مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۲
کد خبر: ۸۳۶۲
تعداد نظرات: ۱۱ نظر
با تعبیر خواب پیراهن، تعبیر خواب پیراهن پاره، تعبیر خواب پیراهن سفید، تعبیر خواب پیراهن نو و تعبیر خواب پیراهن خونی همراه ما باشید.
تعبیر خواب لباس سفید – تعبیر خواب پیراهن مرده – تعبیر خواب پیراهن پاره – تعبیر خواب لباس سیاه – تعبیر خواب لباس عروسی
 
ستاره | سرویس سرگرمی - کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می‌آوریم در خواب‌های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می‌شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده‌ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می‌دهد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پیراهن

حضرت دانیال گوید: پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکویی احوال.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است.
 1. دیدن مردم
 2. عفاف
 3. عیش خوش
 4. ریاست
 5. آرامش و خرمی و آسایش
 6. بشارت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق، او را از دست می‌دهید.
 

تعبیر خواب پیراهن پاره و کهنه

دانیال نبی: اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی. اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.
 
جابر مغربی: اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود. اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد.
اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.
 
آنلی بیتون:
 • دیدن پیراهن پاره در خواب، نشانه قرار گرفتن در محیط‌های نامساعد و ناخوشایند است.
 • دیدن پیراهن کثیف در خواب، نشانه ابتلا به بیماری‌های واگیردار است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده‌ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی‌نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی‌خرند.

تعبیر خواب پیراهن نو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می‌گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می‌کنند
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد.
 

تعبیر خواب پیراهن خونی

جابر مغربی: اگر بیند پیراهن خون آلود در دست داشت، دلیل که همیشه غمگین باشد.
 

تعبیر خواب پیراهن به روایت مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای خانم‌ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند. چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده‌اید خبری خوش دریافت می‌کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می‌رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده‌اید مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گیرید. اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده‌اید کاری عبث و بیهوده انجام می‌دهید که مجبور می‌شوید تمام رشته‌ها را پنبه کنید و مجدداً همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.
 

تعبیر خواب پیراهن سفید و رنگی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • سفید: ازدواج
 • سیاه: سوگ
 • سبز: آرزوی بر آورده شده
 • زرد: شما در میان
 

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن مردانه توسط زن

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‌اید، نشانه‌ی وقوع پیشامدهای ناگوار است. اگر خواب ببینید که پیراهنتان را می‌شورید، یعنی در یک جمع دوستانه قرار می‌گیرید. اگر زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنی اقبال و شانس پیش روی او است.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Kimia
۱۴ روز پیش
سلام وقت بخیر!خواب دیدم دو خانم غریبه به منزلمان امدن و یک بسته که توش ماکسی زنانه بود رو با خود اوردن البته گویا برای خودشان بود و نشانم میدادن در خواب بسیار خوشم امد و در دل بسیارخواهان ان شدم کمی بعد ان لباس اندازه شان نبود البته بدون انکه ان را ب
تن کنند به من هدیه دادن البته با اصرار پذیرفتم به آنها گفتم اجازه دهید اگر اندازم نباشه به شما پس بدهم انها گفتن اندازه توست و ما از این نمونه ها بسیار داریم ؟؟؟؟
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است.
مریم
۱ ماه پیش
سلام،
من امروز (7-8 صبح) خواب دیدم که همراه با خانواده به یک مهمونی دعوت شدم که انگار مربوط به ملکه بود.
بعد داشتم میگشتم دنبال لباس مناسب، یک شلوار پوشیدم که کاملا اندازم بود، اما هر چی میگشتم دنبال پیراهن مناسب، پیدا نمی کردم. یکی پیدا کردم، که سفید بود و بالاش توری بود، اما ناخنم گیر کرد پشت لباس و قسمت توری یکم نخ کش شد، اما گفتم زشته بخوام اینو بپوشم.
بعد دوباره توی کمد رو گشتم، یه پیراهن سفید دیگه پیدا کردم، اونو پوشیدم، اما دیدم که نیم تنه هست و تا بالای نافم بود. من نمیدونستم که مناسب هست اون رو بپوشم یا نه. در ضمن این دو لباس، کاملا نو و مارک دار بودن...لطفا اگر تعبیر خاصی داره، برام تعبیر کنید، ممنونم.
سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید. می‌کوشید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را بفریبید. چیزی در زندگی‌تان نامناسب است. تعبیر دیگر: می‌تواند به این معنا باشد که بخش پنهانی خودتان را به جهان می‌نمایانید.
سهیلا
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختری لباس یا مانتوی قرمزی به تن دارد و در طبقه ی همکف ساختمانی ایستاده و به طبقات بالا نگاه میکند و دور خودش میچرخد تا اینکه یک پسری از راه پله از راه میرسد و او را با خود به بیرون میبرد. این خواب را دوست من هم دیده که گفت دختری که لباس قرمز پوشیده خودش بوده.. خودش را خواب دیده.
این دوستِ من در زندگی چه نقشی دارد؟
برایتان بگویم که محیط را در واقعیت هم دیدم و خیلی تعجب کردم
سلام؛ خواب‌تان نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بازتابی ازین است که در زندگی‌تان چگونه عمل و رفتار می‌کنید. آنچه می‌انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.
مینا
۴ ماه پیش
من تو خواب دیدم پیراهن های سفید زیبا دارم که مرتبشان می کنم ودر کمد می گذارم.
پیراهن، بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. زنانگی‌تان را آزادانه ابراز می‌کنید. اگر مردید و می‌بینید که لباس زنانه می‌پوشید، یعنی جنسیت و تمایلات‌تان برای دیگران سؤال است یا اینکه از نظر روابط زناشویی، احساس امنیت نمی‌کنید. پیراهن سفید، یعنی می‌خواهید خلوص و فرشته‌وار بودن‌تان را نسبت به دیگران ابراز کنید. شاید می‌کوشید بیگناه به نظر برسید. تا کردن آنها، یعنی نیاز دارید ذهن‌تان را بهتر دسته‌بندی کنید و افکارتان را سازماندهی کنید؛ یا ممکنست بگوید در طرز فکرتان خیلی سفت و سخت و ساختاربندی شده‌اید. تعبیر دیگر: یعنی خیلی ساده تسلیم می‌شوید. کمد رخت، نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. نیاز دارید این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید.
Kamelia
۱۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که لباس های معشوقه ام رو تو یه اتاق میبینم که پر از لباسه و لباس زرد و قرمز هم لابلایشون هست من این دفعه دفعه دوممه که دارم خواب لباس های معشوق ام رو میبینیم هر دفعه هم تو خواب می رم و با عشق بهشون دست میزنم.
لباس در خواب می تواند به نحوه ی حضور فرد در اجتماع و نقش پذیری او اشاره داشته باشد که در این دوره ی زمانی در حال بررسی و تجدید نظر در مورد این ارزش هاست. معشوقه شما نیز نماد خواسته ها و علایق شخصی تان است. شما در رابطه با این علایق و انگیزه های فردی در زندگی تان در حال تفکر و بررسی نوع رفتار و شخصیت خود در جامعه و یا جمع های خصوصی هستید.
k
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم مهمون داریم و من یه لباس قرمز نقره ای تنم بود جلو اینه خودمو میدیدم اما همش میگفتم این چیه من پوشیدم (در واقعیت هم لباس این شکلی ندارم)
لباسو دراوردم و تو کشو دنبال لباس میگشتم تا بپوشم اما هیچکدومو انتخاب نمیکردم
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
سلام. لباس در خواب می تواند به نحوه ی حضور فرد در اجتماع و نقش پذیری او اشاره داشته باشد که در این دوره ی زمانی در حال بررسی و تجدید نظر در مورد این ارزش هاست.
Zari
۱ سال پیش
باسلام من دیشب خواب دیدم که با شوهرم وخواهر شوهرم تو بازار بودیم بعد یه مغازه دیدم که لواشک داشت میخواستم بخرم ولی فروشنده سرش شلوغ بود بعد همسرم از یه مغازه چند تا پیرهن مردانه جعبه ای سایز خودش آورد تا خونه اونا رو پرو کنه و یه دونه ازشون رو بخره بعد اون رفت ومنو خواهرش رو تو مغازه تنها گذاشت بعد خواهرش روسری سرش رو در اورد و دوتا جوراب که به هم وصل بودن رو به سرش بسته بود از من خواست که با اون جورابا مو های خیسش رو که جلوی بخاری پنکه ای مغازه گرفته بود خشک کنم
زینب
۱ سال پیش
باسلام.سه سالی هست که به شخصی علاقه مند هستم و از ایشون بی خبرم اما میدونن که بهشون علاقه دارم.خواب دیدم که توی اتاق روی صندلی نشسته و دستهاشو گذاشته روی میز بطوری که انگشتان دست راست و چپ باز است و توی دست راست یک انگشتر زنانه و یک انگشتر دیگر و یک دستبند بود و دست چپ انگشت حلقه متورم شده بود .من روبروشون نشسته بودم خوشحال بودم واون فقط نگاه میکرد ناراحت بود.بعد یک دختر بهمراه چند نفر دیگه به دعوا و پرخاش وارد اتاق شد با ایشون که وقتی من و اونجا دید ساکت شد و رفت .من همچنان باهاش صحبت میکردم و ایشون حالت ناراحت به من نگاه میکرد که وقتی دیدم روی میز یک پیراهن گلبهی زنانه روی میز بلند کردم و دیدم گذاشتم سر جاشو از اتاق بیرون رفتم .میخواستم ببینم تعبیرش چیه ممنون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. فرد مورد علاقه ی شما نشان دهنده ی انگیزه ها و علایق درونی شما می باشد. اهدافی که به زندگی شما معنی بخشیده و ممکن است در زندگی بیداری، از بیان و ابراز آن ها خودداری کرده باشید. انگشتر نشان دهنده ی میل درونی شما برای ابراز این خواسته هاست. این خواب از شما می خواهد تا خلاقیت و قدرت تاثیر گذاری خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای ابراز درونیات خود استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا با قدرت بیشتری به سمت اهداف مختلف خود در زندگی بیداری حرکت کنید.
Javad
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید
من یه چند سالی هست ایران زندگی‌ نمیکنم ولی برام مشکلاتی پیش اومده که خیلی حالو روزم بد شده از یه طرف هم به دختری علاقه داشتم که اونم نمیخواد فکنم باهام باشه کولن حالو روزم خوب نیست
دیشب خواب دیدم پیراهن سفید نو زیبایی بر تن دارم که شب بود داشتم از کوچه رد میشدم احساس کردم شانه بدنم خیس شد یکم دقت کردم متوجه شدم ۳ تا لکه خونه که نمیدونم از آسمون ریخت یا از بالا پشتبوم خانه بعد توجه نکردم چون تاریک بود نزدیک سر کوچه شدم شخصی دیدم که داره داخل کوچه نماز میخونه که حالت سجده بود که سرش از زمین برداشت چهار زانو نشست وقتی من رسیدم بهش ترسیدم بسم الله کفتم سریع از بغلش رد شدم که رسیدم سر یه پارک دیدم دوستای دوران بچگیم تعدادشون ۶ تا اینا بودن که یهو با هم دیگه دعوا میکنن دماغ یکیشونم خون میاد . اونجا که دماغ پسر خون‌ میاد یه حسی تو خواب بهم میگفت این خون روی شونه من خون دماغ اینه
ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید .
درگیری فیزیکی در خواب اشاره به مسائلی دارد که در روز ها یا ماه های اخیر برای شما درگیری ذهنی ایجاد کرده اند و قدرت کنترل و توقف این تنش های ذهنی را در خود احساس نمی کنید. خون و آسیب، نشان دهنده ی آسیب روانی ناشی از تداوم این افکار منفی می باشد. دوستان، نشان دهنده ی ارزش ها و افکاری هستند که از دوران کودکی به واسطه ی جامعه و ارتباط با دوستان در شما ایجاد شده اند و هم اکنون این ارزش ها، درگیری های ذهنی شما را دامن می زنند. عدد ۳ (سه قطره خون) با مفهوم احساسات و شهود مرتبط است. این خواب از شما می خواهد تا بیش از همه، متوجه ریشه ی احساسی مشکلات و درگیری های فکری خود باشید. با صراحت بیشتری به بیان درونیات خود بپردازید و اجازه ندهید که تداوم این احساس خوددرگیری یا بعضا سرزنش، آسیب روانی بیشتری را ایجاد کند.
شبنم
۱ سال پیش
سلام:خالم برام خواب دیده که دوتا پیرهن هستش که یکیشو مامانم گرفته برای من اون یکی هم میگه بده به دخترت ولی خالم میگه نه دیگه ببره اینم برای شبنم ،بعد اون لباس یکیش بزرگ بود یکیش کوچیک و ظاهرا طوسی و گلگلی بودش و دخترودخترونه.
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. لباس در خواب می تواند به نحوه ی حضور فرد در اجتماع و نقش پذیری او اشاره داشته باشد که در این دوره ی زمانی در حال بررسی و تجدید نظر در مورد این ارزش هاست.
سعید
۱ سال پیش
خواب دیدم از خانه خودم بدون پیراهن به سمت خانه پدرم میرم و خجالت میکشیدم که کسی من رو نبینه.اما با چند نفر برخورد کردم گفتن خجالت نکش.بعد یه عکس دسته جمعی رو دیوار دیدم که یه آیه در مورد تحصیل روش بود واسم شخصی رو که دکترا قبول شده بود وبهش تبریک گفته بودن منم با عجله رفتم خونه بابام.و بابام از جمعی بلند شد و اومد خونه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید، استعاره از فضای فکری شماست. برهنگی در خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی حریم خصوصی در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا بدون توجه به شیوه ی غلط زندگی دیگران، برای خود معیار های بخصوصی را قائل شوید و اجازه ندهید که دیگران به حریم خصوصی شما وارد شده یا درباره ی شما تصمیم گیری کنند. تحصیل و سمبل های مرتبط با آن، زمانی که در خواب ظاهر می شوند، یادآور این نکته هستند که ما همواره و در هر سنی نیازمند رشد و پرورش هستیم. این خواب از شما می خواهد تا برای یادگیری انعطاف پذیر بوده و اجازه دهید که مهارت های روانی شما رشد پیدا کند و دیدگاه های غلط در شما، تغییر کرده و تعدیل پیدا کنند. پدر در خواب می تواند به تلاش شما برای رهبری در زندگی و کسب استقلال اشاره داشته باشد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چگونه می توانید در زندگی بیداری، به استقلال فکری بیشتری دست پیدا کنید؟
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Kimia
۱۴ روز پیش
سلام وقت بخیر!خواب دیدم دو خانم غریبه به منزلمان امدن و یک بسته که توش ماکسی زنانه بود رو با خود اوردن البته گویا برای خودشان بود و نشانم میدادن در خواب بسیار خوشم امد و در دل بسیارخواهان ان شدم کمی بعد ان لباس اندازه شان نبود البته بدون انکه ان را ب
تن کنند به من هدیه دادن البته با اصرار پذیرفتم به آنها گفتم اجازه دهید اگر اندازم نباشه به شما پس بدهم انها گفتن اندازه توست و ما از این نمونه ها بسیار داریم ؟؟؟؟
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است.
مریم
۱ ماه پیش
سلام،
من امروز (7-8 صبح) خواب دیدم که همراه با خانواده به یک مهمونی دعوت شدم که انگار مربوط به ملکه بود.
بعد داشتم میگشتم دنبال لباس مناسب، یک شلوار پوشیدم که کاملا اندازم بود، اما هر چی میگشتم دنبال پیراهن مناسب، پیدا نمی کردم. یکی پیدا کردم، که سفید بود و بالاش توری بود، اما ناخنم گیر کرد پشت لباس و قسمت توری یکم نخ کش شد، اما گفتم زشته بخوام اینو بپوشم.
بعد دوباره توی کمد رو گشتم، یه پیراهن سفید دیگه پیدا کردم، اونو پوشیدم، اما دیدم که نیم تنه هست و تا بالای نافم بود. من نمیدونستم که مناسب هست اون رو بپوشم یا نه. در ضمن این دو لباس، کاملا نو و مارک دار بودن...لطفا اگر تعبیر خاصی داره، برام تعبیر کنید، ممنونم.
سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید. می‌کوشید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را بفریبید. چیزی در زندگی‌تان نامناسب است. تعبیر دیگر: می‌تواند به این معنا باشد که بخش پنهانی خودتان را به جهان می‌نمایانید.
سهیلا
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختری لباس یا مانتوی قرمزی به تن دارد و در طبقه ی همکف ساختمانی ایستاده و به طبقات بالا نگاه میکند و دور خودش میچرخد تا اینکه یک پسری از راه پله از راه میرسد و او را با خود به بیرون میبرد. این خواب را دوست من هم دیده که گفت دختری که لباس قرمز پوشیده خودش بوده.. خودش را خواب دیده.
این دوستِ من در زندگی چه نقشی دارد؟
برایتان بگویم که محیط را در واقعیت هم دیدم و خیلی تعجب کردم
سلام؛ خواب‌تان نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بازتابی ازین است که در زندگی‌تان چگونه عمل و رفتار می‌کنید. آنچه می‌انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.
مینا
۴ ماه پیش
من تو خواب دیدم پیراهن های سفید زیبا دارم که مرتبشان می کنم ودر کمد می گذارم.
پیراهن، بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. زنانگی‌تان را آزادانه ابراز می‌کنید. اگر مردید و می‌بینید که لباس زنانه می‌پوشید، یعنی جنسیت و تمایلات‌تان برای دیگران سؤال است یا اینکه از نظر روابط زناشویی، احساس امنیت نمی‌کنید. پیراهن سفید، یعنی می‌خواهید خلوص و فرشته‌وار بودن‌تان را نسبت به دیگران ابراز کنید. شاید می‌کوشید بیگناه به نظر برسید. تا کردن آنها، یعنی نیاز دارید ذهن‌تان را بهتر دسته‌بندی کنید و افکارتان را سازماندهی کنید؛ یا ممکنست بگوید در طرز فکرتان خیلی سفت و سخت و ساختاربندی شده‌اید. تعبیر دیگر: یعنی خیلی ساده تسلیم می‌شوید. کمد رخت، نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. نیاز دارید این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید.
Kamelia
