کنسرت نوازنده سر شناس فرانسوی در تهران

"کریستوف بوکودجیان " پیانیست برجسته فرانسوی و استاد کنسرواتوار پاریس در تهران و شیراز برنامه اجرا می کند.

کنسرت نوازنده سر شناس فرانسوی در تهران
کریستوف بوکودجیان پیانیست و استاد کنسرواتوار پاریس 17 دی ماه ساعت 18 در تالار رودکی تهران و 21 دی ماه ساعت 20 در تالار حافظ شیراز در استان فارس آثاری از برامس ،شوپن و راخمانینوف را اجرا خواهد کرد.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo