مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳
کد خبر: ۸۲۲۴
تعداد نظرات: ۴۰ نظر
با تعبیر خواب پای دیگران، تعبیر خواب پای بریده، تعبیر خواب پای زخمی، تعبیر خواب پای فلج شده و دیدن پا همچون پای حیوانات همراه ما باشید.
تعبیر خواب پای دیگران - تعبیر خواب قطع شدن پای دیگران - تعبیر خواب کف پا - تعبیر خواب شکستن پای دیگری - تعبیر خواب پای مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی - خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
پا: این تصویر در رویا به شالوده، توازن در زندگی و حفظ اصول اساسی در زندگی اشاره می کند.
پای برهنه: اشاره به ارتباط با واقعیت. اگر راه رفتن مشکل بود به دشواری زندگی در آن برهه زمانی که رویا دیده شده است اشاره دارد. البته در برخی فرهنگ‌ها پابرهنگی فقر را تداعی می‌کند.
از دست دادن یک یا هر دو پا: ناتوان بودن از انجام هر فعالیتی یا نبود استقلال و اعتماد به نفس؛ در کتاب اونیرو کریتیکن (یکی از قدیمی ترین کتاب‌های تعبیر خواب) آمده است که از دست دادن پا به مانعی برای سفری که رویابین عازم آن است اشاره دارد.
 
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 

تعبیرخواب پا

ابراهیم کرمانی گوید: هر دو پای به تأویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای خود در خواب، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن، است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.
 1. عیش وعشرت
 2. عمر
 3. سعی وتلاش کردن
 4. طلب مال
 5. قوت ونیرومندی
 6. سفر
 7. زن
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: پا: سلامتی و نیکبختی
 

تعبیر خواب پای بریده

حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پایش نبود و با چوب راه می‌رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود.
 

تعبیر خواب پای در بند

ابن سیرین: اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تأویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است. اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد.
 

تعبیر خواب دیدن پا همچون پای حیوانات

 جابر مغربی گوید: اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است، دلیل که قوت و مالش زیاد شود. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر، دلیل که قوت و جاه او افزون شود. اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند، وی را چیزی حرام حاصل شود. اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد.
 

تعبیر خواب پای زخمی

لوک اویتنهاو:
 • کوچک: تنگدستی
 • مجروح: غم و غصه
 
آنلی بیتون: اگرخواب ببینید پایتان درد می‌کند، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد.
 

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای دیگران در خواب، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می‌کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می‌یابید.
 

دیدن پای خود در خواب

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید پای خود را می‌شویید، نشانه آن است که اجازه می‌دهید تا دیگران شما را فریب بدهند.
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید. اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید.
 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت:
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۰
احمد
۴ ساعت پیش
سلام من خواب دیدم پای گروه بی تی اس را میبینم
سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر تأثیری الهی است. نمایانگر هماهنگی و تکریم روح انسانی می باشد. احساس و تأثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی تان ابراز شده است! گویای تحسین کسی است. لازمست با روش هایی که او چیزها را می انجامد، منطبق شوید.
الهه
۲ روز پیش
سلام وقتتون بخی‌رمن خواب دیدم که خواهرم و خواهر زادم پا ندارن ولی با همون معلولیت که دارن راه میرفتن ینی خواهرم ولیچری که پسرش نشیته بودو میروند یا هم خاهرم هم خاهر زادم راه میرفتن بااون معلولیت.من خیلی ناراحت بودم میگفتم مردم چی خیلی دلم میسوخت برا خواهرم میگفتم تو دلم حتما مسخره میکنن و دلایل دیگر . اگه تعبیری داره میشه جواب بدین
سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. او نیاز به کمک تان دارد. ممکنست بترسد که مستقیم از شما درخواست کمک کند و اشاره هایی کرده اند که ضمیر ناخودآگاهتان آنها را دریافته است. خودباوری کمی را تجربه می کنید. قدرت و مسیرتان را در زندگی از دست داده اید. شاید از گنجایش و مهارت های کامل تان استفاده نمی کنید. علامت بخشی از بدن تان که معلول و ناتوان است را در نظر گیرید!
باران
۵ روز پیش
سلام
من یک خواب عجیبی مربوط به پام دیدم و إهنمو مشغول کرده لطفا در این زمینه کمکم کنید
خواب دیدم کف پلم گیاه روییده! بیشتر حالت زمین نیزار که نیزارها را از بیخ بریده بودن این شکلی بود و من در حال در آوردن اون ته مانده اون گیاهان از پام بودم
چند تا کاکتوس کوچک و قشنگ هم بود که در همان خواب که در حال در آوردن اونا از پام بودم به خودم میگفتم اینا رو داخل گلدان بکارم تا زنده و سبز بمونه
آیا بنظر شما این خوابم معنی و مفهوم خاصی داره لطفا راهنماییم کنیر
با تشکر فراوان
سلام! خوابتان یعنی حس می کنید به شما حمله شده است، و پیرامون تان شلوغ می شود و حس خفگی می کنید. خارهای سوزنی کاکتوس، نمایانگر محدوده ای است که می کوشید میان شخص خودتان و حریم شخصی تان ایجاد کنید یا اینکه حس می کنید لازمست به طریقی از خودتان دفاع کنید. تعبیر دیگر: خودتان را در موقعیتی دشوار می بینید. شاید لازمست شرایط موجود را بپذیرید بجای اینکه بکوشید تغییرشان دهید. خودباوریتان را دوباره بازیافته اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. نمایانگر پیشرفت و توانایی تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، علامتی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: نمایانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته اید و به هدف هایتان یا مرحله ی بعد خود، می اندیشید.
مینا
۲۱ روز پیش
سلام
وقت شما بخیر
من خواب دیدم که روی پای راستم سوراخی اندازه ی یک جوش هست که با فشار دادن اطرافش یه ظرف کوچک شیشه ای از پام میاد بیرون و داخل اون ظرف یک مقدار کمی مو هست.
بقیه بهم میگن چیزی نیست و عادیه
تعبیرش چی هست؟
سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر ترس از مواجهه با واقعیت سخت است. می ترسید تأثیر اشتباه بگذارید. تعبیر دیگر: به موضوعی درباره ی خودباوریتان و تصویری از خودتان مربوط است. حس می کنید درباره ی موقعیت یا رابطه ای، بی دست پا هستید. علامتی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی تان ساده لوح باشد. نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. گویای اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خاب دیدم پاهایم را کرم میزنم که بعد متوجه میشم پاهایم سفید شده اند

ممنونم
سلام! خوابتان نشانگر روح زیباست. ممکنست نمایانگر شخصیتی باشد که در زندگی تان از خود به دیگران می نمایانید.
کریمی
۱ ماه پیش
سلام وقتتان بخیر.سپاس بابته وقتی که صرف اینجانب و سایر دوستان می فرمایید.بنده خواب دیدم سرم رو روی پای شخصی که از لحاظ روحانی بالاترین مقام و منزلت را دارد گذاشته ام و لذت خوشایند و آرامش بخشی را می برم ضمنا ایشان چهار زانو زده بودند.من صورت ایشان را نمی دیدم اما میدانستم که ایشان چه کسی هستند.با تشکر فراوان.
سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می‌کند که لزوما نمی‌خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خواب‌تان می‌نمایاند مانع‌ها و مسأله‌های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر: نمایانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: علامتی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست.
Reza
۲ ماه پیش
سلام و عرض ادب خسته نباشید به شما گرانقدر
من خواب دیدم در شهری هستم که تا حالا آنجا نبودم شخصی را میبینم که به یه شخص دیگری حمله میکند و با بمب آن را میکشد که قسمت پای شخص مرده از مچ پا قطع شده میوفتد روی میز در مقابل من
پا سالم بود ولی فقط تا مچ پا بود و قطع شده بود و در قسمت که استخوان قطع شده بود مقداری خون دیدم و زیاد نبود
بعد آن شخص به سمت من حمله ور شد که من در حال فرار از خواب بیدار شدم
ممنون میشم تعبیر خواب من را بگویید.
سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان گویای محیط اجتماعی و حس اجتماعی شماست. گویای خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه‌هایی از شما را می‌نمایاند که می‌خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت‌های قربانی را در خود نمی‌خواهید). شخصیت‌تان زیر سؤال می‌رود. حس می‌کنید استرس دارید، آسیب‌پذیر و بی‌یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی‌تان روبرو باشید. همچنین گویای راهی را برایتان فراهم می‌کند که با موقعیت‌هایی روبرو شوید که در زندگی‌تان ازشان دوری می‌کنید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. گویای یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.
mahsa
۳ ماه پیش
سلام وقت بخير
خواب ديدم رفتم خونه دوستم(مدتهاست هيچ ارتباطي نداريم باهم)
گفت بيا تو اتاق خواهرم رو ببين وقتي وارد اتاق شدم ديدم ٢تا پاهاش قطع شده تا زانوش بود
كه از خواب پريدم
تعبيرش چيه ممنون ميشم توضيح بدين
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. نشانگر توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. گویای احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست گویای موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. بویژه اینکه بازوهایتان قطع شده است، گویای نبود انگیزه است. اینکه پاهایتان قطع شده است، یعنی محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید.
رزی
۳ ماه پیش
ببخشید یه سوال داشتم من چند شبه از عشقم خبری ندارم ولی هرشب خوابشو میبینم یعنی اونم داره بهم فکر میکنه؟ اخه خوابایی که ازش میبینم همش خوبن
در مورد پرسش‌تان باید گفت که خیر! این دلیل نمی‌شود؛ و این امر، در صورتی است که شما به او فکر می‌کنید.
رزی
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دایی هام هر دو پای خالمو تا کمر قطع کردند ما بچه ها خیلی ناراحت شده بودیم ولی ناراحتیمون شدید نبود
سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. گویای توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. گویای احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست گویای موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
مریم
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از پاهایم به شدت درد میکرد و من به سختی ولنگان لنگان راه میرفتم و گریه مبکردم ولی اخر با سختی به یه پارک که گویا دران قرار ملاقات با دوستم داشتم رفتم من خیلی میترسم از خوابی که دیدم لطفا تعبیر سنتی ان را نیز بگویید
سلام! خواب‌تان گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. به عدم تعادل در برخی روابط در زندگی‌تان اشاره دارد. احساس می‌کنید رابطه یکطرفه است. موقتی از واقعیت می‌گریزید. گویای تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید.
باباخانی
۴ ماه پیش
پسرم خواب پدر بزرگ دید که بهش گفته بیاین زیر پای منو درست کنید ،شماره پانزده در خواب تکرار میکرد
ابتدا سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر اینست که اگر میان خانواده اختلافی هست، می‌بایست هرچه زودتر زدوده شود! از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. بیانگر حل و فصل شرایط دشوار است. مشکلات‌تان بزودی ناپدید خواهند شد.
حسنا
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من سه ماهه باهمسرم قهریم و ازش بیخبرم.دیشب خواب دیدم که چندتا مینی‌بوس دم در دانشگاه هست ومنو دوستام میخوایم سوار بشیم وقتی سوار میشم میبینم همسرم هم داخل مینی‌بوسه و بعد که با هم پیاده میشیم خودمونو تو یه خونه میبینم که انگار خونه پدریم هست که الان توش هستم.ومیبینم که پاچه شلوارمو دادم بالا و پای چپم غرق در خونه و همسرم کنارم نشسته و میخواد کمکم کنه اما احساس درد نداشتم.
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. تعبیر دیگر: نشانگر ناامیدی است.
محمد
۴ ماه پیش
سلام و خسته نباشد خدمت شما، من خواب دیدم که پنجه پای چپم بی هیچ دلیلی زخم شده و فکر میکنم که سه تا زخم رو پنجه پام داشتم. به طوری که یادمه یکی از زخم هارو باز کردم و فهمیدم که عمیقه، در ضمن پوست پاشنه پای چپم هم یه لای کنده شده بود، که البته اون زیاد اذیتم نمیکرد و اون پوست اضافه بود.
ممنون میشم تعبیر کنید.
سلام؛ ممنون از شما! خواب‌تان بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید. خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، نمادی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: بیانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. گویای ستم، سرافکندگی و آسیب‌پذیری است. ممکنست جناسی از التیام دادن و شفا یافتن باشد. شاید می‌گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیک.
S.A
۴ ماه پیش
سلام من دختر هستم خواب دیدم یه زن و یه پسر که فکر کنم مادر و پسر بودن داشتن کف پای من رو نگاه میکردن و میگفتن کف پاش خوشگله
سلام! خواب‌تان ناقص و نامفهوم است؛ ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر استواری را آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان یعنی خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، نمادی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: بیانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. یکی از پاها، ممکنست جناسی ازین باشد که تنهایید یا احساس تنهایی می‌کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید. از دیدگاه فراروانشناسی: ممکن است کسی در مورد آینده‌شان با شما در حال تصمیمگیری باشد.
RA
۵ ماه پیش
سلام، وقت به خیر
خواب دیدم پدرم که مدّتی است از دنیا رفتند؛ پیش ما آمدند و می خواهند بخوابند(شب هنگام بود و همه قصد خوابیدن داشتیم)؛ و وبه من گفتم چه طور می خواهید در این جای کوچک بخوابید؟ و پدرم گفتند نه، می شود (و من به نظرم حضور یکی از بستگان را که مدّتی پس از فوت پدرم، فوت شدند و از دوستان پدرم هم بودند در اتاق حس کردم هر چند ایشان را ندیدم!) و سپس پدرم خوابیدند و روی بدنشان پتو انداختند و من دیدم پاهایشان کوتاه شد! طوری که به دیوار نخوردند! و در پلان بعد دیدم موهای جلوی سر پدرم هم بیش از پیش ریخته و فقط دو سه تار باقی مانده! و موهایشان تقریباً مشکی بود(در واقعیت جو گندمی مایل به سفید بود).
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی مرگ‌شان هنوز در ذهن‌تان تازه است. هنوز می‌کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولاً آزارتان می‌دهند، ببندید. تعبیر دیگر: بیانگر نبود خودباوری است و بیانگر نگرانی ازین مسأله که پیرتر و پیرتر می‌شوید. تعبیر دیگر: نمادی از فروتنی، خلوص و فداکاری شخصی است. در مرحله‌ای از زندگی‌تان هستید که با خودباوری کامل، خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهید.
مهسا
۵ ماه پیش
سلام. خسته نباشید.
من یه بار خواب دیدم که با یک موجود عجیبی که شبیه انسان بود اما رنگ پوستش خیلی زرد بود و خیلی لاغر بود و مو نداشت حرف میزنم. میخواستم با اون موجود از خونه بیرون برم. در اهنی کشیده شده بود و بسته بود. اون موجود از لای در اهنی رد شد و به من گفت: تو هم بیا. من خواستم از در اهنی رد شم اما نتونستم. فقط پاهام از در اهنی رد شد. بقیه بدنم رد نشد. یه دفعه اون موجود پاهای من رو از بدنم جدا کرد و برداشت و دوید و با خودش برد و پاهام رو دزدید!
تعبیر خوابم چیه?
ممنون.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. بیانگر فرصت‌هایی است که رد شده‌اند و در دسترس‌تان نیستند یا اینکه از دست رفته‌اند. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت‌تان را گرفته است. نمادی از پایان مرحله یا پروژه‌ای است. تعبیر دیگر: تمایلات ضد اجتماعی دارید. تعبیر دیگر: بیانگر درس‌های سخت و ناگواری است که نیازست یاد گرفته شوند. خودباوریتان ضعیف است.
A
۶ ماه پیش
سلام امروز صبح خواب دیدم که با کسی که دوستش دارم کنارش، سر سفره نشستم و اون داره نان بربری میخوره. من سمت چپش نشسته بودم و زانوی پای چپش تو بغل من بود(چهار زانو نشسته بود و پای چپش رو زمین نبود و تو بغل من بود). من با دو تا دستام پاشو بغل کردم، یکمی نگه داشتم و رها کردم و دوباره پای چپشو با دستام بغل کردم. احساس میکردم پا و زانوش خیلی سفت و محکمه. بعد فکر میکردم که پاش داره بهم فشار وارد میکنه و بعد فکر کردم که این یه حس اشتباس و هیچ فشاری نیست. شلوار جین آبی خوشرنگ تنش بود. یکی از دوستاش سر سفره دور از ما نشسته بود و نان بربری میخورد
سلام! خواب‌تان بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. گویای تحسین کسی است. لازمست با روش‌هایی که او چیزها را می‌انجامد، منطبق شوید. نمادی از استرس و تنش در زندگی‌تان است. حس می‌کنید دارید له می‌شوید (بار روی دوش‌تان زیاد است)، خیلی کار می‌کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده‌تر بگیرید. آرام باشید!
بهاره
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یکی از خانمهای فامیل(که در واقعیت 2 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته است) در خواب من دو پا نداشت و آمد پای چپ من را هم از زانو قطع کرد درحالیکه که خون نیامد و گفت بعلت دیابت باید قطع میکردم. درحالیکه که شک شده بودم و حالم خیلی بد بود مرتبا میگفتم چرا از من نپرسید و اینکار رو کرد و پای من کاملا سالم بود و مرتبا میگفتم از حسادت اینکار را انجام داده. خیلی ناراحت بودم.
لطفا تعبیر بفرمایید ممنونم
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. بیانگر توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. بیانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. یعنی محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید.
بدون نام
۷ ماه پیش
خواب دیدن کسی که فوت کرده و یک پاش رو گچ گرفتن چه تعبیری داره
خواب دیدن یا صحبت کردن با مرده، هشداری از اینست که تحت تأثیر اشخاص منفی هستید و با جمعی نامناسب می‌گردید. این خواب، راهی برای شماست که احساسات‌تان را با کسانی که درگذشته‌اند، حل و فصل کنید و حس‌تان را بیان نمایید و خودتان را خالی سازید. تعبیر دیگر: نماد از دست دادن مادی است. اینکه پایش شکسته است و گچ گرفته شده است، بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی‌تان است. ممکنست قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خودتان بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی‌خواهید روی پای خویش بایستید.
dorsa
۹ ماه پیش
سلام مادربزرگ من 6ماهی هست فوت کرده خواب دیدم به برادرم 7تومن پول داده تا کاسه های بزرگ پلاستیکی بخره مادرم آش درست کرده و مادربزرگم آش داخل کاسه میریزه و با سینی بین مردم پخش میکنه بعد خسته میشه میاد دراز میکشه من کف پاهاش لمس میکنم میبینم خیلی خیلی داغ براش پارچه خیس میکنم و به کف پاهاش میزنم ولی تاثیری نداره کولر روشن میکنم و روش پتو میکشم تا سرما نخوره ولی پاهاشو از پتو بیرون میزارم تا خنک بشه
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: برای ایشان خیرات بدهید!
hilda
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب ديدم كه به يكي از پاهام ( از ساق پام به پايين)( نميدونم چپ بود يا راست ) پلاستيك چسبيده بود كه وقتي پلاستيك رو در اوردم كلي خورده شيشه چسبيده بود و يكم ازشون خون ميومد كه گرفتند پاهامو شستند . بابام گفت من اين كارو كردم چون يه جا خونده بودم كه واسه لك هاي پا خوبه.
تعبيرش چيه ممنون ميشم بگيد
این خواب، خوابی نیست که دارای تعبیر خاصی باشد؛ اما بخش‌هایی از آن را تعبیر می‌کنیم: دیدن اشیا پلاستیکی در خوابتان بیانگر این است که شما تقلبی، مصنوعی و یا یک جور هایی بی عاطفه هستید. شما با خودتان روراست نیستید. تعبیر دیگر این است که بیانگر انعطاف پذیری در طرز فکرتان است. خواب دیدن اینکه پاتان زخمی شده است بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی تان است. شما ممکن است قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید. شاید شما جسارت ندارید و نمی خواهید روی پای خود بایستید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سوراخ شدن پاشنه پاچیست؟
این خواب، بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب‌پذیری است. شاید خواب به شما می‌گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی. اینکه سوراخ شده است، به احتمال قوی، بیانگر ظلم می‌باشد.
eli
۱۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم دارم با عده ای از فامیل صحبت میکنم یهو میبینم که پاچه شلوارم رفته بالا و موهای پام معلوم شده و من سریع پاچه شلوارم رو میدم پایین البته تو خواب تعجب کردم پام مو داره چون فکر میکردم موهامو زدم
دیدن خویشاوندانتان در خواب، بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان است. اگر خواب می‌بینید که پاهاتان مو دارد، بیانگر این است که خیلی سلطه‌جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می‌کنید. اگر تلاش می‌کنید که موهای پاتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل شما اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می‌گیرید).
Setare_seti
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم شوهرم رو تخته دوتا پاهش نبود انگار خیلی وقت پوش قط شده بود و گوشت اورده بود سره پاهاش حالت لاغریم داشت بهش هی گفتم پاهات چرا اینچوری شده جوابمو نداد ولی بعدش دیدم وتیساده کنارمو باهمیم فقط یه لحظه بود ممنون میشم تعبیرشو بگین
یه سوال دیگه اینکه شما تعبیر خوابایی که میگین با این تعبیر خوابی که پیامبرا یا افراد دیگه کردن فرق داره ولی درست هم هست تعبیرتون ادم ولی نمیدونه کدومشو باور کنه یه جا میگن پا قط بشه یعنی طرف میمیره ولی شما یه تعبیر دیگه دارین ممنون میشم توضیح بدین
دیدن شوهرتان در خواب، بیانگر رابطه‌ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید؛ خواب ممکن است تلاش کند که روی عامل‌های پنهانی تمرکز کند که شما در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دیدن تخت در خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلات‌تان است. خواب دیدن اینکه پاهای او قطع شده است بیانگر این است که محدود شده‌اید. چیزی یا کسی مانع پیشرفت‌تان یا جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید می‌شود. تعبیر خواب‌های پیامبران و غیره شرایط خاصی را می‌طلبند که از آنها تعبیر شود. همچنین خواب‌هایی که امروزه دیده می‌شوند با آن خواب‌ها متفاوت است. مثلا خواب دیدن اینکه سوار هواپیما هستید که در آن زمان‌ها نبود؛ پس نمی‌توان از آن تعبیرها برای این مسائل استفاده کرد. شرایط خواب‌بینندگان نیز متفاوت می‌باشند و تعبیرها متفاوت خواهند بود. موفق باشید!
حسینی
۱۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
تعبیر خواب ماساژ دادن پای پدر چیه؟؟
خواب دیدن اینکه شما کسی را ماساژ می‌دهید به این معنی است که تلاش می‌کنید یک نفر را به سمت خودتان یا نقطه‌نظر خودتان ترغیب کرده وادار کنید. دیدن پاهای کسی در خواب، بیانگر تحسین کسی است (که در اینجا ممکن است همان پدرتان باشد). شما نیاز دارید که با روش‌هایی که این فرد چیزها را انجام می‌دهد منطبق شوید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه‌ی بیداری‌تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه‌هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
رضایی
۱ سال پیش
سلام دیشب خواب دیدم جفت پای دوستمو از مچ قطع کردم خیلی هم راحت این کارو کردم و انچنان خون هم نیومد ازش ولی بعدش خیلی پشیمون بودم و ناراحت که چرا من این کارو کردم
این خواب، نشان می‌دهد که در آینده از دوستتان به راحتی جدا خواهید شد. اما این جدایی، بعدها باعث پشیمانی شما خواهد شد. توجه داشته باشید، پیش از انجام هر تصمیم یا عملی در زندگی‌تان، حتما درباره‌اش بسیار فکر کنید و اگر می‌توانید با کسانی که باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد هستند، حتما مشورت کنید که إن‌شاءالله در زندگی‌تان هیچگاه دچار پشیمانی نشوید! موفق و پیروز باشید!
رضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم پای چپ رفیقمو از زانو با اره برقی قطع کردم تعبیرش چیه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما نسبت به این افکار یا اهدافی که از دوست تان متوجه شده اید، کمی دچار تردید و انفعال شده اید.
سارا
۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ساق پام گوشت نداره و فقط استخونش دیده میشه و خودم نشستم دارم با قیچی هی استخون پامو تکه تکه میبرم و به همسرم میگم برای من یه پای نصنوعی بخر بیار و اصلا درد و خونریزی هم نداشتم.تعبیرش چیه
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
کیمیا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم دو نفری که میشناسمشون و همکار و دوست هستن راه میرن و پای چپشون میلنگه تعبیرش چیه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. همچنین مشکل داشتن پا در خواب و عدم راه رفتن صحیح اشاره به مسائلی در زندگی واقعی شما دارد که موجب کاهش اعتماد به نفس و اراده شما در کارها شده است.
Abolfazl
۹ ماه پیش
 اگر شخص در خواب ببیند که ۳ تا پا دارد ، یعنی دروغ های جبران نا پذیری به یکی از افرادی که دوست دارد گفته است و یا دل فردی را شکسته است و باید از ادامه دادن کارش دست بردارد .
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید این دوستان وهمکاری که پایشان در خواب می لنگید در کارشان دچار مشکلاتی شده اند
ستاره تاریکی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم توی یک تصادف که یکی از آشنایانم مقصر تصادف بود اون شخص با یک ماشین دیگه تصادف کرد و بعدش پای یک دختر بچه که توی اون ماشین بود قطع شده بود.
من هم که اونجا بودم پام آسیب دیده بود به حدی که نمیتونستم حتی تکونش بدم.
درد خیلی زیادی داشتم.
نمیتونستم دردش رو تحمل کنم.
ولی پام آسیب جدی ای ندیده بود.
ولی خیلی درد میکرد.
آن شخص که مقصر تصادف بودند نماد بخشی از افکار و اهداف و یا شخصیت شماست. حسی که در بیداری به او دارید همان قسمت از شخصیت شما را میرساند. شما نسبت به این مسئله دارای افکاری منفی هستید که نتیجه خوبی ندارد. پا در خواب هم نماد اراده و عملکرد در کارهاست. این خواب به شما هشدار میدهد که تداوم این افکار و اهداف موجب کاهش عملکرد شما در پرداختن به مسئولیت های تان میگردد.
الی
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم کف پای راستم برامده شده بود، چندجا قلمبه زده بود بیرون و صاف نمیتونستم راه برم، درد داشت، بعد دکتر اومد خونه برا ویزیت منم مانتو صورتی تنم بود، ازینکه مانتو صورتی تنم بود تعجب کردم و‌خوشحال شدم، یهو دیدم دوستم که قهریم و‌جدا شدیم دکتر بود شایدم همراه دکتر بود،،،و ازینکه لباس شیک تنم بود احساس رضایت داشتم
این خواب شما دارای چند وجه است. اول اینکه باید ببینید چه احساسی نسبت به آن دوست خود دارید، این احساس و نظر شما در مورد او نماد قسمتی از ابعاد شخصیتی خودتان است. و سپس این خواب به شما میگوید که در روزهای اخیر از پرداختن به مسئولیت های خود در راستای اهدافی که دارید کمی دچار انفعال و یا دلسردی و کاهش انگیزه شده اید، و این وضعیت منفی برای شما به وسیلهء پرداختن به آنچه اول گفته شد، قابل حل است. بعد از این موضوع اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. این آخرین پیام خواب برای شما بود.
shokoh
۱ سال پیش
من خواب دیدم مادر بزرگم پاهایش نبود از زانو خیلی ناراحت بود و به من گفت که چرا این مدت به من سر نمی زدید من گفتم شما زنده نبودید گفت من زنده بودم و هستم من دائم با خود تکرار می کردم مطمئنم که زنده نبودی من شنیدم که به من گفتن دوپایت را به مادربزرگت می دهی او پا می خواهد من گفتم به هیچ وجه با ویلچر حملش کنید و با ویلچر حمل کردند من به مدت یک هفته است بدون این که ب چیزی فکر کنم خواب اموات رو می بینم خواهش می کنم زود حواب بدین خیلی پریشان و اشفته حالم می ترسم اتفاق بدی بیافتد چه کاری باید انجام بدهم
دیدن اموات در خواب، بیانگر افکار و ارزش هایی است که از آنان آموخته اید یا در خاطر دارید. این خواب نیز اشاره به بهره بردن شما از باورها و ارزش های مادربزرگتان است. که اکنون از آنها غافل بوده هستید. این خواب از شما میخواهد در این موقعیت از این موضوع بهره ببرید. اینکه مادربزرگ مرحومتان اصرار به زنده بودن دارند، نماد مفید بودن آن رفتارها و یا افکار در حال حاضر است.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم موهای ساقه پام بلندشده
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
نگار
۱ سال پیش
سلام همسرم خاب دیده ک پوست کف پایش نیست و بافت های کف پایش را می‌دید ک در همانند قارچ تکان می‌خوردند این یعنی چی
همسرتان نسبت به برخی اهدافی که در سر دارد، دچار نا امیدی شده و بنابراین استقامت و صبر در کارها را فراموش نموده است.
Christ
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم پدرم منو تا بالای یه ساختمون بلند دنبال کرد، یهو پای راستمو گرفت و شروع کرد با چاقو مچ پامو ببره اما خون اصلن نمیومد ولی احساس درد داشتم. وقتی بیدار شدم تقریبا 2شب.
میشه بگید تعبیرش چیه؟
درگیری های فکر شما باعث سلب آرامش شما میشود. که باید با توجه به قدرت مدیریت خود سعی کنید اجازه ندهید این ناراحتی های فکری، شما را دچار مشکلات کند.
تارا
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم که مچ پای چپم کاملا و عمیق بریده شده بود وفقط بریدگی بود,خون ازش نمیومد میشه تعبیرشو بگین
0111
۱ سال پیش
سلام. با تشکر از سایت خوبتون.
من خواب دیدم کف پاهای یک دختر رو که شسته و تمیز بود را ماساژ میدادم تعبیرش چیست؟
این خواب از شما می خواهد از معاشرت با انسان هایی که قصد دخالت در زندگی خصوصی شما را دارند خودداری کنید.
ستاره
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم پا برهنه تواتاقی هستم پرلباس پای چپم جایی گیرکرداز اونجا چندقدم دورشدم به پام نگاه کردم دیدم بغل پام گوشتش کنده شده وقتی جای قبلیو نگاه کردم دیدم گوشتای پام اونجاافتاده.تعبیرشوبگیدلطفا ممنون.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۰
احمد
۴ ساعت پیش
سلام من خواب دیدم پای گروه بی تی اس را میبینم
سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر تأثیری الهی است. نمایانگر هماهنگی و تکریم روح انسانی می باشد. احساس و تأثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی تان ابراز شده است! گویای تحسین کسی است. لازمست با روش هایی که او چیزها را می انجامد، منطبق شوید.
الهه
۲ روز پیش
سلام وقتتون بخی‌رمن خواب دیدم که خواهرم و خواهر زادم پا ندارن ولی با همون معلولیت که دارن راه میرفتن ینی خواهرم ولیچری که پسرش نشیته بودو میروند یا هم خاهرم هم خاهر زادم راه میرفتن بااون معلولیت.من خیلی ناراحت بودم میگفتم مردم چی خیلی دلم میسوخت برا خواهرم میگفتم تو دلم حتما مسخره میکنن و دلایل دیگر . اگه تعبیری داره میشه جواب بدین
سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. او نیاز به کمک تان دارد. ممکنست بترسد که مستقیم از شما درخواست کمک کند و اشاره هایی کرده اند که ضمیر ناخودآگاهتان آنها را دریافته است. خودباوری کمی را تجربه می کنید. قدرت و مسیرتان را در زندگی از دست داده اید. شاید از گنجایش و مهارت های کامل تان استفاده نمی کنید. علامت بخشی از بدن تان که معلول و ناتوان است را در نظر گیرید!
باران
۵ روز پیش
سلام
من یک خواب عجیبی مربوط به پام دیدم و إهنمو مشغول کرده لطفا در این زمینه کمکم کنید
خواب دیدم کف پلم گیاه روییده! بیشتر حالت زمین نیزار که نیزارها را از بیخ بریده بودن این شکلی بود و من در حال در آوردن اون ته مانده اون گیاهان از پام بودم
چند تا کاکتوس کوچک و قشنگ هم بود که در همان خواب که در حال در آوردن اونا از پام بودم به خودم میگفتم اینا رو داخل گلدان بکارم تا زنده و سبز بمونه
آیا بنظر شما این خوابم معنی و مفهوم خاصی داره لطفا راهنماییم کنیر
با تشکر فراوان
سلام! خوابتان یعنی حس می کنید به شما حمله شده است، و پیرامون تان شلوغ می شود و حس خفگی می کنید. خارهای سوزنی کاکتوس، نمایانگر محدوده ای است که می کوشید میان شخص خودتان و حریم شخصی تان ایجاد کنید یا اینکه حس می کنید لازمست به طریقی از خودتان دفاع کنید. تعبیر دیگر: خودتان را در موقعیتی دشوار می بینید. شاید لازمست شرایط موجود را بپذیرید بجای اینکه بکوشید تغییرشان دهید. خودباوریتان را دوباره بازیافته اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. نمایانگر پیشرفت و توانایی تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، علامتی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: نمایانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته اید و به هدف هایتان یا مرحله ی بعد خود، می اندیشید.
مینا
۲۱ روز پیش
سلام
وقت شما بخیر
من خواب دیدم که روی پای راستم سوراخی اندازه ی یک جوش هست که با فشار دادن اطرافش یه ظرف کوچک شیشه ای از پام میاد بیرون و داخل اون ظرف یک مقدار کمی مو هست.
بقیه بهم میگن چیزی نیست و عادیه
تعبیرش چی هست؟
سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر ترس از مواجهه با واقعیت سخت است. می ترسید تأثیر اشتباه بگذارید. تعبیر دیگر: به موضوعی درباره ی خودباوریتان و تصویری از خودتان مربوط است. حس می کنید درباره ی موقعیت یا رابطه ای، بی دست پا هستید. علامتی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی تان ساده لوح باشد. نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. گویای اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خاب دیدم پاهایم را کرم میزنم که بعد متوجه میشم پاهایم سفید شده اند

ممنونم
سلام! خوابتان نشانگر روح زیباست. ممکنست نمایانگر شخصیتی باشد که در زندگی تان از خود به دیگران می نمایانید.
کریمی
۱ ماه پیش
سلام وقتتان بخیر.سپاس بابته وقتی که صرف اینجانب و سایر دوستان می فرمایید.بنده خواب دیدم سرم رو روی پای شخصی که از لحاظ روحانی بالاترین مقام و منزلت را دارد گذاشته ام و لذت خوشایند و آرامش بخشی را می برم ضمنا ایشان چهار زانو زده بودند.من صورت ایشان را نمی دیدم اما میدانستم که ایشان چه کسی هستند.با تشکر فراوان.
سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می‌کند که لزوما نمی‌خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خواب‌تان می‌نمایاند مانع‌ها و مسأله‌های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر: نمایانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: علامتی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست.
Reza
۲ ماه پیش
سلام و عرض ادب خسته نباشید به شما گرانقدر
من خواب دیدم در شهری هستم که تا حالا آنجا نبودم شخصی را میبینم که به یه شخص دیگری حمله میکند و با بمب آن را میکشد که قسمت پای شخص مرده از مچ پا قطع شده میوفتد روی میز در مقابل من
پا سالم بود ولی فقط تا مچ پا بود و قطع شده بود و در قسمت که استخوان قطع شده بود مقداری خون دیدم و زیاد نبود
بعد آن شخص به سمت من حمله ور شد که من در حال فرار از خواب بیدار شدم
ممنون میشم تعبیر خواب من را بگویید.
سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان گویای محیط اجتماعی و حس اجتماعی شماست. گویای خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه‌هایی از شما را می‌نمایاند که می‌خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت‌های قربانی را در خود نمی‌خواهید). شخصیت‌تان زیر سؤال می‌رود. حس می‌کنید استرس دارید، آسیب‌پذیر و بی‌یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی‌تان روبرو باشید. همچنین گویای راهی را برایتان فراهم می‌کند که با موقعیت‌هایی روبرو شوید که در زندگی‌تان ازشان دوری می‌کنید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. گویای یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.
mahsa
۳ ماه پیش
سلام وقت بخير
خواب ديدم رفتم خونه دوستم(مدتهاست هيچ ارتباطي نداريم باهم)
گفت بيا تو اتاق خواهرم رو ببين وقتي وارد اتاق شدم ديدم ٢تا پاهاش قطع شده تا زانوش بود
كه از خواب پريدم
تعبيرش چيه ممنون ميشم توضيح بدين
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. نشانگر توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. گویای احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست گویای موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. بویژه اینکه بازوهایتان قطع شده است، گویای نبود انگیزه است. اینکه پاهایتان قطع شده است، یعنی محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید.
رزی
۳ ماه پیش
ببخشید یه سوال داشتم من چند شبه از عشقم خبری ندارم ولی هرشب خوابشو میبینم یعنی اونم داره بهم فکر میکنه؟ اخه خوابایی که ازش میبینم همش خوبن
در مورد پرسش‌تان باید گفت که خیر! این دلیل نمی‌شود؛ و این امر، در صورتی است که شما به او فکر می‌کنید.
رزی
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دایی هام هر دو پای خالمو تا کمر قطع کردند ما بچه ها خیلی ناراحت شده بودیم ولی ناراحتیمون شدید نبود
سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. گویای توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. گویای احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست گویای موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
مریم
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از پاهایم به شدت درد میکرد و من به سختی ولنگان لنگان راه میرفتم و گریه مبکردم ولی اخر با سختی به یه پارک که گویا دران قرار ملاقات با دوستم داشتم رفتم من خیلی میترسم از خوابی که دیدم لطفا تعبیر سنتی ان را نیز بگویید
سلام! خواب‌تان گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. به عدم تعادل در برخی روابط در زندگی‌تان اشاره دارد. احساس می‌کنید رابطه یکطرفه است. موقتی از واقعیت می‌گریزید. گویای تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید.
باباخانی
۴ ماه پیش
پسرم خواب پدر بزرگ دید که بهش گفته بیاین زیر پای منو درست کنید ،شماره پانزده در خواب تکرار میکرد
ابتدا سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر اینست که اگر میان خانواده اختلافی هست، می‌بایست هرچه زودتر زدوده شود! از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. بیانگر حل و فصل شرایط دشوار است. مشکلات‌تان بزودی ناپدید خواهند شد.
حسنا
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من سه ماهه باهمسرم قهریم و ازش بیخبرم.دیشب خواب دیدم که چندتا مینی‌بوس دم در دانشگاه هست ومنو دوستام میخوایم سوار بشیم وقتی سوار میشم میبینم همسرم هم داخل مینی‌بوسه و بعد که با هم پیاده میشیم خودمونو تو یه خونه میبینم که انگار خونه پدریم هست که الان توش هستم.ومیبینم که پاچه شلوارمو دادم بالا و پای چپم غرق در خونه و همسرم کنارم نشسته و میخواد کمکم کنه اما احساس درد نداشتم.
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. تعبیر دیگر: نشانگر ناامیدی است.
محمد
۴ ماه پیش
سلام و خسته نباشد خدمت شما، من خواب دیدم که پنجه پای چپم بی هیچ دلیلی زخم شده و فکر میکنم که سه تا زخم رو پنجه پام داشتم. به طوری که یادمه یکی از زخم هارو باز کردم و فهمیدم که عمیقه، در ضمن پوست پاشنه پای چپم هم یه لای کنده شده بود، که البته اون زیاد اذیتم نمیکرد و اون پوست اضافه بود.
ممنون میشم تعبیر کنید.
سلام؛ ممنون از شما! خواب‌تان بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید. خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، نمادی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: بیانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. گویای ستم، سرافکندگی و آسیب‌پذیری است. ممکنست جناسی از التیام دادن و شفا یافتن باشد. شاید می‌گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیک.
S.A
۴ ماه پیش
سلام من دختر هستم خواب دیدم یه زن و یه پسر که فکر کنم مادر و پسر بودن داشتن کف پای من رو نگاه میکردن و میگفتن کف پاش خوشگله
سلام! خواب‌تان ناقص و نامفهوم است؛ ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر استواری را آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان یعنی خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، نمادی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: بیانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. یکی از پاها، ممکنست جناسی ازین باشد که تنهایید یا احساس تنهایی می‌کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید. از دیدگاه فراروانشناسی: ممکن است کسی در مورد آینده‌شان با شما در حال تصمیمگیری باشد.
RA
۵ ماه پیش
سلام، وقت به خیر
خواب دیدم پدرم که مدّتی است از دنیا رفتند؛ پیش ما آمدند و می خواهند بخوابند(شب هنگام بود و همه قصد خوابیدن داشتیم)؛ و وبه من گفتم چه طور می خواهید در این جای کوچک بخوابید؟ و پدرم گفتند نه، می شود (و من به نظرم حضور یکی از بستگان را که مدّتی پس از فوت پدرم، فوت شدند و از دوستان پدرم هم بودند در اتاق حس کردم هر چند ایشان را ندیدم!) و سپس پدرم خوابیدند و روی بدنشان پتو انداختند و من دیدم پاهایشان کوتاه شد! طوری که به دیوار نخوردند! و در پلان بعد دیدم موهای جلوی سر پدرم هم بیش از پیش ریخته و فقط دو سه تار باقی مانده! و موهایشان تقریباً مشکی بود(در واقعیت جو گندمی مایل به سفید بود).
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی مرگ‌شان هنوز در ذهن‌تان تازه است. هنوز می‌کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولاً آزارتان می‌دهند، ببندید. تعبیر دیگر: بیانگر نبود خودباوری است و بیانگر نگرانی ازین مسأله که پیرتر و پیرتر می‌شوید. تعبیر دیگر: نمادی از فروتنی، خلوص و فداکاری شخصی است. در مرحله‌ای از زندگی‌تان هستید که با خودباوری کامل، خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهید.
مهسا
۵ ماه پیش
سلام. خسته نباشید.
من یه بار خواب دیدم که با یک موجود عجیبی که شبیه انسان بود اما رنگ پوستش خیلی زرد بود و خیلی لاغر بود و مو نداشت حرف میزنم. میخواستم با اون موجود از خونه بیرون برم. در اهنی کشیده شده بود و بسته بود. اون موجود از لای در اهنی رد شد و به من گفت: تو هم بیا. من خواستم از در اهنی رد شم اما نتونستم. فقط پاهام از در اهنی رد شد. بقیه بدنم رد نشد. یه دفعه اون موجود پاهای من رو از بدنم جدا کرد و برداشت و دوید و با خودش برد و پاهام رو دزدید!
تعبیر خوابم چیه?
ممنون.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. بیانگر فرصت‌هایی است که رد شده‌اند و در دسترس‌تان نیستند یا اینکه از دست رفته‌اند. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت‌تان را گرفته است. نمادی از پایان مرحله یا پروژه‌ای است. تعبیر دیگر: تمایلات ضد اجتماعی دارید. تعبیر دیگر: بیانگر درس‌های سخت و ناگواری است که نیازست یاد گرفته شوند. خودباوریتان ضعیف است.
A
۶ ماه پیش
سلام امروز صبح خواب دیدم که با کسی که دوستش دارم کنارش، سر سفره نشستم و اون داره نان بربری میخوره. من سمت چپش نشسته بودم و زانوی پای چپش تو بغل من بود(چهار زانو نشسته بود و پای چپش رو زمین نبود و تو بغل من بود). من با دو تا دستام پاشو بغل کردم، یکمی نگه داشتم و رها کردم و دوباره پای چپشو با دستام بغل کردم. احساس میکردم پا و زانوش خیلی سفت و محکمه. بعد فکر میکردم که پاش داره بهم فشار وارد میکنه و بعد فکر کردم که این یه حس اشتباس و هیچ فشاری نیست. شلوار جین آبی خوشرنگ تنش بود. یکی از دوستاش سر سفره دور از ما نشسته بود و نان بربری میخورد
سلام! خواب‌تان بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. گویای تحسین کسی است. لازمست با روش‌هایی که او چیزها را می‌انجامد، منطبق شوید. نمادی از استرس و تنش در زندگی‌تان است. حس می‌کنید دارید له می‌شوید (بار روی دوش‌تان زیاد است)، خیلی کار می‌کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده‌تر بگیرید. آرام باشید!
بهاره
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یکی از خانمهای فامیل(که در واقعیت 2 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته است) در خواب من دو پا نداشت و آمد پای چپ من را هم از زانو قطع کرد درحالیکه که خون نیامد و گفت بعلت دیابت باید قطع میکردم. درحالیکه که شک شده بودم و حالم خیلی بد بود مرتبا میگفتم چرا از من نپرسید و اینکار رو کرد و پای من کاملا سالم بود و مرتبا میگفتم از حسادت اینکار را انجام داده. خیلی ناراحت بودم.
لطفا تعبیر بفرمایید ممنونم
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. بیانگر توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. بیانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. یعنی محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید.
بدون نام
۷ ماه پیش
خواب دیدن کسی که فوت کرده و یک پاش رو گچ گرفتن چه تعبیری داره
خواب دیدن یا صحبت کردن با مرده، هشداری از اینست که تحت تأثیر اشخاص منفی هستید و با جمعی نامناسب می‌گردید. این خواب، راهی برای شماست که احساسات‌تان را با کسانی که درگذشته‌اند، حل و فصل کنید و حس‌تان را بیان نمایید و خودتان را خالی سازید. تعبیر دیگر: نماد از دست دادن مادی است. اینکه پایش شکسته است و گچ گرفته شده است، بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی‌تان است. ممکنست قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خودتان بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی‌خواهید روی پای خویش بایستید.
dorsa
۹ ماه پیش
سلام مادربزرگ من 6ماهی هست فوت کرده خواب دیدم به برادرم 7تومن پول داده تا کاسه های بزرگ پلاستیکی بخره مادرم آش درست کرده و مادربزرگم آش داخل کاسه میریزه و با سینی بین مردم پخش میکنه بعد خسته میشه میاد دراز میکشه من کف پاهاش لمس میکنم میبینم خیلی خیلی داغ براش پارچه خیس میکنم و به کف پاهاش میزنم ولی تاثیری نداره کولر روشن میکنم و روش پتو میکشم تا سرما نخوره ولی پاهاشو از پتو بیرون میزارم تا خنک بشه
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: برای ایشان خیرات بدهید!
hilda
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب ديدم كه به يكي از پاهام ( از ساق پام به پايين)( نميدونم چپ بود يا راست ) پلاستيك چسبيده بود كه وقتي پلاستيك رو در اوردم كلي خورده شيشه چسبيده بود و يكم ازشون خون ميومد كه گرفتند پاهامو شستند . بابام گفت من اين كارو كردم چون يه جا خونده بودم كه واسه لك هاي پا خوبه.
تعبيرش چيه ممنون ميشم بگيد
این خواب، خوابی نیست که دارای تعبیر خاصی باشد؛ اما بخش‌هایی از آن را تعبیر می‌کنیم: دیدن اشیا پلاستیکی در خوابتان بیانگر این است که شما تقلبی، مصنوعی و یا یک جور هایی بی عاطفه هستید. شما با خودتان روراست نیستید. تعبیر دیگر این است که بیانگر انعطاف پذیری در طرز فکرتان است. خواب دیدن اینکه پاتان زخمی شده است بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی تان است. شما ممکن است قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید. شاید شما جسارت ندارید و نمی خواهید روی پای خود بایستید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سوراخ شدن پاشنه پاچیست؟
این خواب، بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب‌پذیری است. شاید خواب به شما می‌گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی. اینکه سوراخ شده است، به احتمال قوی، بیانگر ظلم می‌باشد.
eli
۱۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم دارم با عده ای از فامیل صحبت میکنم یهو میبینم که پاچه شلوارم رفته بالا و موهای پام معلوم شده و من سریع پاچه شلوارم رو میدم پایین البته تو خواب تعجب کردم پام مو داره چون فکر میکردم موهامو زدم
دیدن خویشاوندانتان در خواب، بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان است. اگر خواب می‌بینید که پاهاتان مو دارد، بیانگر این است که خیلی سلطه‌جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می‌کنید. اگر تلاش می‌کنید که موهای پاتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل شما اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می‌گیرید).
Setare_seti
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم شوهرم رو تخته دوتا پاهش نبود انگار خیلی وقت پوش قط شده بود و گوشت اورده بود سره پاهاش حالت لاغریم داشت بهش هی گفتم پاهات چرا اینچوری شده جوابمو نداد ولی بعدش دیدم وتیساده کنارمو باهمیم فقط یه لحظه بود ممنون میشم تعبیرشو بگین
یه سوال دیگه اینکه شما تعبیر خوابایی که میگین با این تعبیر خوابی که پیامبرا یا افراد دیگه کردن فرق داره ولی درست هم هست تعبیرتون ادم ولی نمیدونه کدومشو باور کنه یه جا میگن پا قط بشه یعنی طرف میمیره ولی شما یه تعبیر دیگه دارین ممنون میشم توضیح بدین
دیدن شوهرتان در خواب، بیانگر رابطه‌ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید؛ خواب ممکن است تلاش کند که روی عامل‌های پنهانی تمرکز کند که شما در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دیدن تخت در خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلات‌تان است. خواب دیدن اینکه پاهای او قطع شده است بیانگر این است که محدود شده‌اید. چیزی یا کسی مانع پیشرفت‌تان یا جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید می‌شود. تعبیر خواب‌های پیامبران و غیره شرایط خاصی را می‌طلبند که از آنها تعبیر شود. همچنین خواب‌هایی که امروزه دیده می‌شوند با آن خواب‌ها متفاوت است. مثلا خواب دیدن اینکه سوار هواپیما هستید که در آن زمان‌ها نبود؛ پس نمی‌توان از آن تعبیرها برای این مسائل استفاده کرد. شرایط خواب‌بینندگان نیز متفاوت می‌باشند و تعبیرها متفاوت خواهند بود. موفق باشید!
حسینی
۱۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
تعبیر خواب ماساژ دادن پای پدر چیه؟؟
خواب دیدن اینکه شما کسی را ماساژ می‌دهید به این معنی است که تلاش می‌کنید یک نفر را به سمت خودتان یا نقطه‌نظر خودتان ترغیب کرده وادار کنید. دیدن پاهای کسی در خواب، بیانگر تحسین کسی است (که در اینجا ممکن است همان پدرتان باشد). شما نیاز دارید که با روش‌هایی که این فرد چیزها را انجام می‌دهد منطبق شوید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه‌ی بیداری‌تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه‌هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
رضایی
۱ سال پیش
سلام دیشب خواب دیدم جفت پای دوستمو از مچ قطع کردم خیلی هم راحت این کارو کردم و انچنان خون هم نیومد ازش ولی بعدش خیلی پشیمون بودم و ناراحت که چرا من این کارو کردم
این خواب، نشان می‌دهد که در آینده از دوستتان به راحتی جدا خواهید شد. اما این جدایی، بعدها باعث پشیمانی شما خواهد شد. توجه داشته باشید، پیش از انجام هر تصمیم یا عملی در زندگی‌تان، حتما درباره‌اش بسیار فکر کنید و اگر می‌توانید با کسانی که باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد هستند، حتما مشورت کنید که إن‌شاءالله در زندگی‌تان هیچگاه دچار پشیمانی نشوید! موفق و پیروز باشید!
رضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم پای چپ رفیقمو از زانو با اره برقی قطع کردم تعبیرش چیه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما نسبت به این افکار یا اهدافی که از دوست تان متوجه شده اید، کمی دچار تردید و انفعال شده اید.
سارا
۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ساق پام گوشت نداره و فقط استخونش دیده میشه و خودم نشستم دارم با قیچی هی استخون پامو تکه تکه میبرم و به همسرم میگم برای من یه پای نصنوعی بخر بیار و اصلا درد و خونریزی هم نداشتم.تعبیرش چیه
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
کیمیا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم دو نفری که میشناسمشون و همکار و دوست هستن راه میرن و پای چپشون میلنگه تعبیرش چیه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. همچنین مشکل داشتن پا در خواب و عدم راه رفتن صحیح اشاره به مسائلی در زندگی واقعی شما دارد که موجب کاهش اعتماد به نفس و اراده شما در کارها شده است.
Abolfazl
۹ ماه پیش
 اگر شخص در خواب ببیند که ۳ تا پا دارد ، یعنی دروغ های جبران نا پذیری به یکی از افرادی که دوست دارد گفته است و یا دل فردی را شکسته است و باید از ادامه دادن کارش دست بردارد .
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید این دوستان وهمکاری که پایشان در خواب می لنگید در کارشان دچار مشکلاتی شده اند
ستاره تاریکی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم توی یک تصادف که یکی از آشنایانم مقصر تصادف بود اون شخص با یک ماشین دیگه تصادف کرد و بعدش پای یک دختر بچه که توی اون ماشین بود قطع شده بود.
من هم که اونجا بودم پام آسیب دیده بود به حدی که نمیتونستم حتی تکونش بدم.
درد خیلی زیادی داشتم.
نمیتونستم دردش رو تحمل کنم.
ولی پام آسیب جدی ای ندیده بود.
ولی خیلی درد میکرد.
آن شخص که مقصر تصادف بودند نماد بخشی از افکار و اهداف و یا شخصیت شماست. حسی که در بیداری به او دارید همان قسمت از شخصیت شما را میرساند. شما نسبت به این مسئله دارای افکاری منفی هستید که نتیجه خوبی ندارد. پا در خواب هم نماد اراده و عملکرد در کارهاست. این خواب به شما هشدار میدهد که تداوم این افکار و اهداف موجب کاهش عملکرد شما در پرداختن به مسئولیت های تان میگردد.
الی
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم کف پای راستم برامده شده بود، چندجا قلمبه زده بود بیرون و صاف نمیتونستم راه برم، درد داشت، بعد دکتر اومد خونه برا ویزیت منم مانتو صورتی تنم بود، ازینکه مانتو صورتی تنم بود تعجب کردم و‌خوشحال شدم، یهو دیدم دوستم که قهریم و‌جدا شدیم دکتر بود شایدم همراه دکتر بود،،،و ازینکه لباس شیک تنم بود احساس رضایت داشتم
این خواب شما دارای چند وجه است. اول اینکه باید ببینید چه احساسی نسبت به آن دوست خود دارید، این احساس و نظر شما در مورد او نماد قسمتی از ابعاد شخصیتی خودتان است. و سپس این خواب به شما میگوید که در روزهای اخیر از پرداختن به مسئولیت های خود در راستای اهدافی که دارید کمی دچار انفعال و یا دلسردی و کاهش انگیزه شده اید، و این وضعیت منفی برای شما به وسیلهء پرداختن به آنچه اول گفته شد، قابل حل است. بعد از این موضوع اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. این آخرین پیام خواب برای شما بود.
shokoh
۱ سال پیش
من خواب دیدم مادر بزرگم پاهایش نبود از زانو خیلی ناراحت بود و به من گفت که چرا این مدت به من سر نمی زدید من گفتم شما زنده نبودید گفت من زنده بودم و هستم من دائم با خود تکرار می کردم مطمئنم که زنده نبودی من شنیدم که به من گفتن دوپایت را به مادربزرگت می دهی او پا می خواهد من گفتم به هیچ وجه با ویلچر حملش کنید و با ویلچر حمل کردند من به مدت یک هفته است بدون این که ب چیزی فکر کنم خواب اموات رو می بینم خواهش می کنم زود حواب بدین خیلی پریشان و اشفته حالم می ترسم اتفاق بدی بیافتد چه کاری باید انجام بدهم
دیدن اموات در خواب، بیانگر افکار و ارزش هایی است که از آنان آموخته اید یا در خاطر دارید. این خواب نیز اشاره به بهره بردن شما از باورها و ارزش های مادربزرگتان است. که اکنون از آنها غافل بوده هستید. این خواب از شما میخواهد در این موقعیت از این موضوع بهره ببرید. اینکه مادربزرگ مرحومتان اصرار به زنده بودن دارند، نماد مفید بودن آن رفتارها و یا افکار در حال حاضر است.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم موهای ساقه پام بلندشده
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
نگار
۱ سال پیش
سلام همسرم خاب دیده ک پوست کف پایش نیست و بافت های کف پایش را می‌دید ک در همانند قارچ تکان می‌خوردند این یعنی چی
همسرتان نسبت به برخی اهدافی که در سر دارد، دچار نا امیدی شده و بنابراین استقامت و صبر در کارها را فراموش نموده است.
Christ
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم پدرم منو تا بالای یه ساختمون بلند دنبال کرد، یهو پای راستمو گرفت و شروع کرد با چاقو مچ پامو ببره اما خون اصلن نمیومد ولی احساس درد داشتم. وقتی بیدار شدم تقریبا 2شب.
میشه بگید تعبیرش چیه؟
درگیری های فکر شما باعث سلب آرامش شما میشود. که باید با توجه به قدرت مدیریت خود سعی کنید اجازه ندهید این ناراحتی های فکری، شما را دچار مشکلات کند.
تارا
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم که مچ پای چپم کاملا و عمیق بریده شده بود وفقط بریدگی بود,خون ازش نمیومد میشه تعبیرشو بگین
0111
۱ سال پیش
سلام. با تشکر از سایت خوبتون.
من خواب دیدم کف پاهای یک دختر رو که شسته و تمیز بود را ماساژ میدادم تعبیرش چیست؟
این خواب از شما می خواهد از معاشرت با انسان هایی که قصد دخالت در زندگی خصوصی شما را دارند خودداری کنید.
ستاره
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم پا برهنه تواتاقی هستم پرلباس پای چپم جایی گیرکرداز اونجا چندقدم دورشدم به پام نگاه کردم دیدم بغل پام گوشتش کنده شده وقتی جای قبلیو نگاه کردم دیدم گوشتای پام اونجاافتاده.تعبیرشوبگیدلطفا ممنون.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.