تعبیر خواب پشت بام خانه چیست؟

با تعبیر خواب پشت بام، تعبیر خواب افتادن از پشت بام، تعبیر خواب خوابیدن در پشت بام و تعبیر خواب فرو ریختن سقف همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پشت بام
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – سمبل‌ها و نمادهای اصلی در رویا (تعبیر خواب پشت بام) چه هستند و چه معنایی دارند؟ آیا از طریق رویا می‌توان مشکلی را حل کرد؟ برای آگاهی و تفسیر هر یک از نمادهای دیده شده در خواب باید به مفهوم آن موضوع رجوع کرد. مجموعه تعبیر خواب ستاره این امکان را فراهم کرده تا از تمامی فضاهای حاکم بر خوابتان آگاه شوید.

 

تعبیر خواب سقف – تعبیر خواب بام – تعبیر خواب ترس از ارتفاع – تعبیر خواب افتادن از پشت بام

 

تعبیر خواب پشت بام

تونی کریسپ در کتاب خود (فرهنگ تفسیر رویا) مصادیق دیدن پشت بام در خواب را این گونه بیان می‌کند:

پشت بام نمادی از فلسفه، باورها و استراتژی‌هایی برای از پس زندگی برآمدن که از آن‌ها برای حفاظت از خودمان در برابر استرس استفاده می‌کنیم.

ایستادن روی پشت بام: اوج گیری هشیاری

تعمیر پشت بام: خلق استراتژی‌هایی جدید برای از پس زندگی برآمدن، احساس آسیب پذیری

چکه کردن پشت بام یا سقف: نیاز به استراتژی‌هایی جدید برای از پس زندگی برآمدن

اگر خانه یا ساختمان پشت بامی نداشت: اگر رویا تهدید آمیز نبود، به نبود مرز میان شخصیت و ماورا طبیعت یا آگاهی متعالی اشاره می‌کند؛ حس ارتباط با حیات یا آگاهی گسترده تر. اگر رویا تهدید آمیز بود، احساس اینکه نیروهایی از خارج به فرد هجوم آورده اند.

باغچه روی پشت بام: رشد ذهنی روانی و شکوفا شدن ایده‌ها، بصیرت و توانایی‌های نو

هانس کورت می‌گوید: دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است.

 

تعبیر خواب افتادن از پشت بام

هانس کورت می‌گوید: سقوط از پشت بام در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که دچار مشکلی می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده‌اید، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت. اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت.

 

تعبیر خواب خوابیدن در پشت بام

هانس کورت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده‌اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی‌توانند به شما آسیب برسانند.

آنلی بیتون می‌گوید: خوابیدن بر پشت بام در خواب، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.

 

تعبیر خواب فرو ریختن سقف

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می‌کنید، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که سقف روی سر شما خراب شد به هیچ وجه خوب نیست.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo