تعبیر خواب تابلو

با تعبیر خواب تابلو، تعبیر خواب تابلو نقاشی و تعبیر خواب تابلوی کهنه و قدیمی در خواب همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب تابلو
ستاره | سرویس سرگرمی – تفسیر و تعبیر خواب تابلو بسته به آنچه درون آن قرار می‌گیرد متفاوت است. دیدن تابلوی نقاشی بیانگر در پیش بودن روزهای خوش است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب قاب – تعبیر خواب تابلو عکس – تعبیر خواب قاب عکس معشوق – تعبیر خواب تابلو نقاشی

 

تعبیر خواب تابلو

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تابلوی کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعی موجب پریشانی شما می‌شود.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن تابلوی کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه‌ آن است که یکی از دوستانتان باعث ناراحتی شما می‌شود.

 

تعبیر خواب تابلو نقاشی

لیلا برایت: دیدن یک تابلوی نقاشی در خواب، نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید. اگر در خواب یک تابلوی نقاشی بخرید، به این معنی است که به خاطر موضوعی عصبانی می‌شوید. اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوی نقاشی هستید، نشانه‌ بهبودی در امور مالی است.

 

تعبیر خواب تابلو قدیمی و کهنه

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد نشان آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته‌اید. کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می‌گذرید اما بی اعتنا می‌مانید.12 نظر
 1. ادامه خواب…. او یک نقشه اورد و پرسید که از در غربی به محل کار او رفته بودم . گفتم نه از در جنوبی. جایی که نشسته بودیم فضای سرپوشیده در ورودی محل کار ان شخص بود. درست عمود بر جایی که روی صندلیها نشسته بودیم دیواری بود که روی ان تابلویی بود. روی ان طرح قرمز و صورتی قلب یا چیزی شبیه ان بود. در گوشه پایین ان تکه ی در حال جدا شدن بود. تکه ی که رویش طرحی شبیه دو لب بود قرمز رنگ. او داشت حرف میزد. نیمه صورتش را میدیدم، درهم ریخته و ناجور… من از کنار و چند نفر دیگر تابلو را از روبرو می دیدیم که ان تکه جدا شد و افتاد. او میگفت خسته شده… بعد او به سمت یک راهروی نورانی رفت و منتظر من ایستاد من همچنان نشسته بودم . او سه بار مرا صدا زد چنان که از خواب پریدم!

  • در ادامه: اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید. حاکی از الوهیت، آگاهی بیشتر و معنویت است. لازمست ارادت تان را درباره ی کسی یا موقعیتی مهم، بنمایانید. ممکنست استعاره ای از عقل باشد و کسی که باهوش است. اگر خوابتان روشن و نورانی باشد، می تواند گویای خوابی روحانی یا حماسی باشد. از کوشیدن برای فرار از موقعیتی تکراری یا الگوهای رفتاری خاص، ناامید هستید. لازمست خودتان را ازین تکرار رها کنید. تعبیر دیگر: علامتی از گزینه هایی است که در دسترس تان هستند. چیزهای فراوانی دارید که باید در نظر گیرید! با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند.

 2. با سلام و سپاس از تعبیر قسمت اول خوابم،….بعد نشستم روی یک صندلی او امد و روی صندلی کناریم نشست. با من مشغول صحبت شد. به او گفتم به محل کارت امدم و تو را پیدا نکردم. او یک نقشه اورد و پرسید که از در غربی امده م که من گفتم نه. از در جنوبی. عمود بر جایی که نشسته بودیم دیواری بود که روی ان تابلویی بود. روی ان طرح قرمز و صورتی قلب یا چیزی شبیه ان بود. در گوشه پایین ان تکه ی در حال جدا شدن بود. تکه ی که رویش طرحی شبیه دو لب بود قرمز خوش رنگ. او داشت حرف میزد و من و چند نفر دیگر تابلو را می دیدیم که ان تکه جدا شد و افتاد. بعد او به سمت یک راهروی نورانی رفت و منتظر من ایستاد من همچنان نشسته بودم . او سه بار مرا صدا زد

  • سلام؛ خواهش می کنم! در ادامه: نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. علامتی ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: حاکی از احساسات و ایده های شماست که رد می شوند یا به حاشیه رانده می شوند. مسیر زندگی فعلی تان به رفع نیازها و درک هدف هایتان منجر خواهد شد. مسیر دانش و کشف خویش را تنظیم می کنید. اگر در درک، فهم و خواندن نقشه مشکل دارید، یعنی حس می کنید گم شده اید. هنوز می کوشید خودتان را بیابید و جایی که در زندگی می خواهید به آنجا بروید را شکل دهید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و پرسید» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. با سلام و احترام،
  چند وقت پیش خواب دیدم در اتاقی روی زمین نشسته بودم. در اتاق مجاور که بدون در به این اتاق وصل بود کسی روی رخت خواب سفید خوابیده بود. بعد من بلند شدم و سعی کردم کتاب بزرگی را اززیر پای دو نفر دیگر بکشم بیرون. انرا زدم زیر بغل. با این کارم فردی که روی رختخواب بود و میشناسمش بیدار شد. بیرون زدم و او دنبالم امد. بعد نشستم روی یک صندلی او امد و روی صندلی کناریم نشست. با من مشغول صحبت شد. به او گفتم به محل کارت امدم و تو را پیدا نکردم. او یک نقشه اورد و پرسید که از در غربی امده م که من گفتم نه. از در جنوبی. عمود بر جایی که نشسته بودیم دیواری بود که روی ان تابلویی بود. روی ان طرح قرمز و صورتی قلب یا چیزی شبیه ان بود. در گوشه پایین ان تکه ی در حال جدا شدن بود. تکه ی که رویش طرحی شبیه دو لب بود قرمز خوش رنگ. او داشت حرف میزد و من و چند نفر دیگر تابلو را می دیدیم که ان تکه جدا شد و افتاد. بعد او به سمت یک راهروی نورانی رفت و منتظر من ایستاد من همچنان نشسته بودم . او سه بار مرا صدا زد…

  • سلام بر شما! خوابتان حاکی از جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید. نمایانگر آرامش است. بسوی هدف هایتان آرام آرام حرکت می کنید و سرعت تان را ثابت نگه می دارید. علامتی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «روی یک صندلی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام خواب دیدم دو تا قاب عکس کوچک(A5) نو و تمیز با شیشه و قهوه ای پررنگ که عکس خانواده خودم بود(یادم نیست عکس کی بود)،دستم گرفتم و بردم به مغازه ای که چند تا پله بالاتر از سطح زمین بود و به آقای جوانی امانت سپردم. انگار قبلا ساک لباس هم بهش داده بودم تا امانت نگه داره. میخواستم ببینم که امانتدار خوبی هست یا نه؟ازش سراغ ساک رو گرفتم. اسممو پرسید. دختر عموم که قبل از من اونجا بود، اسممو بهش گفت.اون آقا دنبال ساکم میگشت. دیدم که کلی ساک امانت از مردم پیششه. مطمئن شدم از کارش..

  • سلام! خواب‌تان یعنی رابطه‌ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته‌تان یا یک امید واهی چسبیده‌اید. اینکه چکسی یا چه چیزی در عکس هست را در نظر گیرید! تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه‌ای خاص در آن زمان ببرد. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. گویای پاداش سختکوشی و کوشش شماست.

 5. سلام و روز خوش. چند سال هست که از همسر سابقم جدا شدم و یک پسر دارم که با اونا زندگی میکنه و خیلی اذیتم کردن این مدت. خواب دیدم که با تعدادی اقوامشون و خواهر کوچکترش داریم در مورد جهازیه دادن عروسها حرف میزنیم که در پاسخ به حرف دروغ خواهرشوهر سابقم در جمع ، با لبخند به جمع گفتم دروغ میگه، وقتی جهاز کاملی خریدیم مادرش پدر منو مجبور کرد تابلو فرش خیلی گرونی بخریم و بزنیم رو دیوار خونه، که پدر من برای خوشبختی من کلی پول خرج کرد و تابلو خرید. یکهو خواهرشوهر سابقم خیلی بهش برخورد و قهر کرد. رفتم رو مبل کنار پدرشوهر سابقم نشستم و بهش سلام کردم، نگاهم نکرد و بهم گفت: عوضی. دامادشون هم شاهد این فحش بود و ساکت بود و میدونست که حق با من بوده. رفتم به پدرم گفتم که پدرشوهر سابقم بهم فحش داده، پدرم و مادرم گفتن این خانواده 5 ساله از جدا زندگی کردنت میگذره ولی حق و حقوقت رو نمیدن، اینبار ما ازت دفاع میکنیم و منو به حال حمایتی و حس کودکانه ام بین خودشون گرفتن و رفتن برام وکیل گرفتن تا بعد از 5 سال حق و حقوقمو ازشون بگیرن! بعد دیدم که یک مدرسه خیلی خیلی شیک و اسم و رسم دار را دارم از دور با پدرم از پنجره نگاه میکنم، و به خانواده شوهر سابقم با افتخار گفتیم که تا به امروز پسرمو ازم جدا کردید و امکانات بد بهش داده بودید، ولی ما تو این مدرسه ثبت نامش کردیم و خیلی حالم خوب بود.

  بعد دیدم شوهرسابقم یک چرخ خیاطی نو دستشه که میگه اینو مدرسه پسرمون بهش کادو داده تا بده به مادرش(یعنی من)، ولی با خانوادش از من دزیدن و پدرم گفت اینها کارشون همین بوده.

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. نسبت به آنان روزبروز بی‌اعتمادتر می‌شوید. ممکنست ایمان‌تان را به او از دست داده باشید. تعبیر دیگر: دیگر خودباوری ندارید. از موضوع یا موقعیتی اضطراری چشمپوشی کرده‌اید. شاید کسی نیاز دارد از موقعیتی نجات یابد و این کار شماست که از ایشان حمایت کنید. نشانگر اینست که خود را هم‌اکنون در موقعیتی می‌یابید که نمی‌خواهید در آن قرار بگیرید. در حال تجربه‌ی رابطه یا موقعیتی مشابه هستید که باعث می‌شود احساس ناراحتی و معذب بودن کنید. صرفه‌جویی و اقتصادی رفتار کردن به شما در زمان‌های سخت، کمک خواهد کرد. لازمست صرفه‌جوتر باشید!

 6. سلام خواب دیدم که یک جایی رفته بودم مثلا شبیه به ورودی امام زاده صالح، و مغازه ای بود پر از تابلو و قاب های کوچک و بسیاااااار خوش خط، قاب هایی با طرحهای سنتی و و و ، بیشتر خط نوشته روی اونها من رو شگفت زده کرده بود، به نظرم‌کسی بهم گفت تو هم خیلی خوش خطی و بشین اینجا روی تابلوها بنویس..

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور