تعبیر خواب تابستان و فصل گرما

تعبیر خواب تابستان و در فصل خودش به تاویل محمد ابن سیرین و مطیعی تهرانی نیکوست ولی اگر در فصل دیگر احساس گرما کردید چندان مناسب نیست.

طبقه بندی:

تعبیر خواب تابستان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن فصل گرما و تابستان در خواب بیانگر میانه زندگی، موفقیت، پر ثمری، مسرت، گرما، نقطه اوج زندگی یا توانمندی است. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر خواب تابستان – تعبیر خواب زمستان – تعبیر خواب تابستان در زمستان – تعبیر خواب برف در تابستان

تعبیر خواب تابستان

 

تعبیر خواب تابستان

محمدبن سیرین گوید: تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار. اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تمام قدرت‌های خارج از محدوده توانایی ما که می‌توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در خواب‌ها به صورت نشانه‌های طبیعی تظاهر می‌کنند از آن جمله هستند فصول سال. اگر گرمی هوا را در فصل تابستان ببینید نیکو است

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تابستان در خواب، بیانگر ایجاد مشکلات و گرفتاری است.

 

تعبیر خواب هوای گرم در فصول دیگر

مطیعی تهرانی: اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار می‌دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر می‌دهد که مشکلی برای شما پیش می‌آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید. تابستان و گرمی هوا در غیر فصل بخصوص در بهار که طبیعت در نهایت تعادل است خشم مافوق و رئیس هم می‌تواند باشد یا یک گرفتاری دادگاهی و سئوال و تحقیق قضایی.

از اینکه با مطالعه تعبیر خواب تابستان و فصل گرما همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo