اوقات شرعی بوشهر

اوقات شرعی شهرستان های بوشهر، خارک، برازجان، عسلویه، بندر ریگ و بندر گناوه از استان بوشهر

اوقات شرعی بوشهر

اوقات شرعی امروز جمعه

۲۱ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 11

اوقات شرعی بوشهر

اذان صبح به افق بوشهر
۰۵:۲۵:۵۹
طلوع افتاب به افق بوشهر
۰۶:۵۰:۲۱
اذان ظهر به افق بوشهر
۱۲:۰۰:۵۲
غروب آفتاب به افق بوشهر
۱۷:۱۰:۰۷
اذان مغرب به افق بوشهر
۱۷:۲۷:۳۷

اوقات شرعی خارک

اذان صبح به افق خارک
۰۵:۲۸:۲۹
طلوع افتاب به افق خارک
۰۶:۵۳:۰۷
اذان ظهر به افق خارک
۱۲:۰۲:۵۵
غروب آفتاب به افق خارک
۱۷:۱۱:۲۵
اذان مغرب به افق خارک
۱۷:۲۸:۵۹

اوقات شرعی برازجان

اذان صبح به افق برازجان
۰۵:۲۴:۵۶
طلوع افتاب به افق برازجان
۰۶:۴۹:۳۵
اذان ظهر به افق برازجان
۱۱:۵۹:۲۱
غروب آفتاب به افق برازجان
۱۷:۰۷:۵۰
اذان مغرب به افق برازجان
۱۷:۲۵:۲۴

اوقات شرعی عسلویه

اذان صبح به افق عسلویه
۰۵:۱۶:۵۷
طلوع افتاب به افق عسلویه
۰۶:۴۰:۰۹
اذان ظهر به افق عسلویه
۱۱:۵۳:۵۰
غروب آفتاب به افق عسلویه
۱۷:۰۶:۱۴
اذان مغرب به افق عسلویه
۱۷:۲۳:۲۸

اوقات شرعی بندر ریگ

اذان صبح به افق بندر ریگ
۰۵:۲۷:۳۳
طلوع افتاب به افق بندر ریگ
۰۶:۵۲:۲۴
اذان ظهر به افق بندر ریگ
۱۲:۰۱:۴۰
غروب آفتاب به افق بندر ریگ
۱۷:۰۹:۴۰
اذان مغرب به افق بندر ریگ
۱۷:۲۷:۱۶

اوقات شرعی بندر گناوه

اذان صبح به افق بندر گناوه
۰۵:۲۸:۰۹
طلوع افتاب به افق بندر گناوه
۰۶:۵۳:۰۴
اذان ظهر به افق بندر گناوه
۱۲:۰۲:۰۹
غروب آفتاب به افق بندر گناوه
۱۷:۰۹:۵۸
اذان مغرب به افق بندر گناوه
۱۷:۲۷:۳۵

ستاره
Logo