محمد علی کیانی: “#هشتگ”را به فجر ندادیم

کیانی با بیان اینکه نسخه ای از#هشتگ را تحویل دفتر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر نداده است اظهار کرد که جشنواره فیلم فجر از فیلم های کمدی استقبال نمیکند.

محمد علی کیانی
محمد علی کیانی تهیه کننده فیلم سینمایی #”هشتگ”اظهار کرد جشنواره فجر از فیلم های کمدی استقبال نمی کند.کیانی تهیه کننده این فیلم درباره آخرین وضعیت فیلم گفت:چندی پیش بهرنگ قدرتی ساخت موسیقی این فیلم را آغاز کرد البته قرار است سه ترانه هم برای این فیلم خوانده شود که ما مشغول رایزنی با برخی خواننده ها هستیم.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo