اوقات شرعی تهران

اوقات شرعی شهرستان های ورامین، پاکدشت، اسلام شهر، ری، تهران، شهریار، دماوند، رودهن، فیروزکوه و ملارد از استان تهران، اوقات شرعی تهران

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی تهران امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی تهران به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های ورامین، پاکدشت، اسلام شهر، ری، تهران، شهریار، دماوند، رودهن، فیروزکوه و ملارد از استان تهران

 

اوقات شرعی ورامین

اذان صبح به افق ورامین
۰۵:۳۱:۳۱
 
طلوع افتاب به افق ورامین
۰۷:۰۲:۲۳
 
اذان ظهر به افق ورامین
۱۱:۵۷:۳۱
 
غروب آفتاب به افق ورامین
۱۶:۵۱:۲۰
 
اذان مغرب به افق ورامین

۱۷:۱۰:۲۲

 

اوقات شرعی پاکدشت

اذان صبح به افق پاکدشت
۰۵:۳۱:۴۴
 
طلوع افتاب به افق پاکدشت
۰۷:۰۲:۴۸
 
اذان ظهر به افق پاکدشت
۱۱:۵۷:۳۱
 
غروب آفتاب به افق پاکدشت
۱۶:۵۰:۵۵
 
اذان مغرب به افق پاکدشت

۱۷:۱۰:۰۰

 

اوقات شرعی اسلام‌شهر

اذان صبح به افق اسلام‌شهر
۰۵:۳۳:۴۳
 
طلوع افتاب به افق اسلام‌شهر
۰۷:۰۴:۵۲
 
اذان ظهر به افق اسلام‌شهر
۱۱:۵۹:۲۴
 
غروب آفتاب به افق اسلام‌شهر
۱۶:۵۲:۳۷
 
اذان مغرب به افق اسلام‌شهر

۱۷:۱۱:۴۳

 

اوقات شرعی ری

اذان صبح به افق ری
۰۵:۳۲:۵۸
 
طلوع افتاب به افق ری
۰۷:۰۴:۱۷
 
اذان ظهر به افق ری
۱۱:۵۸:۲۸
 
غروب آفتاب به افق ری
۱۶:۵۱:۲۱
 
اذان مغرب به افق ری

۱۷:۱۰:۲۹

 

اوقات شرعی تهران

اذان صبح به افق تهران
۰۵:۳۳:۱۷
 
طلوع افتاب به افق تهران
۰۷:۰۴:۳۰
 
اذان ظهر به افق تهران
۱۱:۵۸:۵۲
 
غروب آفتاب به افق تهران
۱۶:۵۱:۵۶
 
اذان مغرب به افق تهران

۱۷:۱۱:۰۳

 

اوقات شرعی شهریار

اذان صبح به افق شهریار
۰۵:۳۳:۰۶
 
طلوع افتاب به افق شهریار
۰۷:۰۴:۲۷
 
اذان ظهر به افق شهریار
۱۱:۵۸:۳۳
 
غروب آفتاب به افق شهریار
۱۶:۵۱:۲۱
 
اذان مغرب به افق شهریار

۱۷:۱۰:۳۰

 

اوقات شرعی دماوند

اذان صبح به افق دماوند
۰۵:۳۰:۳۲
 
طلوع افتاب به افق دماوند
۰۷:۰۱:۵۳
 
اذان ظهر به افق دماوند
۱۱:۵۶:۰۰
 
غروب آفتاب به افق دماوند
۱۶:۴۸:۴۸
 
اذان مغرب به افق دماوند

۱۷:۰۷:۵۶

 

اوقات شرعی رودهن

اذان صبح به افق رودهن
۰۵:۳۱:۰۵
 
طلوع افتاب به افق رودهن
۰۷:۰۲:۲۷
 
اذان ظهر به افق رودهن
۱۱:۵۶:۳۱
 
غروب آفتاب به افق رودهن
۱۶:۴۹:۱۶
 
اذان مغرب به افق رودهن

۱۷:۰۸:۲۵

 

اوقات شرعی فیروزکوه

اذان صبح به افق فیروزکوه
۰۵:۲۷:۴۳
 
طلوع افتاب به افق فیروزکوه
۰۶:۵۹:۰۶
 
اذان ظهر به افق فیروزکوه
۱۱:۵۳:۰۷
 
غروب آفتاب به افق فیروزکوه
۱۶:۴۵:۴۹
 
اذان مغرب به افق فیروزکوه

۱۷:۰۴:۵۸

 

اوقات شرعی ملارد

اذان صبح به افق ملارد
۰۵:۳۵:۵۹
 
طلوع افتاب به افق ملارد
۰۷:۰۶:۵۷
 
اذان ظهر به افق ملارد
۱۲:۰۱:۵۲
 
غروب آفتاب به افق ملارد
۱۶:۵۵:۲۹
 
اذان مغرب به افق ملارد

۱۷:۱۴:۳۳


ستاره
Logo