تعبیر خواب پیتزا

تعبیر خواب پیتزا به‌طور کلی تفاسیرخوبی به همراه دارد هر چند استفاده از سس و یا دیگر موارد به همراه پیتزا در تعبیر آن بسیار تاثیر گذار است
تعبیر خواب پیتزا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی غذا که می‌تواند غذاهای امروزی و یا غذاهای سنتی باشد نعمت و خیر و برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 

تعبیر خواب پیتزا

تعبیر خواب پیتزا

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب پیتزا (غذاهای امروزی)

پیتزا از جمله غذاهای امروزی است که شامل سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر و دیگر موارد است. پس هر کدام یک از این مواد در تعبیر آن تاثیر گذارند.

مطیعی تهرانی در جایی می‌گوید اگر در خواب ببینید که غذائی از قارچ می خورید پولی حرام به دست شما می‌رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و دلهره می‌شوید یا گرفتار عذاب وجدان می گردید. همچنین دیدن کالباس در غذا تعبیری بمانند گوشت خواهد داشت ولی با این تفاوت که مالی است که نحوه بدست آوردن آن مشخص نبوده و مشکوک می باشد.

 

دیدن خوردن سس به همراه پیتزا در خواب

مطیعی تهرانی می‌گوید خوردن خیار شور و یا زدن سس تند به غذا که در غذاهای امروزی مانند پیتزا رایج است اثر خوب خواب را از بین می‌برد.

چنانچه در خواب ببینید سس فلفل یا چیزی که با فلفل آمیخته مصرف می کنید خبر از شکست سخت و تلخ کامی و غم و رنج بسیار می دهد و اندازه آن به میزان تندی و تیزی فلفل بستگی دارد. بنابراین نوع مواد غذایی داخل پیتزا و یا مواردی که به همراه آن خورده می‌شود در تعبیر خواب بسیار تاثیر گذار است و بایستی همه جوانب را در نظر گرفت.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo