تعبیر خواب بی دندان شدن

با تعبیر خواب دندان از دیدگاه حضرت دانیال و تعبیر خواب بی دندان شدن از نظر آنلی بیتون همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند که بی دندان بودن در رویا اشاره به از دست دادن قدرت و تاثیر فرد در زندگی و یا احساسات فرد درباره پیری دارد.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب دندان – تعبیر خواب افتادن دندان – تعبیر خواب بی دندان شدن – تعبیر خواب لق شدن دندان

 

تعبیر دیدن دندان در خواب چیست؟

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان‌ های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد، و ردیف پائین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود.

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش به فرزندان و خواهران و برادران یا پدر و مادر مربوط می‌شود.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دندان‌های جلو و دندان‌هایی که در طرف راست می‌باشد تعبیرش به پدر و بستگان پدر مربوط می‌شود ‌‌‌‌‌ و دندان‌هائی که در طرف چپ می‌باشد تعبیرش به مادر و بستگان مادر مربوط می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
  • تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.

  • تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.

  • تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.

  • و تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

 

تعبیر خواب بی دندان شدن

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست، نشانه آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت.

  • دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور