ماجرای دسته گل میلیونی”الهام حمیدی”چه بود؟

الهام حمیدی در اکران خصوصی ما همه گناهکاریم با یک دسته گل میلیونی از طرف طرفدارش حسابی سوپرایز شد.

ماجرای دسته گل میلیونی
یکی از طرفداران الهام حمیدی با یک دسته گل عجیب و بسیار گران قیمت به استقبال هنرمند مورد علاقه خود رفت . آنقدر دسته گل بزرگ بود که الهام حمیدی مجبور بود دو دستی دسته گل را بگیرد.طبق صحبتهایی طرفدار که در مصاحبه کلیپ با اسم سمیه خانم شناخته می شود دسته گل را بر اساس تاریخ تولد میلادی الهام حمیدی تهیه کرده است.1977 گل رز قرمز به شکل گنبد به الهام حمیدی هدیه داد . الهام حمیدی در حین تهیه گزارش حسابی سورپرایز شده بود . البته ظاهرا از قبل هوادار را میشناخت و با اسم سمیه جون از وی یاد می کرد .

مجله ستاره

ستاره
Logo