تعبیر خواب بلبل؛ دیدن بلبل در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بلبل، تعبیر خواب خواندن و چهچهه زدن بلبل و تعبیر خواب هدیه دادن بلبل در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – معبران شرقی و اسلامی تعبیر خواب بلبل را فرزند و معبران غربی به داشتن زندگی همراه با آرامش داشته‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب بلبل خرمایی - تعبیر خواب بلبل ابن سیرین - تعبیرخواب قناری - تعبیر خواب بلبل سفید

تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب بلبل، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب، کلام خوش و سخن لطیف است. اگر بیند بلبلی بپرید، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد. اگر بیند بلبل در دست او بمرد، دلیل بر آن است که فرزندش بمیرد.
هانس کورت می‌گوید: مشاهده‌ی بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: تعبیر خواب بلبل: معشوقتان همینجا شما را رها می‌کند
جابر مغربی گوید: اگر بیند بلبلان بسیار داشت، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد. اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آن‌ها بخورد، دلیل که از غلامان میراث یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران اسلامی ما نوشته‌اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده‌ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد.

 

تعبیر خواب خواندن و چهچهه بلبل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب بلبل: معشوقتان همینجا شما را رها می‌کند
 • به صدای بلبل در شب گوش می‌دهید: یک دورة بسیار خوب شروع می‌شود.
 • تعدادی بلبل چهچهه می‌زنند: اگر بیمار باشید سلامتی کامل خود را باز می‌یابید.
 
مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می‌خواند و از این چوب روی چوب دیگر می‌جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد. اگر صدای بلبل را در خواب می‌شنوید لیکن خود بلبل را نمی‌بینید و نمی‌دانید آن صدا از کجا به گوش می‌رسد بی تردید خبری خوش به شما می‌رسد.
 
هانس کورت می‌گوید: شنیدن صدای دل نواز بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگی خوب و رسیدن به مقام‌های بالای اجتماع است. اگر خواب ببینید که در باغی هستید و یک بلبل می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که با افراد ثروتمندی همنشین می‌شوید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید، نشانة زندگی در محیط‌هایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است.

 

تعبیر خواب هدیه دادن بلبل

چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می‌خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می‌گوید. روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست.11 Comments
 1. با سلام و عرض ادب

  من دیشب خواب دیدم توی حیاط خونمون مشغول خوندن یه کتابم (جزوه ازمون استخدامی) بودم که صدای قشنگی شنیدم نگاه کردم دیدم یه بلبل روی درخته و آواز میخونه یه دفعه انگار قدم تا درخت بلند شد و‌من بلبل را گرفتم اوردم گذاشتم توی قفس و دیدم یه مقدار غذا (نان ، میوه ، حشره) به نوکش هست و مشغول خوردنِ و بعدش دوباره توی قفسم آواز میخوند .

  تعبیر خوابم چیه ؟؟؟

  • سلام بر شما! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. قادرید به راحتی ایده کسب کنید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. گویای شروع تازه و روشنگری روحی است. نمایانگر عشق یکطرفه، اشتیاق و درد است. حس می کنید در بیان تان محدود می شوید و ناگهان آزادی تان را از دست می دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست نمایانگر این باشد که حس پرنده ای زندانی را دارید.

 2. سلام باردارم خواب دیدم یه تخم دستمه بعد شکست و از اون یه بلبل بیرون اومد و داشت چهچه میزد تعبیرش چی میتونه باشه

 3. با سلام من دیشب خواب دیدم که بلبلی دارم وهمیشه همراهمه وبامن حرف میزند اما منقار بالاییش کنده شده اما با وجود این مثل دوست همیشه همراهم بود یهویی دیدم که بالش کنده شد ومرد ومن خیلی ناراحت شدم وبا حالت گریه وزاری باش حرف میزدم اونم بام حرف میزد اما دیدم یهویی زنده شد وصحیح وسالم وقشنگتر از قبل شده پرهای قرمز وخوشکلی روی بدن سر ودمش بود وزیباتر از اون همراه چند جوجه ها وچند بلبل دیگه برگشت انگاری دوتا لانه پر از بلبل رو تاقچه خونمون بود بادیدنشون خوشحال شدم .خوابم چه تعبیری داره ممنون .

  • سلام! خواب‌تان بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. بیانگر عشق یکطرفه، اشتیاق و درد است. نشانگر ناامیدی است. خود را نگران مشکلات ناشی از ذهن‌تان می‌دانید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.

 4. عالیه خیللی از شما ممنونم

 5. سلام خواب دیدم خواهرکوچکم بلبل داره و پیش من امانت میذاره من کنار بلبل میخوابم وقتی بیدار میشم بلبل آب نداشت اب ریختم توی دستم و در قفس رو باز کردم بلبل یکم خورد و بعد پرید از قفس بیرون هرکاری میکردم داخل نمیرفت و میپرید همون شب همون خواهرم خواب دید که یه بلبل میگیره و میبره خونه ی خاله م میذارش تو قفس

  • سلام! خواب‌تان بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه‌ی مردانه هم جنبه‌ی زنانه‌تان را تأیید کرده‌اید. از پتانسیل کامل‌تان استفاده می‌کنید. بیانگر عشق یکطرفه، اشتیاق و درد است. حس می‌کنید در بیان‌تان محدود می‌شوید و ناگهان آزادی‌تان را از دست می‌دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست بیانگر این باشد که حس پرنده‌ای زندانی را دارید.

 6. من در خواب دیدم که سه تا بلبل داخل حیاط امد یکی از آنها را گرفتم گذاشتم داخل قفس لطفا خوابم تعبیر کنید!

  • پرندگانی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز درونی ما درباره ی نیاز به آزاد بودن و ریسک پذیری هستند. این خواب از شما می خواهد تا در زمینه های احساسی، آزادانه تر به ابراز عواطف و خواسته های خود بپردازید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور