مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۸
کد خبر: ۸۳۱۰
تعداد نظرات: ۱۰۹ نظر
تعبیر خواب پرواز کردن اگر به اعماق آسمان نباشد، نیکو است. با تعبیر خواب پرواز، تعبیر خواب پرواز در آسمان، تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال همراه ما باشید.
تعبیر خواب پرواز - پرواز کردن در خواب چه مفهومی دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود که رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود می‌آورد هستند.
 
آنچه در ادامه خواهید خواند:
 
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
انسان‌هایی که چنین رویاهایی می‌بینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی‌آیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین می‌کشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهد. این جنبه منفی رویای پرواز است که نشان می‌دهد چگونه ما از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می‌کنیم. 
 
در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز می‌کند که این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می‌دهد. اما به علت اینکه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز به تصویر می‌کشد. 
 
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 

تعبیر خواب پرواز کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای پرواز کردن عبارتند از:

 • مسافرت
 • حج
 • بزرگی
 • تغییر حال و روز
 • بیماری و مرگ
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می‌کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن.
اما اگر دیدید که پرواز می‌کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می‌آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می‌آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می‌برید.
گاه در خواب می‌بینید که پرواز می‌کنید اما می‌خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می‌کنید نمی‌توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی می‌شوید و یا اصلاً نمی‌رسید.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جایی به جای دیگر می‌پری، به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
 • اگر ببینی از جایی به جای دیگر پرواز می‌کنی، به مکان نزدیکی سفر می‌کنی.
 • اگر ببینی پر داری و پرواز می‌کنی، به مسافرت می‌روی و کار تو خوب خواهد شد.
 • اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.
 
کارل یونگ می‌گوید:
تعبیر خواب پرواز بیانگر پروژه‌ای است که در حال شروع شدن است. اگر پرواز تاخیر داشته باشد، بیانگر این است که شما آماده‌ دست گرفتن پروژه نیستید.

خواب دیدن اینکه شما پروازتان یا یک ارتباط را از دست می‌دهید یا اینکه پرواز کنسل شده است بیانگر این است که شما در یک موقعیت احساس بی یاوری می‌کنید و اینکه در یک موقعیت گیر کردید. شما حس می‌کنید که عقب نگه داشته می‌شوید، هم فیزیکی هم ذهنی. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که احساس می‌کنید از جنبه‌ای از زندگی، کار، رابطه یا خانه تان دورید.

خواب دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما قبلا حس محدود بودن می‌کرده‌اید.

 

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب آسمان - به هوا رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پرواز در آسمان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.
ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی در پهنه آسمان پرواز می‌کنی، به سفری با خیر و برکت می‌روی. 
 • اگر ببینی به آسمان رفته‌ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، مقام و بزرگی و «پادشاهی» به دست می‌آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد.
 • اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • اگر ببینی آنقدر به بالا پرواز کرده‌ای که در آسمان ناپدید شدی و به زمین برنگشتی، به زودی از دنیا می‌روی.
 • اگر ببینی به طور مستقیم به طرف آسمان پرواز می‌کنی، دچار ضرر و زیان می‌شوی
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: پرواز کردن: در آسمان‌ها: تجربیاتی شیرین
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می‌کنید. نشانه آن است که در امر ازدواج با بدبخت‌هایی روبرو می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می‌کنید، نشانه آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می‌کنید، علامت آن است که بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها به توفیق می‌رسید.
 • اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می‌کنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

 

تعبیر خواب پرواز با فرشتگان

ابن سیرین: اگر ببینی همراه فرشته‌ها پرواز می‌کنی، به زودی از دنیا می‌روی (البته با توبه از دنیا خواهی رفت).
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، به زودی از دنیا می‌روی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، به زودی از دنیا می‌روی و در جهان به نیکی و خیر مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمی‌داری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.
 

تعبیر خواب پرواز در شب

مطیعی تهرانی: پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.
 

تعبیر خواب سقوط در حین پرواز

مطیعی تهرانی: مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می‌افتد زن خود را طلاق می‌دهد و زنی دیگر می‌گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعاً دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می‌دهد.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز می‌کنید، نشانه نومیدی است. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می‌شوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می‌آورید.
 
لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب داشتن بال و پر

ابراهیم کرمانی: اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: داشتن بال: خوشبختی
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‌کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.
 

تعبیر خواب پرواز با هواپیما و بالن

لیلا برایت:
 • پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‌ی ناامیدی و یأس است. 
 • پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ی آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی مشخص

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می‌کنید، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسب‌اند تا شما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید.
 • اگر خواب ببینید بر فراز مکان‌هایی مخروبه پرواز می‌کنید، علامت آن است که در محیط‌های مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۰۹
در انتظار بررسی: ۱
ن
۴ روز پیش
خیلی ممنونم از پاسخگوییتان، خدمت شما ادامه خوابم:  یکدفعه بدون بال و بدون هیچ چیزی به سمت ماه مستقیم پرواز کردم و اینقدر حالت واقعی داشت که برخورد باد به صورتم را در هنگام پرواز حس میکردم از نظر شما این خواب چه تعبیری دارد؟
خواهش می‌کنم! در ادامه: علامتی از نیروی زندگی‌تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره‌ی سرعت‌تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف‌هایتان بطور سریع‌تر و کاراتر، کار کنید. نمایانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
ن.ا
۵ روز پیش
سلام ببخشید یک خواب عجیب دیدم: به همراه استادم (استادم مرد هست) سوار ماشین بودیم و او پشت فرمان بود، استادم از دست دختری که قبلا دوستش داشته و جوابش را منفی داده بود به شدت عصبانی بود و داشت باعصبانیت رانندگئ میکرد که یکدفه وارد فرودگاه شد و با همان ماشین میخواست از روی باند به پرواز درآید که من جلوی او را گرفتم و گفتم ما بلیط و اجازه ی پرواز نداریم و او که ماشین را کمی بالاتر از سطح زمین به پرواز دراورده بود با شنیدن حرف من بر روی باند فرود اورد و با همان چهره ناراحت و عصبانی به سمت جاده رفت. بعد وقتی آن دختر میخواست برگردد سمت استادم، من به استادم گفتم آن دختر فقط قصد فریب دادن شما را دارد ولی استادم گوش نداد و مرا کنار زد و به سمت آن دختر دوید و فهمید که آن دختر قصد فریبش را دارد و وقتی خواست برگردد من دیگر رفته بودم. (البته این را هم بگم که در واقعیت من استادم را دوست دارم ولی او نمیداند چون قبلا فرد دیگری را دوست داشته که از او جدا شده)
سلام! خواب‌تان یعنی به استادتان وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. علامتی از یادگیری و خرد بالاتر است. در زمینه‌ای (رشته‌ای) برتری خواهید یافت. به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی‌تان است. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد.
ن
۵ روز پیش
سلام و خسته نباشید خدمت شما. من یک خواب پرواز عجیب دیدم که برخلاف بقیه خواب های پرواز کردن، به طور عجیبی حسش میکردم. خواب دیدم در شب روبه روی ماه ایستاده ام و ماه بسیار بزرگ و غول پیکر و نورانی بود و من از پنجره اتاقم داشتم به ماه نگاه میکردم که یکدفعه بدون بال و بدون هیچ چیزی به سمت ماه مستقیم پرواز کردم و اینقدر حالت واقعی داشت که برخورد باد به صورتم را در هنگام پرواز حس میکردم از نظر شما این خواب چه تعبیری دارد؟
سلام بر شما؛ ممنون! نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی‌تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. نشانگر جنبه‌ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه‌ی زنانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر حالت‌های در حال تغییر است. علامتی از موفقیت عاطفی است. به شما اطمینان می‌دهد که در روزهای تیره‌تان در مسیر صحیح پیش رفته‌اید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «که یکدفعه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
Mobina
۱۲ روز پیش
سلام خسته نباشید.
من چند وقت پیش خواب دیدم که پرواز میکنم وهر کجا که دلم بخواهد میروم و هر وقت هم خواستم فرود می آیم و حتی هر چقدر هم می خواستم میتونستم بالا برم.
من چند بار این خواب را دیدم و هر دفعه در جاهای مختلف خواب دیدم.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
Elijon
۲۶ روز پیش
باسلام خداقوت به همه ی شما عزیزان من هرشب خواب پرواز میبینم و هیچ وقت هم خواب سقوط نمیبینم هروقت ک میخوام زمین بخورم اینقد دستو پا میزنم ک به نزدیک زمینکه میرسم باز بلند میشم حالت پروازمم طوریه ک انگار دارم توهوا شنا میکنم بال ندارم هیچ کسیم بهم نمیرسه هیچ کسی نمیتونه اذیتم کنه کل خوابام یا وسط ابراست یا دارم ازاین ساختمون به اون ساختمان میپرم یا دارم از دیوار صاف قدم میزنم میرم بالاانگار جاذبه برای من هیچ معنایی نداره
خیلی ممنون از زحمتاتتون و سایت عالیتون
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
حمیدرضا عبادی
۱ ماه پیش
با عرض سلام و تشکر از سایت خوبتون و وقتی که برای پاسخگویی میگذارید. من به دو صورت خواب پرواز بدون بال زیاد میبینم ، یکی اینکه در میان جمع پایم را از زمین بلند میکنم و به راحتی با فاصله سی سانت یا بالاتر از قد آدمها به اختیار خودم پرواز میکنم بعضی وقتها دستها باز به حالت صلیبی وگاهی معمولی و همه از این کارم تعجب میکنن. مثلا تو یه اتاق همه نشستن و من بصورت چهارزانو دور اتاق بالای سر همه میچرخم و نگاهشون میکنم و همه با تعجب از این قدرت من شگفت زده هستن. حالت دوم بعضی وقتها خواب میبینم شبه و من میخوام با پریدن مثلا به پشت بام خانه ای برم گاهی هی دست و پا میزنم تا به زور برسم ، گاهی انگار هنوز کنترلش را بلد نباشم از پشت بام رد میشم و میرم بالاتر و دنبال چیزی میگردم بگیرمش تا بالاتر نرم .
سپاس از توجه و پاسخگویی شما بزرگوار
سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان یعنی همیشه به جنبه‌های مثبت چیزی نگاه می‌کنید؛ حتی درباره‌ی موقعیت‌های بد. انرژی‌های نامحدود دارید. احساس قدرت و خودباوری درباره‌ی توانایی‌هایتان می‌کنید. اهمیت قدرت و اینکه چگونه درباره‌ی موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان، آن را به کار می‌گیرید را در نظر گیرید. لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع‌هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف‌هایتان را خواهید یافت. گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یک جادوگر بودم که برفراز یک دریای بزرگ با ارتفاع بالا پرواز میکردم که در امتداد اون دریا خشکی هایی وجود داشت که حیوانات افسانه ای بالدار زندگی میکردن و من تلاش میکردم اون هارو باخودم همراهی کنم و به شهر خودم برگردم اونجا سراسر از برف بودو توی خونه ای کوچیک با سه در خروجی و پنجره های زیاد زندگی میکردم سه تا گرگ سفید و یک خرس قطبی هم داشتم که تلاش میکردم از همه اینها محافظت کرد بهمین خاطر روی در و پنجره ها وردهای امنیتی میخوندم چون بیرون جنگ بود .. تعبیر خوابم چیه ؟!
سلام! خواب‌تان گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. همیشه به جنبه‌های مثبت چیزی نگاه می‌کنید؛ حتی درباره‌ی موقعیت‌های بد. انرژی‌های نامحدود دارید. احساس قدرت و خودباوری درباره‌ی توانایی‌هایتان می‌کنید. اهمیت ابر، قدرت و اینکه چگونه درباره‌ی موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان، آن را به کار می‌گیرید را در نظر گیرید. گویای چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «اونجا سراسر از» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
Taira
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم پاهای یه عروسک رو می گرفتم اون به آسمون پرواز می کرد و منم با خودش میبرم و دوباره برگشتیم سرجامون
سلام! خواب‌تان نماد بیگناهی کودکی و سرخوشی شماست. ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که «عروسک» خطابش می‌کنید. گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
میم.قاف
۱ ماه پیش
سلام این خواب رو دوستم دیده
دیشب خواب دیدم تو اسمونم، انگار با ماشین رفته بودیم بالای کوه، بعد عینه شیرجه مانند ولی با سرعت کم میومدیم پایین. انگار تو هلیکوپتر باشم. قشنگ واضح یادمه‌. بعد هی اومدیم پایینتر بالاتر از ابرها بودم. میومدم پایین ولی نمیرسیدیم زمین. عینه حس پرواز بود
سلام! خواب‌تان یعنی به هدف‌هایتان دست یافته و آنها را درک کرده‌اید. گنجایش کامل‌تان را شناسایی کرده‌اید. تعبیر دیگر: گویای قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. گویای بی‌ثباتی و نبود کنترل در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. گویای صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله‌ای در زندگی‌تان ممکنست در حال روشن شدن باشد.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب میدیم من با سرعت غیر باور نکردنی پرواز میکرم با تعدادی انسان میخواستیم به یک سیاره ای دیگر برویم و برگردیم آن ها با یک سفینه پرواز کردن و من بعد از چند دقیقه پرواز کردم و آن سیاره مورد نظر رفتم و بعد با آن ها برگشتم در طول راه یک سیاه چاله دیدم و برگشتیم . در جای دیگر
چند نفر میدادم من رو دنبال میکردن و میخواستن من رو بکشن من از آنها با پرواز کردن فرار میکردم و با خودم یک سلاح همراه داشتم و تعدادی آن ها در طول فرار آنها را می‌کشتم در جای دیگر من از یک به دنیا دیگر میرفتم و در جای دیگر من پرواز کردم و بعد از یک مدتی سرعتم خیلی زیاد بیشتر شد
سلام! خواب‌تان نمادی از ذهن خلاق شماست. گویای سفر معنوی به ناشناخته‌هاست و نشانه‌ای از توسعه و آگاهی شخصی است. تعبیر دیگر: لازمست چشم‌انداز متفاوتی را در پیش گیرید؛ مهم نیست چقدر عجیب یا نامعمول ممکنست باشد. گویای خلاقیت، اکتشاف و ماجراجویی تازه است. می‌کوشید خودتان را با انرژی‌های بکر، همتراز کنید؛ انرژی‌هایی که هرگز نمی‌دانستید داریدشان. تعبیر دیگر: می‌کوشید از واقعیت بیداری‌تان بگریزید. گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: از موقعیتی دوری می‌کنید که فکر نمی‌کنید مغلوب‌شدنی باشد (تسلیم می‌شوید؛ صورت‌مسأله را پاک می‌کنید). استعاره‌ای از شکلی از ناامنی است. ادامه‌ی خواب‌تان از «فرار میکردم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
الهام
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم ک دارم پرواز میکنم و از روی جنگل رد میشدم و انواع حیوون رو میدیدم تو خاب ک تو جنگل دارن راه میرن. یادم نمیاد بال داشتم یا نه
اینو یادمه ک دوستام مسافرت بودن من داشتم باپرواز کردن خودمو میرسونم بهشون
سلام! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: گویای چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
نا شناس
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که میتونم پرواز کنم با همین جسمی که دارم بدون پر و چیز دیگه ای و هر موقع که دلم خواست میتونم پرواز کنم با ارامش و بدون هیچ مشگلی هر جاییم که دلم خواست میتونم به راحتی فرود بیام موقعی هم که پرواز میکردم حس ارامش و قدرت داشتم لطفا تعبیرشو بگید ممنون میشم
سلام! خواب‌تان بسیار پرمعناست و نمی‌توان با جزئیاتی که تعریف کرده‌اید، تعبیر دقیقی را برایش آورد؛ اما: خواب‌تان گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. تعبیر دیگر: گویای چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
Fatemeh
۲ ماه پیش
سلام،وقت شما بخیر.
من در خواب دیدم که میتونم پرواز کنم (بدون بال) و تا دور دست ها میتونستم برم ،خیلی حس خوبی داشتم...از فراز آسمون ،بام آسمان خراش ها ،جنگل ها ،حتی بالای دریاها پرواز میکردم ولی باوجود این حس خوب( احساس سبکی و هیجان توام با آرامش) میترسیدم انگاری که چندین آدم ناشناس و سیاه پوش که چهرشونو نمیدیدم منو تعقیب میکردن تا جایی که بخاطر فرار از اونا پرواز میکردم هرجا من میرفتم اونا هم به دنبالم میومدن،ولی وقتی رسیدم بالای یه جای پراز آب(شبیه اقیانوس خیلی عمیق و شفاف) دیگه خبری ازشون نبود.ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید.
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی از موقعیتی دوری می‌کنید که فکر نمی‌کنید مغلوب‌شدنی باشد (تسلیم می‌شوید؛ صورت‌مسأله را پاک می‌کنید). استعاره‌ای از شکلی از ناامنی است. بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. تعبیر دیگر: گویای چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید. تعبیر دیگر: از چالش نو و از موفقیت می‌هراسید. شاید آماده نیستید گام بعدی را بردارید. گویای حالت احساسی و احساسات شماست. گویای جلای روح، آرامش و احیاست. تعبیر دیگر: یعنی حس قدرت می‌کنید و اینکه کسی مانع‌تان نیست. نگاهی مثبت به زندگی دارید و با هیچ‌چیز محدود نمی‌شوید.
عباس عساکره
۲ ماه پیش
با عرض سلام و ادب
من در خواب میبینم
شب دار حال پریدن و پرواز کردن از بام به بام دیگر نه میتونم زیاد اوج بگیرم و نمیتون روی زمین بیستم
سلام بر شما! خواب‌تان نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. ممکنست گویای نبود خودباوری، نبود انگیزه یا شک داشتن نسبت به گذشته‌تان باشد. شاید هدف‌های ناواقعی برای خودتان وضع کرده‌اید و اکنون در حال کشمکش برای رسیدن به این هدف‌ها هستید. تعبیر دیگر: بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید.
مونا
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که سفینه ای رو داشتم اماده میکردم که از زمین خارج بشم این در حالی بود که افتاب مقابلم بود و اطرافم از چمن های سبز ودرخت های سالم پر بود
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از ذهن خلاق شماست. گویای سفر معنوی به ناشناخته‌هاست و نشانه‌ای از توسعه و آگاهی شخصی است. تعبیر دیگر: لازمست چشم‌انداز متفاوتی را در پیش گیرید؛ مهم نیست چقدر عجیب یا نامعمول ممکنست باشد. نمادی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان می‌نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان را مخفی نگه می‌دارید (جلویش را می‌گیرید)، تعادل ایجاد کنید. نمادی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. گویای انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل، نشانه‌ی خوبی است؛ بویژه اگر می‌درخشد.
فاطمه
۲ ماه پیش
سلام.خسته نباشید!
من خواب دیدم برای فرار کردن از دست یک پرنده ی وحشی( غاز بود) تبدیل به یک پرنده با پرهای سفید شدم توی آسمون اینطرف و اونطرف میرفتم ولی آخرش برای فرار از دستش بالاتر میرفتم حتی از ابرها هم بالاتر و اون پرنده دیگه نتونست بیاد و من نجات پیدا کردم . ممنون میشم تعبیرش رو بگید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! از چالش نو و از موفقیت می‌هراسید. شاید آماده نیستید گام بعدی را بردارید. تعبیر دیگر: بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید.
س ا
۳ ماه پیش
باسلام و وقت بخیر
خواب دیدم با مادر و خواهر وبرادرم رفته بودیم مسافرت سمت شمال، از یه جایی به بعد دیگه ماشینی در کار نبود وبقیه پیاده راه میومدند ولی من از روی زمین بلند میشدم و بدون اینکه بال داشته باشم پرواز میکنم احساس سبک وزنی داشتم و مسیرهای زیادی را همین طور رو هوا میرفتم وهر وقت هم که میخاستم میومدم پایین و دوباره میپریدم قبلا هم چند باری این خواب را دیده بودم، بعد یه جایی اومدم پایین یکی از دوستانم که مثل خودم دختر مجرد هست دیدم اونجا نشسته بود و یه پسر بچه حدودا یکساله بغلش بود و خیلی ناراحت بود برام تعریف کرد که انگار شوهرش اونا رو گذاشته ورفته خیلی ناراحت شدم براش، بعد همون جا تو خواب فکر میکردم که این اینجا این وقت (شب بود یا صبح خیلی زود)چرا نشسته بعد به خودم میگفتم یا امده داره گدایی میکنه یا اینکه اومده دنبال شوهرش(انگار تو خواب میگفتن اونجا ترمینال بهبهان بود)در حالی که تو بیداری من دقیق نمیدونم بهبهان کجاست و اصن نرفتم
تعیبر این خوابم چی میشه؟
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. تعبیر دیگر: بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد.
Aziz
۳ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
دیشب خواب دیدم از اتاقم میرم تو خیابون
و یهو پام از رو زمین بلند میشه و پرواز می کنم
یکمی رو هوا بودم که و دوتا سگ رو زمین کنار دیوار میبینم و بعد
احساس ترس معلق بودن بهم دست میده و سعی می کنم فرود بیام بعد که فرود اومدم پام رو زمین رسید یه دونه از اون دوتا سگ میاد کنارم آروم نگام میکنه و از خواب بیدار میشم من شنیده بودم خواب هایی که می بینیم قبل از اذان صبح و بعد از اذان صبح تعبیر های خاصی داره و خوابی که من دیدم قبل از اذان صبح بود
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. از چالش نو و از موفقیت می‌هراسید. شاید آماده نیستید گام بعدی را بردارید. نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. تعبیر دیگر: بیانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین سگ‌ها ممکنست نمادی از خواهر، برادر، بچه‌ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می‌کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند. البته اینکه موقع پرواز، چه حسی را داشتید را بیان نکرده‌اید؛ تعبیرتان بر اساس این بود که شما با حس ترس پرواز می‌کردید!
شایان
۳ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم از روی خیابان شهر پرواز کردم شب بود همین که بالای شهر رسیدم از خواب بلند شدم
سلام! در مورد خواب‌تان باید گفت که بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. می‌بایست در مورد خواب‌تان بیشتر توضیح دهید (اینکه هنگام پرواز، چه حسی داشته‌اید)! آیا حالت معنوی، هراس، یا غیره داشته‌اید؟ بسادگی پرواز می‌کرده‌اید یا خیر؟ لطفا بیشتر توضیح دهید!
بهاره
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب می دیدم که به کنار دریا رفته ایم و زمانی ک داخل دریا رفتیم وقتی که باد می امد ما می تونستیم چند متر از اب بلند شیم و با تکان دادن دست و پا جلو می رفتیم و بعد جلوتر پایین و به اب برمی گشتیم .خیلی لذت بخش بود اما چند بارش با استرس اومدم پایین .
سلام! خواب‌تان نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. شن، نمادی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ در حالی که آب، نمادی از جنبه‌ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. تعبیر دیگر: همه‌ی گزینه‌هایتان را کشف کرده‌اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می‌گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید. بیانگر رضایت، شادی و پذیرش موقعیتی است. مسأله‌هایتان را رها می‌کنید بروند و مانع‌هایتان را جا می‌گذارید (اوج می‌گیرید). آزادی تازه‌ای را تجربه می‌کنید و به چشم‌انداز تازه‌ای درباره‌ی چیزها می‌رسید (چیزها را از زاویه‌ی دیگر می‌بینید). هیچ‌چیز به نظر دشوار یا مدیریت‌ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی‌هدف پیش می‌روید. با جریان پیش می‌روید.
اردیبهشتب
۴ ماه پیش
سلامن همیشه خواب میبینم پروازمیکنم نه به اسمان ونه روی زمین درهوامعلق ویه روزی خواب دیدم تویه مدرسه ای ک خونه دایم ان جازندگی میکنن پروازکردم وبه دوستم یادمیدادم ک پروازکنه ومن خیلی برام اسون بودپروازکنم تومدرسه بودم وشب بود.لطفلاتعبیرش کنید
سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. بیانگر رضایت، شادی و پذیرش موقعیتی است. مسأله‌هایتان را رها می‌کنید بروند و مانع‌هایتان را جا می‌گذارید (اوج می‌گیرید). آزادی تازه‌ای را تجربه می‌کنید و به چشم‌انداز تازه‌ای درباره‌ی چیزها می‌رسید (چیزها را از زاویه‌ی دیگر می‌بینید). هیچ‌چیز به نظر دشوار یا مدیریت‌ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی‌هدف پیش می‌روید. با جریان پیش می‌روید.
بی نام
۴ ماه پیش
سلام لطفا خواب من را تعبیر کنید
من خواب دیدم سعی می کردم پرواز کنم با سرعت می دویدم ومی پریدم تا پرواز کنم اما بیشتر از نیم متر بالا نمی رفتم وبعد دوباره می نشستم خیلی سعی کردم اما نتوانستم
سلام! خواب‌تان به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع‌هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف‌هایتان را خواهید یافت.
General
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که به فرودگاه دیرسیدم ولی تازه هواپیما میخاست پرواز کنه من سریع رفتم سمت هواپیما داخل هواپیما جلوی در دوستم و یک شخص دیگه رو دیدم وهمینطور هواپیما بسمت جلو درحال اوج گرفتن بود من هم از کنار در هواپیما میدویدم و دوستم و اون شخص هم کمکم میکردن که دستم رو بگیرن تا از پرواز جا نمونم من هم تلاش میکردم تا به داخل برم ولی سرعت هوپیما آنقدر زیاد شد که من دیگه نتونستم به داخل هواپیما برم ودر باند هواپیما روی آسفالت خسته شدم و اونها پرواز کردن و به مقصد(شهر خارجی) رسیدن ولی باز دوباره بعداز برگشت دوباره برای رفتن به مقصد بلیت گرفتیم وباز دوباره من به فرودگاه دیر رسیدم و دلیلش هم برادرم بود که منو دیر رسوند ولی هنوز هواپیما پرواز نکرده بود ومن سریع پاسپورت و نشون دادم و بعدش وارد که شدم بجای اون دوستم یه دوست دیگم رو دیدم که جای هواپیما بود بعد یهو به مقصد رسیدم که ازقبل دوستم اونجا بود ولی فرودگاه بامن نیومده بود و نمیدونم چطور به مقصد رسیده وبعد اذان صبح رو گفتن و بیدارشدم در ضمن این فرودگاه هم در یک دشت شهرمون بود ولی شهر ما فرودگاه نداره
ممنون میشم اگه جوابمو بدین من یک فرد کنکوریم
سلام! خواب‌تان یعنی مانع‌های سر راه هدف‌هایتان، اجتناب‌ناپذیرند. به این مانع‌ها اجازه ندهید که دلسردتان کنند! بر مانع‌های سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح تازه‌ای از اهمیت، ارتقا می‌یابید. ممکنست آگاهی بیشتری را تجربه کنید؛ آزادی جدید را بیابید و به آگاهی بیشتری دست یابید. شاید نیاز داشته باشید که چشم‌انداز بهتری را کسب کنید یا دید گسترده‌تری را درباره‌ی چیزی کسب کنید. از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می‌کنید. بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری‌تان چه احساسی دارید. گویای هزینه‌ای است که نیازست برای رسیدن به هدف‌هایتان بپردازید. درباره‌ی مسیر زندگی‌تان تصمیم گرفته‌اید. همچنین بیانگر شروع کوششی تازه است. این حس را تجربه می‌کنید که بی‌هویت هستید. مطمئن نیستید که چکسی هستید یا چکسی می‌خواهید باشید.
زهره
۴ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم توی دریا سوار یک قو هستم و از اینکه به ساحل رسیدم خوشحالم ... ناگهان قو به سمت آسمان پرواز کرد من هم می ترسیدم هم با تعجب نگاه می کردم ... ما بالای یک شهربندری بودیم که نمی دونستم کجاست قو سعی می کرد بر فراز دریا پرواز کنه من سعی می کردم کنترلش کنم ولی نمی تونسم چون ترس از آب دارم ... درحین خواب هم چندین بار چشمام رو میبستم و باز می کردم که مطمئن بشم خوابم ولی خواب نبودم !!!!
سلام؛ خواب‌تان بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. با وقار تمام در حال حل مسأله‌ای احساسی هستید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
علی
۴ ماه پیش
سلام.من دیشب خواب دیدم در محل کارم ی عقاب رو که مثلا زخمی هست یا ی کمی احتیاج به کمک داره رو نگه داشتم.اون یک عقاب سیاه یا قهوای و بزرگ بود..بعد که اون عقاب خوب شد من با اون بدون اینکه بالی داشته باشم تو آسمون پرواز کردیم..پرواز ما با هم بود در شب طوری که ستاره ها مشخص بودن..و البته پرواز روی دریا بود من تا حدی اوج گرفتم که بالاتر از ابرها اومدم ولی بعدش برگشتم پایین ..از اون پرواز هم خیلی لذت بردم..با تشکر
سلام؛ خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. گویای تجدید و احیای فردی و ارتباط‌تان با جنبه‌ی روحانی‌تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه‌طلبی‌هایتان و بزرگ‌ترین تمایلات‌تان را درک و کسب کنید.
مبین
۴ ماه پیش
با سلام ممنون میشم خواب من رو تعبیر کنید:
دیشب خواب دیدم که بال های بزرگی داشتم به بدنم چسبیده بودن داشتم با کسی که گوش هایش مثل الاغ بود صحبت میکردم که ناگهان رویم را برگرداندم و یک زن زیبا را دیدم و در خواب عاشقش شدم میخواستم پرواز کنم که آن فردی که گوش های الاغی داشت مانع شد با کمی تلاش تونستم از دستش رها شوم و همراه با اون زن زیبا به هوا پرواز کردم و از پرواز کردنم با او بسیار لذت می‌بردم او هم همینطور و دیگر به زمین فرود نیامدم
با تشکر
سلام؛ خواب‌تان بیانگر آزادی تازه بازیافته است. در مسیر درست هستید و مثل بدون محدودیت بسوی موفقیت پیش می‌روید. تعبیر دیگر: می‌کوشید از موقعیتی سخت فرار کنید. لازمست به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری بنمایانید یا آن را پذیراتر باشید. ممکنست خیلی به قضاوت و شهودتان اعتماد داشته باشید. لازمست بیشتر به آنچه گفته می‌شود، گوش فرا دهید. تعبیر دیگر: بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است. گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. بیانگر وسوسه و گناه است.
fsr
۴ ماه پیش
سلام. ممنون میشم خوابم را تعبیر کنید.
من خواب دیدم می توانم پرواز کنم اونم با اراده خودم بدون بال و یا بال زدن و می تونستم تا هر ارتفاعی پرواز کنم و هرجا که دلم خواست فرود آیم و از پرواز کردن لذت می بردم.در طول خوابم اعضای خانواده ام به مشکلی بر می خوردند و من ان ها را نجات می دادم.
مسیر داستان خوابم اینجوری بود که از خانه زدم بیرون و اتفاقاتی برام افتاد و آدم هایی را نجات دادم یا پرچم امام حسین را به پرواز در آوردم اونم در حین پرواز کردن و مردم از دیدم من که پرواز می کنم تعجب می کردند و وقتی خواستم برگردم به خانه فکر می کردم که مادرم با ماشین چگونه به خانه می رسید و در آخر به خانه رسیدم.وقتی که به خانه رسیدم خانه امان یک برج خیلی بلندو شیک زیبایی بود ولی دشمنا با تفنگ هواپیما و محاصره امان کرده بودند و میخواستند منو بکشند و تو خواب حساب بهم تیراندازی کردند و من با پرواز کردن از دستشان فرار می کردم و به سمت آسمان می رفتم و در آسمان هواپیما و هلیکوپتر های دشمان هارا دیدم و برای همین به زمین آمدم بعد قرار شد معامله ای صورت بگیرد بین آدم خوبا و آدم بدا. در معامله قرار بود ساختمان را آدم های خوب که طرف من بودند و یکسریشان از اقوام و دوستانم بودند خالی کنند . من در این حین خالی کردن ساختمان بهشان کمک کردم اونم با پرواز کردن و مدت خالی کردن ساختمان زمان معینی داشت و آن ها با ما در آن زمان کاری نداشتند و لی بعدش هر کی در ساختمان بود را می کشتند داشت. وقتی ساختمان خالی شد قرار بود یک نفر پیش رییس آدم بدا برود و با او مذاکره کند و ان کس من بودم و چون من دختر بودم کلاه سر کردم که پسر شناخته شوم. با آسانسور همراه با یکی از بدا که دختر بود به طبقه بالا که مقر آذم بدا بود رفتم و در سالن رییسشان در صندلی نشسته بود و می خواست من با او همکاری کنم اما من انگار می دانستم که این خواب را قبلا دیدم و نباید گولش را بخورم و با پرواز کردن فرار کردم و آن ها هم به دنبالم افتادم که من را بکشندو بعد من از ساختمان فرار کردم و اوج گرفتم که دستشان به من نرسد و به سمت حرم اما رضا رفتم و بالا گنبد نشستم و در حین پرواز چند تا از دوست هایم را دیدم و آن ها را هم با بالای گنبد بردم و با هم بستنی خوردیم و همه چیز به خوبی تمام شد و دشمنا شکست خوردند.
الته باید ذکر کنم در این حین اصلا آسیب ندیدم و این خواب را قبلا دیده بودم و بعضی از جاهای خواب می دانستم که قبلا این خواب را دیدم وهمه چیز به خوبی تمام می شود برای همین در خواب نگران نبودم.
خواب‌تان یعنی بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. خواب‌هایتان را لطفا خلاصه بنویسید!
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم باپسر ناکامم که ۶ساله فوت کرده درحالی که بغلش کردم درحال پرواز هستم واز پروازکردن لذت زیادی میبردم درضمن پسرم درخواب کم سن وسال بود وروی دریا وخانه های زیبا پرواز میکردم بدون بال
گرچه خواب‌تان ممکنست بازنمودی از مشغله‌ی فکری‌تان نسبت به ایشان باشد؛ و از آنجایی که توضیح در مورد پروازتان ناقص است که چگونه و با چه کیفیتی بوده است، اما: خواب‌تان بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید. بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام ، من خواب دیدم ابتدا من و دختر خاله هایم میخواهیم واردبه یک دنیای جدید شویم که اون دنیا مانند یک بازی است که میشه بعد مدتی از اون بیرون اومد ولی باید یکسری شروط رو رعایت کنیم
وقتی وارد یک دنیای دیگه شدیم یکی از دخترخاله هایم انگار گفت که من می توانم پرواز کنم ، من دست هایم را مانند پرنده تکان دادم و از زمین فاصله گرفتم و به سوی جلو بدون هیچ بالی پرواز کردم ، بین دختر خاله هایم انگار فقط من میتوانستم پرواز کنم و من هم از پرواز لذت می بردم، بعد تا اونجایی که یادم میاد یه جایی از خواب دیدم که دختر خاله هایم از من عقب مانده اند ، در اول آن ها جلوی من بودند و من بالاسرشان پرواز می کردم اما بعد آن ها عقب مانده بودند و به سمت من می دویدند . بعد مدتی خودم را در بازاری دیدم که با همان دختر خاله هایم ان جا را نگاه می کردیم ، یادم نیست چگونه پایین آمدم اما فکر نکنم که سقوط کرده باشم . احتمالا بعد ان خواب بیدار شدم و در خواب بعدی من خودم را می دیدم که هر چقدر دست هایم را تکان می دهم نمی توانم پرواز کنم ، البته احتمال می دهم مطمئن نیستم
این را هم بگویم که من ناراحت بودم از این که ما وارد ان دنیا و ان بازی شدیم و رضایت نداشتم ولی حس پرواز را دوست داشتم ، ممنون میشم راهنمایی ام کنید
خواب‌تان بیانگر موقعیتی در زندگی‌تان است که یا می‌برید یا می‌بازید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید.
ناشناس
۵ ماه پیش
سلام
من بيشتر از 20 سال هست که خواب تکراري ميبينم و در اون بايد از چند تا جوجه که تازه به دنيا اومدن تو شرايط سخت نگهداري کنم مثلا بارندگي و سيل و برف و اين جور اتفاقات و جوجه ها نياز به مراقبت دارند و من خيلي به زحمت مي افتم.
امشب خواب ديدم پرواز ميکنم روي سطح زمين و مثلا هر 50 يا 100 متر يک بار پامو روي زمين ميزارم تا مسيرم رو مسخص کنم و به سمت جايي که الآن يادم نمياد کجا بود پرواز ميکردم تو ارتفاعي حدود 20 يا 30 متر يعني محل بخصوصي منظورم بود برم که يادم نمياد الآن که کجا بود و يه لحظه که پامو روي زمين گذاشتم ديدم جوجه ها سلامت هستند در کنار مادرشون و اصلا نيازي به حضور و کمک من نبود و دوباره پرواز کردم و رفتم و اينکه کمي ميترسيدم و اضطراب داشتم ولي هر بار به سلامت فرود مي اومدم و دوباره پرواز ميکردم به سمت مقصدم که بيدار شدم.
البته باردار هستم و گفتم شايد تو تعبير خوابم مهم باشه وضعيتم
گرچه چنانکه اشاره کرده‌اید، در دوران بارداری، خانم‌ها معمولا خواب‌هایی را مشاهده می‌کنند که ممکنست طی زندگی‌شان آنها را ندیده باشند؛ و این، امری طبیعی است و جای نگرانی ندارد؛ بویژه در زمان‌های شش‌ماهگی؛ اما در هر صورت: خواب‌تان بیانگر پچ‌پچ بیش از حد و شایعات بی‌اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره‌تان می‌گویند یا اینکه درباره‌ی دیگران چه می‌گویید! از چالش نو و از موفقیت می‌هراسید. شاید آماده نیستید گام بعدی را بردارید.
علیرضا
۵ ماه پیش
سلام من امروز خواب دیدم که با پدر و عمویم و پسر عمویم که حدود ۵ سال سن داشت رفیم مشهد من۱۱ ساله هستم و من در حرم بسایر شلوغ می کردم چنان دویدم تا فرش حرم جمع شد مادرم می گفت شلوغ نکن من باز هم شلوغ می کردم مادرم مرا برد در اتاقی که پر از وسایل و میکروفن و ... بود داخل حرم و به من گفت اینجا صبر کن من میایم دنبالت ولی دنبالم نیامد تا پلک زدم چند نفر را دیدم داشتند در میکروفن که دعا می خواندند عکی از انها مرا برد و به میله ای زنجیر کرد به من گفت می خواهیم سرت را بزنیم مثله اینکه اون اتاق یک هواپیما بود چون درش باز شد و من دیدم روی زمین نیستم ناگهان زنجیر شل شد ومن از اتاق پریدم بیرون ناگهان که به زمین رسیدم دیدم در حرم هستم و مادرم و عمویم و پسر عمویم و همه دور من جمع شده اند من از روی زمین بلند شدم و دیدم لباسی شبیه لبای السا در فروزن ۲ تن من هست احساس می کردم که چیزی از دستم بیرون می اید دستم را باز کردم و ناگهان اشعه هایی از دست من بیرون زد وبه هرکی می خورد ان فرد زخمی می شد من باز احساس کردم که از زمین کمی بلند شده ام دلم خواست بلندتر برم بالا ی حرم رفتم زیر پایم رانگاه کردم و دیدیم نوری زیر پایم است دوری در حرم زدم و بر گشتم و دیدم ۵ نفر از دوستانم مثل من ان قدرت هارا دارند یکی یه انها رنگه اشعه ای که داشت قرمز بود انها پرواز کردند من هم خواستم پرواز کنم ولی نتوانستم همش سقوت می کردم و ناگهان از خواب پیریدم و دیدم ساعت ۳ ی بعدظهر است.
ببخشید که طولانی شد .من فقط یکبار همچین خوابی را دیدم . به نظر شما تعبیرش چیه. میشه زود جواب بدید عجله دارم
جواب را به این شماره پیامک کنید ممنونم
خواب‌تان به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون‌های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را می‌نمایانید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.
یاسمن
۵ ماه پیش
سلام
من خیلی وقت ها خواب پرواز میدیدم به این صورت که خودم بدون استفاده از وسیله ای و حتی بدون بال از زمین بلند میشوم، آنقدر دور میشوم که کره زمین مانند یک نقشه در برابر چشمم قرار میگیرد و من به دلخواه خودم در جایی فرود می آیم.
این خواب تا مدتها پیش برای من مدام تکرار میشد و بسیار لذت بخش بود، احساس میکردم کنترل خواب را در دستانم داشتم.
اما مدت یک سالی هست که دیگر این خواب ها را نمیبینم.
این را هم اضافه کنم که در بعضی خواب ها سقوط میکردم اما خیلی خیلی کم پیش می آمد.
میخواستم بدونم تعبیرش چه بوده و چرا دیگه نمیبینم؟
همچنین یک سوال دیگه اینکه چرا من بعضی خواب ها را به صورت مکرر و تکرار شونده میبینم؟
مثلا خواب شهربازی ای را میبینم که بسیار بزرگ است و من سوار سرسره بسیار عظیمی هستم یا وسایل دیگر، که بسیار برایم دلهره آور است. یا مثلا جدیدا خیلی خواب سفر ناخواسته به مکان های نامعلوم را میبینم که در این خواب ها اتفاقات بسیاری برایم می افتد.
خواب هایم بسیار طولانی اند و حتی بعضی را خودم تغییر میدهم، به این صورت که از خواب میپرم و ادامه خوابم را به صورت دلخواه دستخوش تغییرات میکنم. دلیلش چی هست؟
ببخشید که طولانی شد، پیشاپیش ممنونم.
تکرار خواب‌ها بیانگر اینست که می‌بایست به آنها توجه کنید: اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. همچنین بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
مسیح
۶ ماه پیش
راستی دختر هستم واینکه پروازها درخوابهای مکرر انجام میشه و انگار تو خواب هام یه اطمینانی دارم از پرواز کردن
همچنین پرواز کردن، یعنی بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. تعبیر دیگر: بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
مسیح
۶ ماه پیش
سلام من خواب می بینم گاهی پرواز میکنم به خصوص مواقع خطر توی خواب همیشه وقتی می خوام پرواز کنم اول پاشنه یکی از پاهامو زمین می زارم و اون یکی پامو بالا میگیرم بعد دو تا دست ما باز میکنم و پرواز میکنم آخر همه خابم تقریبا اینه که انقدر اوج میگرم که دیگه زمین دیده ه نمیشه وفقط خلعه. ممنون میشم خواب منم تعبیر کنید
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: صدقه بدهید! از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن پرواز کردن، بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. شاید تصور می‌کنید بهتر از هرکس دیگری هستید و تمایل دارید از بالا به دیگران نگاه کنید. همچنین، یعنی یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید.
...
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم با مامانم سوار قایق پارویی هستیم و خیلی لذت بردم بعد داشتم توی آسمان بدون بال و پر پرواز میکردم و زیر پام ابر بود و خوشحال بودم
خواب دیدن اینکه درون قایق هستید، بیانگر توانایی‌تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده‌ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه‌های ناشناخته خودتان باشید. خواب می‌تواند بگویدتان که قایق را تکان‌تکان ندهید و از صدمه زدن به آن دوری کنید. مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. پرواز کردن، بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید.
نیلای
۷ ماه پیش
سلام. ممنون میشم خواب منم تعبیر کنید
دیشب خواب دیدم تو حیاط یک مدرسه هستم و بدون اینکه بال و پر داشته باشم با اراده خود میتونم پرواز کنم و هرجا که تونستم فرود بیام
داشتم پرواز میکردم یکی از دوستامو دیدم فرود اومدم بغلش کردم دوباره پرواز کردم.
خواب دیدن اینکه در مدرسه هستید، بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. پرواز کردن، بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. پرواز کردن، بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
یونس
۷ ماه پیش
سلام.من در خواب دیدم که همراه خواهرم و یکی دوتا از اقوام و آشنایان درحال پرواز کردن با هواپیما هستیم و در هواپیما باهم شوخی های خوبی میکردم ک لذت بخش بود بعد دیدم که هواپیما از زمین بلند میشه و به آسمان میرود و بعد به داخل یک تونل میرود و در بالای ماشین ها پرواز میکند بعضی ها کمی نگران بودند ولی من نگرانیی نداشتم و برایم هیجان انگیز بود و بعد داخل تونل به گونه ای بود که باید فرود می آمدیم درحال فرود آمدن بودیم که دیدم اقوام من جلوتر با ماشین منتظر ما هستند و زن عموی من جلوی هواپیما بود که هواپیما به او برخورد کرد و خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاد و بعد من با پسر عمویم کمی شوخی کردیم و بعد از آن دختری که داخل هواپیما بود را دیدم که مشغول گوشی اش بود و من میخواستم با او کمی شوخی کنم که از خواب پریدم
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اگر هواپیما در حال خیزش باشد، یعنی یک ایده یا برنامه درباره‌ی بلند شدن دارید و در پی اقدام برای آن هستید. ممکنست بیانگر نیازتان برای دوری و فرار از زندگی روزمره‌تان باشد. دیدن ماشین پرنده، پیشرفت رضایت‌بخش و ثابتی را در پی کوشش‌های آتی‌تان پیشبینی می‌کند. اینکه وارد دالانه می‌شوید، یعنی جنبه‌هایی از ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. آغوش‌تان را به آگاهی‌های نو می‌گشایید. تعبیر دیگر: بیانگر چشم‌انداز محدودتان طبق این عبارت است: ”بخاطر تاریکی و فضای بسته، دید، محدود است.“ اینکه هواپیما روی باند فرودگاه می‌نشیند و نیاز به خیزش ندارد، بیانگر پروژه و ایده‌ای در زندگی است که در همان مرحله‌ی شروع، شکست می‌خورد. مشکلاتی برای شروع پروژه‌ای دارید. دیدن دختر، بیانگر ماهیت بازیگوش، بیگناه و کودکانه‌ی شماست. شاید در موقعیتی، نابالغانه رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ویژگی‌های زنانه شخصیت شماست.
علیرضا ل م
۸ ماه پیش
سلام. ممنون میشم که خواب من هم تعبیر کنید.
چیزی که یادم میاد اینه که از یه جایی شروع کردم پرواز ولی یادم نمیاد کجا. از اون مکان با یه ارتفاع چند متری میخواستم برم به سمت خانه ی کسی گه دوستش دارم. ولی من در واقعیت کسی رو اینجوری دوست ندارم و چهره اون فردو یادم نمیاد. خب من کنترل سرعت پروازم رو نداشتم چون شتابم خیلی زیاد بود و هر لحظه زیادتر می شد، برای همین برای فروداومدن مجبور شدم به یک پرچم خیلی بزرگ سبز رنگ که از بالای یه ساختمون افراشته شده بود و مدام تکان می‌خورد و باد حرکت‌ش میداد چنگ بزنم و بعدش با کمک اون تونستم با امنیت فرود بیام. خوابم یه انتهایی داشت که یادم نمیاد. خیلی ممنون از سایت خوبتون
سلام؛ خواب دیدن اینکه پرواز می‌کنید: یک) اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. دو) بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید. سه) بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. چهار) یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید. پنج) بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. شش) شاید تصور می‌کنید بهتر از هرکس دیگری هستید و تمایل دارید از بالا به دیگران نگاه کنید. پرچم در خواب‌تان، نمادی از انواع هشدار یا استرس است. یک مسأله ممکنست در ذهن‌تان سنگینی می‌کند.
یاسی
۸ ماه پیش
با سلام ممنون میشم تعبیر خوابمو بهم بگید .
دیشب خواب دیدم که تو خونمون هستم و تو تاریکی و سیاهی ی چیزی میخواست منو بترسونه یا ی ادم آشنا، اما من کنارش زدمو و گفتم بهش نمیترسم از این چیزا.و رفتم سمت در ورودی خونه ی چیزی شبیه سیم رو در ورودی وصل بود اونو گرفتم ی دعایی یا قرآنی پخش شد همون لحظه.بعد من رفتم تو حیاط و یهو بلند شدم از زمین و شروع کردم پرواز تو همون محوطه جوری ک مثلا همسایه رو میدیدم ک منو نگاه میکردن همه لباس مشکی پوشیده بودن زن و مرد...بعد من ک مشغول پرواز بودم و حس میکردم بواسطه پاهامه ک پرواز میکنم یهو صدای جیغ ی دختر شنیدم و اومدم پایین سمت خونمون و وارد خونه شدم دوباره و بیدار شدم همون لحظه...ممنون میشم تعبیرشو بگید مرسی
سلام؛ بخشهای مهم خوابتان: دیدن خانه تان در خواب بیانگر امنیت، نیاز های اولیه و ارزشهاست. تاریکی، بیانگر این است که در کاری که برایش تلاش می کنید شکست می خورید. تاریکی، مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. اگر خورشید از تاریکی سر برآورد، شما بر شکست هاتان غلبه خواهید کرد. اگر حس کنید که در تاریکی ایمن هستید، بیانگر این است که شما دوست ندارید راجع به برخی چیز ها بدانید. صدای دعا یا قرآن، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی هستید. شما احساس می کنید گم شده اید. اگر شما به راحتی پرواز می کنید و از صحنه ها و مناظر زیر پایتان لذت می برید، پس بیانگر این است که مسئول یک موقعیت هستید و آن را اداره می کنید. شما بر یک چیز، فائق آمده اید. خواب های پرواز کردن و توانایی کنترل پروازتان، بیانگر حس قدرت شخصی تان است. همچنین بیانگر چشم اندازی جدید است. شنیدن اینکه کسی جیغ می زند بیانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک شما نیاز دارد.
تلاشگر
۸ ماه پیش
سلام ممنونم اگ تعبیر خوابمو بگید
من خواب دیدم خالم کنارمه تو اتاق و من شروع کردم ب راه رفتنو دیدم از زمین جدا شدم حدود نیم متر میتونستم پامو رو زمین نزارم و برم بعد ب خالم گفتم ببین من میتونم بدون اینک پاهامو رو زمین بزارم برم حتا رو اب راه برم بعد یکم تمرین کردم گفتم نگا با ی دست میتونم پرواز کنم همش تاکید میکردم با ی دست بعد تصمیم داشتم برم ی شهر دیگ با خودم گفتم پرواز کنمو برم ولی تازه داشتم تصمیمشو میگرفتم
ممنون از سایت عالیتون
سلام؛ سلام؛ خواب دیدن اینکه شما در اتاق هستید بیانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. خواب ها در مورد اتاق های مرتبط، معمولا مربوط به نواحی نهفته ی ذهن خودآگاه شما و جنبه های مختلف شخصیت شماست. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر شما اتاق تاریک یا محصوری را میبینید، بیانگر این است که حس می کنید در یک موقعیت گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. دیدن خاله تان، بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود. اینکه پرواز می کنید به چند تعبیر است:‌ یک) بیانگر حس قدرت شخصی تان است. شما بر یک چیز، فائق آمده اید. دو) بیانگر چشم اندازی جدید است. سه) به معنای آزادی است. بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکن است انعکاسی از اراده ی قوی شما باشد و برای شما یاد آور این است که تسلیم نشوید. چهار) بیانگر این است که شما یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. پنج) بیانگر فرار از استرس و فشار های زندگی روزمره تان است.
ناشناس
۸ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که سوار یک اتوبوس شدم بعد دیدم که اتوبوس تبدیل شد به یک هواپیما و و رفت بالا من بال های هواپیما رو گرفته بودم خیلی ها از پایین منو نگاه میکردن بعد به آرامی فرود اومدم روی زمین خاکی تعبیر خوابم چی هست؟؟ممنون
سلام؛ خواب دیدن اینکه شما سوار اتوبوس هستید بیانگر این است که همرنگ جماعت می شوید. شما اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آن سمت می رود) کنترلی ندارید. اگر هواپیما در حال بلند شدن باشد، بیانگر این است که یک ایده یا برنامه در مورد بلند شدن دارید و در پی اقدام برای آن هستید. ممکن است بیانگر نیاز شما برای دوری و فرار از زندگی روزمره تان باشد. در تماس بودن با خاک، نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. شما نیاز دارید اهدافتان را عملی تر دنبال کنید. اگر خاک سخت و خشک باشد، بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید. شما تلاش می کنید که زیر پوسته ای سخت مخفی شوید. خواب ممکن است مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
شاهین
۸ ماه پیش
من خواب دیدم از زمین ناخواسته بلند شدم و به پرواز در اومدم خیلی ترسیدم و تعادل نداشتم و همینطور اوج گرفتم و بالا رفتم و محکم به یک دیواری که از سنگ ساخته شده بود برخورد کردم و به زمین افتادم همه استخونام شکسته شد یکی خواست بلندم کنه دید دندهام شکسته و همین هین از دهنم خون اومد.خدا بخیر کنه
با سلام کاربر گرامی پرواز و فاصله گرفتن از زمین می تواند اشاره به قدرت خلاقیت و آینده نگری و حتی مدیریت بالای فرد رویابین باشد. قدرتی که در زندگی بیداری دست کم گرفته شده است. لازم است تا این توانایی را شناخته و از آن برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی خود در زندگی استفاده کنید. به نظر می آید که شما خودتان را بسیار در بیداری دست کم میگیرید واز توانای هد وقدرت خود برای پیشبرد زندگیتان کمک نمی گیرید بهتر است به زندگی ورفتار خود سر وسامانی دهید و از خلاقیت های خود بیشتر بهره ببرید و از نامید شدن و نا امیدی در کارهایتان دوری کنید
یوسف
۸ ماه پیش
سلام ممنون از سایت خوبتون.
من دیشب خواب دیدم سرم رو روبه آسمون گرفتم و گفتم خدایا من رو ببر پیش خودن بعدش پاهام از زمین بلند شد و رو به آسون بالا رفتم و سرعت اوج گفتم خیلی زیاد شد البته من دیگه زیر پاهام معلوم نبود و حتی از زمین هم خیلی دور شدم...
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بهتر است صدقه بدهید! از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن اینکه دعا می کنید بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. شما به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. شما نیاز دارید که نگرانی های خود را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. به صورت مستقیم تر، خواب به این معنی است که نیاز دارید بیشتر دعا کنید. همچنین بیانگر این است که به دنبال راهنمایی هستید. شما احساس می کنید گم شده اید. دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما قبلا حس محدود بودن می کرده اید. همچنین بیانگر این است که شما یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. شما خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه معنویتتان رشد می کنید و خواب پرواز، انعکاسی ازین است.
M.s
۸ ماه پیش
با سلام. در خواب دیدم که بالاتر از سطح زمین میتوانم راه بروم .گاه از پاهایم استفاده می کردم واز سطح زمین بلند می شدم وبا فاصله یکی دو متری از سطح زمین حرکت میکردم. از این کار بسیار لذت می بردم. لازم به ذکر است من این خواب را که بالاتر از سطح زمین حرکت می کنم را خیلی می بینم . تعبیر آن چه می تواند باشد؟ تشکر
یک) پرواز کردن بیانگر کنترل است. اگر به راحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و مناظر زیر پایتان لذت می‌برید، پس یعنی مسئول یک موقعیت هستید و آن را اداره می‌کنید. بر یک چیز، فائق آمده‌اید. خواب‌های پرواز کردن و توانایی کنترل پروازتان، بیانگر حس قدرت شخصی‌تان است. دو) بیانگر چشم‌اندازی جدید است. تصویر وسیع‌تری را ببینید. از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید، چشم‌انداز جدید و متفاوتی از چیزها به دست آورید. سه) به معنای آزادی است. بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست انعکاسی از اراده‌ی قوی شما باشد و برای شما یادآور این است که تسلیم نشوید. چهار) بیانگر ارتباط معنوی است. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه معنویت‌تان رشد می‌کنید و خواب پرواز، انعکاسی ازین است. پنج) بیانگر فرار است. بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، پرواز را انتخاب می‌کنید و تلاش می‌کنید که از همه ی آنها دور شوید. شش) ممکن است حس این را داشته باشید که ابرقهرمان هستید. حس می‌کنید که شکست ناپذیر و مغلوب نشدنی هستید. شاید فکر می‌کنید که بهتر از هر کس دیگری هستید و تمایل دارید از بالا به دیگران نگاه کنید. در نهایت، وقتی که شما پرواز می‌کنید، شما واقعا از بالا به دیگران نگاه می‌کنید.
پریناز
۸ ماه پیش
من مجردم خواب دیدم با برادرم سوار اسانسور شدیم ولی همچنان بالا میرفتیم بعد یه لحظه دیدم تو اسمونیم و فقط یه ملافه سفید بهمون وصل بود همینطوری بالا میرفتیم که من ترسیدم و سریع ملافه رو پاره کرده اومدیم رو زمین وقتی رسیدیم به زمین چون برادرم کوجیکتر از من هست خیلی مراقبش بودم ولی رو زمین زن هایی بودن که شیطانی بودن و من ازشون فرار میکردم و در عین حال برادرمو بغل کرده بودم برادر من ۲۰ سالشه ولی تو خواب تو بغلم بود مراقب داداشم بودم
دیدن برادر در خوابتان نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را به شما بکند که یک نفر در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. در کل، بالا و پایین رفتن آسانسور بیانگر بالا و پایین‌های زندگی شماست. نمادی از احساسات و افکاریست که سر بیرون می‌آورد و پدیدار می‌شود و در ضمیر ناخودآگاهتان مخفی می‌ماند. اینکه در یک آسانسور بالا می‌روید یعنی به اوج مقام و ارزش می‌رسید. ممکنست به سطوح بالاتر خودآگاهی برسید و از دیدگاه بالا به جهان بنگرید. اینکه شما وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید که در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاورید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! پاره کردن پارچه یعنی از جهتی که پروژه یا موقعیتی در آن پیش می‌رود، ناراضی هستید. پایین آمدن در یک آسانسور، یعنی زمین می‌خورید یا به واقعیت بر می‌گردید. بیانگر موانع و بدشانسی‌هاست. زنان مزبور، بیانگر ترس، محدودیت و جنبه‌های منفی خودتان است. ممکنست به احساس گناه پناه ببرید. تعبیر دیگر: بیانگر هوش، حیله‌گری، وسوسه و ذکاوت است. اینکه فرار می‌کنید یعنی با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. تعبیر دیگر: از مواجهه با مسأله یا موقعیتی خودداری می‌کنید.
محبوبه
۹ ماه پیش
من خواب دیدم که میتونم از زمین بلند بشم و تا ارتفاعی پرواز کنم بدون بال و پر/و چند بار این کارو کردم و به همسرم نشون دادم که میتونم این کارو بکنم و خیلی خوشحال بودم
اگر به راحتی پرواز می کنید و از صحنه ها و مناظر زیر پایتان لذت می برید، پس بیانگر این است که مسئول یک موقعیت هستید و آن را اداره می کنید. بر یک چیز، فائق آمده اید. بیانگر حس قدرت شخصی تان است. همچنین خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه معنویتتان رشد می کنید و خواب پرواز، انعکاسی ازین است. پرواز کردن می تواند به عنوان فرار از استرس و فشار های زندگی روزمره تان برداشت شود. به جای اینکه با مشکلات روزانه تان رو برو شوید، پرواز را انتخاب می کنید و تلاش می کنید که از همه ی آنها دور شوید. پرواز کردن در ارتفاع بالا و یا با سرعت زیاد، قابل قیاس با سطح اعتماد به نفس شماست. اگر در سطح پایین پرواز می کنید، پس بیانگر این است که شما از سرعت زندگی فعلی تان راضی هستید. پرواز کردن به عقب بیانگر این است که از خوشی های گذشته تان یاد می کنید. دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتور های مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید.
سارنج
۹ ماه پیش
های خدمت ستاره گلم
من خواب دیدم ک دارم نزدیک به زمین حدود ارتفاع یکی دو متری بر فراز ی جاده مشخص که ب شهرمون ختم میشه پرواز میکنم البته بال و اینا ندارم و دارم با حرکات دست و پای خودم پرواز میکنم
تنکس بابت سایت عالیتوووون
دیدن جاده در خوابتان به حس جهتگیری شما اشاره دارد و اینکه چگونه اهدافتان را دنبال می‌کنید. اگر جاده، در خوابتان، پیچ در پیچ و منحنی یا پر از دست‌انداز باشد، بیانگر این است که در رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد. شما ممکن است با مشکلاتی غیر قابل انتظار روبرو شوید. اگر جاده تاریک است، بازتابی از تصمیم‌های بحث‌برانگیز یا ترسناک‌تری است که شما گرفته‌اید یا دارید می‌گیرید. خواب دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما پیشتر حس محدود بودن می‌کرده‌اید. همچنین نشانگر، کنترل و چشم‌اندازی جدید است. اگر شما در سطح پایین پرواز می‌کنید، پس بیانگر این است که شما از سرعت زندگی فعلی‌تان راضی هستید.
فاطمه
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که بدون بال و هر وقت میخوام پرواز میکنم و بضی موقع ها هم روی پشت بام خونه ها پرواز میکردم تعبیرش چیه
خواب دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما پیشتر حس محدود بودن می‌کرده‌اید. خواب‌های در مورد پرواز کردن در دسته‌ی خواب‌های شفاف قرار می‌گیرند. خواب‌های شفاف، زمانی اتفاق می‌افتتد که شما درک می‌کنید که دارید خواب می‌بینید و کنترل خوابتان را در دست دارید. خیلی از کسانی که خواب می‌بینند، توانایی پرواز کردن در خواب‌هاشان را اینگونه توصیف می‌کنند که یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز، لذت‌بخش و رهایی‌بخش است. اگر شما به راحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و مناظر زیر پایتان لذت می‌برید، پس بیانگر این است که مسئول یک موقعیت هستید و آن را اداره می‌کنید. شما بر یک چیز، فائق آمده‌اید. بیانگر حس قدرت شخصی‌تان است. وقتی که شما پرواز می‌کنید، توانایی نگاه کردن به پایین را دارید و چشم‌انداز بزرگ‌تری از چیزها دارید. در نتیجه، خواب اینکه پرواز می‌کنید به شما می‌گوید که تصویر وسیع‌تری را ببینید. از نقطه‌نظر بالاتری، می‌توانید، چشم‌انداز جدید و متفاوتی از چیزها کسب کنید. در برخی موارد، خواب پرواز، بیانگر اینست که یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه‌ی معنویت‌تان رشد می‌کنید و خواب پرواز، بازتابی ازین است. همچنین بعنوان فرار از استرس و فشارهای زندگی روزمره‌تان می‌تواند برداشت شود. بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، پرواز را انتخاب می‌کنید و تلاش می‌کنید که از همه‌ی آنها دور شوید.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی جنگلم بالای یه درخت که از همه درخت ها بلند تر بود نشسته بودم و داشتم ماه رو نگاه میکردم قرص ماه کامل بود و خیلی میدرخشید منم خیلی حالم خوب بود دختر هستم
خواب دیدن اینکه شما در جنگل هستید بیانگر مرحله‌ی تحول است. غرایز خود را دنبال کنید. تعبیر دیگر این است که شما می‌خواهید به سمت شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. شما حس می‌کنید که بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هاتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. اینکه بالای درخت هستید، بیانگر دستیابی به اهداف شغلی‌تان یا دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. زمان اندیشه رسیده است. شما به یک تصمیم مهم فکر می‌کنید. دیدن ماه در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان، رازآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه‌ی زنانه است. تعبیر دیگر این است که ماه بیانگر حالات در حال تغییر است. ماه کامل بیانگر تکامل است. ظرفیت شما هنوز رها نشده است.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم بالای یه درخت خیلی بلند نشستم دارم ماه و نگاه میکنم حالم هم خیلی خوب بود تعبیرش چیه
شما مشخص نکرده‌اید که خانم هستید یا آقا؛ و این، تعبیر را باریک می‌سازد اما: خواب دیدن اینکه بالای درخت هستید، بیانگر دستیابی به اهداف شغلی‌تان و دستیابی به جایگاه بالا در زندگی است. این خواب، ممکن است به معنای رضایت از موقعیت فعلی‌تان باشد. دیدن ماه در خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی پنهان، رمزآلود شما است. مربوط به جذبه و راز و غریزه‌ی زنانه است (در صورتی که خانم باشید). تعبیر دیگر، این است که ماه، بیانگر حالت‌های در حال تغییر است. دیدن هلال ماه، بیانگر تغییرهای دوره‌ای، تجدید و جنبش است. شما به آرامی در مسیر زندگی‌تان پیشرفت می‌کنید. ماه کامل، بیانگر تکامل است در حالی که ماه نو نمادی از شروع جدید است.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توانایی این رو دارم که پرواز کنم و بر مکانی سرسبز پرواز میکردم و چند نفر از مردم من رو در حین پرواز دیدن ومن هم سعی کردم به بالا برم تا کسی نفهمه که میتونم پرواز کنم بعد که فرود اومدم یکی به من گفت که تو داشتی خودت پرواز میکردی البته با حالت شگفت زدگی به من گفت بعد من هم برای اینکه نفهمه می تونم پرواز کنم گفتم نه سوار هواپیما بودم اما من این جریانو به یکی از دوستای صمیمیم گفتم وپروازم رو نشونش دادم میشه معنی این خواب رو بهم بگید
دیدن رویای پرواز کردن در خواب می‌تواند نشانه اراده قوی و توانایی فرد بیننده خواب باشد. معمولا افرادی که این چنین خواب‌هایی می‌بینند به راحتی می‌توانند از عهده زندگی و مشکلات پیش روی خود برآیند. اما اگر دیدید که پرواز می‌کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می‌آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می‌آید که دل خواه شما است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می‌برید.
Eli
۱۰ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر اول تشکر کنم از سایت خوبتون چون من هرخوابی خودم یا خانوادم میبینیم تعبییرشو از سایت شما پیدا میکنم ولی تعبیر این خوابو دقیق نفهمیدم اینجا میگم اگر امکانش بود برام معنی کنید
خواب دیدم چند تا بالن من دارم ک برای اولین بار میخواستم چند نفرو سوار کنم برن ک تو یکیشون خواهرم نشست همش میترسیدم بالن فرود نیاد ولی آخرش فرود اومدن به آرومی اولیشم اون بالنی ک خواهرم داخلش بود به آرومی پایین اومد
سلام؛ خواهش می‌کنم؛ لطف می‌کنید. این خواب، نشان می‌دهد که گویا تغییر و تحولی در زندگی خواهر شما و خودتان (اگر خودتان هم سوار بر بالن بودید) به وجود خواهد آمد که دلخواه و مطلوب شما خواهند بود. مسبب این تغییر و تحول، شخص شما می‌باشید و از این میان، خواهرتان نیز بهره خواهد برد. اگر در جای خرم، شاد و سبزه‌زاری فرود آمدید، این نشان می‌دهد که از این تغییر و تحول، إن‌شاءالله سود(ها) خواهید برد. اگر این پرواز، در روز اتفاق افتاده باشد، تغییر و تحول، بشدت مثبت خواهد بود. دوست عزیز! شکرگذاری را فراموش نکنید که بشدت برایتان آمد خواهد داشت! هنگام تغییرها و تحول‌ها خدا را فراموش نکنید! پیروز و سربلند باشید!
علیرضا
۱۰ ماه پیش
سلام خسته نباشید وقتتون بخیر من خواب دیدم از یه خرابه که توش همش آدم میکشتن و خشونت زیادی بود فرار میکنم و پرواز میکنم به یه شهر دیگه که اون شهر واقعا زیبا بود و همه مردم خوبی داشت احساس آزادی میکردم که از اونجا فرار کردم و با آدمان و دوستان جدید آشنا میشدم و پروازم هم خیلی حس خوبی داشت آیا تعیبر این خواب چیست ممنون میشم بگید بهم
این خواب، نشان می‌دهد که گویا شما در آینده از محل زندگی کنونی‌تان به محل دیگری نقل مکان خواهید کرد که به نفع شما خواهد بود و برایتان خیر و برکت‌هایی را خواهد داشت. اینکه چه زمانی این عمل رخ خواهد داد، نامشخص است و به خودتان بستگی دارد. البته این خواب در صورتی دارای این تعبیر است که ذهن شما درگیر چنین مسأله‌ای نبوده باشد؛ اگر این حاصل مشغله‌ی ذهنی‌تان نباشد، این خواب برایتان مژده‌ی خوبی را به همراه دارد. پس، امید به فردا و تصمیم‌های امروزتان داشته باشید!
مهیار مشهدی
۱۰ ماه پیش
سلام،من زیاد خواب پرواز میبینم اما همیشه در خواب هایم بیشتر از مثلا ۱۰ ثانیه نمیتونم حرکت کنم و هر بار به آرومی انگار یه چیزی منو میکشه پایین و باز شروع به حرکت میکنم و گاهی نیز انگار هر چی تلاش میکنم به جلو برم من برعکس کشیده میشم .تعبیر این چی‌میتونه باشه؟
خیلی ممنون.
ببینید، این خواب به شما این پیغام را می‌دهد که شما در زندگی‌تان به آرامی تغییراتی را خواهید داشت؛ امّا اینکه این تغییرات مثبت‌اند یا منفی، هنوز مشخّص نیستند؛ امّا عاملی بازدارنده شما را فعلاً از این عمل، منع می‌کند. پس، با ملاحظه‌ی تغییراتی که در زندگی‌تان پیش می‌آیند یا خواهند آمد، ببینید که راه صحیح (البتّه با مشورت با اشخاص باتجربه و موثّق) کدام است. موفّق باشید!
ملیکا
۱۰ ماه پیش
با سلام
چندین سال است برای تعبیرخواب به سایت شما رجوع میکنم و هر بار ک به تعبیرخواب آنلی بیتون رجوع میکنم خنده ام میگیره چون تمام خوابها را به بد تعبیر کرده دیگه اینقد این مسله برام عادی شده که نظریه آنلی بیتون را نمیخونم حتی عده ای عقیده دارن هر خوابی را اگه به خوبی تعبیر کنی همان میشود حالا فکر کنید کسیکه نداند با تعبیرای آنلی بیتون تا حالا باید خاکستر شده باشد ، لطفا آنلی بیتون را حذف کنید
amin
۱۰ ماه پیش
درررود شبتون بخير
من خواب ديدم ك با كمك يكي از آشناهامو پرواز ميكنم بطوري ك با كمك ي نايون نسبتن محكم و بلند و تقريبن مطمئن.... اول پرواز ك ترسيده بودم ولي بعد با خيال راحت ب اون رسيديم حتي بعضي وقتها هم با يكدست حتي بدون گرفتن اون نايلون ب راه ادامه ميدادم.... حتي گاهي ميديدم ك هر چه اراده ميكردم برايم معيا ميشه._. ._. ناگفته نماند بيشتر وقت در خواب بيشتر خوشحال و خنده رو بودم تا اينكه ترس وجودمو بگيره.....ممنون ميشم كمكم كنين..... موفق و پيروز باشين
دیدن رویای پرواز کردن در خواب می‌تواند نشانه اراده قوی و توانایی فرد بیننده خواب باشد. معمولا افرادی که این چنین خواب‌هایی می‌بینند به راحتی می‌توانند از عهده زندگی و مشکلات پیش روی خود برآیند.
معصومه
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم روضه هستم ویک بچه ی کوچیک داشتم که بهش توجه نمی کردم بچه بخودش مدفوع کرد اومدم عوضش کنم مدفوع رفت تو دهنش گفتم اشکالی ندارد اوردمش خونه بچه تبدیل به گنجشک شد وخاست فرار کنه تا نزدیک سقف رفت ولی نتونست وبر گشت کنار خودم اروم نشست
با سلام کاربر گرامی طبق خوابی که دیده اید مدفوع در خواب نمادی از پول و مالی می باشد که ظن بر حرام بودن آن می رود و تعبیر گنجشکی هم که در خواب دیده اید هم پول و مال می باشد به نظر می اید طبق خوابی که شما دیده اید مالی به شما رسیده است که به نظر می آید این مال شبه ناک می باشد و شاید خود شما هم از این موضوع اطلاع دارید اما دایم خودتان را راضی می کنید
بدون نام
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم دخترم درخوابم پرواز میکنه ولی هرچه منتظربودم نیامد بعدهم ازخواب بیدارشدم
رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است . به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید دختر شما دارای اراده و توان های بالقوه ای می باشد که ان شا الله در ایشان شکوفا شده و باعث سر بلندی و سر افرازی شما خواهند شد
گلی
۱۱ ماه پیش
سلام
روز/ شب تون بخیر.
من دیشب یه خوابی دیدم، اگر میشه لطفا تعبیرش رو برام بگید. خیلی ممنون تون میشم.

خواب دیدم..
یه جای هستم. از پنجره به بیرون نگاه می کنم . یک پرنده خیلی بزرگ به رنگ سفید رو میبینم. یکم که دقت میکنم میبینم به پاهاش زن / دختر هست . چند لحظه بعدش می رم بیرون بعد مردی رو میبینم که ایستاده. بهش میگم : میدونم تو همون پرنده هستی . بهش اسرار میکنم تا من رو یه سواری بده . میگم : تا حالا پرواز نکردم و خیلی آرزو پرواز کردن را دارم. قبول میکنه و ازم میپرسه که ایا از ارتفاع میترسم و یا نه. گفتم : نه . خودش رو تبدیل به همون پرنده بزرگ کرد با پاهایش از دست هام گرفت و پرواز کردیم. اولش فکر کردم ممکن که خیلی بترسم ولی اصلا نترسیدم و خیلی پرواز عالی بود.
بعد من رو به یک جای دیگری فرود آورد. اونجا بهم گفت که از من خوشش آمده. بعد یک خانمی رو دیدم که داره از سمت پشت سرش میاد. گفت: این مال منه ولی مرد پرنده ای هیچ توجه ای بهش نمی کرد و تمام حواس به من بود. اون خانم دورش پر عنکبوت بود.
نمی دونم چی شد ولی انگار وقتی بیدار شدم دیدم توی اتاقی هستم و اون خانم داره اتاق رو ترک می کرد. خودم رو دیدم دست ها و پا هام جدا انگار شده یه جوری شدم ولز زنده ام . خودم رو قائم می کنم وقتی اون خانم دوباره میاد فکر میکنه که من فرار کردم.عصبانی میشه از این که نمردم و می ره از اون جا. بعد من خودم رو میبینم که دارم تبدیل به عنکبوت می شم و عنکبوت های دیگری که قبلا دور اون خانم بودن رو در اطراف خودم میبینم. نمی دونم چرا و چطور ولی همه ای اون عنکبوت های عظیم جسته منتظر فرمان من بودن . یک جورایی انگار من ریس اون ها بودم. من می تونستم هم عنکوبت باشم هم ادم .خیلی عجیب بود. رفتم خونمون دیدم اون خانومه آمده خونمون به بهانه دیدن و از روی مثلا کنجکاوی می خواد اتاق ها و خونه ما رو ببینه چطوری هست در حقیقت می دونستم داره تک تک اتاق ها به دنبال من میگرده. خودم رو نشون نمی دم و از دور زیر نظرش می گیرم . نمی دونم چرا این کار رو می کردم . می دونستم می تونم نا بودش کنم و قدرتش رو داشتم ولی فقط از دور زیر نظرش داشتم . بعد نمی دونم چی شد و یا می خواست بشه . که از خوآب بیدار شدم .
به صورت عادی من خواب نمی بینم و یا اگر هم ببینم یادم نمی مونه ولی این بار خیلی واضح به خاطر دارم . حوری که انگار در واقعیت بود.
لطفا تعبیرش رو برام بگید .
خیلی ممنون
این خواب به تمایل شما در تحول و دگرگونی خاصی در زندگی تان اشاره دارد. میتواند این تمایل شما نسبت به شوق سفر کردن باشد و یا تغییری بزرگ تر که بخش بیشتری زندگی تان را شامل شود مانند ازدواج. این تغییرات در بخشی از موارد دارای غم و اندوه می باشد
نگار
۱۱ ماه پیش
با سلام
خدا قوت
دیشب که شب یکشنبه بود خواب دیدم با همسرم رفتیم پشت بام و خیلی آرام از زمین جدا شدیم و به سمت آسمان رفتیم خیلی ارام و یهو با شدت زیادی به سمت شرق میرفتیم و ارتفاعمون زیاد بود و به جایی رسیدیم که انگاری یه کشور دیگه بود و چراغهایی که از خونه ها میتابید سبز رنگ بود . ترسیدیم و به همسرم گفتم بگو یا امام زمان یا مهدی یا فاطمه یا حسین .. به آنی با سرعت زیادی پاهامون اروم به زمین رسید و اونجا طبقه بالای یه مسجد بود که نیمه کاره در حال تعمیر بود و مراسم اربعین در حال برگذاری بود . خواب عجیبی بود .. تعبیرش چی هست دوست عزیز؟
دیدن رویای پرواز کردن در خواب می‌تواند نشانه اراده قوی و توانایی فرد بیننده خواب باشد. معمولا افرادی که این چنین خواب‌هایی می‌بینند به راحتی می‌توانند از عهده زندگی و مشکلات پیش روی خود برآیند.
عباس
۱۱ ماه پیش
سلام. خداییش خیلی صبر و حوصله دارید که به تک تک سوالات جواب میدید. دمتون خیلی خیلی گرم..
یکی دو شب پیش خواب دیدم میخوام پرواز کنم، ولی قبلش کس دیگه ای هم بود که تو بیداری نمیشناختش و قصد داشتم که بهش کمک کنم تا بتونه مثل من پرواز کنه. دستش رو گرفتم و با هم پرواز کردیم. توی خواب خیلی لذت میبردم از اینکه به یکی دیگه هم دارم کمک میکنم.
پرواز کردن در خواب تعبیر خوب و زیایی دارد. این خواب ناشی از تفکرات و اهدافی است که این روزها در سر دارید. تفکراتی که برخواسته از تمایل شما برای تغییر در زندگی تان است. این خواب به شما میگوید که این تغییرات موجب بهبود وضع زندگی تان خواهد شد. اینکه توانستید به کسی دیگر نیز کمک کنید اشاره به بهرمندی نزدیکان شما از این موقعیت است. پرواز کردن از آنجایی که حسی متفاوت است به سفر کردن نیز تعبیر میشود. سفر به شهر یا منطقه ای که قبلا نرفته اید.
Amir
۱ سال پیش
سلام
من توی خوابم نه بال و پر داشتم نه وسیله ای که باهاش پرواز کنم.
من با استفاده از پاهام پرواز میکردم. بیشتر احساس میکردم کف پاهام کمکم میکنه که پرواز کنم.
انگار یه قدرت ماورایی داشتم.
توی شهرستانمون بودم شب هم بود.
(بعضی وقتا) بعد پرواز وقتی دوباره تلاش میکردم که پرواز کنم نمیشد انگار خسته شده بود پام ولی خسته نبودم ولی برای اینکه بتونم پرواز کنم میدویدم و بعد یکمی به پام فشار میاوردم و میپریدم و دوباره میتونستم پرواز کنم.
کنترلش هم دست خودم بود
تو خواب میتونستم هر جا و هرچقد بخوام برم بالا ولی درحد 20 متر میرفتم بالا ترسی هم از بالا رفتن زیاد نداشتم
خاستم ببینم تعبیرش چیه؟؟
ممنون.
این خواب به تمایل شما در تحول و دگرگونی خاصی در زندگی تان اشاره دارد. میتواند این تمایل شما نسبت به شوق سفر کردن باشد و یا تغییری بزرگ تر که بخش بیشتری زندگی تان را شامل شود مانند ازدواج. این تغییرات در بخشی از موارد دارای غم و اندوه می باشد. اینکه شما در قسمتی از خواب تان محیط را تاریک و شب دیده اید، اشاره به همان تغییراتی است که موجب ناراحتی و اندوه تان میگردد. اما در کل این خواب به شما میگوید که آینده خوبی در انتظارتان خواهد بود.
خورشید
۸ ماه پیش
سلام،من هم بارها این خواب رو دیدم،و توی خواب یا حتی بعد خواب این احساس رو دارم که قدرت ماورایی دارم و تعداد کمی آدم مثل منن،توی خواب میدونم کسی نباید بدونه که من پرواز میکنم. بغیر از برخی عزیزانم.
اینکه چه قدرتهای فراطبیعیی در خواب دارید را تعریف نکرده اید؛ اما: خواب دیدن اینکه شما قدرت مافوق طبیعی دارید بیانگر این است که همیشه به جنبه های مثبت یک چیز نگاه می کنید حتی در مورد موقعیت های بد. شما انرژی های نامحدود دارید. شما احساس قدرت و اعتماد به نفس در مورد توانایی هاتان می کنید. اهمیت ابر قدرت و اینکه چگونه در مورد یک موقعیت یا رابطه در زندگی بیداری تان، آن را به کار میگیرید را در نظر گیرید. اگر خواب ببینید که می توانید پرواز کنید، به این معنی است که شما بر موقعیت مسلط هستید. اگر شما خواب بینید که می توانید چیزها را با تکان تکان دادن دستتان، بسازید، خواب به شما می گوید که نیاز دارید ایده هاتان را عملی کنید. می تواند بیانگر این باشد که چیزها در زندگی، برای شما کمی آسان می شود. اگر شما خواب ببینید که می توانید ذهن دیگر مردم را بخوانید، پس بیانگر این است که شما در یک موقعیت یا مساله، به شفافیت رسیده اید. شما آرامش ذهنی را تجربه می کنید.
محسن
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم انگار مسابقه پرواز با جارو روی آب دریا یا دریاچه بود و با جارو پرواز میکنم روی آب ها حس قشنگی بود ولی تو این مسابقه خیلی ها از من جلوتر پرواز میکردن با یه حرکت از بعضیاشون جلو افتادم ولی گاهی وقتا سرعتم کم میشد آخرش دیدم جاروی یه نفر یه دختر خانمی سرعتش بیشتره دستم و گرفتم به جاروی اون تا سرعتم زیاد بشه از بقیه جلو بزنم اون متوجه نشد همینطور که داشتیم میرفتیم آدمایی دیدم که رو آب خوشگذرونی میکردن یعنی روی یه چیز نشسته بودن که اونا رو روی آب مثل قایق نگه میداشت چادر مسافرتی اینا داشتن یکی از اونا بازیگر معروف هالیوود کریس ایوانز بود براش دست تکون دادم اونم دست تکون داد برام بعد دختره فهمید و یه جا که کوه داشت کنار کوه ساحل بود فرود اومدیم و باهاش شروع به صحبت کردن کردم بعد دید افرادی شنا میکنن خواست شنا یاد بگیره که من بلد بودم بعدش خواب دیدم یه جا مثل کلانتری بود رئیسش عموی من بود در صورتی که در واقعیت شغلش یه چی دیگست و رفتم داخل عموی خودم و دیدم و روبوسی کردیم خیلی هر دومون خوشحال شدیم میخواستم ببینم تعبیر این خواب چیه؟
در ابتدا شما قدرت خلاقیت و آینده نگری بالایی دارید. این خواب از شما میخواهد با کشف این مهارت ها که تا کنون از آن غافل بوده اید در راستای تحقق اهدافتان از آن استفاده کنید. و در آخر نتیجه بسیار خوبی در این موضوع منتظر شماست. همچنین آن بازیگر معروف در خواب شما سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد
محمدرضا
۱ سال پیش
با سلام و عرض ادب
من گاهی اوقات خوابی که میبینم این است که به وسیله حبس نفس و ایستاده به اسمان خواهم رفت در برخی از خواب هام از خانه ای به خانه دیگر لکن در خواب جدیدی که رخ داد توان پراوز کم شده بود و نمیتوانستم انجام بدم این موردی که توضیح دادم خلاصه خواب های است که حداقل در این ۳ سال است لکن مورد اخری تازه رخ داده ممنون میشم اگر توضیح بدین
پرواز و فاصله گرفتن از زمین می تواند اشاره به قدرت خلاقیت و آینده نگری و حتی مدیریت بالای شما باشد. قدرتی که در زندگی بیداری دست کم گرفته شده است. لازم است تا این توانایی را شناخته و از آن برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی خود در زندگی استفاده کنید.
Mh
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم میخواستم از دوسه تا موجود مثل زامبی فرار کنم تو همین خواب انگار قبلا میتونستم پرواز کنم ولی همین که رسیدم به این موجودات دیگه نتونستم پرواز کنم و هرچی تلاش میکردم و می پریدم نشد.
آن موجودات که از آنها فرار میکردید، نماد ترس ها و نگرانی های شما در بیداری است. و پرواز کردن شما اشاره به قدرت خلاقیت و توانایی حل مشکلات است. این خواب به شما میگوید که تا وقتی این ترس ها در وجودتان است، این قدرت و استعداد شما فرصتی برای شکوفایی ندارد. لازم است ریشهء این ترس های درونی را بیابید و مسئله را حل نمایید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم از دست کسی فرار میکنم و پرواز میگنم و هر وقت میخوام فرود میام . تازه خانوادم رو هم همزمان نجات میدادم
آن کسی که از دستش فرار میکردید، نماد ترس ها و نگرانی های شما در بیداری است. و پرواز کردن شما اشاره به قدرت خلاقیت و توانایی حل مشکلات است. اینکه خانوادهء تان را نیز نجات میدادید اشاره به همان قدرت و مهارت ها در شماست. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به داشته های خود با این ترس ها مواجه شوید و ریشه این نگرانی ها را پیدا کنید.
وحيد
۱ سال پیش
سلام و عرض خسته نباشيد
خواب ديدم دارم با ماشين از كوهي بالا ميرم انتهاي كوه يه خونه اي هست و مسير رفت از سنگ فرشي آجري رنگ تشكيل شده است تو كل مسير هم كمي برف باريده كه مقدازي از اون كه تو مسير عبور ماشينه آب شده
مي خواستم تعبيرشو بدونم
کوه در خواب نماد سختی های راه و مشکلاتی است که در مسیر اهداف و خواسته های تان احساس میکنید. و برف نیز اشاره به افکار و موضوعاتی است که شما را از ادامه مسیر و انجام مسئولیت های تان دور میکند. چیزی شبیه احساس دلسردی و کاهش انگیزه در کارهای تان. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به آن خانه در انتهای مسیر به راه خود ادامه دهید که نتیجه خوبی در انتظارتاند خواهد بود. خانه در خواب با مفاهیمی چون آرامش و امنیت در ارتباط است.
Fatemeh
۱ سال پیش
سلام.من پدرم فوت شده.تو خواب دیدم که به یک مردی که لباس های سفید به تن داره میگفتم که پدر من فوت شده و ابراز ناراحتی میکردم.اون اقاهم از من پرسید که توهم دوست داری بمیری من هم گفتم اره بلافاصله بعدش من روی هوا معلق شدم و زیر پامو نگاه کردم که جسممو دیدم که رو زمین افتاده.بعد اون مرد بهم گفت که منو میبره پیش پدرم و با فاصله از زمین حرکت کردیم و به قبرستون رفتیم خانوادم اونجا بودن و گریه میکردن ولی هرچی صداشون میکردم منو نمیدیدن بعد اون مرد بهم گفت که حالا وقتشه برم بابامو ببینم ولی ادامه ی خوابمو هرچی بهش فکر میکنم یادم نمیاد.این خواب مثل فیلم بود برام.خیلی واقعی بود.لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم
مردن در خواب، با مفاهیمی مثل توقف، ضعف و انفعال مرتبط است. مانند زمانی که احساس میکنیم قادر به پیگیری اهداف و خواسته های خود در زندگی بیداری نیستیم و این موضوع نوعی احساس ناامیدی و اضطراب را برای ما ایجاد کرده است. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
علی
۱ سال پیش
باسلام.
من خواب دیدم با دست های خود در بازار بر روی جمعیتی زیاد پرواز می کنم و هر وقت می خواهم فرود می آیم .ببخشید تعبیرش چیه؟
شما قدرت خلاقیت و آینده نگری بالایی دارید. این خواب از شما میخواهد با کشف این مهارت ها که تا کنون از آن غافل بوده اید در راستای تحقق اهدافتان از آن استفاده کنید.
راضی
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم با وسیله ناشناس پرواز میکردیم منو اجیم باهم بودیم ولی ارتفاعمون از سطح زمین زیاد نبود و جالب اینکه اصلا نمیترسیدیم خیلیم واسمون مسرت بخش بود و در آخر که فرود اومدیم یه جای فوقالعاده زیبا و پر گلی بود منتهاشک دادم که وقتی فرود اومدیم و خواستیم به اون بتغ گل بریم، جلوی پامون پله بود یا نه...شک دارم که از پله اومدیم پایین یانه فقط یادمه که رسیدیم به باغ گل و به اجیم گفتم واااای اینجا میشه کلی عکس گرفت
در ابتدا شما قدرت خلاقیت و آینده نگری بالایی دارید. این خواب از شما میخواهد با کشف این مهارت ها که تا کنون از آن غافل بوده اید در راستای تحقق اهدافتان از آن استفاده کنید. و در آخر نتیجه بسیار خوبی در این موضوع منتظر شماست.
امین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم با یک وسیله نا اشنا در حال پرواز کردن هستم در حین پرواز یکنفر همش میخواست منو بکشه پایین که من اجازه نمیدادم تا اخر که رفتم رو یک ساختمان بلند
شما قدرت خلاقیت و آینده نگری بالایی دارید. این خواب از شما میخواهد با کشف این مهارت ها که تا کنون از آن غافل بوده اید در راستای تحقق اهدافتان از آن استفاده کنید. آن یکنفر نیز اشاره به قسمتی از وجود خودتان است. چیزی شبیه افکار منفی یا عدم اعتماد به نفس که باعث انفعال و مانع پیشرفت شماست. این خواب همچنین از شما میخواهد تا نسبت به این موضوعات منفی بی تفاوت باشید.
Ssm
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که به کمک یه اسب پرواز میکردم انگار اسب تک شاخ بود و فکر کنم سفید رنگ بود با هاله صورتی کم رنگ . البته رنگش رو مطمعن نیستم . هر وقت میخواستم جایی برم با این اسب پرواز میکردم. تعبیرش چی میشه ممنون
پرواز و فاصله گرفتن از زمین می تواند اشاره به قدرت خلاقیت و آینده نگری و حتی مدیریت بالای فرد رویابین باشد. قدرتی که در زندگی بیداری دست کم گرفته شده است. لازم است تا این توانایی را شناخته و از آن برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی خود در زندگی استفاده کنید. اسب تک شاخ نیز نماد فرصت های بزرگ در زندگی شماست که لازم است نسبت به آنها آگاه باشید.
****
۱ سال پیش
من خواب میبینم که تو هوا شنا می کنم.تعبیرش چیه؟
شما قدرت خلاقیت و آینده نگری بالایی دارید. این خواب از شما میخواهد با کشف این مهارت ها که تا کنون از آن غافل بوده اید در راستای تحقق اهدافتان از آن استفاده کنید.
E
۱ سال پیش
من خواب دیدم که با تمرکز میتوانم از زمین جدا شوم و به بالا بروم تعبیرش چیه؟
قدرت اعتماد به نفس و مهارت های جدیدی که دارید را در رسیدن به اهداف تان به کار ببندید.
علی
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم خانومی ناآشنا تو دستش چند تا بادکنک بود یکیشو بهم داد و باهم پرواز کردیم و رفتیم تو ابرا و آخرش فرود اومدیم.
تعبیرش چی میشه؟
باتشکر
آن خانم نا آشنا اشاره به قسمتی از شخصیت شماست که فعلا برای تان مبهم است و در حال کشف آن هستید. این موقعیت به شما کمک میکند تا از مهارت و استعدادهای پنهان خود پرده بردارید.
نيلوفر
۱ سال پیش
من تو خواب خيلى پرواز ميكنم و اين پروازها معمولن موجب خواب روشن ميشه چون ميفهمم پرواز در واقعيت ممكن نيست و من الان خواب هستم.... جاهايى هم كه بالاش پرواز ميكنم بسياااار سرسبز و زيبا و نفس حبس بكن هستن، طورى كه يكبار از شدت زيباييش از خواب پريدم
شما داری قدرت و مهارتهایی در زمینه خلاقیت و مدیریت شخصی هستید. این خواب از شما میخواهد تا با شناخت دقیق روحیات خود به این استعدادهای درونی دست پیدا کنید و با آموزش و یادگیری های مرتبط، آن را شکوفا سازید.
مازیار
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم که در حال پرواز بین مردم تکه های نان یا غذا پخش میکردم به تک تک افراد
این خواب شما بیانگر قدرت خلاقیت و تخیل و همچنین مدیریت شما دارد که در زندگی واقعی دست کم گرفته اید. این خواب از شما میخواهد تا از این ویژگی خود بهره ببرید که باعث رشد و پیشرفت مجدد شما میشود و دیگران نیز از شما نفع خواهند برد.
Iliya
۱ سال پیش
سلام
خواب پرواز با جارو تو خونه چیه بعد کنترلش دست خودم نبود بالا میرفت پایین میومد بعد تو خواب یه نقشه برداشتم گفتم باید اینجا برم نقشه جغرافیا دنیا نبود بعد تو همون خونه چند دور داشتم میرفتم میومدم با جارو تعبیرش چیه؟؟
شما قدرت خلاقیت و آینده نگری بالایی دارید. این خواب از شما میخواهد با کشف این مهارت ها که تا کنون از آن غافل بوده اید در راستای تحقق اهدافتان از آن استفاده کنید.
Iliya
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم تو خونه خودم با جارو پرواز میکنم تعبیرش چی میشه؟
غزال
۱ سال پیش
چندین و چندین با تو خواب دیدم پرواز میکنم یا از سطح زمین یکم بلندم یا در حد ۳ الی ۵ متر بالا میرم همیشه اینقدر رویام به واقعیت نزدیکه که تو خواب میپرم من خواب میبینم!؟اما میگم نگاه اطراف و بقیه بکن خواب نیستی .تو یه سایت خوندم که اگر میخواین تشخیص بدین کف دستتون رو نگاه کنید اگر خطوط کف دست رو دیدین خواب نیستین و من بار اخر توی خواب خطوط کف دستمم دیدم و پرواز میکردم اما مامانم منو همون حالت رو زمین میدید ولی در صورتی که من پرواز کرده بودم .و وقتی از خواب بیدار شدم فهمیدم که خواب بوده اگر میشه جواب منم بدید حتی اگر شده ایمیل بدید.
amirali
۱ سال پیش
ببخشید من تو خواب دیدم که پدرم جلوی چشمم به آسمان پرواز کرد اگه لطف کنید تعبیر کنید ممنون میشم
سیدوحید
۱ سال پیش
سلام...من یک خواب تکراری همیشه می بینم....شاید در طول ماه چندبار این خواب رو ببینم...و اونم اینه که قدرت پرواز کردن دارم ...روی شهر و کوچه اما در حد حداکثر ۵۰_۶۰متر...بعضی اوقات هم با کسی حرف میزنم دومتر از زمین معلق هستم و یکجا وایسادم ...شکل پروازم هم به این صورته که چهار زانو هستم فقط کمی دستهام تکون میدم و میپرم بالا...راسیتش از اینکه اینکار رو انجام میدم و مردم هم پایین دارن راه میرن خوشحالم....حس خوبیه...ولی این خوابی نیست که من فقط یک بار دیده باشم شاید بیش از ۱۰۰بار این خواب رو دیده باشم....
ممنون میشم بفرمایید تعبیرش چی میشه...
البته در زندگی شخصی آدم بلندپروازی هستم و بعصی وقت حرفهایی میزنم که بقیه میخندن بهم
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من دو شب پیش ی خواب عجیب و قریبی دیدم توی خوابم پزواز میکردم ولی نزدیک زمین و ب اسونی خونه هارو میدیدم و توی خوابم خواهرمو و مادرمم ب سختی گرفتم و سعی کردم اونهاروهم بردارم از روی زمین و از دست پدرم فرار کنیم و پرواز کردنرو ب خواهرم یاد میدادم خواب خیلی عجیبی بود و خیلی میترسیدم توی خوابم ولی بخاطر پرواز کردنم ترسم کمتر میشد انگار میتونم فرار کنم ولی از دست کی و چرارو نمیدونستم
A
۱ سال پیش
سلام خواب عجیبی دیدم با پدر و یکی از دوستام که خیلی دوستش دارم و دلم میخواد باهم پیشرفت کنیم رو دیدم که وار خانه ی پدر بزرگم شدیم،داخل یکی از اتاق هایش یک نفر سیگار میکشید و آدم کثیفی بود به ما هم سیگار داد و سیگارش بلند بود و توتون های داخلش وقتی روشنش کردم ریخت بعد من از پنجره بیرون رو نگاه کردم دیدم کفش ها خودشون حرکت میکنن فکر میکردم جن بودن و افتادم رو زمین انگار میخواستم غش کنم بلند شدم و باهم بیرون رفتیم و داخل باغچه خونه ی پدربزرگم دوتا موجود عجیب بود و بهشون گفتم جن اینجا داره و فرار کردیم با دوستم بعدش نمیدونم پرواز کردم به دوستم هم گفتم بیا بالا باهم پرواز کردیم و بالای بام بلندی رفتیم و یکی از اون موجودات عجیب تبدیل به یک دودکش شده بود و حرف میزد و من درحالت پرواز بهش ضربه میزدم با پا و به دوستم هم گفتم بهش ضربه بزن که از خواب بیدار شدم!
میخواستم ببینم واقعا تعبیرش اینه که من و دوستم واقعا وقتی پرواز کردیم بهش گفتم پرواز کن،پیشرفت میکنیم باهم در آینده؟
این خواب اشاره به مسائلی دارد که شما را مضطرب و بدبین ساخته است و لازم است از رشد این افکار و احساسات منفی که می توانند تشدید کننده ی احساس افسردگی باشند جلوگیری کنید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های منفی که می توانند شما را نسبت به آینده بدبین کنند خودداری کنید.
علی
۱ سال پیش
درخواب ببنی که داری پرواز میکنی وموقع پرواز کردن بگی یا ابولفضل.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید تصمیمات ناگهانی و از پیش برنامه ریزی نشده، آرامش روانی شما را مختل کرده یا شما را به دردسر اندازد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من درخواب اکثر شبا خواب پرواز میبینم ولی پروزام بیشتر شبیه پریدن های بلند هستش طوری که اکثرا میبینم داخل شهر در خیابان میپرم بالا و گاهی هم به سیم های برق تیر برق ها برخورد میکنم و حتی نوعی ترس از خطر برق گرفتگی را در خوابم احساس میکنمو یا از این پشت بام به اون یکی پشت بام خیلی راحت میپرمو برای اینکه اوج بگیرم باید زیاد دست بزنم تا بتوانم ارتفاع کمتری را اوج بگیرم چون اکثر شبا همچین خوابی میبینم ممنون میشم نظرتونو بفرمایید
پرواز و فاصله گرفتن از زمین می تواند اشاره به قدرت خلاقیت و آینده نگری و حتی مدیریت بالای فرد رویابین باشد. قدرتی که در زندگی بیداری دست کم گرفته شده است. لازم است تا این توانایی را شناخته و از آن برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی خود در زندگی استفاده کنید.
Ali
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که داخل یک خونم و دارم اسلحه و مهمات با خودم جمع میکنم و چند نفر میخوان بیان داخل خونه و منو بکشن، بعد که مهمات رو جمع کردم از خونه زدم بیرون و یه دوراهی رو دیدم، راه سمت چپی رو انتخاب کردم و رفتم داخل و اونایی که میخواستن بگیرنم رو دیدم بعد میخواستم از دستشون فرار کنم که به فکرم رسید پرواز کنم، از پاهام استفاده کردم و پرواز کردم و اونا نتونستن دنبالم بیان، ولی منم نمیتونستم ارتفاع پرواز کردنمو کنترل کنم و همینجوری که بالا و بالاتر میرفتم و زیر پامو نمیدیدم.الان تو تعبیر خواب خوندم اگر نتونی زیر پاتو بیینی دلیل بر مرگ و ایناست! میخواستم بدونم این چقد جدیه
این خواب به هیچ عنوان تصویرگر وقوع اتفاقی بد در آینده نیست. پرواز در خواب سمبلی مثبت از روشن بینی و توانایی تشخیص مسیر است که به فرد کمک می کند تا در شرایط بحرانی به شیوه ای مستقل و با تکیه بر آگاهی فردی خود عمل کند. افرادی که در خواب در حال تعقیب شما هستند سمبل ترس ها و نگرانی هایی هستند که در دنیای بیداری در حال باعث شده اند تا اعتماد خود به قدرت و تصمیمات خود را از دست بدهید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی این بی اعتمادی و احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
بدون نام