیقتی آشکار می‌گردد و احیاناً رفع اتهام می‌شود.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیله موسیقی دیگری می‌نوازد خوب نیست زیرا پایان زندگی او نزدیک است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیاهپوستی تار می‌نوازد، دلالت بر آن دارد که نگرانی‌های اندکی در پیش خواهید داشت که به شما آسیب چندانی نخواهد زد.
 • اگر دختری خواب ببیند سیاهپوستان تار در دست دارند، علامت آن است که با نامزد خود به تفاهم نمی‌رسد و تلاش‌های او برای رسیدن به مقصود با شکست مواجه خواهد شد.

 

تعبیر خواب تار شکسته

مطیعی تهرانی:
 • اگربیننده خواب ببیند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد در آینده از تظاهر و ریا کاری و دروغگویی احتراز کند چون کار به رسوایی و بی آبرویی می‌کشد ولی اگر تار شکسته ببیند و تار به او تعلق نداشته باشد کسی به او دروغ می‌گوید که شرمسار می‌شود و ندامت می‌کشد و مجبور می‌شود عذر گناه بخواهد.
 • اگر بیماری درخواب ببیند که تارش شکسته خوب نیست.
از اینکه با تعبیر خواب تار (یکی از آلات موسیقی) همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با تعابیر گفته شده در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذاری.16 Comments
 1. سلام من چند وقت پیش خواب دیدم که یک آزمونی رو باید بدم و اون آزمون به این شگل بود که یا ساز ویولنسن را باید میزدم و یا قران میخواندم که من اولی رو انتخاب کردم و کلی در این راه با موانع روبرو شدم ولی بالاخره تونستنم ساز ویولنسن را بزنم اما همین ک شروع کردم به زدن بسیار بد و ناشی زدم به طوری ک خودم هم تعجب کردم که چرا من که هیچ مهارتی در این زمینه ندارم پس چرا اینقدر اصرار کردم در نهایت با کلی خواهش از استادم خواستم که اجازه بده حداقل قرآن بخونم اونم قبول کرد منم رفتم جلوی آیینه و قرآن رو با لهجه ی عربی و زیبا خواندم و استادم بهم گفت آفرین تو که اینهمه خوب خوندی پس چرا وقت من رو هدر دادی . میخواستم ببینم تعبیر خوابم چی میشه؟

  • سلام! خواب‌تان گویای عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن چشمداشت‌های دیگران، و هراس از شکست است. بیانگر افتخار، تمایز و پالایش است. بخاطر کارتان به خوبی شناخته خواهید شد. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. در زمینه‌ای (رشته‌ای) برتری خواهید یافت. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. از وضعیت فعلی‌تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می‌ترسید کمک بپذیرید یا نمی‌خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید. به توصیه‌هایی از آن بخش «قرآن» که در خواب بروز یافته‌اند توجه کنید که باید در زندگی‌تان به آنها توجه کنید!

 2. سلام

  من دخترم و مجرد، خواب دیدم مراسم خواستگاری من هست و من شاد هستم از طرفی زنداییم که باهاشون رفت و امد نداریم هم هستن و برام سه تار اوردن گفتن کادوی تولدت و من انقد ذوق کردم و بغلشون کردم که برام هدیه سه تار خریدن (در واقعیت دوس دارم ساز بزنم اما هنوز اقدامی نکردم) و مدام نگاهش میکردم با ذوق ، ممنونم تعبیر میکنید.

  • سلام! خواب‌تان یعنی درباره‌ی ازدواج، تعهد، پروژه یا موقعیت بلندمدت فکر می‌کنید. می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای که هم‌اکنون در زندگی با آنها روبرو هستید، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: استعاره از یک تصمیم‌گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن روبرو شده‌اید و شما را به چالش کشیده است. تعبیر دیگر: توجه داشته باشید که وی چه وجه شباهتی یا موقعیت‌های تازه‌ای دارد که در زندگی بیداری در معرض‌شان بوده‌اید. اگر خواستگار را نشناسید، وی نماد ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت شماست. اگر نسبت به او نظری مثبت داشته باشید، یعنی انگیزه‌های تازه‌ای که در حال شکل‌گیری در ذهن شماست، بشدت مثبت‌اند و بسرعت به شما کمک می‌کنند تا زمینه‌های مختلف زندگی‌تان را گسترش دهید و به هدف‌های جدیدی دست یابید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید.

 3. سلام من خواب دیدم یک گیتار دارم و گبتار به زمین میافتد و تارهایش خراب میشود ابتدا کمی مینوازم ولی بعدش دیگه صدایی از تار نمیاد

 4. سلام

  من خواب دیدم که یک مردی برای خواستگاری من از روستایی آمده بودن و من توی خواب از آمدنشون ناراحت بودم..بعد خواهرم به اون آقا گفتن که پدرمون منزل نیست و برن یک وقت دیگه بیان..موقع رفتنش دیدم یک گله گوسفند که متعلق به خودش بود پشتت راه افتاد و من وقتی که داشتم گوسفندها رو نگاه میکردم شنیدم که صدای یک ساز محلی هم ازشون بلند شد..بعد خواهرم بهم گفت کاش بهشون گفته بودیم بیان کافه و برامون ساز بزنن و به من گفت ناراحت نباش حالا میره و موهاش رو فر میکنه و برمیگرده.

  • سلام؛ خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. درباره‌ی ازدواج، تعهد، پروژه یا موقعیت بلندمدت فکر می‌کنید. می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای که هم‌اکنون در زندگی با آنها روبرو هستید، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: استعاره از یک تصمیم‌گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن روبرو شده‌اید و شما را به چالش کشیده است. به چیزها، از نقطه‌نظری معنوی نگاه می‌کنید. سخنان آواز که درباره‌اش خواب می‌بینید را در نظر گیرید، پیام دارند!

 5. سلام بلخشید من‌مجردم. و اقایی قبلا خواستگارم بود که به دلایلی کارمون نشد. ولی این اقا هنوز مجرده. دیشب خواب دیدم با مادرم جلوخونشون رد شدیم. یهو در کوچه باز شد پدرش و مادرش اومدن بیرون. مادرش دامن کوتاه قرمز با جوراب شبشه ای. و ارایش کرده. من پیش خودم گفتم این که اهل ارایش نیست. ولی خیلی خوش تیپ و خوب شده بود. یهو یه دف اورد شروع کرد دف زدن. گفتم چه قشنگ دف میزنه. بعد با مادرم دست داد محل من نداد. با من دست نداد. مادرم گفت با دخترم دست ندادی. اومد به زور یه دستی داد باهام. بعد تو خواب گفتم نکنه برای پسرش زن گرفته. ولی نه مهمون داشتن. نه لامپ کشی. خبری هم نبود

  • گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان بخاطر فکرهای منفی‌تان نسبت به مادر ایشان است؛ اما: خواب‌تان بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید. از عمل‌تان خشنود نیستید.

 6. من خواب دیدم فرشته ها نیه و پیانو تمیر میکنند و شیطان هم مبارزه میکنند با وسایل جنگی ساز میزنند و امرین میکنند

  • لطفا پیش از ارسال خوابها از انشای جملات مطمئن شوید! متوجه جملات نشدم. دیدن فرشته در خواب، نمادی از خوبی، خلوص، حفاظت، راحتی و تسلی خاطر است. به پیغامی که فرشته ها تلاش می کنند به شما برسانند با دقت توجه کنید. این پیغام ها به عنوان راهنمایی برای دستاورد و شادی بزرگتری هستند. تعبیر دیگر این است که این بیانگر اختلال غیر عادی در روحتان است. فرشته ها ممکن است در خوابتان به عنوان نتیجه ی فعالیت های شرورانه و بددلانه شما ظاهر شوند. شیطان، بیانگر ترس، محدودیت و جنبه های منفی خودتان است. شما ممکن است به احساس گناه پناه ببرید. تعبیر دیگر این است که شیطان بیانگر هوش، حیله گری، وسوسه و ذکاوت است. همچنین، شیطان، بیانگر این است که یک سری خرابکاری یا کار شیطانی در زندگی یا محیطتان دارد صورت میگیرد. سلاح، بیانگر این است که نیاز دارید از نظر احساسی یا فیزیکی از خود دفاع کرده و حمایت کنید. شما در زندگی بیداری تان، کشمکش را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایل پنهانی شما برای آسیب رساندن به کسی یا چیزی باشد. خواب شما، پناهگاه امنی برای ابراز این تمایلات است.

 7. سلام، خواب دیدم به دیدن کسی که دوستش دارم رفتم، و خیلی ناگهانی و بدون برنامه ریزی پدر و مادرش اومدن و اونارو هم دیدم و اونجا به من یک سه تار دادند و گفتن بزن

  وقتی سه تار رو دست گرفتم که بزنم متوجه شدم ساز شکسته و کسی که دوستش داشتم خیلی مضطرب و نگران بود و من سعی کردم سازو کوک کنم و بنوازم ولی نشد، سازو عوض کردم ولی بازم ساز شکسته بهم دادن،تعبیرش چیه؟ من در واقعیت گیتار دارم و به نواختنش اشنایی دارم

  • سلام؛ از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، بیانگر خودنمایی است. از لحاظ روانشناسی: بخشهای مهم خوابتان: کسی که به عنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید، نماد بخشی از انگیزه و اهداف شما در زندگی بیداری می‌باشد. این اهداف صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی شما را شامل نشده و می‌تواند به مسائلی که در شغل یا تحصیلات برای شما انگیزه آفرین هستند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد که در هنگام دیدن این خواب چه احساسی را تجربه می‌کنید و واکنش شما نسبت به دیدن فرد مورد علاقه تان چیست. دیدن والدین او، اگرچه شما ممکن است تا به حال آنها را ندیده باشید، به آرزوهای شما در این مورد بر می گردد که شما دوست دارید که والدین خودتان چگونه و شبیه چه کسی باشند. سه تار شکسته، بیانگر شور و شوق، لذت و شفاست که آنچنانکه انتظار دارید، نمی باشد (در مورد معشوقتان). اینکه او مضطرب است یعنی شما مسئولیت های زیادی را به دوش می کشید. در کل، این خواب، نمایانگر این است که نمی توانید نظر ایشان را نسبت به خودتان جلب کنید.

 8. سلام من مدتیه که به شکل های مختلف خوابِ ساز می بینم. هم خواب می بینم ساز خریدم هم خواب می بینم ساز می زنم. یک بار خواب دیدم ساکسیفون سفارش دادم آوردن برام. یک بار خواب دیدم دارم گیتار می زنم. در کل خیلی خوابِ ساز می بینم. لطفا تعبیرش را برام ارسال کنید. ممنون

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور