مرجع کامل تعبیر خواب
بورس فارابی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳
کد خبر: ۸۲۲۴
تعداد نظرات: ۲۳ نظر
با تعبیر خواب پای دیگران، تعبیر خواب پای بریده، تعبیر خواب پای زخمی، تعبیر خواب پای فلج شده و دیدن پا همچون پای حیوانات همراه ما باشید.
تعبیر خواب پای دیگران - تعبیر خواب قطع شدن پای دیگران - تعبیر خواب کف پا - تعبیر خواب شکستن پای دیگری - تعبیر خواب پای مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی - خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
پا: این تصویر در رویا به شالوده، توازن در زندگی و حفظ اصول اساسی در زندگی اشاره می کند.
پای برهنه: اشاره به ارتباط با واقعیت. اگر راه رفتن مشکل بود به دشواری زندگی در آن برهه زمانی که رویا دیده شده است اشاره دارد. البته در برخی فرهنگ‌ها پابرهنگی فقر را تداعی می‌کند.
از دست دادن یک یا هر دو پا: ناتوان بودن از انجام هر فعالیتی یا نبود استقلال و اعتماد به نفس؛ در کتاب اونیرو کریتیکن (یکی از قدیمی ترین کتاب‌های تعبیر خواب) آمده است که از دست دادن پا به مانعی برای سفری که رویابین عازم آن است اشاره دارد.
 
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 

تعبیرخواب پا

ابراهیم کرمانی گوید: هر دو پای به تأویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای خود در خواب، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن، است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.
 1. عیش وعشرت
 2. عمر
 3. سعی وتلاش کردن
 4. طلب مال
 5. قوت ونیرومندی
 6. سفر
 7. زن
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: پا: سلامتی و نیکبختی
 

تعبیر خواب پای بریده

حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پایش نبود و با چوب راه می‌رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود.
 

تعبیر خواب پای در بند

ابن سیرین: اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تأویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است. اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد.
 

تعبیر خواب دیدن پا همچون پای حیوانات

 جابر مغربی گوید: اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است، دلیل که قوت و مالش زیاد شود. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر، دلیل که قوت و جاه او افزون شود. اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند، وی را چیزی حرام حاصل شود. اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد.
 

تعبیر خواب پای زخمی

لوک اویتنهاو:
 • کوچک: تنگدستی
 • مجروح: غم و غصه
 
آنلی بیتون: اگرخواب ببینید پایتان درد می‌کند، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد.
 

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای دیگران در خواب، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می‌کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می‌یابید.
 

دیدن پای خود در خواب

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید پای خود را می‌شویید، نشانه آن است که اجازه می‌دهید تا دیگران شما را فریب بدهند.
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید. اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید.
 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت:
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
A
۱۱ روز پیش
سلام امروز صبح خواب دیدم که با کسی که دوستش دارم کنارش، سر سفره نشستم و اون داره نان بربری میخوره. من سمت چپش نشسته بودم و زانوی پای چپش تو بغل من بود(چهار زانو نشسته بود و پای چپش رو زمین نبود و تو بغل من بود). من با دو تا دستام پاشو بغل کردم، یکمی نگه داشتم و رها کردم و دوباره پای چپشو با دستام بغل کردم. احساس میکردم پا و زانوش خیلی سفت و محکمه. بعد فکر میکردم که پاش داره بهم فشار وارد میکنه و بعد فکر کردم که این یه حس اشتباس و هیچ فشاری نیست. شلوار جین آبی خوشرنگ تنش بود. یکی از دوستاش سر سفره دور از ما نشسته بود و نان بربری میخورد
سلام! خواب‌تان بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. گویای تحسین کسی است. لازمست با روش‌هایی که او چیزها را می‌انجامد، منطبق شوید. نمادی از استرس و تنش در زندگی‌تان است. حس می‌کنید دارید له می‌شوید (بار روی دوش‌تان زیاد است)، خیلی کار می‌کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده‌تر بگیرید. آرام باشید!
بهاره
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یکی از خانمهای فامیل(که در واقعیت 2 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته است) در خواب من دو پا نداشت و آمد پای چپ من را هم از زانو قطع کرد درحالیکه که خون نیامد و گفت بعلت دیابت باید قطع میکردم. درحالیکه که شک شده بودم و حالم خیلی بد بود مرتبا میگفتم چرا از من نپرسید و اینکار رو کرد و پای من کاملا سالم بود و مرتبا میگفتم از حسادت اینکار را انجام داده. خیلی ناراحت بودم.
لطفا تعبیر بفرمایید ممنونم
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. بیانگر توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. بیانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. یعنی محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید.
بدون نام
۱ ماه پیش
خواب دیدن کسی که فوت کرده و یک پاش رو گچ گرفتن چه تعبیری داره
خواب دیدن یا صحبت کردن با مرده، هشداری از اینست که تحت تأثیر اشخاص منفی هستید و با جمعی نامناسب می‌گردید. این خواب، راهی برای شماست که احساسات‌تان را با کسانی که درگذشته‌اند، حل و فصل کنید و حس‌تان را بیان نمایید و خودتان را خالی سازید. تعبیر دیگر: نماد از دست دادن مادی است. اینکه پایش شکسته است و گچ گرفته شده است، بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی‌تان است. ممکنست قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خودتان بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی‌خواهید روی پای خویش بایستید.
dorsa
۳ ماه پیش
سلام مادربزرگ من 6ماهی هست فوت کرده خواب دیدم به برادرم 7تومن پول داده تا کاسه های بزرگ پلاستیکی بخره مادرم آش درست کرده و مادربزرگم آش داخل کاسه میریزه و با سینی بین مردم پخش میکنه بعد خسته میشه میاد دراز میکشه من کف پاهاش لمس میکنم میبینم خیلی خیلی داغ براش پارچه خیس میکنم و به کف پاهاش میزنم ولی تاثیری نداره کولر روشن میکنم و روش پتو میکشم تا سرما نخوره ولی پاهاشو از پتو بیرون میزارم تا خنک بشه
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: برای ایشان خیرات بدهید!
hilda
۵ ماه پیش
سلام من خواب ديدم كه به يكي از پاهام ( از ساق پام به پايين)( نميدونم چپ بود يا راست ) پلاستيك چسبيده بود كه وقتي پلاستيك رو در اوردم كلي خورده شيشه چسبيده بود و يكم ازشون خون ميومد كه گرفتند پاهامو شستند . بابام گفت من اين كارو كردم چون يه جا خونده بودم كه واسه لك هاي پا خوبه.
تعبيرش چيه ممنون ميشم بگيد
این خواب، خوابی نیست که دارای تعبیر خاصی باشد؛ اما بخش‌هایی از آن را تعبیر می‌کنیم: دیدن اشیا پلاستیکی در خوابتان بیانگر این است که شما تقلبی، مصنوعی و یا یک جور هایی بی عاطفه هستید. شما با خودتان روراست نیستید. تعبیر دیگر این است که بیانگر انعطاف پذیری در طرز فکرتان است. خواب دیدن اینکه پاتان زخمی شده است بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی تان است. شما ممکن است قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید. شاید شما جسارت ندارید و نمی خواهید روی پای خود بایستید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
بدون نام
۵ ماه پیش
سوراخ شدن پاشنه پاچیست؟
این خواب، بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب‌پذیری است. شاید خواب به شما می‌گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی. اینکه سوراخ شده است، به احتمال قوی، بیانگر ظلم می‌باشد.
eli
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم دارم با عده ای از فامیل صحبت میکنم یهو میبینم که پاچه شلوارم رفته بالا و موهای پام معلوم شده و من سریع پاچه شلوارم رو میدم پایین البته تو خواب تعجب کردم پام مو داره چون فکر میکردم موهامو زدم
دیدن خویشاوندانتان در خواب، بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان است. اگر خواب می‌بینید که پاهاتان مو دارد، بیانگر این است که خیلی سلطه‌جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می‌کنید. اگر تلاش می‌کنید که موهای پاتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل شما اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می‌گیرید).
Setare_seti
۵ ماه پیش
من خواب دیدم شوهرم رو تخته دوتا پاهش نبود انگار خیلی وقت پوش قط شده بود و گوشت اورده بود سره پاهاش حالت لاغریم داشت بهش هی گفتم پاهات چرا اینچوری شده جوابمو نداد ولی بعدش دیدم وتیساده کنارمو باهمیم فقط یه لحظه بود ممنون میشم تعبیرشو بگین
یه سوال دیگه اینکه شما تعبیر خوابایی که میگین با این تعبیر خوابی که پیامبرا یا افراد دیگه کردن فرق داره ولی درست هم هست تعبیرتون ادم ولی نمیدونه کدومشو باور کنه یه جا میگن پا قط بشه یعنی طرف میمیره ولی شما یه تعبیر دیگه دارین ممنون میشم توضیح بدین
دیدن شوهرتان در خواب، بیانگر رابطه‌ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید؛ خواب ممکن است تلاش کند که روی عامل‌های پنهانی تمرکز کند که شما در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دیدن تخت در خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلات‌تان است. خواب دیدن اینکه پاهای او قطع شده است بیانگر این است که محدود شده‌اید. چیزی یا کسی مانع پیشرفت‌تان یا جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید می‌شود. تعبیر خواب‌های پیامبران و غیره شرایط خاصی را می‌طلبند که از آنها تعبیر شود. همچنین خواب‌هایی که امروزه دیده می‌شوند با آن خواب‌ها متفاوت است. مثلا خواب دیدن اینکه سوار هواپیما هستید که در آن زمان‌ها نبود؛ پس نمی‌توان از آن تعبیرها برای این مسائل استفاده کرد. شرایط خواب‌بینندگان نیز متفاوت می‌باشند و تعبیرها متفاوت خواهند بود. موفق باشید!
حسینی
۵ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
تعبیر خواب ماساژ دادن پای پدر چیه؟؟
خواب دیدن اینکه شما کسی را ماساژ می‌دهید به این معنی است که تلاش می‌کنید یک نفر را به سمت خودتان یا نقطه‌نظر خودتان ترغیب کرده وادار کنید. دیدن پاهای کسی در خواب، بیانگر تحسین کسی است (که در اینجا ممکن است همان پدرتان باشد). شما نیاز دارید که با روش‌هایی که این فرد چیزها را انجام می‌دهد منطبق شوید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه‌ی بیداری‌تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه‌هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
رضایی
۶ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم جفت پای دوستمو از مچ قطع کردم خیلی هم راحت این کارو کردم و انچنان خون هم نیومد ازش ولی بعدش خیلی پشیمون بودم و ناراحت که چرا من این کارو کردم
این خواب، نشان می‌دهد که در آینده از دوستتان به راحتی جدا خواهید شد. اما این جدایی، بعدها باعث پشیمانی شما خواهد شد. توجه داشته باشید، پیش از انجام هر تصمیم یا عملی در زندگی‌تان، حتما درباره‌اش بسیار فکر کنید و اگر می‌توانید با کسانی که باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد هستند، حتما مشورت کنید که إن‌شاءالله در زندگی‌تان هیچگاه دچار پشیمانی نشوید! موفق و پیروز باشید!
رضا
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم پای چپ رفیقمو از زانو با اره برقی قطع کردم تعبیرش چیه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما نسبت به این افکار یا اهدافی که از دوست تان متوجه شده اید، کمی دچار تردید و انفعال شده اید.
سارا
۹ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ساق پام گوشت نداره و فقط استخونش دیده میشه و خودم نشستم دارم با قیچی هی استخون پامو تکه تکه میبرم و به همسرم میگم برای من یه پای نصنوعی بخر بیار و اصلا درد و خونریزی هم نداشتم.تعبیرش چیه
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
کیمیا
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دو نفری که میشناسمشون و همکار و دوست هستن راه میرن و پای چپشون میلنگه تعبیرش چیه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. همچنین مشکل داشتن پا در خواب و عدم راه رفتن صحیح اشاره به مسائلی در زندگی واقعی شما دارد که موجب کاهش اعتماد به نفس و اراده شما در کارها شده است.
Abolfazl
۴ ماه پیش
 اگر شخص در خواب ببیند که ۳ تا پا دارد ، یعنی دروغ های جبران نا پذیری به یکی از افرادی که دوست دارد گفته است و یا دل فردی را شکسته است و باید از ادامه دادن کارش دست بردارد .
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید این دوستان وهمکاری که پایشان در خواب می لنگید در کارشان دچار مشکلاتی شده اند
ستاره تاریکی
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی یک تصادف که یکی از آشنایانم مقصر تصادف بود اون شخص با یک ماشین دیگه تصادف کرد و بعدش پای یک دختر بچه که توی اون ماشین بود قطع شده بود.
من هم که اونجا بودم پام آسیب دیده بود به حدی که نمیتونستم حتی تکونش بدم.
درد خیلی زیادی داشتم.
نمیتونستم دردش رو تحمل کنم.
ولی پام آسیب جدی ای ندیده بود.
ولی خیلی درد میکرد.
آن شخص که مقصر تصادف بودند نماد بخشی از افکار و اهداف و یا شخصیت شماست. حسی که در بیداری به او دارید همان قسمت از شخصیت شما را میرساند. شما نسبت به این مسئله دارای افکاری منفی هستید که نتیجه خوبی ندارد. پا در خواب هم نماد اراده و عملکرد در کارهاست. این خواب به شما هشدار میدهد که تداوم این افکار و اهداف موجب کاهش عملکرد شما در پرداختن به مسئولیت های تان میگردد.
الی
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم کف پای راستم برامده شده بود، چندجا قلمبه زده بود بیرون و صاف نمیتونستم راه برم، درد داشت، بعد دکتر اومد خونه برا ویزیت منم مانتو صورتی تنم بود، ازینکه مانتو صورتی تنم بود تعجب کردم و‌خوشحال شدم، یهو دیدم دوستم که قهریم و‌جدا شدیم دکتر بود شایدم همراه دکتر بود،،،و ازینکه لباس شیک تنم بود احساس رضایت داشتم
این خواب شما دارای چند وجه است. اول اینکه باید ببینید چه احساسی نسبت به آن دوست خود دارید، این احساس و نظر شما در مورد او نماد قسمتی از ابعاد شخصیتی خودتان است. و سپس این خواب به شما میگوید که در روزهای اخیر از پرداختن به مسئولیت های خود در راستای اهدافی که دارید کمی دچار انفعال و یا دلسردی و کاهش انگیزه شده اید، و این وضعیت منفی برای شما به وسیلهء پرداختن به آنچه اول گفته شد، قابل حل است. بعد از این موضوع اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. این آخرین پیام خواب برای شما بود.
shokoh
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم مادر بزرگم پاهایش نبود از زانو خیلی ناراحت بود و به من گفت که چرا این مدت به من سر نمی زدید من گفتم شما زنده نبودید گفت من زنده بودم و هستم من دائم با خود تکرار می کردم مطمئنم که زنده نبودی من شنیدم که به من گفتن دوپایت را به مادربزرگت می دهی او پا می خواهد من گفتم به هیچ وجه با ویلچر حملش کنید و با ویلچر حمل کردند من به مدت یک هفته است بدون این که ب چیزی فکر کنم خواب اموات رو می بینم خواهش می کنم زود حواب بدین خیلی پریشان و اشفته حالم می ترسم اتفاق بدی بیافتد چه کاری باید انجام بدهم
دیدن اموات در خواب، بیانگر افکار و ارزش هایی است که از آنان آموخته اید یا در خاطر دارید. این خواب نیز اشاره به بهره بردن شما از باورها و ارزش های مادربزرگتان است. که اکنون از آنها غافل بوده هستید. این خواب از شما میخواهد در این موقعیت از این موضوع بهره ببرید. اینکه مادربزرگ مرحومتان اصرار به زنده بودن دارند، نماد مفید بودن آن رفتارها و یا افکار در حال حاضر است.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
خواب دیدم موهای ساقه پام بلندشده
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
نگار
۱۱ ماه پیش
سلام همسرم خاب دیده ک پوست کف پایش نیست و بافت های کف پایش را می‌دید ک در همانند قارچ تکان می‌خوردند این یعنی چی
همسرتان نسبت به برخی اهدافی که در سر دارد، دچار نا امیدی شده و بنابراین استقامت و صبر در کارها را فراموش نموده است.
Christ
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم پدرم منو تا بالای یه ساختمون بلند دنبال کرد، یهو پای راستمو گرفت و شروع کرد با چاقو مچ پامو ببره اما خون اصلن نمیومد ولی احساس درد داشتم. وقتی بیدار شدم تقریبا 2شب.
میشه بگید تعبیرش چیه؟
درگیری های فکر شما باعث سلب آرامش شما میشود. که باید با توجه به قدرت مدیریت خود سعی کنید اجازه ندهید این ناراحتی های فکری، شما را دچار مشکلات کند.
تارا
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم که مچ پای چپم کاملا و عمیق بریده شده بود وفقط بریدگی بود,خون ازش نمیومد میشه تعبیرشو بگین
0111
۱ سال پیش
سلام. با تشکر از سایت خوبتون.
من خواب دیدم کف پاهای یک دختر رو که شسته و تمیز بود را ماساژ میدادم تعبیرش چیست؟
این خواب از شما می خواهد از معاشرت با انسان هایی که قصد دخالت در زندگی خصوصی شما را دارند خودداری کنید.
ستاره
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم پا برهنه تواتاقی هستم پرلباس پای چپم جایی گیرکرداز اونجا چندقدم دورشدم به پام نگاه کردم دیدم بغل پام گوشتش کنده شده وقتی جای قبلیو نگاه کردم دیدم گوشتای پام اونجاافتاده.تعبیرشوبگیدلطفا ممنون.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
A
۱۱ روز پیش
سلام امروز صبح خواب دیدم که با کسی که دوستش دارم کنارش، سر سفره نشستم و اون داره نان بربری میخوره. من سمت چپش نشسته بودم و زانوی پای چپش تو بغل من بود(چهار زانو نشسته بود و پای چپش رو زمین نبود و تو بغل من بود). من با دو تا دستام پاشو بغل کردم، یکمی نگه داشتم و رها کردم و دوباره پای چپشو با دستام بغل کردم. احساس میکردم پا و زانوش خیلی سفت و محکمه. بعد فکر میکردم که پاش داره بهم فشار وارد میکنه و بعد فکر کردم که این یه حس اشتباس و هیچ فشاری نیست. شلوار جین آبی خوشرنگ تنش بود. یکی از دوستاش سر سفره دور از ما نشسته بود و نان بربری میخورد
سلام! خواب‌تان بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. گویای تحسین کسی است. لازمست با روش‌هایی که او چیزها را می‌انجامد، منطبق شوید. نمادی از استرس و تنش در زندگی‌تان است. حس می‌کنید دارید له می‌شوید (بار روی دوش‌تان زیاد است)، خیلی کار می‌کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده‌تر بگیرید. آرام باشید!
بهاره
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یکی از خانمهای فامیل(که در واقعیت 2 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته است) در خواب من دو پا نداشت و آمد پای چپ من را هم از زانو قطع کرد درحالیکه که خون نیامد و گفت بعلت دیابت باید قطع میکردم. درحالیکه که شک شده بودم و حالم خیلی بد بود مرتبا میگفتم چرا از من نپرسید و اینکار رو کرد و پای من کاملا سالم بود و مرتبا میگفتم از حسادت اینکار را انجام داده. خیلی ناراحت بودم.
لطفا تعبیر بفرمایید ممنونم
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. بیانگر توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. بیانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. یعنی محدود شده‌اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت‌تان می‌شود و جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید.
بدون نام
۱ ماه پیش
خواب دیدن کسی که فوت کرده و یک پاش رو گچ گرفتن چه تعبیری داره
خواب دیدن یا صحبت کردن با مرده، هشداری از اینست که تحت تأثیر اشخاص منفی هستید و با جمعی نامناسب می‌گردید. این خواب، راهی برای شماست که احساسات‌تان را با کسانی که درگذشته‌اند، حل و فصل کنید و حس‌تان را بیان نمایید و خودتان را خالی سازید. تعبیر دیگر: نماد از دست دادن مادی است. اینکه پایش شکسته است و گچ گرفته شده است، بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی‌تان است. ممکنست قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خودتان بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی‌خواهید روی پای خویش بایستید.
dorsa
۳ ماه پیش
سلام مادربزرگ من 6ماهی هست فوت کرده خواب دیدم به برادرم 7تومن پول داده تا کاسه های بزرگ پلاستیکی بخره مادرم آش درست کرده و مادربزرگم آش داخل کاسه میریزه و با سینی بین مردم پخش میکنه بعد خسته میشه میاد دراز میکشه من کف پاهاش لمس میکنم میبینم خیلی خیلی داغ براش پارچه خیس میکنم و به کف پاهاش میزنم ولی تاثیری نداره کولر روشن میکنم و روش پتو میکشم تا سرما نخوره ولی پاهاشو از پتو بیرون میزارم تا خنک بشه
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: برای ایشان خیرات بدهید!
hilda
۵ ماه پیش
سلام من خواب ديدم كه به يكي از پاهام ( از ساق پام به پايين)( نميدونم چپ بود يا راست ) پلاستيك چسبيده بود كه وقتي پلاستيك رو در اوردم كلي خورده شيشه چسبيده بود و يكم ازشون خون ميومد كه گرفتند پاهامو شستند . بابام گفت من اين كارو كردم چون يه جا خونده بودم كه واسه لك هاي پا خوبه.
تعبيرش چيه ممنون ميشم بگيد
این خواب، خوابی نیست که دارای تعبیر خاصی باشد؛ اما بخش‌هایی از آن را تعبیر می‌کنیم: دیدن اشیا پلاستیکی در خوابتان بیانگر این است که شما تقلبی، مصنوعی و یا یک جور هایی بی عاطفه هستید. شما با خودتان روراست نیستید. تعبیر دیگر این است که بیانگر انعطاف پذیری در طرز فکرتان است. خواب دیدن اینکه پاتان زخمی شده است بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی تان است. شما ممکن است قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید. شاید شما جسارت ندارید و نمی خواهید روی پای خود بایستید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
بدون نام
۵ ماه پیش
سوراخ شدن پاشنه پاچیست؟
این خواب، بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب‌پذیری است. شاید خواب به شما می‌گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی. اینکه سوراخ شده است، به احتمال قوی، بیانگر ظلم می‌باشد.
eli
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم دارم با عده ای از فامیل صحبت میکنم یهو میبینم که پاچه شلوارم رفته بالا و موهای پام معلوم شده و من سریع پاچه شلوارم رو میدم پایین البته تو خواب تعجب کردم پام مو داره چون فکر میکردم موهامو زدم
دیدن خویشاوندانتان در خواب، بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان است. اگر خواب می‌بینید که پاهاتان مو دارد، بیانگر این است که خیلی سلطه‌جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می‌کنید. اگر تلاش می‌کنید که موهای پاتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل شما اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می‌گیرید).
Setare_seti
۵ ماه پیش
من خواب دیدم شوهرم رو تخته دوتا پاهش نبود انگار خیلی وقت پوش قط شده بود و گوشت اورده بود سره پاهاش حالت لاغریم داشت بهش هی گفتم پاهات چرا اینچوری شده جوابمو نداد ولی بعدش دیدم وتیساده کنارمو باهمیم فقط یه لحظه بود ممنون میشم تعبیرشو بگین
یه سوال دیگه اینکه شما تعبیر خوابایی که میگین با این تعبیر خوابی که پیامبرا یا افراد دیگه کردن فرق داره ولی درست هم هست تعبیرتون ادم ولی نمیدونه کدومشو باور کنه یه جا میگن پا قط بشه یعنی طرف میمیره ولی شما یه تعبیر دیگه دارین ممنون میشم توضیح بدین
دیدن شوهرتان در خواب، بیانگر رابطه‌ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید؛ خواب ممکن است تلاش کند که روی عامل‌های پنهانی تمرکز کند که شما در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دیدن تخت در خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلات‌تان است. خواب دیدن اینکه پاهای او قطع شده است بیانگر این است که محدود شده‌اید. چیزی یا کسی مانع پیشرفت‌تان یا جایی که می‌خواهید در زندگی به آنجا برسید می‌شود. تعبیر خواب‌های پیامبران و غیره شرایط خاصی را می‌طلبند که از آنها تعبیر شود. همچنین خواب‌هایی که امروزه دیده می‌شوند با آن خواب‌ها متفاوت است. مثلا خواب دیدن اینکه سوار هواپیما هستید که در آن زمان‌ها نبود؛ پس نمی‌توان از آن تعبیرها برای این مسائل استفاده کرد. شرایط خواب‌بینندگان نیز متفاوت می‌باشند و تعبیرها متفاوت خواهند بود. موفق باشید!
حسینی
۵ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
تعبیر خواب ماساژ دادن پای پدر چیه؟؟
خواب دیدن اینکه شما کسی را ماساژ می‌دهید به این معنی است که تلاش می‌کنید یک نفر را به سمت خودتان یا نقطه‌نظر خودتان ترغیب کرده وادار کنید. دیدن پاهای کسی در خواب، بیانگر تحسین کسی است (که در اینجا ممکن است همان پدرتان باشد). شما نیاز دارید که با روش‌هایی که این فرد چیزها را انجام می‌دهد منطبق شوید. دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه‌ی بیداری‌تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه‌هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.
رضایی
۶ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم جفت پای دوستمو از مچ قطع کردم خیلی هم راحت این کارو کردم و انچنان خون هم نیومد ازش ولی بعدش خیلی پشیمون بودم و ناراحت که چرا من این کارو کردم
این خواب، نشان می‌دهد که در آینده از دوستتان به راحتی جدا خواهید شد. اما این جدایی، بعدها باعث پشیمانی شما خواهد شد. توجه داشته باشید، پیش از انجام هر تصمیم یا عملی در زندگی‌تان، حتما درباره‌اش بسیار فکر کنید و اگر می‌توانید با کسانی که باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد هستند، حتما مشورت کنید که إن‌شاءالله در زندگی‌تان هیچگاه دچار پشیمانی نشوید! موفق و پیروز باشید!
رضا
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم پای چپ رفیقمو از زانو با اره برقی قطع کردم تعبیرش چیه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما نسبت به این افکار یا اهدافی که از دوست تان متوجه شده اید، کمی دچار تردید و انفعال شده اید.
سارا
۹ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ساق پام گوشت نداره و فقط استخونش دیده میشه و خودم نشستم دارم با قیچی هی استخون پامو تکه تکه میبرم و به همسرم میگم برای من یه پای نصنوعی بخر بیار و اصلا درد و خونریزی هم نداشتم.تعبیرش چیه
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
کیمیا
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دو نفری که میشناسمشون و همکار و دوست هستن راه میرن و پای چپشون میلنگه تعبیرش چیه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. همچنین مشکل داشتن پا در خواب و عدم راه رفتن صحیح اشاره به مسائلی در زندگی واقعی شما دارد که موجب کاهش اعتماد به نفس و اراده شما در کارها شده است.
Abolfazl
۴ ماه پیش
 اگر شخص در خواب ببیند که ۳ تا پا دارد ، یعنی دروغ های جبران نا پذیری به یکی از افرادی که دوست دارد گفته است و یا دل فردی را شکسته است و باید از ادامه دادن کارش دست بردارد .
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید این دوستان وهمکاری که پایشان در خواب می لنگید در کارشان دچار مشکلاتی شده اند
ستاره تاریکی
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی یک تصادف که یکی از آشنایانم مقصر تصادف بود اون شخص با یک ماشین دیگه تصادف کرد و بعدش پای یک دختر بچه که توی اون ماشین بود قطع شده بود.
من هم که اونجا بودم پام آسیب دیده بود به حدی که نمیتونستم حتی تکونش بدم.
درد خیلی زیادی داشتم.
نمیتونستم دردش رو تحمل کنم.
ولی پام آسیب جدی ای ندیده بود.
ولی خیلی درد میکرد.
