تصادف امید حاجیلی!

در تصادفی که شب گذشته برای امید حاجیلی اتفاق افتاده ماشین هیوندا مقصر است و هیچ خطری امید حاجیلی وسر نشینان هیوندا را تهدید نکرده.

حال امید حاجیلی خوب است خسارت فقط مالی بوده
پویا افشاری مدیر برنامه های امید حاجیلی در باره تصادف شب گذشته این خواننده پاپ گفت: امید حا جیلی شب گذشته حوالی ساعت 2 نیمه شب در بزرگراه اشرفی اصفهانی پشت چراغ قرمز بود که ماشین هیوندایی با سه سرنشین با شدت زیاد با ماشین او برخورد میکند.عکسی که در شبکه های مجازی منتشر شده متعلق به هیوندا بوده که به شدت آسیب دیده.

ستاره
Logo