اوقات شرعی آذربایجان غربی

اوقات شرعی شهرستان‌های سردشت، تکاب، بوکان، مهاباد، شاهین‌دژ، نقده، میاندوآب، اشنویه، ارومیه، سلماس، خوی و ماکو از استان آذربایجان غربی، اوقات شرعی آذربایجان غربی

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی آذربایجان غربی امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی آذربایجان غربی به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان‌های سردشت، تکاب، بوکان، مهاباد، شاهین‌دژ، نقده، میاندوآب، اشنویه، ارومیه، سلماس، خوی و ماکو از استان آذربایجان غربی

 

اوقات شرعی سردشت

اذان صبح به افق سردشت
۰۵:۵۷:۲۸
 
طلوع افتاب به افق سردشت
۰۷:۲۹:۲۲
 
اذان ظهر به افق سردشت
۱۲:۲۲:۱۷
 
غروب آفتاب به افق سردشت
۱۷:۱۳:۵۳
 
اذان مغرب به افق سردشت

۱۷:۳۳:۱۰

 

اوقات شرعی تکاب

اذان صبح به افق تکاب
۰۵:۵۱:۲۰
 
طلوع افتاب به افق تکاب
۰۷:۲۳:۳۴
 
اذان ظهر به افق تکاب
۱۲:۱۵:۴۸
 
غروب آفتاب به افق تکاب
۱۷:۰۶:۴۴
 
اذان مغرب به افق تکاب

۱۷:۲۶:۰۵

 

اوقات شرعی بوکان

اذان صبح به افق بوکان
۰۵:۵۵:۰۶
 
طلوع افتاب به افق بوکان
۰۷:۲۷:۲۹
 
اذان ظهر به افق بوکان
۱۲:۱۹:۲۴
 
غروب آفتاب به افق بوکان
۱۷:۱۰:۰۰
 
اذان مغرب به افق بوکان

۱۷:۲۹:۲۴

 

اوقات شرعی مهاباد

اذان صبح به افق مهاباد
۰۵:۵۷:۱۷
 
طلوع افتاب به افق مهاباد
۰۷:۲۹:۵۹
 
اذان ظهر به افق مهاباد
۱۲:۲۱:۱۴
 
غروب آفتاب به افق مهاباد
۱۷:۱۱:۱۲
 
اذان مغرب به افق مهاباد

۱۷:۳۰:۴۰

 

اوقات شرعی شاهین‌دژ

اذان صبح به افق شاهین‌دژ
۰۵:۵۴:۵۶
 
طلوع افتاب به افق شاهین‌دژ
۰۷:۲۷:۴۳
 
اذان ظهر به افق شاهین‌دژ
۱۲:۱۸:۴۸
 
غروب آفتاب به افق شاهین‌دژ
۱۷:۰۸:۳۴
 
اذان مغرب به افق شاهین‌دژ

۱۷:۲۸:۰۳

 

اوقات شرعی نقده

اذان صبح به افق نقده
۰۵:۵۸:۵۴
 
طلوع افتاب به افق نقده
۰۷:۳۱:۵۱
 
اذان ظهر به افق نقده
۱۲:۲۲:۳۶
 
غروب آفتاب به افق نقده
۱۷:۱۲:۰۲
 
اذان مغرب به افق نقده

۱۷:۳۱:۳۴

 

اوقات شرعی میاندوآب

اذان صبح به افق میاندوآب
۰۵:۵۶:۰۸
 
طلوع افتاب به افق میاندوآب
۰۷:۲۹:۰۶
 
اذان ظهر به افق میاندوآب
۱۲:۱۹:۴۸
 
غروب آفتاب به افق میاندوآب
۱۷:۰۹:۱۱
 
اذان مغرب به افق میاندوآب

۱۷:۲۸:۴۳

 

اوقات شرعی اشنویه

اذان صبح به افق اشنویه
۰۶:۰۰:۱۴
 
طلوع افتاب به افق اشنویه
۰۷:۳۳:۱۸
 
اذان ظهر به افق اشنویه
۱۲:۲۳:۴۸
 
غروب آفتاب به افق اشنویه
۱۷:۱۲:۵۹
 
اذان مغرب به افق اشنویه

۱۷:۳۲:۳۳

 

اوقات شرعی ارومیه

اذان صبح به افق ارومیه
۰۶:۰۱:۰۹
 
طلوع افتاب به افق ارومیه
۰۷:۳۴:۵۲
 
اذان ظهر به افق ارومیه
۱۲:۲۴:۰۳
 
غروب آفتاب به افق ارومیه
۱۷:۱۱:۵۴
 
اذان مغرب به افق ارومیه

۱۷:۳۱:۳۷

 

اوقات شرعی سلماس

اذان صبح به افق سلماس
۰۶:۰۳:۱۴
 
طلوع افتاب به افق سلماس
۰۷:۳۷:۵۴
 
اذان ظهر به افق سلماس
۱۲:۲۵:۱۰
 
غروب آفتاب به افق سلماس
۱۷:۱۱:۰۷
 
اذان مغرب به افق سلماس

۱۷:۳۱:۰۳

 

اوقات شرعی خوی

اذان صبح به افق خوی
۰۶:۰۲:۴۲
 
طلوع افتاب به افق خوی
۰۷:۳۷:۴۱
 
اذان ظهر به افق خوی
۱۲:۲۴:۱۹
 
غروب آفتاب به افق خوی
۱۷:۰۹:۳۹
 
اذان مغرب به افق خوی

۱۷:۲۹:۳۹

 

اوقات شرعی ماکو

اذان صبح به افق ماکو
۰۶:۰۵:۵۷
 
طلوع افتاب به افق ماکو
۰۷:۴۲:۱۳
 
اذان ظهر به افق ماکو
۱۲:۲۶:۱۹
 
غروب آفتاب به افق ماکو
۱۷:۰۹:۰۷
 
اذان مغرب به افق ماکو

۱۷:۲۹:۲۶


ستاره
Logo