چند فیلم سهم انقلاب و دفاع مقدس از “جشنواره فجر “است؟

امسال در سی و پنجمین جشنواره فجر فیلمهای بلند سینمایی که با موضوع دفاع مقدس مقاومت و انقلاب حضور یافته اند به عدد 7 رسید.

چند فیلم سهم انقلاب و دفاع مقدس از
امسال و در سی‌‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر، فیلم‌هایی با موضوع دفاع مقدس و انقلاب حضوری با کیفیت و کمیت دارند. فیلم‌های بلند سینمایی که با موضوعات دفاع مقدس ، مقاومت  و انقلاب  در جشنواره امسال حضور یافته اند به عدد 7 رسید. البته پروانه ساخت های بیشتری از این تعداد فیلم تولید شده در سال 95 به این موضوعات اختصاص یافت اما تنها 7 فیلم در این حوزه آماده شد که به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارائه شدند.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo