چه آینده ای در انتظار کلاه قرمزی است؟

صدا پیشه و عروسک گردان سنجد درباره آینده کلاه قرمزی و به طور کلی شرایط حق مالکیت عروسک هایی که به شهرت رسیده اند به بیان توضیحاتی پرداخت.
چه آینده ای در انتظار کلاه قرمزی است؟
نگار استخر صدا پیشه و عروسک گردان سنجد گفت:هر حال کلاه قرمزی باید دوباره زنده شود و با نظر آقای طهماسب از میان دوستان حرفه ای عروسک گردان برای دنیا جایگزینی پیدا خواهد شد. ولی امیدوارم آنقدر این تفاوت زیاد نباشد که بیننده متوجه آن شود.
مجله ستارهنظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور