اوقات شرعی چهارمحال بختیاری

اوقات شرعی شهرستان های لردگان، بروجن، اردل، فارسان و شهرکرد از استان چهارمحال بختیاری، اوقات شرعی چهارمحال بختیاری

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی چهارمحال بختیاری امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی چهارمحال بختیاری به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های لردگان، بروجن، اردل، فارسان و شهرکرد از استان چهارمحال بختیاری

 

اوقات شرعی لردگان

اذان صبح به افق لردگان
۰۵:۲۹:۳۶
 
طلوع افتاب به افق لردگان
۰۶:۵۶:۱۹
 
اذان ظهر به افق لردگان
۱۲:۰۰:۵۵
 
غروب آفتاب به افق لردگان
۱۷:۰۴:۱۳
 
اذان مغرب به افق لردگان

۱۷:۲۲:۱۶

 

اوقات شرعی بروجن

اذان صبح به افق بروجن
۰۵:۲۸:۲۲
 
طلوع افتاب به افق بروجن
۰۶:۵۵:۳۲
 
اذان ظهر به افق بروجن
۱۱:۵۹:۰۲
 
غروب آفتاب به افق بروجن
۱۷:۰۱:۱۴
 
اذان مغرب به افق بروجن

۱۷:۱۹:۲۴

 

اوقات شرعی اردل

اذان صبح به افق اردل
۰۵:۳۰:۵۵
 
طلوع افتاب به افق اردل
۰۶:۵۸:۰۸
 
اذان ظهر به افق اردل
۱۲:۰۱:۳۳
 
غروب آفتاب به افق اردل
۱۷:۰۳:۴۱
 
اذان مغرب به افق اردل

۱۷:۲۱:۵۱

 

اوقات شرعی فارسان

اذان صبح به افق فارسان
۰۵:۳۱:۳۹
 
طلوع افتاب به افق فارسان
۰۶:۵۹:۰۷
 
اذان ظهر به افق فارسان
۱۲:۰۱:۵۵
 
غروب آفتاب به افق فارسان
۱۷:۰۳:۲۵
 
اذان مغرب به افق فارسان

۱۷:۲۱:۳۹

 

اوقات شرعی شهرکرد

اذان صبح به افق شهرکرد
۰۵:۳۰:۴۷
 
طلوع افتاب به افق شهرکرد
۰۶:۵۸:۲۱
 
اذان ظهر به افق شهرکرد
۱۲:۰۰:۵۵
 
غروب آفتاب به افق شهرکرد
۱۷:۰۲:۱۱
 
اذان مغرب به افق شهرکرد

۱۷:۲۰:۲۶


ستاره
Logo