تعبیر خواب بهمن و برف

با تعبیر خواب بهمن، تعبیر خواب دفن شدن زیر بهمن و تعبیر خواب برف از دیدگاه معبران شرقی و غربی همراه ما باشید.
تعبیر خواب بهمن

ستاره | سرویس سرگرمی – بهمن نمادی از نیروی عواطف یخ زده است. ما می‌توانیم خواست‌ها، خشم، حسادت و غیره را منجمد کنیم و تنش حاصل از آن ممکن است به نحو خطرناکی آزاد شود، تداعی‌های معانی با بهمن اشاره بر این دارد که چیزی وجود دارد که به گونه‌ای ظریف و حساس در مکان خود برقرار ایستاده است اما اگر تعادل آن به هم بخورد فاجعه‌ای به بار خواهد آورد.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بهمن و برف - تعبیر خواب برف - تعبیر خواب کوه برفی – تعبیر خواب ریزش بهمن
 

تعبیر خواب بهمن

لوک اویتنهاو می‌گوید: بهمن: بدبختی

لیلا برایت می‌گوید: دیدن بهمن در خواب، نشانه‌ آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود می‌کند، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب یک بهمن: موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد.

 • شما یک بهمن را مشاهده می‌کنید که از کوه سرازیر می‌شود: بزودی شانس به سراغتان می‌آید.

 

تعبیر خواب دفن شدن زیر بهمن

لوک اویتنهاو: دفن شدن در زیر بهمن: شکست خوردن

کتاب سرزمین رویاها:

 • شما زیر یک بهمن مدفون شده‌اید: منفعت بزرگ در کارها.

 • دیگران زیر بهمن مدفون شده‌اند: یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می‌دهد.

 

تعبیر خواب برف

ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود. 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن برف عذاب و فتنه بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.
6 نظر
 1. سلام من خواب دیدم لباس ارتش کره جنوبی تنم هست و هواپیمای امریکا میاد شناسایی کنه من خودم رو کره ای جا میزنم و میترسم ازشون که تو همین حین انگار تو قطب شمالیم و برف و بهمن و طوفان به شدت میاد طوری که بیشتر سربازا دفن میشن و من و چند تای دیگه زیر یک چتری همو گرفتیم تا نجات پیدا کنیم وقتی نجات پیدا کردیم باید از این بهمن بالا میرفتیم من بالای بهمن بودم ک ی لحظه پام سر خورد خودمو گرفتم اما هرررررکاری میکردم خودمو بکشم بالا نمیشد هیچ کسی هم کمکم نمیکرد دستمو نمیگرفت بیارم بالا خیلییییی عذاب میکشیدم خودمو سفت نگه داشته بودم ولی نمیتونستم خودمو بالای بهمن بکشم یکیش اومد بالا سرم داشت راهنماییم میکرد گفتم خو دستمو بگیر ولی نمیگرفت دیگه از خواب پا شدم ولی این حس بدش همراهم بود

  • سلام! خوابتان نمایانگر نظم، ساختار، سفتی و نگرش بدون نفوذ و وفادار شماست. دیدگاه ها و احساسات تان را به دیگران تحمیل می کنید. تعبیر دیگر: خودتان را برای نبرد بر سر مسأله ای آماده می کنید. حس می کنید لازمست از باورها، ارزش ها و دیدگاه هایتان دفاع کنید. می کوشید خودتان را گول بزنید تا چیزی را باور کنید که خلاف غریزه های طبیعی یا ارزش های شماست. از خودتان بپرسید که چه چیز را از خودتان یا از دیگران پنهان می کنید؟ بیانگر تکمیل و پایان یک سفر، موقعیت یا رابطه است. با موفقیت، تحول و دوران گذار خود را کامل می کنید. نمایانگر شروعی تمیز و چشم اندازی تازه است. نمایانگر صلح و آرامش معنوی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نجات پیدا کردیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام خواب دیدم ازکوهی بخارزیادی بلندشدبعدبهمن بسمت جاده اومدمسیروبست برف تانزدیکیم اومدوایستادحتی برفها اب شده روازروی قفسه شبنم برمیداشتم

  • سلام! خوابتان نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. نمایانگر احساسات متغیر است که جلویش برای مدت طولانی گرفته شده و سرکوب شده است. با این احساسات به شیوه ای پربار برخورد نشده است و اکنون با یک خشم ناگهانی در حال بیان شدن است. تعبیر دیگر: علامتی از استرس های اجتناب ناپذیر و فشار های سنگین در زندگی تان است. سنگینی وزن خواسته های روزانه ی زندگی تان را روی شانه هایتان حس می کنید. نمایانگر حالت احساسی شدید در مورد یک مسأله یا موقعیت است. در مورد پیشروی درباره ی موضوعی، لجبازید. شاید از دست کسی یا چیزی عصبانی هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر ایده ی تازه یا موقعیتی تحریک کننده است.

 3. خواب دیدم از پنجره کوه هایی دیده می شوند وناگهان دیدم بهمن های زیادی از کو ها در حال ریزش هستند من و چند نفر از خانواده ام با دیدن این صحنه از خانه فرار کردیم خوشبختانه بهمن به ما نرسید

  • خواب‌تان بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. گویای مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. گویای احساسات متغیر است که جلویش برای مدت طولانی گرفته شده و سرکوب شده است. با این احساسات به شیوه‌ای پربار برخورد نشده است و اکنون با یک خشم ناگهانی در حال بیان شدن است. تعبیر دیگر: نمادی از استرس‌های اجتناب‌ناپذیر و فشار‌های سنگین در زندگی‌تان است. سنگینی وزن خواسته‌های روزانه‌ی زندگی‌تان را روی شانه‌هایتان حس می‌کنید. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور