چرا مردم از سریال “شهرزاد “استقبال کردند؟

در سریال "شهرزاد"تاریخ و فرهنگ وجود داشت ولی در سریالهای مهران مدیری بی تاریخی و بی فرهنگی و لمپینیسم و مسخره کردن وجود داشت

چرا مردم از سریال
تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران معتقد است فضای موجود در سریال شهرزاد به گونه ای است که فرهنگ را در جامعه ترویج می کند.به نظرم شهرزاد یک اتفاق مهم در حوزه ی نمایش خانگی بود.قبلا در حوزه نمایش خانگی ما با سریال های مهران مدیری مواجه بودیم که عناصر فرهنگ و سیاست و نیز شخصیتهارا یسیار تخریب میکردند و کارشان به لودگی کشیده شده بود.اما شهرزاد ناشی از فرهیختگی و برای مخاطب فرهیخته است.امیدوارم به زودی بیننده ی فصل دوم سریال “شهرزاد” باشیم.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo