تعبیر خواب پیاز | دیدن پیاز در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پیاز پوست کندن، تعبیر خواب پیاز قرمز، تعبیر خواب پیاز پخته، تعبیر خواب خوردن پیاز و تعبیر خواب پیاز رسیده همراه ما باشید
تعبیر خواب پیاز
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن پیاز در خواب را می‌توان با توجه به پر خاصیت بودن و در عین حال گرفتن بوی بد دهان به واسطه خوردنش این گونه بیان کرد که سخنانی را بدون فکر بیان می‌کنیم و به بدی و زشتی آن سخن توجهی نمی‌کنیم. این گونه سخنان به صورت پیاز در خواب‌های ما خود را نشان می‌دهند.

 

تعبیر خواب پیاز ابن سیرین - تعبير خواب پياز خرد كردن - تعبیر خواب پیازچه - تعبیر خواب کاشتن پیاز  - تعبیر خواب پیاز گندیده

 

تعبیر خواب پیاز

معبرین غربی:

با توجه به لایه لایه بودن پیاز، دیدن آن در خواب می‌تواند نوسانات خلقی بیننده خواب را نشان دهد. همانطور که در واقعیت هنگام برش پیاز اشک از چشمانتان خارج می‌شود اما حال دلتان خوش است. ممکن است ساعتی حالی خوش داشته و دقایقی از افسردگی رنج ببرید. بهتر است که بر روح و روانتان تسلط پیدا کنید تا از این وضعیت خلاص شوید. بدون رفع این مشکل ممکن است تا روزها رویای پیاز ببینید.

زندگی گاهی ممکن است روی خوشش را به شما نشان ندهد اما این بدان معنا نیست که شما زندگی را فراموش کنید. با مراقبه و تمرکز می‌توانید همه چیز را به روزهای قبلش بازگردانید.

پیاز شما را به گریه می‌اندازد؛ همانگونه که یادآوری خاطرات تلخ باعث سرازیر شدن اشک می‌شود. مرور این خاطرات برای تلنگر زدن به خود بد نیست اما نباید در برابر آن‌ها تسلیم شد.

پیاز در خواب نمادی از اشک‌ها، خاطره‌ها، لایه لایه بودن، ارواح شیطانی و حسادت است.

تعبیر خواب پیاز بر اساس تعابیر معبرین اسلامی به شرح زیر است:

امام صادق (ع):

بنر-هومکا-ستاره

تعبیرهای پیاز عبارت هستند از:

  1. مال حرام
  2. غیبت و سخن زشت
  3. پشیمانی در کارها

ابن سیرین: تعبیر پیاز، غم و اندوه و تباه شدن حال و روز تو است.

بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش مال حرامی است که در آن خیر و راحتی وجود ندارد.

ابراهیم کرمانی:

  • تعبیرش مال حرام و حرف زشت و ناپسند می‌باشد.
  • اگر فرد درستکار و عفیف و پاکدامن در خوابش پیاز ببیند، با سعی و کوشش، خود را از مصرف مال حرام دور نگه می‌دارد.

 

تعبیر خواب خوردن پیاز

معبرین غربی: خوردن پیاز در خواب می‌تواند نشانه‌های منفی به همراه داشته باشد. شخصی در تلاش است که افکار منفی و شیطانی را به سمت شما بفرستد، اما شما با مثبت اندیشی مراقب خود هستید.

لیلا برایت: خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.

آنلی بیتون: خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.

 

تعبیر خواب پیاز پوست کندن

معبرین غربی:

  • اگر در خواب پیاز پوست می‌کنید به این معناست که یا خود را در معرض دید دیگران قرار می‌دهید یا خودتان شخص دیگری را رصد خواهید کرد.
  • لایه لایه کردن پیاز نمادی از تلاش‌های جدید برای رسیدن به اهداف است.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشم‌هایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

 

تعبیر خواب پیاز قرمز

ابراهیم کرمانی: اگر بیننده خواب درستکار نباشد، مال حرام جمع می‌کند و همواره درباره او حرف‌های زشت می‌زنند، خصوصاً اگر پیاز قرمز باشد.

لیلا برایت: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ نومیدی است.

 

تعبیر خواب پیاز پخته

ابراهیم کرمانی: اگر ببیند پیاز پخته شده می‌خورد، سرانجام از مصرف مال حرام توبه می‌کند.

آنلی بیتون: دیدن پیاز پخته در خواب، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.

 

تعبیر خواب بریدن پیاز

معبرین غربی:

اگر در خواب ببینید که کسی پیاز خورد کرده و شما گریه می‌کنید به این معنی است که شخصی در زندگی بیداری به شما حسادت می‌کند. این فرد می‌تواند هر کسی باشد چه دوستان صمیمیتان چه یک همکار عادی در محیط کار. فقط سعی کنید از او فاصله بگیرید.

اگر در خواب پیازی را می‌برید نیاز به عمیق شدن در وجود خود دارید. شما در حال قضاوت کردن فردی هستید که یا پیشنهادی داده یا از شما خواسته کنارش بمانید. قبل از گفتن جواب بله همه جوانب را در نظر بگیرید. بسیار دقت داشته باشید که تعبیر خواب پیاز باید بر اساس شرایط زندگی فرد رویابین انجام گیرد.

 

تعبیر خواب جوانه پیاز

معبرین غربی: چنین خوابی نشان از عدم تکامل ویژگی‌های اخلاقی‌تان دارد. به احتمال فراوان برای رسیدن به اهداف‌تان آماده هستید هر چیزی را در اطراف‌تان نابود کنید. فکر کردن در این باره و فکر مجدد درباره‌ی روش زندگی و رفتارتان ارزشش را دارد. بهتر است کمی از موقعیت‌هایی که به آن‌ها عادت کرده‌اید فاصله بگیرید و به دنبال‌ راه‌های دیگری برای حل مشکلات‌تان باشید.

معمولا رویای پیاز به همراه سیب زمینی در محلی همچون آشپزخانه دیده می‌شود. برای تعبیر این چنین رویاهایی می‌توانید به تعبیر خواب سیب زمینی رجوع نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo