احتمال کارگردانی مهدی فخیم زاده برای سریال پیوند قلب ها

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی "پیوند قلب ها" از احتمال کارگردانی این سریال توسط مهدی فخیم زاده خبر داد.

احتمال کارگردانی مهدی فخیم زاده برای سریال پیوند قلب ها
بهروز خوش رزم تهیه کننده سریال “پیوند قلب ها “گفت:تا این لحظه  مهدی فخیم زاده یکی از گزینه های کارگردانی “پیوند قلب ها “است و این روزها مشغول مطا لعه قسمتهای نوشته شده است و قرار نیست در این سریال بازی کند.این سریال 15 قسمتی طنزی خانوادگی اجتماعی است که برای زمان خاصی در نظر گرفته نشده.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo