اوقات شرعی تهران

اوقات شرعی شهرستان های ورامین، پاکدشت، اسلام شهر، ری، تهران، شهریار، دماوند، رودهن، فیروزکوه و ملارد از استان تهران
اوقات شرعی تهران

اوقات شرعی امروز جمعه

۲۱ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 11

اوقات شرعی ورامین

اذان صبح به افق ورامین
۰۵:۳۱:۳۱
طلوع افتاب به افق ورامین
۰۷:۰۲:۲۳
اذان ظهر به افق ورامین
۱۱:۵۷:۳۱
غروب آفتاب به افق ورامین
۱۶:۵۱:۲۰
اذان مغرب به افق ورامین
۱۷:۱۰:۲۲

اوقات شرعی پاکدشت

اذان صبح به افق پاکدشت
۰۵:۳۱:۴۴
طلوع افتاب به افق پاکدشت
۰۷:۰۲:۴۸
اذان ظهر به افق پاکدشت
۱۱:۵۷:۳۱
غروب آفتاب به افق پاکدشت
۱۶:۵۰:۵۵
اذان مغرب به افق پاکدشت
۱۷:۱۰:۰۰

اوقات شرعی اسلام‌شهر

اذان صبح به افق اسلام‌شهر
۰۵:۳۳:۴۳
طلوع افتاب به افق اسلام‌شهر
۰۷:۰۴:۵۲
اذان ظهر به افق اسلام‌شهر
۱۱:۵۹:۲۴
غروب آفتاب به افق اسلام‌شهر
۱۶:۵۲:۳۷
اذان مغرب به افق اسلام‌شهر
۱۷:۱۱:۴۳

اوقات شرعی ری

اذان صبح به افق ری
۰۵:۳۲:۵۸
طلوع افتاب به افق ری
۰۷:۰۴:۱۷
اذان ظهر به افق ری
۱۱:۵۸:۲۸
غروب آفتاب به افق ری
۱۶:۵۱:۲۱
اذان مغرب به افق ری
۱۷:۱۰:۲۹

اوقات شرعی تهران

اذان صبح به افق تهران
۰۵:۳۳:۱۷
طلوع افتاب به افق تهران
۰۷:۰۴:۳۰
اذان ظهر به افق تهران
۱۱:۵۸:۵۲
غروب آفتاب به افق تهران
۱۶:۵۱:۵۶
اذان مغرب به افق تهران
۱۷:۱۱:۰۳

اوقات شرعی شهریار

اذان صبح به افق شهریار
۰۵:۳۳:۰۶
طلوع افتاب به افق شهریار
۰۷:۰۴:۲۷
اذان ظهر به افق شهریار
۱۱:۵۸:۳۳
غروب آفتاب به افق شهریار
۱۶:۵۱:۲۱
اذان مغرب به افق شهریار
۱۷:۱۰:۳۰

اوقات شرعی دماوند

اذان صبح به افق دماوند
۰۵:۳۰:۳۲
طلوع افتاب به افق دماوند
۰۷:۰۱:۵۳
اذان ظهر به افق دماوند
۱۱:۵۶:۰۰
غروب آفتاب به افق دماوند
۱۶:۴۸:۴۸
اذان مغرب به افق دماوند
۱۷:۰۷:۵۶

اوقات شرعی رودهن

اذان صبح به افق رودهن
۰۵:۳۱:۰۵
طلوع افتاب به افق رودهن
۰۷:۰۲:۲۷
اذان ظهر به افق رودهن
۱۱:۵۶:۳۱
غروب آفتاب به افق رودهن
۱۶:۴۹:۱۶
اذان مغرب به افق رودهن
۱۷:۰۸:۲۵

اوقات شرعی فیروزکوه

اذان صبح به افق فیروزکوه
۰۵:۲۷:۴۳
طلوع افتاب به افق فیروزکوه
۰۶:۵۹:۰۶
اذان ظهر به افق فیروزکوه
۱۱:۵۳:۰۷
غروب آفتاب به افق فیروزکوه
۱۶:۴۵:۴۹
اذان مغرب به افق فیروزکوه
۱۷:۰۴:۵۸

اوقات شرعی ملارد

اذان صبح به افق ملارد
۰۵:۳۵:۵۹
طلوع افتاب به افق ملارد
۰۷:۰۶:۵۷
اذان ظهر به افق ملارد
۱۲:۰۱:۵۲
غروب آفتاب به افق ملارد
۱۶:۵۵:۲۹
اذان مغرب به افق ملارد
۱۷:۱۴:۳۳نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور