مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۴
کد خبر: ۸۲۲۶
تعداد نظرات: ۵ نظر
با تعبیر خواب پادشاه، تعبیر خواب پادشاه شدن، تعبیر خواب پادشاه مرده،تعبیر خواب همنشینی با بزرگان و تعبیر خواب هدیه گرفتن از پادشاه آشنا شوید
تعبیر خواب پادشاه - تعبیر خواب دیدن بزرگان کشور - تعبیر خواب دیدن بزرگان در خواب - تعبیر خواب دیدن رییس جمهور - تعبیر خواب پادشاه شدن


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


در گذشته به دلیل حکومت پادشاهان بر مردم، دیدن پادشاه و یا والی آن منطقه در خواب متداول بوده است ولی در زمان حال می‌توان تعبیر خواب پادشاه را برای دیدن افراد بزرگ جامعه مانند رییس جمهور و یا رهبر منطقه‌ای در نظر گرفت.
 

تعبیر خواب پادشاه

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پادشاه در خواب، نشانه آن است که با تمام توان خود می‌کوشید غرور را از خود دور کنید. اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب‌هایی که ما می‌بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده‌اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می‌شوند و او می‌گوید سمبولیسم جالب‌ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه‌هایی نیز مثال آورده است.
 • اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می‌رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می‌شود. با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می‌توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم.


تعبیر خواب هدیه گرفتن از پادشاه یا سران مملکتی

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او. اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه
 

تعبیر خواب مردن پادشاه و یا والی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود.
 
مطیعی تهرانی: اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می‌شوید و برخورد دارید که می‌تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد.
 

تعبیر خواب پادشاه و مقام مهم مملکتی از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.
 • اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.
 • اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل‌ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.
 • اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.
 • اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.
 • اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.
 • اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.
 • اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.
 • اگر پرده دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار بسته او گشاده شود.
 • اگر مقنعه زن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.
 • اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود
 • اگر جلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.
 • اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می‌جوید بیابد.
 • اگر اسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،
 • اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.
 • اگر جامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.
 • اگر دوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.
 • اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید.
 

تعبیر خواب همنشینی با بزرگان و پادشاه

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می‌کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می‌خورد گرفتار غم و اندوه می‌شود و بین او و خانواده‌اش جدائی می‌افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می‌دهد.
 
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
مطالب پیشنهادی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
مرتضی
08:29 - 1397/12/25
باعرض سلام و خسته نباشید
من یک خوابی دیدم ک خیلی ذهنم رو درگیر کرد و دنبال تعبیرشم.خواب از این قراره ک دیدم اقای خامنه ای میگه ک غار حرا به علت احتمال ریزشش دیگه گنجینه اش خارج نمیشه بعد من ک اینو شنیدم خودم رفتم برا پیدا کردن علت اصلی و داخل غار ک شدم غار همه جاش سنگهایی ب رنگ فیروزه ای بود بعد متوجه شدم ک سقف غار میخاد بریزه با ی سنگ بهش ستون زدم و خواستم خارج شم ک در ورودیش هم جلوش سنگ ریخته شد از اونجاهم رد شدم شب بود و دیدم رفیقم کنار ماشینم ایستاده گفتم تو اینجا چیکار میکنی و ماشینت کو گفت ماشینمو فلان پلیس برد(ما یجورایی کاری ک نباید میکردیمو کرده بودیم)بعد من تو دستم ی پلاستیک بود انداختم رو زمین چندتا سگ دویدن دنبال پلاستیک تا ببینن چیه ما دیدم سگا گرسنه ان احتمال هجوم اوردنشون هست خواستیم زود سوار ماشین بشیم ک رفیقم نتونست ومن ک سوار شدم تا خواستم درو ببندم سگ اومد تو ماشین و منم گرفتم سرشو کردم تو حفره فرمونو فرمونوچرخوندم تا بکشمش خلاصه ی چند نفر از دوستان ک توخواب نشناختمشون اومدن کمک دوستم کردن و سوار ماشین کردن و منم اروم اروم حرکت کردم ب سمت شهر ک تو راه نگه داشتم نمیدونم چجوری شد ی لحظه دیدم کنار غار نگه داشتمو دارم داخل غارو با یک مایع روغنی مانند با دستمال میکشم نمیدونم برای از بین بردن اثرانگشت بود یا چی بعد اومدم سمت ماشین سوار شدم ماشین روشن نشد جاده یکم شیب داشت ولی جاده کلا پر برف بود و خاکی و گلی ماشین بزور رد میشد خلاصه ماشینو تو شیب انداختم روشن نشد و بیدار شدم اینوخوابم ساعت شیش تا هفت صبح دیدم خیلی خیلی ممنون میشم اگ جواب کاملی دریافت کنم منتظر ایمیلتون هستم ممنون
این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی ای که می تواند مانع شما برای رسیدن به موفقیت شود در شرایط فعلی خودداری کنید و اجازه ندهید دیگران از محبت و دلسوزی شما سو استفاده کنند.
صالح
11:05 - 1397/11/22
سلام خامنه ای رو دیدم تو خاب با دوت محافظ ازش در مورد فقر مردم پرسیدم جواب نداد انگار بیدار شدم ولی داشت انگار اروم حرف میزد انگار مثل این مسئولا که میان میون مردم و بحرفشون گوش میدن تو یه جایی شبیه مسجد
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل دیدگاه های مختلفی هستند که در حال شناخت و درک آن ها هستیم. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی مسائلی که باعث ایجاد عدم اعتماد به نفس و از بین بردن آرامش روانی شما شده اند را شناخته و به شیوه ای منطقی با آن ها رو به رو شوید.
رضا
12:25 - 1397/11/21
سلام
چند روزه خوابهاي بعضي از بزرگان ميبينم از جمله همراهي آيت الله خامنه ايي در يك مسجد كه بصورت محفل دوستانه ايي بود،آشنايي و معرفي شدن به شاهزاده انگليس و همسرش و همكلامي بسيار نزديك و مهربانانه با حضرت ايت الله خميني(ره)تعبير مختلفي خوندم ولي نتيجه دقيقي نگرفتم،ممنون ميشم كمكم كنيد
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ارزش ها و ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا در مقابل شنیدن افکار و دیگاه های مختلف، از خود انعطاف پذیری بیشتری نشان داده و اجازه ندهید که احساس ترس و انفعال، آرامش روانی شما را مختل کند.
مژگان
23:07 - 1397/10/14
سلام من دختر مجردم خواب دیدم جایی هستم همه غریبه بودن. رفتم جلو دیدم که آقای خامنه ای در وسط جمع مشغول خوشحالی کردن هستن بعد یه پسر بچه تغریبا 6،7 ساله که پسری خیلی زیباو سفید رو بود کنار ایشون درحال رقصیدن بود مادر اون پسر بچه دست پسر رو گرفت ولی به طور اتفاقی پسر بچه افتاد زمین و براثر ضربه مرد. آقای خامنه ای خواست بگیرش اما نتونست. من وقتی پسررو دیدم شروع کردم گریه کردن و اشک میریختم و همش اشک میریختم. رفتم سمت یه امامزاده و کفشامو دراوردم گرفتم دستم و رفتم داخل و دعا کردم و همچنان گریه میکردم وبعد ک بیرون اومدم دیدم بجز کفشام ی لنگه کفشم دستمه گفتم خب اینم نگه میدارم. پشت امامزاده دوتا ماشین نگه داشته بودن وصاحباشون رفته بودن دیدم ماشینا شروع کردن حرکت و منم واسه اینکه به کسی صدمه نرسه جلوش رو میخواستم بگیرم ولی نرسیدم بهش و هردوماشین به یه تپه رسیدن و تپه باعث شد که بایستن. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید. خیلی نگرانم
این خواب می تواند به تجدید نظر شما درباره ی ارزش ها یا افکاری که به آن ها پایبند هستید و نقش شما را در اجتماع تعیین کرده اند اشاره داشته باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند و کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل اهداف و انگیزه های شما می باشد که نیازمند توجه و پرورش هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ارزش هایی که پایه های منطقی ندارند، شما را هدایت کرده یا جامعه و افکار عرفی به شما تحمیل شوند و با عقل و منطق خودتان این افکار را مورد بازبینی قرار دهید.
مهدي
08:48 - 1396/08/11
سلامم
هيچگاه كلام يه شخصي كه هيچ از علم خاص و اينجا علم خواب ندارد را استناد نكنيد.
آقاي مطيعي خودش مگر پاكدامن بوده كه اينجا به حرفش استناد بشه، علم خواب به افراد پاكدامن داده ميشه نه هر آدمي.
علم خواب علم انبيا ست و پاكدامني شهره اوست نه كسي كه هويتش مسجل نباشد چه برسد پاكدامني اش.
لطفا براي افزايش بازديد وب سايت تان، به هر سخني استدلال نكنيد.
تشكر
با تشکر از توجه شما دوست گرامی
مطالب ذکر شده در متن از کتاب بانک جامع تعبیر خواب (پدید آورنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1390) است. خواب ها از جزییات و نمادهای بسیاری تشکیل شده‌اند و همانطور که می‌دانید رویای هر فرد منحصر به فرد بوده و نمی‌توان تعبیری را برای دو نفر مشابه ذکر کرد. بنابراین تعابیر و تفاسیر ذکر شده در متن فقط بیان نمادها و تحلیلی از سمبل دیده شده در خواب می‌باشد. تفاسیر بیان شده فقط جهت آگاهی بیننده از فضای خواب بوده و هیچ گونه استدلالی مد نظر نویسنده نیست.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
مرتضی
08:29 - 1397/12/25
باعرض سلام و خسته نباشید
من یک خوابی دیدم ک خیلی ذهنم رو درگیر کرد و دنبال تعبیرشم.خواب از این قراره ک دیدم اقای خامنه ای میگه ک غار حرا به علت احتمال ریزشش دیگه گنجینه اش خارج نمیشه بعد من ک اینو شنیدم خودم رفتم برا پیدا کردن علت اصلی و داخل غار ک شدم غار همه جاش سنگهایی ب رنگ فیروزه ای بود بعد متوجه شدم ک سقف غار میخاد بریزه با ی سنگ بهش ستون زدم و خواستم خارج شم ک در ورودیش هم جلوش سنگ ریخته شد از اونجاهم رد شدم شب بود و دیدم رفیقم کنار ماشینم ایستاده گفتم تو اینجا چیکار میکنی و ماشینت کو گفت ماشینمو فلان پلیس برد(ما یجورایی کاری ک نباید میکردیمو کرده بودیم)بعد من تو دستم ی پلاستیک بود انداختم رو زمین چندتا سگ دویدن دنبال پلاستیک تا ببینن چیه ما دیدم سگا گرسنه ان احتمال هجوم اوردنشون هست خواستیم زود سوار ماشین بشیم ک رفیقم نتونست ومن ک سوار شدم تا خواستم درو ببندم سگ اومد تو ماشین و منم گرفتم سرشو کردم تو حفره فرمونو فرمونوچرخوندم تا بکشمش خلاصه ی چند نفر از دوستان ک توخواب نشناختمشون اومدن کمک دوستم کردن و سوار ماشین کردن و منم اروم اروم حرکت کردم ب سمت شهر ک تو راه نگه داشتم نمیدونم چجوری شد ی لحظه دیدم کنار غار نگه داشتمو دارم داخل غارو با یک مایع روغنی مانند با دستمال میکشم نمیدونم برای از بین بردن اثرانگشت بود یا چی بعد اومدم سمت ماشین سوار شدم ماشین روشن نشد جاده یکم شیب داشت ولی جاده کلا پر برف بود و خاکی و گلی ماشین بزور رد میشد خلاصه ماشینو تو شیب انداختم روشن نشد و بیدار شدم اینوخوابم ساعت شیش تا هفت صبح دیدم خیلی خیلی ممنون میشم اگ جواب کاملی دریافت کنم منتظر ایمیلتون هستم ممنون
این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی ای که می تواند مانع شما برای رسیدن به موفقیت شود در شرایط فعلی خودداری کنید و اجازه ندهید دیگران از محبت و دلسوزی شما سو استفاده کنند.
صالح
11:05 - 1397/11/22
سلام خامنه ای رو دیدم تو خاب با دوت محافظ ازش در مورد فقر مردم پرسیدم جواب نداد انگار بیدار شدم ولی داشت انگار اروم حرف میزد انگار مثل این مسئولا که میان میون مردم و بحرفشون گوش میدن تو یه جایی شبیه مسجد
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل دیدگاه های مختلفی هستند که در حال شناخت و درک آن ها هستیم. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی مسائلی که باعث ایجاد عدم اعتماد به نفس و از بین بردن آرامش روانی شما شده اند را شناخته و به شیوه ای منطقی با آن ها رو به رو شوید.
رضا
12:25 - 1397/11/21
سلام
چند روزه خوابهاي بعضي از بزرگان ميبينم از جمله همراهي آيت الله خامنه ايي در يك مسجد كه بصورت محفل دوستانه ايي بود،آشنايي و معرفي شدن به شاهزاده انگليس و همسرش و همكلامي بسيار نزديك و مهربانانه با حضرت ايت الله خميني(ره)تعبير مختلفي خوندم ولي نتيجه دقيقي نگرفتم،ممنون ميشم كمكم كنيد
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ارزش ها و ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا در مقابل شنیدن افکار و دیگاه های مختلف، از خود انعطاف پذیری بیشتری نشان داده و اجازه ندهید که احساس ترس و انفعال، آرامش روانی شما را مختل کند.
مژگان
23:07 - 1397/10/14
سلام من دختر مجردم خواب دیدم جایی هستم همه غریبه بودن. رفتم جلو دیدم که آقای خامنه ای در وسط جمع مشغول خوشحالی کردن هستن بعد یه پسر بچه تغریبا 6،7 ساله که پسری خیلی زیباو سفید رو بود کنار ایشون درحال رقصیدن بود مادر اون پسر بچه دست پسر رو گرفت ولی به طور اتفاقی پسر بچه افتاد زمین و براثر ضربه مرد. آقای خامنه ای خواست بگیرش اما نتونست. من وقتی پسررو دیدم شروع کردم گریه کردن و اشک میریختم و همش اشک میریختم. رفتم سمت یه امامزاده و کفشامو دراوردم گرفتم دستم و رفتم داخل و دعا کردم و همچنان گریه میکردم وبعد ک بیرون اومدم دیدم بجز کفشام ی لنگه کفشم دستمه گفتم خب اینم نگه میدارم. پشت امامزاده دوتا ماشین نگه داشته بودن وصاحباشون رفته بودن دیدم ماشینا شروع کردن حرکت و منم واسه اینکه به کسی صدمه نرسه جلوش رو میخواستم بگیرم ولی نرسیدم بهش و هردوماشین به یه تپه رسیدن و تپه باعث شد که بایستن. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید. خیلی نگرانم
این خواب می تواند به تجدید نظر شما درباره ی ارزش ها یا افکاری که به آن ها پایبند هستید و نقش شما را در اجتماع تعیین کرده اند اشاره داشته باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند و کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل اهداف و انگیزه های شما می باشد که نیازمند توجه و پرورش هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ارزش هایی که پایه های منطقی ندارند، شما را هدایت کرده یا جامعه و افکار عرفی به شما تحمیل شوند و با عقل و منطق خودتان این افکار را مورد بازبینی قرار دهید.
مهدي
08:48 - 1396/08/11
سلامم
هيچگاه كلام يه شخصي كه هيچ از علم خاص و اينجا علم خواب ندارد را استناد نكنيد.
آقاي مطيعي خودش مگر پاكدامن بوده كه اينجا به حرفش استناد بشه، علم خواب به افراد پاكدامن داده ميشه نه هر آدمي.
علم خواب علم انبيا ست و پاكدامني شهره اوست نه كسي كه هويتش مسجل نباشد چه برسد پاكدامني اش.
لطفا براي افزايش بازديد وب سايت تان، به هر سخني استدلال نكنيد.
تشكر
با تشکر از توجه شما دوست گرامی
مطالب ذکر شده در متن از کتاب بانک جامع تعبیر خواب (پدید آورنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1390) است. خواب ها از جزییات و نمادهای بسیاری تشکیل شده‌اند و همانطور که می‌دانید رویای هر فرد منحصر به فرد بوده و نمی‌توان تعبیری را برای دو نفر مشابه ذکر کرد. بنابراین تعابیر و تفاسیر ذکر شده در متن فقط بیان نمادها و تحلیلی از سمبل دیده شده در خواب می‌باشد. تفاسیر بیان شده فقط جهت آگاهی بیننده از فضای خواب بوده و هیچ گونه استدلالی مد نظر نویسنده نیست.
چهره‌ها در ستاره