آن شخص که مقصر تصادف بودند نماد بخشی از افکار و اهداف و یا شخصیت شماست. حسی که در بیداری به او دارید همان قسمت از شخصیت شما را میرساند. شما نسبت به این مسئله دارای افکاری منفی هستید که نتیجه خوبی ندارد. پا در خواب هم نماد اراده و عملکرد در کارهاست. این خواب به شما هشدار میدهد که تداوم این افکار و اهداف موجب کاهش عملکرد شما در پرداختن به مسئولیت های تان میگردد.
الی
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم کف پای راستم برامده شده بود، چندجا قلمبه زده بود بیرون و صاف نمیتونستم راه برم، درد داشت، بعد دکتر اومد خونه برا ویزیت منم مانتو صورتی تنم بود، ازینکه مانتو صورتی تنم بود تعجب کردم و‌خوشحال شدم، یهو دیدم دوستم که قهریم و‌جدا شدیم دکتر بود شایدم همراه دکتر بود،،،و ازینکه لباس شیک تنم بود احساس رضایت داشتم
این خواب شما دارای چند وجه است. اول اینکه باید ببینید چه احساسی نسبت به آن دوست خود دارید، این احساس و نظر شما در مورد او نماد قسمتی از ابعاد شخصیتی خودتان است. و سپس این خواب به شما میگوید که در روزهای اخیر از پرداختن به مسئولیت های خود در راستای اهدافی که دارید کمی دچار انفعال و یا دلسردی و کاهش انگیزه شده اید، و این وضعیت منفی برای شما به وسیلهء پرداختن به آنچه اول گفته شد، قابل حل است. بعد از این موضوع اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. این آخرین پیام خواب برای شما بود.
shokoh
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم مادر بزرگم پاهایش نبود از زانو خیلی ناراحت بود و به من گفت که چرا این مدت به من سر نمی زدید من گفتم شما زنده نبودید گفت من زنده بودم و هستم من دائم با خود تکرار می کردم مطمئنم که زنده نبودی من شنیدم که به من گفتن دوپایت را به مادربزرگت می دهی او پا می خواهد من گفتم به هیچ وجه با ویلچر حملش کنید و با ویلچر حمل کردند من به مدت یک هفته است بدون این که ب چیزی فکر کنم خواب اموات رو می بینم خواهش می کنم زود حواب بدین خیلی پریشان و اشفته حالم می ترسم اتفاق بدی بیافتد چه کاری باید انجام بدهم
دیدن اموات در خواب، بیانگر افکار و ارزش هایی است که از آنان آموخته اید یا در خاطر دارید. این خواب نیز اشاره به بهره بردن شما از باورها و ارزش های مادربزرگتان است. که اکنون از آنها غافل بوده هستید. این خواب از شما میخواهد در این موقعیت از این موضوع بهره ببرید. اینکه مادربزرگ مرحومتان اصرار به زنده بودن دارند، نماد مفید بودن آن رفتارها و یا افکار در حال حاضر است.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
خواب دیدم موهای ساقه پام بلندشده
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.
نگار
۱۱ ماه پیش
سلام همسرم خاب دیده ک پوست کف پایش نیست و بافت های کف پایش را می‌دید ک در همانند قارچ تکان می‌خوردند این یعنی چی
همسرتان نسبت به برخی اهدافی که در سر دارد، دچار نا امیدی شده و بنابراین استقامت و صبر در کارها را فراموش نموده است.
Christ
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم پدرم منو تا بالای یه ساختمون بلند دنبال کرد، یهو پای راستمو گرفت و شروع کرد با چاقو مچ پامو ببره اما خون اصلن نمیومد ولی احساس درد داشتم. وقتی بیدار شدم تقریبا 2شب.
میشه بگید تعبیرش چیه؟
درگیری های فکر شما باعث سلب آرامش شما میشود. که باید با توجه به قدرت مدیریت خود سعی کنید اجازه ندهید این ناراحتی های فکری، شما را دچار مشکلات کند.
تارا
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم که مچ پای چپم کاملا و عمیق بریده شده بود وفقط بریدگی بود,خون ازش نمیومد میشه تعبیرشو بگین
0111
۱ سال پیش
سلام. با تشکر از سایت خوبتون.
من خواب دیدم کف پاهای یک دختر رو که شسته و تمیز بود را ماساژ میدادم تعبیرش چیست؟
این خواب از شما می خواهد از معاشرت با انسان هایی که قصد دخالت در زندگی خصوصی شما را دارند خودداری کنید.
ستاره
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم پا برهنه تواتاقی هستم پرلباس پای چپم جایی گیرکرداز اونجا چندقدم دورشدم به پام نگاه کردم دیدم بغل پام گوشتش کنده شده وقتی جای قبلیو نگاه کردم دیدم گوشتای پام اونجاافتاده.تعبیرشوبگیدلطفا ممنون.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس عدم اعتماد به نفس، باعث ایجاد احساس انزوا، و تضعیف قدرت اراده ی شما در جامعه شود.