اوقات شرعی اردبیل

اوقات شرعی شهرستان های خلخال، اردبیل، مشگین شهر، نمین و پارس آباد از استان اردبیل، اوقات شرعی اردبیل

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی اردبیل امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی اردبیل به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های خلخال، اردبیل، مشگین شهر، نمین و پارس آباد از استان اردبیل

 

اوقات شرعی خلخال

اذان صبح به افق خلخال
۰۵:۴۷:۲۱
 
طلوع افتاب به افق خلخال
۰۷:۲۱:۱۱
 
اذان ظهر به افق خلخال
۱۲:۱۰:۰۷
 
غروب آفتاب به افق خلخال
۱۶:۵۷:۴۴
 
اذان مغرب به افق خلخال

۱۷:۱۷:۲۸

 

اوقات شرعی اردبیل

اذان صبح به افق اردبیل
۰۵:۴۹:۱۰
 
طلوع افتاب به افق اردبیل
۰۷:۲۳:۵۳
 
اذان ظهر به افق اردبیل
۱۲:۱۱:۰۲
 
غروب آفتاب به افق اردبیل
۱۶:۵۶:۵۲
 
اذان مغرب به افق اردبیل

۱۷:۱۶:۴۹

 

اوقات شرعی مشگین‌شهر

اذان صبح به افق مشگین‌شهر
۰۵:۵۱:۵۰
 
طلوع افتاب به افق مشگین‌شهر
۰۷:۲۶:۴۷
 
اذان ظهر به افق مشگین‌شهر
۱۲:۱۳:۲۹
 
غروب آفتاب به افق مشگین‌شهر
۱۶:۵۸:۵۱
 
اذان مغرب به افق مشگین‌شهر

۱۷:۱۸:۵۲

 

اوقات شرعی نمین

اذان صبح به افق نمین
۰۵:۴۸:۴۵
 
طلوع افتاب به افق نمین
۰۷:۲۳:۴۵
 
اذان ظهر به افق نمین
۱۲:۱۰:۲۱
 
غروب آفتاب به افق نمین
۱۶:۵۵:۳۹
 
اذان مغرب به افق نمین

۱۷:۱۵:۴۰

 

اوقات شرعی پارس‌آباد

اذان صبح به افق پارس‌آباد
۰۵:۵۲:۳۸
 
طلوع افتاب به افق پارس‌آباد
۰۷:۲۹:۲۶
 
اذان ظهر به افق پارس‌آباد
۱۲:۱۲:۳۱
 
غروب آفتاب به افق پارس‌آباد
۱۶:۵۴:۱۷
 
اذان مغرب به افق پارس‌آباد

۱۷:۱۴:۴۳


ستاره
Logo