تعبیر خواب پاسپورت (گذرنامه)

با تعبیر خواب پاسپورت، تعبیر خواب گذرنامه، تعبیر خواب پاسپورت سوراخ شده و تعبیر خواب مسافرت کردن به خارج از کشور همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پاسپورت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن پاسپورت و یا گذرنامه در خواب بمانند بیداری که بحث سفر کردن در آن مطرح است نشانه مسافرت و گذراندن روزهای شیرین است.

 

تعبیر خواب سفر – تعبیر خواب پاسپورت – تعبیر خواب گذرنامه – تعبیر خواب ویزا – تعبیر خواب مسافرت

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب پاسپورت

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پاسپورت در خواب، نشانه‌ی داشتن روزهای خوب و یا رفتن به مسافرت است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر پاسپورت خود را در خواب ببینید، نشانه آن است که دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند.

 

دیدن پاسپورت سوراخ شده در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:  اگر خواب ببینید پاسپورت شما را سوراخ می‌کنند، علامت آن است که بر مشکلات غلبه می‌یابید و به مقام مهمی دست می‌یابید.

 

تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

آنلی بیتون می‌گوید:  اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می‌کنید، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo