اوقات شرعی خراسان جنوبی

اوقات شرعی شهرستان های نهبندان، سربیشه، بیرجند، قائنات و سرایان از استان خراسان جنوبی، اوقات شرعی خراسان جنوبی

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی خراسان جنوبی امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی خراسان جنوبی به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های نهبندان، سربیشه، بیرجند، قائنات و سرایان از استان خراسان جنوبی

 

اوقات شرعی نهبندان

اذان صبح به افق نهبندان
۰۴:۵۲:۴۷
 
طلوع افتاب به افق نهبندان
۰۶:۱۹:۳۲
 
اذان ظهر به افق نهبندان
۱۱:۲۴:۰۴
 
غروب آفتاب به افق نهبندان
۱۶:۲۷:۱۸
 
اذان مغرب به افق نهبندان

۱۶:۴۵:۲۱

 

اوقات شرعی سربیشه

اذان صبح به افق سربیشه
۰۴:۵۵:۱۲
 
طلوع افتاب به افق سربیشه
۰۶:۲۲:۵۹
 
اذان ظهر به افق سربیشه
۱۱:۲۵:۰۱
 
غروب آفتاب به افق سربیشه
۱۶:۲۵:۴۶
 
اذان مغرب به افق سربیشه

۱۶:۴۴:۰۴

 

اوقات شرعی بیرجند

اذان صبح به افق بیرجند
۰۴:۵۷:۳۴
 
طلوع افتاب به افق بیرجند
۰۶:۲۵:۳۹
 
اذان ظهر به افق بیرجند
۱۱:۲۷:۰۱
 
غروب آفتاب به افق بیرجند
۱۶:۲۷:۰۶
 
اذان مغرب به افق بیرجند

۱۶:۴۵:۲۸

 

اوقات شرعی قائنات

اذان صبح به افق قائنات
۰۴:۵۹:۱۵
 
طلوع افتاب به افق قائنات
۰۶:۲۸:۱۷
 
اذان ظهر به افق قائنات
۱۱:۲۷:۲۸
 
غروب آفتاب به افق قائنات
۱۶:۲۵:۲۰
 
اذان مغرب به افق قائنات

۱۶:۴۳:۵۶

 

اوقات شرعی سرایان

اذان صبح به افق سرایان
۰۵:۰۲:۰۴
 
طلوع افتاب به افق سرایان
۰۶:۳۱:۱۵
 
اذان ظهر به افق سرایان
۱۱:۳۰:۰۶
 
غروب آفتاب به افق سرایان
۱۶:۲۷:۳۹
 
اذان مغرب به افق سرایان

۱۶:۴۶:۱۷


ستاره
Logo