تعبیر خواب پلیس

با تعبیر خواب پلیس، تعبیر خواب پاسبان، تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس و تعبیر خواب کمک کردن پلیس در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب پلیس
ستاره | سرویس سرگرمی – پلیس در رویا می‌تواند نشان دهنده اینکه چه چیز از لحاظ معیارهای اجتماعی درست یا نادرست است باشد، حس اینکه چه چیزهایی سبب می‌شود دیگران ما را تنبیه کنند یا از ما منزجر شوند در خواب به صورت پلیس نمایان می‌شود، این تصویر بیشتر به قراردادهای قانونی که میان ما و اجتماع برقرار است اشاره می‌کند تا احساس درونی ما در باب درستی و راستی یا احساس گناه یا شرم
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس - تعبیر خواب فرار از دست پلیس - تعبیر خواب ماشین پلیس - تعبیر خواب پلیس زن

 

تعبیر خواب پلیس

مطیعی تهرانی:
 • دیدن پاسبان و پلیس در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می‌افزاید.

 • اگر در خواب دیدید که خودتان پلیس یا پاسبان شده‌اید و لباس پاسبانی پوشیده‌اید خواب شما می‌گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید.

آنلی بیتون: دیدن پاسبان در خواب، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می‌شود رنج عظیمی را تحمل کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: پلیس: غصه

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.

 

تعبیر خواب کمک کردن پلیس

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‌کند، نشانه‌ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‌کنید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می‌شوید، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود.

 

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می‌گیرید.

 • اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.

 • اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می‌خواهد شما را دستگیر کند فرار می‌کنید، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد.
16 نظر
 1. سلام خواب دیدم من و دوستم دزدیدن و داخل یه سوپر مارکت زندانی کردن و خودشون رفتن دو نفر دیگه رو هم بدزدن من سریع تلفن و برداشتم و زنگ زدم به پلیس و منتظر بودم بیان و طی این مدت کلوچه های شیرینی که اونجا بود میخوردم و بعد فهمیدم آدم ربا فهمیده به پلیس اطلاع دادیم اومده در سوپر رو باز گذاشته که نشون بده ما رو ندزدیده ما هم ناراحت از اینکه چرا پلیس نیومد خودمون رفتیم سمت پاسگاه و اعلام کردیم که چه اتفاقی افتاده تا پیگیری کنن

  • سلام! خوابتان می نمایاند که توسط شرایط یا شخصی، کنترل می شوید. دچار فقدان کنترل بر خویش هستید. به تعبیر دیگر: حس می کنید گیر کرده اید یا حس محدود بودن می کنید. کسی یا موقعیتی، ممکنست تمرکز، حواس و توجهتان از هدف هایتان را پرت کند. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند. گویای جنبه ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. نشانگر سلیقه تان برای موارد نفیس و گرانقیمت در زندگی است. همچنین ممکنست به شخص محبوب تان اشاره کند. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 2. سلام خواب دیدم یک خانه بود که از دیوارش اب میاومد وکنار یک جوی آب زیبا بودشبیه پارک آبی بود من داخل جوی آب شدم مشغول آب تنی بود آب زلال وبا سرعت بودکه دراخر ماموران ویژه اومدن منو گرفتن وبقیه توی خانه بودن روهم گرفتن

  • سلام! خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین علامتی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری‌تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف‌هایتان دچار شکست شده‌اید.

 3. سلام من خواب دیدمه میخوام برم مغازه با ی دختر دیگه ناگهان ی فردی جبو راهمون رو میگیره ب سرعت فرار میکنیم اما ما رو تو ی اتاق زندانی میکنه با قیچی سعی میکنه ب ما آسیب برسونه ک چند جای پاهام آسیب میبینه و خون میاد فوق العاده ترسیده بودم ، بهش گفتم آزادم کن تا برم خونه واست ۳۰ تومن پول بیارم ، میرم خونه فقط سی تومن مامانم داشت ک کارش میومد ولی دادش ب من ، تو راه پلیس رو میبینم ازش کمک میخوام اما بهم بی توجهه و فکر میکنه دروغ میگم ، وقتی میرم ک پولو بدم ب اون نفره میبینم پلیس گرفتشه و اون دخترم آزاد شدع

  ، من واقعی خواهر ندارم ولی اینجا ی خواهر بزرگتر از خودم دارم ک ی نفر سعی میکنه ما رو بکشه ما همش فرار میکنیم ب ی سرباز میگم بازم بی توجهه و فک میکنه دروغ میگم اون مرد خواهرمو زد و رو زمین افتاد انگار مرده بود همش گریه میکردم اون مردم دستگیر شد جنازه خواهرمو گذاشتن جلو در خونه همه گریه میکردن ک یهو ی دختر بچه ۳ ساله بسیار زیبا میاد دست میکشه رو صورتش و خواهرم زنده میشه ! ببخشید طولانی شد اگه تعبییر داره بگید خابم آشفته بوده

  • محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن اینکه از او فرار می‌کنید، یعنی مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. اینکه گیر می‌افتید، بیانگر حس بی‌یاوری است و اینکه قادر نیستید از مسأله‌ها یا استرس‌های زندگی بگریزید. خودباوری‌تان را از دست داده‌اید و به توانایی‌تان به پیشروی در زندگی، اعتماد ندارید. نبود هدف‌های مشخص و عزت نفس پایین‌تان ممکنست علت رایج این خواب‌ها باشد. اشاره به سی تومن، بیانگر سطحی بودن است. با احساسات‌تان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. اگر شما خواهر ندارید و خواب می‌بینید که دارید، بیانگر ویژگی‌های زنانه است که شما نیاز دارید در خودتان فعال‌شان کنید یا تأییدش کنید. به کارها و رفتار خواهرتان در خواب توجه کنید! اینکه گریه می‌کنید، یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است.

 4. سلام

  کسی میتونه خواب منو تعبیر کنه

  من خواب دیدم در جایی مث امامزاده هستم و تحت یه ماموریت یه سری از آدما رو دستگیر میکنم در صورتی که در واقعیت من همچین شغلی ندارم

  • خواب دیدن امامزاده، یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. اینکه افسر پلیس هستید، بیانگر حس اخلاقیات و آگاهی شماست. ممکنست شما را در مسیر درست راهنمایی کند. اگر خواب های تکرارشونده‌ای دارید که افسر پلیس هستید، پس ممکنست به این معنا باشد که کارهای گذشته‌تان، برایتان احساس گناه باقی گذاشته‌اند. اگر خواب‌تان اینگونه است که در تعقیب یک مضنون هستید، یعنی جنبه‌ی شیطانی‌تان با استانداردهای اخلاقی‌تان در تضاد و مجادله است. اینکه پلیس مخفی هستید، یعنی علیه ضمیر خودآگاهتان عمل می‌کنید.

 5. خواب دیدم یه پلیس میخواد مرا دستگیر کند اما در حقیقت پلیس نبود بلکه یونیفورم پلیس پوشیده بود که مرا بترساند و به چنگ بیاره مرا که اذیتم کند. من با دو تا سگم فرار میکردم و حتی دو تا قلاده سگهایم را بستم که بتونم کنترلشان کنم که گیر ان ادم بد نیافتن. سک مردی با من بود که خیلی احمق بود و هر چه من داد میزدم در را ببند که این پلیس دروغین وارد نشه نمیفهمید . فقط من شدیدا مراقب سگهایم بودم که این پلیس دروغین نتونه بگیره انها را و تلاش میکرد بیاد داخل و در شیشه ایی بود و من تلاش میکردم که وارد نشه. خودم از جیغ خودم از خواب پرید و مثل اینکه سگهایم هم تلاش میکردن از خواب بیدارم کنن چون صبح دیدم دست راستم جای چنگ است

  • آن شخص که دنبال دزدی و آزار شما بوده، نماد افکار منفی و نوعی ترس و نگرانی در شماست. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این ترس ها را بیابید و مسئله را حل نمایید.

 6. سلام من خواب ديدم که از دست تعدادي زياد پليس فرار ميکنم با توجه به اينکه بيگناه بودم ولي از ترس فرار ميکردم تا اينکه پليس منو ميگيره و من شروع به گريه ميکنم و ميگم من بيگناهم

  • این خواب به ترس هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که ریشه منطقی ندارد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این ترس ها و نگرانی ها آگاه باشید و آنها را از بین ببرید.

 7. سلام خسته نباشید

  خواب دیدم با خواهرم و یه ناشناس که انگار دوست بودیم تو یه خونه بودیم و طرف معتاد بود به خودش مواد تزریق کرد (ما کاری نکردیم) بعدش دیدیم که پلیس پشت در اما ما در رو برا پلیس وا نکردیم اومده بود دنباله طرف

  • اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اید دستگیر می‌کند، و یا در حال دستگیری هستید علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیشی می‌گیرید.

 8. ببخشید من خواب دیدم قراره یه پلیس بیاد خواستگاریم،قبلش اومده بودن خونمون و فکر میکردن تو خونمون مواد هست اما بعدش از من خوشش اومد و مادرش پرسید چ ساعتی خونه ام یجورایی خواستگاری کرد…و اینکه اون پلیسه خیلی خیلی خوشگل بود

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور