“رضا صادقی”هزینه های زندگی کودک رها شده در خیابان را به عهده گرفت

رضا صادقی گفت:تمام هزینه های زندگی این کودک را متقبل می شود.

در واکنش به ويدئوي کودک رها شده در مبارکه، رضا صادقي گفت :اگر مردم کمک کنن تا مادرش پيدا بشه، او تمام هزينه هاي زندگي اين بچه رو تا هر سني که باشه متقبل مي شه.
مجله ستاره

ستاره
Logo