۱۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که لباس های معشوقه ام رو تو یه اتاق میبینم که پر از لباسه و لباس زرد و قرمز هم لابلایشون هست من این دفعه دفعه دوممه که دارم خواب لباس های معشوق ام رو میبینیم هر دفعه هم تو خواب می رم و با عشق بهشون دست میزنم.
لباس در خواب می تواند به نحوه ی حضور فرد در اجتماع و نقش پذیری او اشاره داشته باشد که در این دوره ی زمانی در حال بررسی و تجدید نظر در مورد این ارزش هاست. معشوقه شما نیز نماد خواسته ها و علایق شخصی تان است. شما در رابطه با این علایق و انگیزه های فردی در زندگی تان در حال تفکر و بررسی نوع رفتار و شخصیت خود در جامعه و یا جمع های خصوصی هستید.
k
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم مهمون داریم و من یه لباس قرمز نقره ای تنم بود جلو اینه خودمو میدیدم اما همش میگفتم این چیه من پوشیدم (در واقعیت هم لباس این شکلی ندارم)
لباسو دراوردم و تو کشو دنبال لباس میگشتم تا بپوشم اما هیچکدومو انتخاب نمیکردم
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
سلام. لباس در خواب می تواند به نحوه ی حضور فرد در اجتماع و نقش پذیری او اشاره داشته باشد که در این دوره ی زمانی در حال بررسی و تجدید نظر در مورد این ارزش هاست.
Zari
۱ سال پیش
باسلام من دیشب خواب دیدم که با شوهرم وخواهر شوهرم تو بازار بودیم بعد یه مغازه دیدم که لواشک داشت میخواستم بخرم ولی فروشنده سرش شلوغ بود بعد همسرم از یه مغازه چند تا پیرهن مردانه جعبه ای سایز خودش آورد تا خونه اونا رو پرو کنه و یه دونه ازشون رو بخره بعد اون رفت ومنو خواهرش رو تو مغازه تنها گذاشت بعد خواهرش روسری سرش رو در اورد و دوتا جوراب که به هم وصل بودن رو به سرش بسته بود از من خواست که با اون جورابا مو های خیسش رو که جلوی بخاری پنکه ای مغازه گرفته بود خشک کنم
زینب
۱ سال پیش
باسلام.سه سالی هست که به شخصی علاقه مند هستم و از ایشون بی خبرم اما میدونن که بهشون علاقه دارم.خواب دیدم که توی اتاق روی صندلی نشسته و دستهاشو گذاشته روی میز بطوری که انگشتان دست راست و چپ باز است و توی دست راست یک انگشتر زنانه و یک انگشتر دیگر و یک دستبند بود و دست چپ انگشت حلقه متورم شده بود .من روبروشون نشسته بودم خوشحال بودم واون فقط نگاه میکرد ناراحت بود.بعد یک دختر بهمراه چند نفر دیگه به دعوا و پرخاش وارد اتاق شد با ایشون که وقتی من و اونجا دید ساکت شد و رفت .من همچنان باهاش صحبت میکردم و ایشون حالت ناراحت به من نگاه میکرد که وقتی دیدم روی میز یک پیراهن گلبهی زنانه روی میز بلند کردم و دیدم گذاشتم سر جاشو از اتاق بیرون رفتم .میخواستم ببینم تعبیرش چیه ممنون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. فرد مورد علاقه ی شما نشان دهنده ی انگیزه ها و علایق درونی شما می باشد. اهدافی که به زندگی شما معنی بخشیده و ممکن است در زندگی بیداری، از بیان و ابراز آن ها خودداری کرده باشید. انگشتر نشان دهنده ی میل درونی شما برای ابراز این خواسته هاست. این خواب از شما می خواهد تا خلاقیت و قدرت تاثیر گذاری خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای ابراز درونیات خود استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا با قدرت بیشتری به سمت اهداف مختلف خود در زندگی بیداری حرکت کنید.
Javad
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید
من یه چند سالی هست ایران زندگی‌ نمیکنم ولی برام مشکلاتی پیش اومده که خیلی حالو روزم بد شده از یه طرف هم به دختری علاقه داشتم که اونم نمیخواد فکنم باهام باشه کولن حالو روزم خوب نیست
دیشب خواب دیدم پیراهن سفید نو زیبایی بر تن دارم که شب بود داشتم از کوچه رد میشدم احساس کردم شانه بدنم خیس شد یکم دقت کردم متوجه شدم ۳ تا لکه خونه که نمیدونم از آسمون ریخت یا از بالا پشتبوم خانه بعد توجه نکردم چون تاریک بود نزدیک سر کوچه شدم شخصی دیدم که داره داخل کوچه نماز میخونه که حالت سجده بود که سرش از زمین برداشت چهار زانو نشست وقتی من رسیدم بهش ترسیدم بسم الله کفتم سریع از بغلش رد شدم که رسیدم سر یه پارک دیدم دوستای دوران بچگیم تعدادشون ۶ تا اینا بودن که یهو با هم دیگه دعوا میکنن دماغ یکیشونم خون میاد . اونجا که دماغ پسر خون‌ میاد یه حسی تو خواب بهم میگفت این خون روی شونه من خون دماغ اینه
ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید .
درگیری فیزیکی در خواب اشاره به مسائلی دارد که در روز ها یا ماه های اخیر برای شما درگیری ذهنی ایجاد کرده اند و قدرت کنترل و توقف این تنش های ذهنی را در خود احساس نمی کنید. خون و آسیب، نشان دهنده ی آسیب روانی ناشی از تداوم این افکار منفی می باشد. دوستان، نشان دهنده ی ارزش ها و افکاری هستند که از دوران کودکی به واسطه ی جامعه و ارتباط با دوستان در شما ایجاد شده اند و هم اکنون این ارزش ها، درگیری های ذهنی شما را دامن می زنند. عدد ۳ (سه قطره خون) با مفهوم احساسات و شهود مرتبط است. این خواب از شما می خواهد تا بیش از همه، متوجه ریشه ی احساسی مشکلات و درگیری های فکری خود باشید. با صراحت بیشتری به بیان درونیات خود بپردازید و اجازه ندهید که تداوم این احساس خوددرگیری یا بعضا سرزنش، آسیب روانی بیشتری را ایجاد کند.
شبنم
۱ سال پیش
سلام:خالم برام خواب دیده که دوتا پیرهن هستش که یکیشو مامانم گرفته برای من اون یکی هم میگه بده به دخترت ولی خالم میگه نه دیگه ببره اینم برای شبنم ،بعد اون لباس یکیش بزرگ بود یکیش کوچیک و ظاهرا طوسی و گلگلی بودش و دخترودخترونه.
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. لباس در خواب می تواند به نحوه ی حضور فرد در اجتماع و نقش پذیری او اشاره داشته باشد که در این دوره ی زمانی در حال بررسی و تجدید نظر در مورد این ارزش هاست.
سعید
۱ سال پیش
خواب دیدم از خانه خودم بدون پیراهن به سمت خانه پدرم میرم و خجالت میکشیدم که کسی من رو نبینه.اما با چند نفر برخورد کردم گفتن خجالت نکش.بعد یه عکس دسته جمعی رو دیوار دیدم که یه آیه در مورد تحصیل روش بود واسم شخصی رو که دکترا قبول شده بود وبهش تبریک گفته بودن منم با عجله رفتم خونه بابام.و بابام از جمعی بلند شد و اومد خونه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید، استعاره از فضای فکری شماست. برهنگی در خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی حریم خصوصی در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا بدون توجه به شیوه ی غلط زندگی دیگران، برای خود معیار های بخصوصی را قائل شوید و اجازه ندهید که دیگران به حریم خصوصی شما وارد شده یا درباره ی شما تصمیم گیری کنند. تحصیل و سمبل های مرتبط با آن، زمانی که در خواب ظاهر می شوند، یادآور این نکته هستند که ما همواره و در هر سنی نیازمند رشد و پرورش هستیم. این خواب از شما می خواهد تا برای یادگیری انعطاف پذیر بوده و اجازه دهید که مهارت های روانی شما رشد پیدا کند و دیدگاه های غلط در شما، تغییر کرده و تعدیل پیدا کنند. پدر در خواب می تواند به تلاش شما برای رهبری در زندگی و کسب استقلال اشاره داشته باشد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چگونه می توانید در زندگی بیداری، به استقلال فکری بیشتری دست پیدا کنید؟