تشکر “امیر محمد زند” از مردم

"امیر محمد زند: از تمام کسانی که به من برای بازی در سریال ماه و پلنگ محبت داشتند سپاسگذارم.

تشکر
امیر محمد زند با انتشار عکسی در صفحه اش نوشت:از تمام کسانی که به من برای بازی در سریال ماه و پلنگ محبت داشتند صمیمانه ممنونم و سپاس که کمبود ها را می بخشید و مهربان هستید.به امید کارهای بهتر که خدمتگزار باشیم.
مجله ستاره

ستاره
Logo