اوقات شرعی اصفهان

اوقات شرعی شهرستان های سمیرم، شهرضا، مبارکه، نجف آباد، اصفهان، اردستان، گلپایگان، نطنز، کاشان و خمینی شهر از استان اصفهان
اوقات شرعی اصفهان

اوقات شرعی امروز جمعه


۲۱ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 11

اوقات شرعی سمیرم

اذان صبح به افق سمیرم
۰۵:۲۵:۵۵
 
طلوع افتاب به افق سمیرم
۰۶:۵۲:۱۲
 
اذان ظهر به افق سمیرم
۱۱:۵۷:۵۰
 
غروب آفتاب به افق سمیرم
۱۷:۰۲:۱۱
 
اذان مغرب به افق سمیرم
۱۷:۲۰:۰۸
 

اوقات شرعی شهرضا

اذان صبح به افق شهرضا
۰۵:۲۶:۱۶
 
طلوع افتاب به افق شهرضا
۰۶:۵۳:۲۸
 
اذان ظهر به افق شهرضا
۱۱:۵۶:۵۵
 
غروب آفتاب به افق شهرضا
۱۶:۵۹:۰۴
 
اذان مغرب به افق شهرضا
۱۷:۱۷:۱۴
 

اوقات شرعی مبارکه

اذان صبح به افق مبارکه
۰۵:۲۸:۰۳
 
طلوع افتاب به افق مبارکه
۰۶:۵۵:۳۶
 
اذان ظهر به افق مبارکه
۱۱:۵۸:۱۲
 
غروب آفتاب به افق مبارکه
۱۶:۵۹:۲۹
 
اذان مغرب به افق مبارکه
۱۷:۱۷:۴۴
 

اوقات شرعی نجف‌آباد

اذان صبح به افق نجف‌آباد
۰۵:۲۹:۰۱
 
طلوع افتاب به افق نجف‌آباد
۰۶:۵۶:۵۲
 
اذان ظهر به افق نجف‌آباد
۱۱:۵۸:۴۵
 
غروب آفتاب به افق نجف‌آباد
۱۶:۵۹:۲۰
 
اذان مغرب به افق نجف‌آباد
۱۷:۱۷:۴۰
 

اوقات شرعی اصفهان

اذان صبح به افق اصفهان
۰۵:۲۷:۴۸
 
طلوع افتاب به افق اصفهان
۰۶:۵۵:۴۱
 
اذان ظهر به افق اصفهان
۱۱:۵۷:۳۱
 
غروب آفتاب به افق اصفهان
۱۶:۵۸:۰۳
 
اذان مغرب به افق اصفهان
۱۷:۱۶:۲۲
 

اوقات شرعی اردستان

اذان صبح به افق اردستان
۰۵:۲۶:۰۳
 
طلوع افتاب به افق اردستان
۰۶:۵۴:۴۳
 
اذان ظهر به افق اردستان
۱۱:۵۴:۴۵
 
غروب آفتاب به افق اردستان
۱۶:۵۳:۳۰
 
اذان مغرب به افق اردستان
۱۷:۱۲:۰۰
 

اوقات شرعی گلپایگان

اذان صبح به افق گلپایگان
۰۵:۳۴:۲۹
 
طلوع افتاب به افق گلپایگان
۰۷:۰۳:۱۳
 
اذان ظهر به افق گلپایگان
۱۲:۰۳:۰۵
 
غروب آفتاب به افق گلپایگان
۱۷:۰۱:۳۹
 
اذان مغرب به افق گلپایگان
۱۷:۲۰:۱۰
 

اوقات شرعی نطنز

اذان صبح به افق نطنز
۰۵:۲۸:۰۱
 
طلوع افتاب به افق نطنز
۰۶:۵۶:۴۹
 
اذان ظهر به افق نطنز
۱۱:۵۶:۳۳
 
غروب آفتاب به افق نطنز
۱۶:۵۵:۰۰
 
اذان مغرب به افق نطنز
۱۷:۱۳:۳۲
 

اوقات شرعی کاشان

اذان صبح به افق کاشان
۰۵:۳۰:۳۷
 
طلوع افتاب به افق کاشان
۰۶:۵۹:۵۶
 
اذان ظهر به افق کاشان
۱۱:۵۸:۲۸
 
غروب آفتاب به افق کاشان
۱۶:۵۵:۴۳
 
اذان مغرب به افق کاشان
۱۷:۱۴:۲۳
 

اوقات شرعی خمینی‌شهر

اذان صبح به افق خمینی‌شهر
۰۵:۲۸:۵۷
 
طلوع افتاب به افق خمینی‌شهر
۰۶:۵۶:۳۵
 
اذان ظهر به افق خمینی‌شهر
۱۱:۵۹:۰۰
 
غروب آفتاب به افق خمینی‌شهر
۱۷:۰۰:۰۷
 
اذان مغرب به افق خمینی‌شهر
۱۷:۱۸:۲۳
 
 
 


نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور