خصوصیات یک مرد واقعی چیست؟

از دیدگاه زنان یک مرد واقعی دارای ویژگی‌هایی همچون انسان دوستی و کودک دوستی است در واقع منظور از انسان همان زن یا همسر است.

مرد واقعی

ستاره | سرویس روانشناسی – پژوهشگران در یک بررسی، با یک جامعه آماری صحیح از مردان و زنان بالغ به نتایجی دست یافتند که دو ویژگی «انسان دوستی» و «کمک کردن در امور منزل» از ویژگی‌های بارز یک مرد واقعی از دیدگاه زنان بود. در ادامه دیگر ویژگی‌ها از هر دو دیدگاه ارزیابی و بررسی شده است.

 

مرد واقعی چه ویژگی‌هایی دارد؟

 

– ۸۲ درصد مردان اظهار می‌ کردند که باید زیاد ورزش کنند تا در نظر همسرانشان زیبا و جذاب باشند، این در حالی بود که فقط ۷۲ درصد زنان روی ورزش کردن همسرشان حساسیت داشتند.

– حدود ۷۳ درصد مردان اظهار میکردند که یک مرد واقعی باید از نظر جنسی نیرومند باشد.

– حدود ۶۸ درصد زنان اظهار میداشتند مرد باید بتواند شکم خانوادهاش را سیر کند و معاش آنان را تأمین کند.

– ۶۴ درصد مردان نگران بودند مبادا چاق شوند و در نتیجه از چشم همسر خود بیفتند؛ این در حالی بود که ۵۵ درصد زنان هم همین نگرانی را داشتند.

– ۵۵ درصد مردان و ۴۱ درصد زنان به عضلانی بودن اندام مردان اهمیت میدادند، اما ۵۹ درصد زنان از چنین اندامی بیزار بودند!

– حدود ۸۰ درصد مردان تمایل داشتند با همسرشان به خرید بروند و ۲۰ درصد مردان خرید کردن را دوست نداشتند و ترجیح میدادند همسرشان این وظیفه را بر عهده بگیرد؛ اما ۵۹ درصد زنان ترجیح میدادند با شوهرشان به خرید بروند.

– یک مرد واقعی باید از هر نظر به فکر همسرش باشد، برای او وقت بگذارد و به او خدمت کند. این مورد را ۶۸ درصد مردان هم تصدیق کردند؛ در صورتی که زنان، این شخصیت نگران و در خدمت زن بودن را تأیید و تصدیق نکردند و فقط ۳۱ درصد آنان این مورد را عنوان کرده و ۶۹ درصد آن را به طور کلی رد کردند.

– داشتن کار مناسب و تحصیلات عالیه را ۶۱ درصد از مردان و ۴۴ درصد از زنان مطرح کردند. به نظر میرسد این دو مورد برای مردان مهمتر از زنان است و زنان به بیکاری مردانشان یا نداشتن تحصیلات عالیه همسرشان کمتر اهمیت می دهند.

– شرافت و انسان دوستی مردان، برای ۵۵ درصد مردان و ۹۸ درصد زنان، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

– حدود ۵۹ درصد مردان، زنان را موجوداتی بد عادت می‌ دانند که دوست دارند فقط به شوهرانشان تکیه کنند و توقع دارند که مردان مدام برای آن ها هدایای گران قیمت بخرند؛ اما زنان این مورد را کاملأ رد کرده و معتقدند موجوداتی پرتوقع نیستند. فقط ۱۵ درصد زنان خیلی جوان ادعا می کردند که انتظار دارند همسرشان هدایای گران قیمت برایشان بخرد تا او را مردی واقعی بداننند!

– ۷۸ درصد زنان معتقد بودند یک مرد واقعی باید بچه دوست باشد و دارای فرزند شود. حدود ۷۰ درصد مردان هم این مسئله را تصدیق کردند.

پس به طور کلی می توان گفت… یک مرد واقعی هم باید در کارهای خانه به زنش کمک کند و هم باید به بچه دار شدن علاقه داشته باشد و اگر دارای فرزند شد، او را دوست بدارد و به خوبی پرورش دهد و در امر تعلیم و تربیت او کوشا باشد. در واقع یک مرد واقعی باید یک پدر واقعی هم باشد. از طرفی، باید در یک زمینه خاص مهارت داشته باشد و درآمدش از هزینه هایش بیشتر باشد و سعی کند زندگی را بچرخاند. اگر یک حساب بانکی عالی هم داشته باشد، چه بهتر!

انسان دوستی و کودک دوست بودن، در اولویت خواستههای زنان و مردان قرار داشت. منظور از انسان دوست همان زن دوست است یعنی اول همسرش را دوست بدارد و بعد فرزندانش را و بعد دارای مهارت فنی باشد.


ستاره
Logo