تعبیر خواب پیچک

با تعبیر خواب پیچک، تعبیر خواب پیچک خشک شده، تعبیر خواب پیچک روی دیوار و... در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب پیچک
ستاره | سرویس سرگرمی – پیچک گیاهی است که بر تنه درختان رشده و همه جای آن را می‌پوشاند و دیدن آن در خواب بیانگر سود و منفعت مادی است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پیچک – تعبیر خواب گیاه – تعبیر خواب پیچک خشک شده – تعبیر خواب پیچک روی دیوار

 

تعبیر خواب پیچک

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است، بیانگر سود مالی است
 لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

 

تعبیر خواب پیچک خشک شده

آنلی بیتون: مشاهده‌ی پیچک خشک شده در خواب، نشانه‌ی آن است که از موضوعی ناراحت می‌شوید.

 

تعبیر خواب پیچک روی دیوار

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب پیچکی بر روی دیوار ببینید، نشانه‌ی آن است که به حرف‌های خود پایبند هستید.

 

تعبیر خواب پیچیدن پیچک روی قلعه و دودکش

آنلی بیتون:
  • اگر در خواب قلعه ای قدیمی که پیچک دیوارهایش را پوشانده است، ببینید، علامت آن است که با خیالپردازی مرتکب عملی غیرمنطقی می‌شوید، باید مراقب باشید که پیشنهاد ازدواج به کسی نکنید
  • اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است، معنایش این است که از مرگ خویشاوندی اندوهگین می‌شوید.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور